Giáo án Thủ công lớp 2 cả năm

BÀI GẤP , CẮT, DÁN PHONG BÌ (TIẾT 1)

 I .Mục tiêu: Gip hs

 -Biết ,gấp ,cắt dán phong bì .Gấp ,cắt dán đựơc phong bì. Nếp gấp, đường cắt, đường dán tương đối thẳng, phẳng, phong bì có thể chưa cân đối.

- Tính cẩn thận, tỉ mỉ.

 II. Chuẩn bị :GV: Phong bì mẫu , giấy trắng ,bút ,thước ,kéo, hồ

 HS : Giấy, kéo, hồ.

 III Các hoạt đông dạy học :

1,Ổn định .

2Kiểm tra bài cũ :

GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh :giấy, kéo, thước, hồ dán

Nhận xt chung

 

docx37 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 3592 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thủ công lớp 2 cả năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng đáy có mui. HS : giấy màu. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh . Nhận xét chung. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. a. Giới thiệu bài ghi đề . bHS thực hành. GV treo quy trình gấp thuyền - Giáo viên gọi HS nhắc lại các bước thực hành. Yêu cầu hs thực hành gấp thuyền phẳng đáy cĩ mui. - GV quan sát giúp đỡ em gấp chưa được 4. Củng cố: Đánh giá kết quả. - GV HD HS nhận xét, đánh giá. - GV yêu cầu HS nêu lại các bước gấp thuyền phẳng đáy có mui. - GDLH tích hợp : tiết kiệm giấy, an tồn khi đi thuyền. 5. Dặn dò: Về nhà thực hành gấp. Chuẩn bị tiết sau: “Ôn tập chương I: Kĩ thuật gấphình” - GV nhận xét tiết học. -HS nhắc lại - HS quan sát, nhận xét. - HS theo dõi và nhắc lại các bước thực hành. - Bước 1: Gấp tạo mui thuyền. - Bước 2: Gấp 3 nếp gấp cách đều - Bước 3: Gấp tạo thân và mũi thuyền - Bước 4: Tạo thuyền phẳng đáy có mui. - HS thực hành. - HS trang trí. Trưng bày sản phẩm theo nhĩm. - HS nhận xét -HS nêu lại các bước gấp thuyền phẳng đáy có mui. - HS lắng nghe và thực hiện. .. TUẦN 11 Ngày soạn:10/11/2016 Ngày dạy: Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2016 BÀI: ÔN TẬP CHƯƠNG I: KĨ THUẬT GẤP HÌNH. (t1) I. Mục tiêu:Giúp HS: -Củng cố được kiến thươc, kĩ năng gấp hình đã học.Gấp được ít nhất 1 hình để làm đồ chơi. - Tính cẩn thận , tỉ mỉ, khéo léo, tiết kiệm giấy( tiết kiệm năng lượng) II. CHUẨN BỊ: GV : Tranh quy trình các bài đãø học HS: giấy thủ công III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. 3. Bài mới: a. GV giới thiệu và ghi đề. b. Thực hành gấp hình. Nêu tên các bài em đã học . GV nêu yêu cầu bài: Treo tranh quy trình các bài đã học. -Em hãy gấp một trong các hình đã học: Tên lửa, máy bay phản lực, thuyền phẳng đáy khơng mui, thuyền phẳng đáy cĩ mui . . . - Giáo viên theo dõi chỉnh sửa giúp đỡ những em yếu . c. Nhận xét đánh giá Giáo viên đánh giá các sản phẩm đã học 4. Củng cố: - GV chốt lại bài, GD thích hợp liên hệ : tiết kiệm giấy , 5. Dặn dị: - Về nhà xem lại bài. Chuẩn bị bài: “Gấp cắt, dán hình tròn”. - GV nhận xét tiết học -HS nhắc lại Gấp tên lửa, máy bay phản lực, thuyền phẳng đáy khơng mui, thuyền phẳng đáy cĩ mui . - HS thực hành gấp một trong các mẫu gấp đã học * Tên lửa * Máy bay phản lực * Thuyền phẳng đáy khơng mui * Thuyền phẳng đáy cĩ mui - HS trưng bày sản phẩm theo nhĩm Nhận xét , bình chọn bạn gấp đẹp - HS nghe. - HS lắng nghe và thực hiện ở nhà. .. TUẦN 12 Ngày soạn:15/11/2016 Ngày dạy: Thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2016 BÀI: ÔN TẬP CHƯƠNG I: KĨ THUẬT GẤP HÌNH. (t2) I. Mục tiêu: Giúp HS -Củng cố được kiến thức, kĩ năng gấp hình đã học.Gấp được ít nhất 1 hình để làm đồ chơi -Gd hs tính cẩn thận , tỉ mỉ, khéo léo. II. CHUẨN BỊ: HS: Giấy , III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS Nhận xét chung 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. a. GV giới thiệu và ghi đề. b. Thực hành gấp hình. GV nêu yêu cầu bài: -Em hãy gấp một trong các hình ã học: Tên lửa, máy bay phản lực, thuyền phẳng đáy khơng mui, thuyền phẳng đáy cĩ mui . . . - Giáo viên theo dõi chỉnh giúp đỡ những em yếu . c. Nhận xét đánh giá Bình chọn bài gấp đẹp Nhận xét, tuyên dương 4. Củng cố: - Gọi HS nhắc lại. 5. Dặn dị: - Về nhà xem lại bài. Chuẩn bị bài: “Gấp cắt, dán hình tròn”. - GV nhận xét tiết học -HS nhắc lại - HS thực hành gấp một trong các mẫu gấp đã học * Tên lửa * Máy bay đuơi rời * Máy bay phản lực * Thuyền phẳng đáy khơng mui * Thuyền phẳng đáy cĩ mui - HS trưng bày sản phẩm theo nhĩm - HS cùng giáo viên đánh giá các sản phẩm đã học - HS nhắc lại tên bài. - HS lắng nghe và thực hiện ở nhà. TUẦN 13 Ngày soạn: 23/11/2016 Ngày dạy: Thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2016 BÀI: GẤP, CẮT, DÁN HÌNH TRÒN. I.Mục tiêu: Giúp HS -Biết cách gấp, cắt dán hình tròn.Gấp, cắt, dán được hình tròn. Hình cĩ thể chưa trịn đều và cĩ kích thước to, nhỏ tùy thích. Đường cắt cĩ thể mấp mơ. - Có hứng thú với giờ học thủ công, tiết kiệm giấy. II. CHUẨN BỊ: Mẫu hình tròn được dán trên nền hình vuông, Tranh quy trình. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS Nhận xét. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. a. GV giới thiệu bài ghi đề. b. Quan sát nhận xét. Treo mẫu hình trịn - GV thao tác trên vật mẫu và hỏi: - Nối điểm O với các điểm M.N.P nằm trên đường tròn. - So sánh độ dài OM, ON, OP? - Do đặc điểm này mà để vẽ đường tròn ta sử dụng dụng cụ. Khi không dùng dụng cụ ta tạo hình tròn bằng cách gấp, cắt giấy. - GV hướng dẫn gấp. Bước 1: Gấp hình. Cắt 1 hình vuơng cĩ cạnh 6 ơ, gấp tư hình vuơng theo đường chéo. Tiếp tục gấp theo đường dấu gấp sao cho 2 cận bên sát vào đường dấu giữa. Bước 2: Cắt hình tròn. Lật mặt sau , cắt theo đường dấu CD, mở ra được hình trịn. Bước 3: Dán hình tròn c. Thực hành gấp hình. - Giáo viên theo dõi chỉnh sửa. 4.Củng cố: Cho HS trưng bày sản phẩm Nhận xét, đánh giá. - GV gọi HS nhắc lại các bước thực hành. - GV chốt lại bài, Nhắc HS thu gom giấy vụn. GD hs tiết kiệm giấy. 5. Dặn dò: - Về nhà tập gấp lần sau mang giấy nháp, Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo. - GV nhận xét tiết học. - HS nhắc lại - Quan sát. - HS thao tác gấp. Cả lớp thực hành. Nhận xét. - Độ dài bằng nhau. - HS thực hành gấp cắt dán hình trịn . HS trưng bày sản phẩm Bình chọn bài đẹp - HS nêu lại các bước gấp cắt dán hình trịn - HS lắng nghe và thực hiện ở nhà. . TUẦN 14 Ngày soạn:31/11/2016 Ngày dạy: Thứ năm ngày 1 tháng 12 năm 2016 BÀI: GẤP, CẮT, DÁN HÌNH TRÒN (t2) I.MỤC TIÊU:Giúp hs -Biết cách gấp, cắt dán hình tròn. Gấp, cắt dán được hình tròn. Hình có thể chưa tròn đều và có kích thước to, nhỏ tùy thích. Đường cắt có thể mấp mô. -Giáo dục hs tính cẩn thận, tỉ mỉ , khéo léo. II. CHUẨN BỊ: -GV: Mẫu hình tròn được dán trên nền hình vuông. Kéo , hồ dán, giấy màu -HS : giấy , kéo III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. KTbài cũ: - Tiết trước học thủ công bài gì ? - GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. a. GV giới thiệuà ghi đề b. Quan sát nhận xét. GV giới thiệu mẫu hình tròn được dán trên nền hình vuông. c. HD mẫu kết hợp thao tác trên giấy và dùng kéo cắt theo 3 bước. Treo tranh quy trình, hd theo từng bước - - Bước 1: Gấp hình. - Bước 2: Cắt hình tròn. - Bước 3: Dán hình tròn. C Thực hành gấp hình,cắt hình tròn. - GV quan sát giúp đỡ 4. Củng cố: Nhận xét đánh giá - Giáo viên đánh giá sản phẩm của HS. - GV cho HS quan sát bài làm đẹp của HS. - Liên hệ, GD- tích hợp : Tiết kiệm giấy . 5. Dặn dò: - Về nhà chuẩn bị bài gấp, cắt, dán biển báo giao thơng cấm xe đi ngược chiều(t1) GV nhận xét tiết học. HS nhắc lại Gấp, cắt, dán hình tròn (t2) - HS quan sát nhận xét - HS thực hành gấp, cắt theo nhóm. HS trưng bày sản phẩm -HS lắng nghe và thực hiện ở nhà. .. TUẦN 15 Ngày soạn:7/12/2016 Ngày dạy: Thứ năm ngày 8 tháng 12 năm 2016 GẤP,CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CẤM XE ĐI NGƯỢC CHIỀU( T1) I/ MỤC TIÊU Giúp hs -Biết cách gấp, cắt dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều. Gấp , cắt, dán được biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều. Đường cắt có thể mấp mô. Biển báo cóthể cân đối. Có thể làm biển báo giao thông có kích thước to hoặc bé hơn kích thước gv hướng dẫn. - Làm được biển báo giao thơng cấm xe đi ngược chiều. - Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông, tiết kiệm giấy. II. CHUẨN BỊ: GV:Mẫu biển báo cấm xe đi ngược chiều. Quy trình gấp, cắt, dán. HS : kéo, giấy, hồ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. KTbài cũ: -Tiết trước học bài gì ? - GV kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của HS. - Nhận xét, đánh giá. 3.Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. a.GV giới thiệu bài ghi đề. b. Quan sát nhận xét. Treo biển báo mẫu: -Biển báo có mấy phần? - Mặt biển báo hình gì? - Màu sắc ra sao? - Chân biển báo hình gì? - Khi đi đường ta phải thực hiện tham gia giao thơng như thế nào? c. HD Thực hành gấp cắt, dán. Treo tranh quy trình - GV hướng dẫn , thao tác trên giấy. Bước 1: Gấp, cắt biển báo : như tranh quy trình Bước 2 :Dán biển báo. d. Tổ chức hs thực hành nháp theo dõi, HD 1 số em yếu 4. Củng cố: Đánh giá sản phẩm - Giáo viên đánh giá sản phẩm của HS. - GV cho HS quan sát các biển báo đúng và đẹp. 5. Dặn dò: - Về nhà tập cắt dán biển báo.Chuẩn bị bài gấp, cắt, dán biển báo giao thong cấm xe đi ngược chiều(tt) tiết Nhận xét tiết học - HS nhắc lại - HS quan sát -Có 2 phần: mặt biển báo và chân biển báo. - Mặt biển báo hình tròn. -Màu đỏ ở giữa là màu trắng. - Chân biển báo hình chữ nhật. - Khơng đi xe vào đoạn đường cĩ biển báo cấm đi ngược chiều . - HS quan sát HS thực hành gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều theo tổ. - Các nhóm trình bày sản phẩm. - HS đánh giá sản phẩm - HS lắng nghe ,thực hiện ở nhà TUẦN 16 Ngày soạn:14/12/2016 Ngày dạy: Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2016 BÀI: GẤP,CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CẤM XE ĐI NGƯỢC CHIỀU I/ MỤC TIÊUÅ: Giúp hs -Biết cách gấp, cắt dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều. Gấp , cắt, dán được biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều. Đường cắt có thể mấp mô. Biển báo cóthể cân đối. Có thể làm biển báo giao thông có kích thước to hoặc bé hơn kích thước gv hướng dẫn. -Gấp, cắt , dán được biển báo. - GD học sinh có ý thức chấp hành luật lệ giao thông. II. CHUẨN BỊ:GV:Mẫu biển báo cấm xe đi ngược chiều. Quy trình gấp, cắt, dán. HS : kéo, giấy, hồ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định : 2. Bài cũ: -Tiết trước học bài gì ? - GV kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của HS. - Nhận xét, đánh giá. 3.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. a.GV giới thiệu bài ghi đề. b. Quan sát nhận xét. -Biển báo có mấy phần? - Mặt biển báo hình gì? - Màu sắc ra sao? - Chân biển báo hình gì? - Khi đi đường ta phải thực hiện tham gia giao thơng như thế nào? c. HD Thực hành gấp cắt, dán. - GV hướng dẫn , thao tác trên giấy. Bước 1: Gấp, cắt biển báo . Bước 2 :Dán biển báo. dTổ chức hs thực hành 4. Củng cố Đánh giá sản phẩm - Giáo viên đánh giá sản phẩm của HS. - GV cho HS quan sát các biển báo đúng và đẹp. 5. Dặn dò: - Về nhà tập cắt dán biển báo.Chuẩn bị tiết sau: “ Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe” - GV nhận xét tiết học - HS nhắc lại - HS quan sát -Có 2 phần: mặt biển báo và chân biển báo. - Mặt biển báo hình tròn. -Màu đỏ ở giữa là màu trắng. - Chân biển báo hình chữ nhật. - Khơng đi xe vào đoạn đường cĩ biển báo cấm đi ngược chiều . - HS quan sát HS thực hành gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều theo tổ. - Các nhóm trình bày sản phẩm. - HS cùng GV đánh giá sản phẩm - HS lắng nghe và thực hiển ở nhà . TUẦN 17 Ngày soạn:22/12/2016 Ngày dạy: Thứ năm ngày 23 tháng 12 năm 2016 GẤP, CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CẤM ĐỖ XE( tiết 1) I/ Mục tiêu: Giúp hs - Biết cách gấp, cắt dán biển báo giao thông cấm đỗ xe. Gấp, cắt dán đượcbiển báo giao thông cấm đỗ xe. Đường cắt có thể mấp mô. Biển báo tương đối cân đối. - Có ýthức chấp hành luật lệ giao thông, tiết kiệm giấy. II/ Chuẩn bị : Gv : Quy trình , giấy , HS : Giấy thủ công., III/ Các hoạt động dạy học : 1.Ổn định: 2.Bài cũ : Tiết trước học thủ công bài gì ?( Gấp cắt dán BBGT cấm xe đi ngược chiều) -Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của HS. -Nhận xét, đánh giá. 3.Dạy bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. Giới thiệu bài. Hướng dẫn quan sát, nhận xét. -Giới thiệu mẫu. -Hãy nhận xét xem kích thước màu sắc của biển báo cấm đỗ xe có gì giống và khác so với biển báo cấm xe đi ngược chiều? -Giáo viên hướng dẫn thao tác. -Bước 1 : Gấp, cắt biển báo cấm đỗ xe . -Bước 2 : Dán biển báo cấm đỗ xe. -Dán chân biển báo lên tờ giấy trắng. -Dán hình tròn màu đỏ chờm lên chân biển báo nửa ô. -Dán hình tròn màu xanh ở giữa hình tròn đỏ. -Dán chéo hình chữ nhật màu đỏ vào giữa hình tròn màu xanh. Thực hành gấp cắt, dán trên giấy nháp. -GV hướng dẫn 1 số em còn lúng túng. 4.Củng cố : GV chốt lại bài . -Giáo viên đánh giá sản phẩm của HS. 5.Dặn dò: Chuẩn bị GTC, bút chì, thước kẻ, kéo, ho dán học bài này tiết 2 - Nhận xét tiết học. -HS nhắc lại : Gấp cắt dán BBGT cấm đỗ xe ( t1) -Quan sát. -Nhận xét : Kích thước giống nhau, màu nền khác nhau. -Chia nhóm tập gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. -HS thực hành theo nhóm. -Các nhóm trình bày sản phẩm . - Nghe và thực hiện ở nhà TUẦN 18 Ngày soạn:29/12/2016 Ngày dạy: Thứ năm ngày 30 tháng 12 năm 2016 GẤP ,CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CẤM ĐỖ XE ( TIẾT 2). I/ Mục tiêu: Giúp học sinh -Biết cách gấp, cắt , dán biển báo giao thông cấn đỗ xe. Gấp, cắt , dán biển báo giao thông cấn đỗ xe. Đường cắt có thể mấp mô. Biển báo tương đối cân đối. - Gấp, cắt , dán được biển báo giao thông cấm đỗ xe. -GD Học sinh có ýthức chấp hành luật lệ giao thông. II/ Chuẩn bị : 1.Giáo viên ; Quy trình gấp, cắt, dán. 2.Học sinh : Giấy thủ công, vở. III/ Các hoạt động dạy học : 1.Ổn định: 2.Bài cũ : Tiết trước học bài gì ? -Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của HS. -Nhận xét. 3.Dạy bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. * Gv : Giới thiệu bài. Nhắc lại quy trình. -Mẫu. Quy trình gấp cắt, dán biển báo cấm đỗ xe -Giáo viên hướng dẫn lại các bước -Bước 1 : Gấp biển báo cấm đỗ xe -Bước 2 : Cắt biển báo -Bước3: Dán chân biển báo lên tờ giấy trắng. -Dán hình tròn màu đỏ chờm lên chân biển báo nửa ô. Dán hình tròn màu xanh ở giữa hình tròn đỏ. -Dán chéo hình chữ nhật màu đỏ vào giữa hình tròn màu xanh. Thực hành gấp cắt, dán -Theo dõi giúp đỡ 1 số nhóm còn lúng túng. -Giáo viên đánh giá sản phẩm của HS. 4.Củng cố : -GV chốt lại nội dung bài . LH, GD. 5.Dặn dò: Dặn HS em nào chưa xong hoặc làm chưa đúng mẫu về nhà làm lại. - Giờ sau mang giấy thủ công, giấy trắng, bút màu, kéo, chì.. học bài. Cắt gấp trang trí thiếp chúc mừng. - Giáo viên nhận xét tiết học. -Gấp cắt dán BBGT cấm đỗ xe(tiết 2) -Quan sát. -Chia nhóm gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. -HS thực hành theo nhóm. -Các nhóm trình bày sản phẩm . Nhận xét bình chọn nhóm có biển báo đẹp nhất. - HS lắng nghe. . TUẦN 19 Ngày soạn:12/1/2017 Ngày dạy: Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2017 Cắt, gấp, trang trí thiệp chúc mừng (tiết 1). I. Mục tiêu :Giúp học sinh : -Biết cách cắt, gấp, trang trí thiệp chúc mừng.Cắt, gấp, trang trí được thiếp chúc mừng.Cĩ thể gấp cắt thiếp chúc mừng theo kích thước tùy chọn .Nội dung và hình thức trang trí cĩ thể đơn giản . Với HS khéo tay :Cắt, gấp, trang trí được thiếp chúc mừng.Nội dung và hình thức trang trí phù hợp , đẹp . - HS làm được sản phẩm . -GD học sinh hứng thú làm thiếp chúc mừng để sử dụng. II. Chuẩn bị : Gv : Quy trình , giấy , - HS : Giấy , kéo , 1. Ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ : -Tiết trước học thủ công bài gì ? -Gọi HS lên bảng nêu 3 bước gấp cắt dán Gấp cắt dán biển báo cấm đỗ xe. -GV nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : Hoạt động của cơ Hoạt động của trị - GV giới thiệu và ghi đề bài . * Quan sát, nhận xét. -Mẫu: GV treo bảng quy trình. -Quy trình gấp cắt, dán thiệp chúc mừng. -Thiệp chúc mừng có hình gì ? -Mặt thiệp được trang trí và ghi nội dung gì? -Em hãy kể những thiệp chúc mừng mà em biết ? -GV đưa mẫu một số thiệp. -Thiệp chúc mừng đưa tới người nhận bao giờ cũng được đặt trong phong bì. Hướng dẫn mẫu. -GV hướng dẫn gấp (SGV/ tr 230 ) +Bước 1 : Cắt, gấp thiệp chúc mừng. Bước 2 : Trang trí thiệp chúc mừng. - Tổ chức cho HS thực hành làm theo nhóm. Tuyên dương bài làm đẹp 4.Củng cố : Gọi HS nhắc lại các bước cắt ,gấp thiệp chúc mừng . 5 Dặn dò : Về chuẩn bị cho tiết 2. - Nhận xét tiết học. - HS nhắc lại đề bài Cắt, gấp trang trí thiệp chúc mừng( t1) - Quan sát. - Hình chữ nhật gấp đôi. -Trang trí bông hoa và ghi“Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11” -Thiệp chúc mừng năm mới, thiệp mừng tân gia, sinh nhật, Giáng sinh, -Quan sát. -HS biết gấp cắt thiệp chúc mừng. -HS thực hành theo nhóm. -Cắt tờ giấy trắng hoặc giấy thủ công hình chữ nhật kích thước 20 15 ô. -Gấp đôi tờ giấy hình chữ nhật 10 15 -Trang trí cành hoa, hoặc cắt dán hình lên mặt ngoài thiệp và viết chữ tuỳ ý mình. -Các nhóm trình bày sản phẩm . Bước 1 : Cắt, gấp thiệp chúc mừng. Bước 2 : Trang trí thiệp chúc mừng. TUẦN 20 Ngày soạn:19/1/2017 Ngày dạy: Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2017 BÀI :CẮT, GẤP, TRANG TRÍ THIẾP CHÚC MỪNG ( TIẾT 2) I.Mục tiêu: - Cắt, gấp,trang trí được thiếp chúc mừng. Có thể gấp, cắt thiếp chúc mừng theo kích thước tùy chọn. Nội dung và hình thức trang trí có thể đơn giản. -GD HS hứng thú làm thiếp chúc mừng để sử dụng. II.Chuẩn bị : -GV :Mẫu thiếp chúc mừng. -HS : giấy thủ công, kéo,màu vẽ, hồ dán. III.Các hoạt động dạy học: 1.Ôån định tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ:GV kiểm tra sự chuẩn bị của hs. Nhận xét chung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 3.Dạy bài mới: -Gt bài,ghi đầu bài. -Gọi hs nhắc lại các bước làm thiếp chúc mừng. -Gv nhắc lại cách làm thiếp chúc mừng: B1:Cắt tờ giấy hình chữ nhật có cạnh 20 ô và 1 cạnh là15 ô, gấp đôi theo cạnh dài đươc thiếp có kích thước rộng 10 ô, dài15 ô. B2:Trang trí thiếp chúc mừng. -Gv cho hs thực hành cắt, gấp,trang trí thiếp chúc mừng. -Gv quan sát hướng dẫn hs làm. -Gv cho hs trình bày sản phẩm. Gv cùng hs nhận xét đánh giá sản phẩm của từng nhóm. 4.Củng cố: - Chốt nội dung bài. -Giáo dục hs:Nên làm thiếp chúc mừng tặng người thân vào dịp Tết, sinh nhật 5.Dặn dò: -Về nhà làm thiêùp chúc mừng. -Chuẩn bị ;giấây,kéo,hồ dán,bút chì,thước kẻđểû học bài:”Gấp cắt phong bì”. -Nhận xét tiết học. -1hs nhắc lại:+B1;Cắt,gấp thiếp chúc mừng. +B2;Trang trí thiép chúc mừng -Hs thực hành theo nhóm. -Hs trình bày sản phẩm theo nhóm. -Hs gt thiếp chúc mừng của nhóm mình. -Hs nhận xét về hình dáng,cách trang trí có phù hợp hay không. Nghe và thực hiện ở nhà . TUẦN 21 Ngày soạn:9/2/2017 Ngày dạy: Thứ năm ngày 10 tháng 2 năm 2017 BÀI GẤP , CẮT, DÁN PHONG BÌ (TIẾT 1) I .Mục tiêu: Giúp hs -Biết ,gấp ,cắt dán phong bì .Gấp ,cắt dán đựơc phong bì. Nếp gấp, đường cắt, đường dán tương đối thẳng, phẳng, phong bì có thể chưa cân đối. - Tính cẩn thận, tỉ mỉ. II. Chuẩn bị :GV: Phong bì mẫu , giấy trắng ,bút ,thước ,kéo, hồ HS : Giấy, kéo, hồ. III Các hoạt đôïng dạy học : 1,Ổn định . 2Kiểm tra bài cũ : GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh :giấy, kéo, thước, hồ dán Nhận xét chung HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 3,Bài mới : Gv giới thiệu ghi đầu bài a,GV hd hs quan sát và nhận xét : - GV giới thiệu phong bì mẫu -Phong bì có hình gì ? -Mặt trước và mặt sau phong bì ntn? -GV cho HS so sánh về kích thước của phong bì và thiếp chúc mừng b. GV hướng dẫn mẫu Bước 1:Gấp phong bì Lấy tờ giấy trắng gấp thành 2 phần theo chiều rộng theo h1sao cho mép dưới của tờ giấy cách mép trên khoảng 2 ô được h 2 Gấp 2 bên h 2 mỗi bên khoảng 1 ô rưỡi để lấy đường dấu gấp Bước 2 :Cắt phong bì Mở tờ giấy ra , cắt theo đường dấu gấp để bỏ những phần gạch chéo ở h4 được h 5 Bước 3: dán phong bì Gấp lại theo các nếp gấp ở h 5 . Dán hai mép bên và gấp mép trên theo đường dấu gấp h 6 . Ta được chiếc phong bì . c.Thực hành nháp -Gv giúp đỡ hs khi làm Nhận xét, đánh giá: -Gv nhận xét một số bài làm của hs 4. Củng cố : Chốt nội dung bài. -Giáo dục HS :Nên tự làm phong bì để gửi thư , thiệp cho người khác 5.Dặn dò :Về nhà tập gấp , cắt dán phong bì . Chuẩn bị giấy thước kéo , hồ dán để học tiết 2 -Nhận xét tiết học . HS nhắc lại bài. -HS quan sát và nhận xét -Phong bì hình chữ nhật -Mặt trước ghi chữ: Người gửi , người nhận -Mặt sau dán theo 2 cạnh để đựng thư, thiếp chúc mừng -Phong bì lớn hơn thiếp chúc mừng -HS theo dõi -HS theo dõi -HS theo dõi -Cả lớp lấy giấy ra tập gấp , cắt , dán phong bì -HS trưng bày sản phẩm. Nghe và thực hiện ở nhà TUẦN 22 Ngày soạn: 16/2/2017 Ngày dạy: Thứ năm ngày 17 tháng 2 năm 2017 BÀI: GẤP, CẮT DÁN PHONG BÌ (TIẾT 2) I.Mục tiêu: Giúp học sinh : -Biết cách gấp cắt dán phong bì. Gấp ,cắt dán được phong bì. Nếp gấp, đường cắt,đường dán tương đối thẳng, phẳng. Phong bì có thể chưa cân đối. -Tính cẩn thận, tỉ mỉ. II.Chuẩn bị: GV: Mẫu phong bì , hình vẽ các bước gấp, cắt dán phong bì. HS : Giấy, hồ dán, kéo. III.Các hoạt động dạy học: 1.Ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ: - GV kiểm tra sự chuẩn bị của hs. Nhận xét và đánh giá. 3.Dạy bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Gt bài ghi đầu bài: a.HD HS thực hành. - Gọi hs nhắc lại các bước gấp,cắt dán phong bì. - Gv chốt lại quy trình các bước gấp,cắt dán phong bì. Tổ chức cho HS gấp , cắt, dán phong bì - Gv quan sát nhắc nhở. 4.Củng cố: - Gv và hs nhận xét đánh giá sản phẩm Chốt nội dung bài. - Giáo dục hs gấp,cắt dán phong bì để sử dụng gởi thư, thiếp chúc mừng cho người thân. 5.Dặn dò: Về nhà chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập để tiết sau học bài Ôân tập. - Nhận xét tiết học. - Hs nhắc lại đề bài. - B1: Gấp phong bì . - B2: Cắt phong bì. - B3: dán phong bì. - Hs thực hành gấp, cắt, dán phong bì. Hs làm xong trình bày sản phẩm theo tổ. Bình chọn bài đẹp. - Hs nghe và thực hiện ở nhà. .. TUẦN 23 Ngày soạn:23/2/2017 Ngày dạy: Thứ năm ngày 24 tháng 2 năm 2017 BÀI : ÔN TẬP CHƯƠNG 2: PHỐI HỢP GẤP CẮT, DÁN HÌNH( TIẾT 1) I.Mục tiêu: giúp hs -Củng cố được kiến thức, kĩ năng gấp các hình đã học. Phối hợp gấp, cắt, dán được ít nhất 1 sản phẩm đã học. -GD hs tính cẩn thận, tỉ mỉ, tiết kiệm giấy II.Chuẩn bị : - GV : Mẫu các bài đã học . HS : Giấy thủ công kéo, hồ dán, thước kẻ III.Các hoạt động dạy học : 1.Ổn định tổ chức: 2.KTBC: - Gv kiểm tra dụng cụ học tập của tiết học - GV nhận xét đánh gia.ù 3.Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GV Giới thiệu ghi đầu bài :Ôn tập chương 2:Phối hợp gấp cắt, dán hình (tiết1) - Ở chương 2 các em học được những gì ? - Gv nêu lại các bước gấp , cắt dán của các bài trên - Gv cho hs thực hành theo tổ - Gv theo dõi giúp đỡ hs thực hành 4.Củng cố : Nhận xét đánh giá Gv nhận xét sản phẩm của từng tổ Liên hệ, GD 5.Dặn dò : Chuẩn bị đầy đủ giấy màu, kéo, hồ dán để học tiếp tiết 2 - GV nhận xét tiết học HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Hs nhắc lại 1.Gấp cắt dán hình tròn 2.Gấp cắt dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều 4.Gấp cắt dán biển báo giao thông cấm đỗ xe 5.Gấp cắt dán thiệp chúc mừng 6.Gấp cắt dán phong bì - Hs nghe - Mỗi tổ thực hành làm 1 sản phẩm của các bài đã học . - Các tổ làm xong trình bày sản phẩm - Các tổ nhận

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiao an hoc ki 1_12417614.docx