Giáo án Lịch sử + Địa lý lớp 4 VNEN

TUẦN 5

Lịch sử: buổi đầu dựng nớc và giữ nớc.

  1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

- Lợc đồ khu di tích Cổ Loa ngày nay.

 2. Điều chỉnh hoạt động: Không.

 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không.

 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:

* Đối với HSY:

- Kể cho HS nghe hoặc yêu cầu HS nghe bạn khá, giỏi trình bày về cuộc kháng chiến chống quân xâm lợc Triệu Đà dựa vào lợc đồ.

* Đối với HSG:

- Hỗ trợ để các em kể đợc về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà dựa vào lược đồ.

 5. Hướng dẫn phần ứng dụng: - Không.

 

doc6 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 05/12/2018 | Lượt xem: 439 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử + Địa lý lớp 4 VNEN, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bễ̉ SUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4A3 Năm học : 2014 -2015 TUẦN 1 Lịch sử: MÔN LịCH Sử Và ĐịA Lý( T 1) 1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi sẵn mục tiêu bài. - Bản đồ hành chínhViệt Nam. 2. Điều chỉnh hoạt động: Không. 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không. 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Cho HSY Nét riêng của thiên nhiên từng vùng: địa hình chủ yếu của mỗi vùng nh thế nào? Động thực vật mỗi vùng khác nhau nh thế nào? - Có thể cho HSG kể tên các dân tộc sinh sống trên đất nớc mà các em biết. 5. Hớng dẫn phần ứng dụng: - Không Địa lý: MÔN LịCH Sử Và ĐịA Lý( T 2) 1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi sẵn mục tiêu bài. - Bản đồ hành chính Việt Nam. 2. Điều chỉnh hoạt động: Không. 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không. 4. Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: - - Có thể cho HSG kể tên một số dân tộc sống ở địa phương em, phong tục tập quán, trang phục nhà ở, lễ hội truyền thống, .... 5. Hớng dẫn phần ứng dụng: - Học lại phần ghi nhớ trong SGK. ----------------***----------------- TUẦN 2 Lịch sử: làm quen với bản đồ (t2) 1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi sẵn mục tiêu bài. - Bản đồ địa lý Việt Nam và lợc đồ hình 4. - Phiếu học tập theo mẫu bài 2. 2. Điều chỉnh hoạt động: Không. 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không. 4. Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: - Cho HSY chỉ những nội dung dễ quan sát và dễ thấy nh sông ngòi, các thành phố lớn... - Có thể cho HSG chỉ đờng biên giới, các con đờng rút chạy của địch, đờng tấn công của quân ta. 5. Hớng dẫn phần ứng dụng: - Có thể nhờ bố mẹ giới thiệu thêm về những điểm du lịch của quê hơng, những cảnh đẹp của nơi đó và các em tập giới thiệu lại cho các bạn cùng nghe. Địa lý: dãy hoàng liên sơn 1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi sẵn mục tiêu bài. - Bản đồ địa lý Việt Nam. - Phiếu học tập ghi bài tập 3d của HĐCB. 2. Điều chỉnh hoạt động: Không. 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không. 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Hớng dẫn cho HSY: chỉ và nắm đợc đặc điểm của dãy Hoàng Liên Sơn. Mô tả cụ thể về dãy Hoàng liên Sơn để HS làm đợc bài tập trong PBT. - HSG: Chỉ và mô tả đợc về dãy Hoàng Liên Sơn dựa vào bản đồ. Trả lời đợc các câu hỏi có liên quan đến nội dung bài học. 5. Hướng dẫn phần ứng dụng: - Không. ----------------***----------------- TUẦN 3 Lịch sử: làm quen với bản đồ (t2) 1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi sẵn mục tiêu bài. - Bản đồ địa lý Việt Nam và lợc đồ hình 4. - Phiếu học tập theo mẫu bài 2. 2. Điều chỉnh hoạt động: Không. 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không. 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Cho HSY chỉ những nội dung dễ quan sát và dễ thấy những sông ngòi, các thành phố lớn... - Có thể cho HSG chỉ đờng biên giới, các con đường rút chạy của địch, đường tấn công của quân ta. 5. Hớng dẫn phần ứng dụng: - Có thể nhờ bố mẹ giới thiệu thêm về những điểm du lịch của quê hương, những cảnh đẹp của nơi đó và các em tập giới thiệu lại cho các bạn cùng nghe. Địa lý: dãy hoàng liên sơn 1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi sẵn mục tiêu bài. - Bản đồ địa lý Việt Nam. - Phiếu học tập ghi bài tập 3d của HĐCB. 2. Điều chỉnh hoạt động: Không. 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không. 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Hớng dẫn cho HSY: chỉ và nắm đợc đặc điểm của dãy Hoàng Liên Sơn. Mô tả cụ thể về dãy Hoàng liên Sơn để HS làm đợc bài tập trong PBT. - HSG: Chỉ và mô tả đợc về dãy Hoàng Liên Sơn dựa vào bản đồ. Trả lời đợc các câu hỏi có liên quan đến nội dung bài học. 5. Hớng dẫn phần ứng dụng: - Không. ---------------***-------------- tuần 4 Khoa học: các chất dinh dỡng có vai trò gì?(t3) 1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - PHT ghi nội dung BT1 - Bộ thẻ chữ các loại thức ăn. 2. Điều chỉnh hoạt động: - Không. 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không. 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: * Gợi ý cho HSY: - Nhắc cho các em chú ý: muốn làm đợc BT1 cần nhớ lại các loại thức ăn trong từng nhóm chất dinh dỡng và vai trò của các nhóm chất dinh dỡng để tìm loại thức ăn điền cho phù hợp. * HSG: Yêu cầu HS chơi mẫu trò chơi ở BT3 cho cả lớp cùng xem. 5. Hớng dẫn phần ứng dụng: - Thực hiện theo hớng dẫn. Khoa học: bạn ăn nh thế nào để đủ chất dinh dƯỡng cho cơ thể? ( HĐCB) 1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - không. 2. Điều chỉnh hoạt động: Không. 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không. 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Giảng giải cho HSY kĩ về tháp dinh dỡng. - HSG trình bày đợc nội dung của tháp dinh dỡng. 5. Hớng dẫn phần ứng dụng: - Không. ----------------***----------------- TUẦN 5 Lịch sử: buổi đầu dựng nớc và giữ nớc. 1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - Lợc đồ khu di tích Cổ Loa ngày nay. 2. Điều chỉnh hoạt động: Không. 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không. 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: * Đối với HSY: - Kể cho HS nghe hoặc yêu cầu HS nghe bạn khá, giỏi trình bày về cuộc kháng chiến chống quân xâm lợc Triệu Đà dựa vào lợc đồ. * Đối với HSG: - Hỗ trợ để các em kể đợc về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà dựa vào lược đồ. 5. Hớng dẫn phần ứng dụng: - Không. Địa lý: dãy hoàng liên sơn (t2) 1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - Không. 2. Điều chỉnh hoạt động: Không. 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không. 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Hướng dẫn cho HSY: Giới thiệu kĩ cho các em hiểu hơn về hoạt động, trang phục và phong tục của ngời dân nơi đây. - HSG: Yêu cầu các em nêu những điều mà em biết về một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn. 5. Hớng dẫn phần ứng dụng: - Không. ---------------***-------------- tuần 5 Lịch sử: buổi đầu dựng nƯớc và giữ nƯớc(t3) 1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - PHT ghi BT2. 2. Điều chỉnh hoạt động: Không. 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không. 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: * Đối với HSY: - Hớng dẫn kĩ cho HS về trục thời gian. * Đối với HSG: - Hỗ trợ để các em trả lời đợc câu hỏi b BT3. 5. Hướng dẫn phần ứng dụng: - Theo tài liệu. ---------------***------------- Địa lý: dãy hoàng liên sơn (t3) 1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - PHT ghi BT3. - Bộ thẻ chữ chơi trò chơi ở BT4. 2. Điều chỉnh hoạt động: Không. 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không. 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Hớng dẫn cho HSY: Phải quan sát kĩ hình 5 để thực hiện trò chơi. - HSG: So sánh đợc sự khác nhau giữa khí hậu nơi em ở với Hoàng Liên Sơn. 5. Hớng dẫn phần ứng dụng: Làm theo hớng dẫn. ----------***---------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docgiao an ls dia li lop 4 VNEN (1).doc
Tài liệu liên quan