Giáo án Lịch sử lớp 6 - Bài 17: khởi nghĩa hai Bà Trưng

2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

-Thi Sách bị Tô Định giết chết

 Một xin rửa sạch nước thù

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng

Ba kẻo oan ức lòng chồng

Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này

 

pdf24 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 06/03/2019 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 6 - Bài 17: khởi nghĩa hai Bà Trưng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Baøi 17 Cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng ( naêm 40 ) 2. Biết nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng 1. Nắm được những thay đổi của nước Âu Lạc TK II TCN – I. Mục tiêu: BÀI 17: KN HAI BÀ TRƯNG (40) 1. Nước Âu Lạc từ TK II TCN đến TK I có gì thay đổi? 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng TUẦN 3 -TIẾT 21 1. Nước Âu Lạc từ TK II TCN đến TK I có gì thay đổi? PHIẾU HỌC TẬP Lĩnh vực Chính sách Hành chính Kinh tế Văn hóa Lĩnh vực Chính sách Hành chính 1. Nước Âu Lạc từ TK II TCN đến TK I có gì thay đổi? + Nhà Triệu chia nước ta thành 2 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân. + Nhà Hán chia nước ta thành 3 quận gộp với 6 quận Trung Quốc thành châu Giao. Nước Nam Việt từ năm 208 – 111 TCN 1. Nước Âu Lạc từ TK II TCN đến TK I có gì thay đổi? Hành chính Nhà Hán gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao nhằm mục đích gì? 1. Nước Âu Lạc từ TK II TCN đến TK I có gì thay đổi? Châu Giao (Thứ sử) Quận (Thái thú) Huyện (Lạc tướng) Người Hán SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CAI TRỊ CHÂU GIAO Quận (Thái thú) Huyện (Lạc tướng) Huyện (Lạc tướng) Người Việt Em có nhận xét gì về cách thiết lập cai trị của nhà Hán  Nhà Hán chỉ mới cai trị đến các quận, huyện còn xã thì chúng chưa với tới. Lĩnh vực Chính sách Kinh tế Văn hóa 1. Nước Âu Lạc từ TK II TCN đến TK I có gì thay đổi? + Cống nạp: ngọc trai, ngà voi, sùng tê giác, + Nộp thuế: muối và sắt. Bắt dân ta theo phong tục người Hán  Đồng hóa văn hóa Sản vật cống nạp Cống nạp: ngọc trai, ngà voi, sùng tê giác, Theo em, nhân dân ta sẽ có phản ứng gì trước các chính sách cai trị , bóc lột của nhà Hán?  Nhân dân ta sẽ vùng lên đấu tranh chống lại ách đô hộ, i t ị của nhà Hán. 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng - Nguyên nhân - Diễn biến - Kết quả, ý nghĩa a. Nguyên nhân 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng -Thi Sách bị Tô Định giết chết. - Do chính sách thống trị tàn bạo của nhà Hán. Một xin rửa sạch nước thù Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng Ba kẻo oan ức lòng chồng Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này (Thiên Nam Ngữ Lục, Áng sử ca dân gian TKXVII) Qua 4 câu thơ trên em hãy cho biết mục tiêu của cuộc khởi nghĩa. Diễn biến Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (tranh vẽ) Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (tranh vẽ) Kết quả, ý nghĩa - Thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí quật cường bất khuất của dân tộc ta. - Khởi nghĩa giành được thắng lợi, độc lập dân tộc được khôi phục. Đền thờ Hai Bà Trưng ở Vĩnh Phúc Đền thờ Hai Bà Trưng ở Hà Nội Đánh dấu X vào ô  trước ý nói lên chính sách cai trị của nhà Triệu và nhà Hán ở Âu Lạc. a. Triệu Đà chia Âu Lạc thành 2 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân. b. Nhà Hán chia lại thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. c. Nhân dân Âu Lạc phải nộp cho chính quyền đô hộ các loại thuế và phải cống nạp nặng nề. d. Đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục người Hán. e. Bọn quan lại Hán rất tham lam, tàn bạo và nhân dân Âu Lạc bị đối xử rất tàn tệ. X X X X Củng cố 1. Gồm 6 chữ cái: Nơi đây diễn ra sự kịên 3/40 2. Gồm 7 chữ cái: Tên một quận ở Âu Lạc dưới thời kì đô hộ ủa nhà Hán 3. ồm 7 chữ cái:Tên người con trai của lạc tướng huyện Chu Diên bị Tô Định giết hại? 4. Gồm 6 chữ c Sau khi thiết lập bộ máy cai trị, nhà Hán đã làm gì đối với nhân dân Châu Giao? 5. ồ 7 chữ cái : Tên gọi một nữ tướng hiện đang được thờ ở đình làng Vĩnh Ninh huyện Thanh Trì? 6. Gồ 7 cái : Đây là một chức quan cai trị cấp quận th hà Hán? 7 c cái : ể không bị hát hiệ̣n khi bỏ trốn vào Nam Vịệt, Tô Đị h đã làm gì? 8. ̀ 8 ́i : Đây là t chức quan cai trị cấp thời hà Hán? 9. G 7 chữ cái : âm mưu t âm độc của n à Hán với nhâ dân Âu Lạc? 10. Gồm chữ cái: Đây là một trong những sản vậṭ quí híêm mà nhân dân ta phải cống nộp? 1 2 3 4 5 6 7 8 G R H Á T M Ô N A O C H Ỉ I S Á C H H B Ó C L Ộ T N À N T G C Í A A Ọ N G T H I Á H T Ú Ạ O R Â U I T H G Ồ N T C Ạ C T Ư N Ớ G Á O Đ L I 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 9 10 1 2 3 4 5 6 Các em hãy tìm câu trả lời thích hợp cho mỗi câu hỏi hàng ngang để tìm ra từ chìa khoá nằm ở 1 ô chữ hàng dọc. 1. Vẽ lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng (điền các kí hiệu thích hợp để thuật lại diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng) 2. Xem trước bài: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán. 3. Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu thời kì tiền Thăng Long.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBai 17 Cuoc khoi nghia Hai Ba Trung nam 40_12540239.pdf