Giáo án Lịch sử lớp 8 - Bài 1 đến bài 3

I.Mục tiêu bài học:

1 Kiến thức: - Cuộc CMTS nổ ra với nhiều hình thức khác nhau.

- Quá trình xâm lược thuộc địa, sự hình thành hệ thóng thuộc địa.

.Kĩ năng:

-Khai thác nội dung và sử dụng kênh hình trong SGK

-Phân tích sự kiện để rút ra kết luận, nhận định, liên hệ thực tế

3.Tư tưởng:

-Sự áp bức bóc lột của CNTB đã gây nên bao đau khổ cho nhân dân LD trên toàn thế giới.

-Nhân dân lao động thực sự là người sáng tạo, chủ nhân của các thành tựu kĩ thuận, s x

4/ Định hướng phát triển năng lực của học sinh:

 - Năng lực chung : giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ , sáng tạo .

 -Năng lự chuyên biệt : tái tạo kiến thức , xác định mối quan hệ giữa các sự kiện,

 

doc20 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 06/03/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 8 - Bài 1 đến bài 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chế độ phong kiến. Từ đó thấy được cuộc đấu tranh giữa tư sản và quý tộc phong kiến tất yếu nổ ra. -Các khái niệm cơ bản trong bài,chủ yếu là khái niệm: Cách mạng tư sản. 2.Kĩ năng: -Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh lược đồ.. -Độc lập làm việc để giải quyết các vấn đề, đặc biệt là câu hỏi và bài tập. 3.Tư tưởng: Bồi dưỡng cho HS -Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng tư sản. -Nhận thấy chủ nghĩa tư bản có mặt tiến bộ, nhưng vẫn là chế độ bóc lột với chế độ phong kiến. 4/ Định hướng phát triển năng lực của học sinh: - Năng lực chung : giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ , sáng tạo . -Năng lự chuyên biệt : tái tạo kiến thức , xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, II. Thiết bị đồ dùng dạy học - chuẩn bị của giáo viên, học sinh dạy học - GV chuẩn bị bài soạn, Bản đồ thế giới. Tư liệu tham khảo. - Tranh ảnh, kênh hình. - HS đọc, soạn bài -III. Tiến trình lên lớp 1.Ổn định lớp: 8A TS: 27 VẮNG: 8B TS : 23 VẮNG: 8CTS: 27 VẮNG 2.Kiểm tra bài cũ:( Kiểm tra dụng cụ của hs) 3. Bài mới; Khởi động: Thời kì cuối của chế độ phong kiến ở phương Tây xuất hiện thêm những giai cấp nào? Nêu những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội lúc đó? Hoạt động của thầy, trò Nội dung cần đạt Mục.1.Một nền sản xuất mới ra đời. Hoạt động: 1: Lớp/ cá nhân/ nhóm Mục tiêu: Hướng dẫn học sinh đọc thêm để nhận biết được những biến chuyển về kinh tế, chính trị, xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ XV - XVII - Giáo viên treo bản đồ thế giới: - HS xác định vị trí nước Hà Lan, Anh trên bản đồ H: Em có nhận xét gì về vị trí địa lý của hai nước trên? TL: Có vị trí gần biển thuận lợi cho giao lưu, buôn bán và phát triển sản xuất công thương nghiệp - HS đọc phần 1 H: Nêu những biểu hiện mới về kinh tế, xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ XVI – XVII? - Xuất hiện các xưởng thuê mướn nhân công, các trung tâm sản xuất, buôn bán và các ngân hàng. -HS thảo luận:Hệ quả của biến đổi xã hội. Mục 2 Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI Hoạt động: 2: Lớp/ cá nhân/ nhóm Mục tiêu: Trình bày được nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cách mạng Hà Lan. H: Nguyên nhân cách mạng bùng nổ là gì? TL: Phong kiến Tây Ban Nha kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nê-đéc-lan. H: Trình bày diễn biến chính của cuộc cách` mạng? H: Cách mạng Hà Lan diễn ra dưới hình thức nào? -TL:Đấu tranh giải phóng dân tộc H: Vì sao cách mạng Hà Lan được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới? -TL:Vì cách mạng đã đánh đổ chế độ phong kiến (ngoại bang), thành lập nước cộng hoà, xây dựng một xã hội mới tiến bộ hơn. Mở đường cho CNTB phát triển. H: Nêu ý nghĩa của cuộc cách mạng? TL: - CNTB có khả năng thắng chế độ phong kiến. Là cuộc cách mạng TS đầu tiên trên thế giới lật đổ ách thống trị của TBN, mở đường cho CNTB phát triển, đánh dấu thời kì ls mới LSTGCĐ *Điều chỉnh bổ sung: Hoạt động 3: II. Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII. Hoạt động: 2: Lớp/ cá nhân/ nhóm Mục tiêu: Trình bày được nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cách mạng tư sản Anh GV:Dùng lược đồ chỉ nước Anh và những vùng kinh tế TBCN phát triển. H: Trình bày sự phát triển của CNTB ở Anh và hệ quả của nó? Kinh tế: Kinh tế TBCN phát triển - Xã hội: Xuất hiện tầng lớp quý tộc mới và tư sản, nông dân bị bần cùng hoá, mâu thuẫn xã hội gay gắt cách mạng bùng nổ -Sử dụng lược đồ H2 sgk. Trình bày diễn biến của cách mạng qua các giai đoạn ( Yêu cầu học sinh đọc thêm trong sgk)-Cách mạng tư sản Anh thắng lợi có ý nghĩa gì? -HS thảo luận: +Mục tiêu của cách mạng? +Cách mạng đem lại quyền lợi cho ai? +Ai là lãnh đạo cách mạng? +Ai là động lực của cách mạng? +Cách mạng có triệt để không? I. Sự biến đổi kinh tế,xã hội tây âu trong các thế kỉ XV - XVII.Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI. 1.Một nền sản xuất mới ra đời. (Đọc thêm) 2.Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI - Nguyên nhân: Vương quốc Tây Ban Nha kìm hãm sự phát triển KTTBCN. -Diễn biến: sgk -Kết quả: Hà Lan được giải phóng tạo điều kiện cho CNTB phát triển. II. Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII. 1 Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh. - Kinh tế: Kinh tế TBCN phát triển - Xã hội: Xuất hiện tầng lớp quý tộc mới và tư sản, nông dân bị bần cùng hoá, mâu thuẫn xã hội gay gắt cách mạng bùng nổ. 2. Tiến trình cách mạng(đọc thêm) 3. Tính chất và ý nghĩa LS của CMTSAnh tk XIX: -Chế độ tư bản được xác lập. -Kinh tế TBCN phát triển. -Thoát khỏi sự thống trị của phong kiến. *Điều chỉnh bổ sung: 4: Củng cố, -Vì sao cách mạng Hà Lan được coi là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên? -Tại sao cách mạng Anh là cuộc cách mạng không triệt để? -Lập niên biểu cách mạng anh thế` kỉ XVII? 5.Hướng dẫn tự học ở nhà:Học bài, hoàn thành bài tập sách bài tập, soạn bài. IV. RÚT KINH NGHIỆM Ngày 15 Tháng 8 Năm 2016 Người duyệt giáo án kí Lê Thị Oanh Ngày soạn: 15/8/2016 Ngày dạy: 17/8/2016 8C: T2 8B:T4 25/8/2016 8A : T4 Tiết 2 - Bài 1 NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN (Tiếp theo) I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được nguyên nhân, diễn biến, kết quả, tính chấtcuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. -Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh lược đồ.. -Độc lập làm việc để giải quyết các vấn đề, đặc biệt là câu hỏi và bài tập. 2.Kĩ năng: -Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh lược đồ.. -Độc lập làm việc để giải quyết các vấn đề, đặc biệt là câu hỏi và bài tập. 3.Tư tưởng: Bồi dưỡng cho HS -Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng tư sản. -Nhận thấy chủ nghĩa tư bản có mặt tiến bộ, nhưng vẫn là chế độ bóc lột với chế độ phong kiến. 4/ Định hướng phát triển năng lực của học sinh: - Năng lực chung : giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ , sáng tạo . -Năng lự chuyên biệt : tái tạo kiến thức , xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, II. Thiết bị đồ dùng dạy học - chuẩn bị của giáo viên, học sinh dạy học - GV chuẩn bị bài soạn, Lược đồ Châu Mĩ: - HS đọc, soạn bài III. Tiến trình lên lớp 1. Ổn định lớp: : 8A TS: 27 VẮNG: 8B TS : 23 VẮNG: 8CTS: 27 VẮNG 2. Kiểm tra bài cũ: -CNTB ở Châu Âu có những biểu hiện nào vào thế kỉ XVII? -Trình bày các giai đoạn chính của cách mạnh tư sản Anh và ý nghĩa? III. Bài mới: III. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ Khởi động: Em hãy cho biết ai là người đã tìm ra Châu Mĩ? Nội dung bài học Hoạt động của thầy, trò Nội dung cần đạt Mục 1.Tình hình các thuộc địa.nguyên nhân của chiến tranh. Hoạt đông 1: lớp, cá nhân Mục tiêu: Nhận biết vài nét về tình hình 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ; trình bày được nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh giành độc lập -Hs đọc SGK GV treo lược đồ 13 bang thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ. Giới thiệu H: Em có nhận xét gì về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên của 13 bang thuộc địa? TL: Nằm ven biển, có nguồn tài nguyên dồi dào. H: Nêu vài nét về sự thành lập và hình thành các thuộc địa của thực dân Anh ở Bắc Mỹ? H: Vì sao mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính quốc nảy sinh? TL: KTTB phát triển, bị thực dân Anh kìm hãm. H: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chiến tranh là gì? *Điều chỉnh bổ sung: Hoạt đông 2: Diễn biến cuộc chiến tranh Hoạt động , lớp, cá nhân Mục tiêu: Hướng dẫn học sịnh đọc thêm để trình bày được diễn biến chính của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa H: Trình bày diễn biến chính cuộc chiến tranh? TL: Tháng 12/1773 nhân dân cảng Bo-xtơn tiến công tàu chở chè của Anh............... GV dùng lược đồ chỉ các nơi xảy ra sự kiện: Từ ngày 5/9 đến ngày 26/10/1774 hội nghị Phi- la-đen-phi-a gồm đại biểu các thuộc địa đòi vua Anh xoá bỏ các đạo luật vô lý nhưng không được chấp nhận, tháng 4/1775 chiến tranh bùng nổ, chỉ huy quân thuộc địa là Giooc-giơ Oa-sinh-tơn. HS xem H4 sgk.giới thiệu đôi nét về Oa-sinh-tơn. HS đọc tuyên ngôn và thảo luận: -H: Nêu những điểm chính trong tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ? +Mọi người đều có quyền bình đẳng +Quyền lực của người da trắng. +Khẳng định quyền tư hữu tài sản. -Nhân dân Mĩ có được hưỏng các quyền nêu trong tuyên ngôn không? *Điều chỉnh bổ sung: Hoạt động 3: .Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh. Hoạt động lớp/ nhóm Mục tiêu: Nắm được ý nghĩa, kết quả của cuộc chiến tranh -Cuộc chiến tranh giành độc lập đạt kết quả gì? - Hiệp ước Vec-Xai 1783, Anh thừa nhận độc lập của 13 thuộc địa. Một nước cộng hoà tư sản được thành lập (nước Mỹ) -Mở đường cho CNTB phát triển. Hs thảo luận: Vì sao cuộc chiến tranh giành độc lập này là cuộc cách mạng tư sản? HS thảo luận trả lời +Mục tiêu của cuộc chiến tranh là giành độc lập. +Ngoài ra chiến tranh còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mỹ => thực chất là cuộc cách mạng tư sản 1.Tình hình các thuộc địa.nguyên nhân của chiến tranh. -13 thuộc địa phát triển theo CNTB -Mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính quốc 2.Diễn biến cuộc chiến tranh. 3.Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh. -Hiệp ước Vec-xai 1783, Anh thừa nhận độc lập của 13 thuộc địa. Một nước cộng hoà tư sản được thành lập (nước Mỹ) -Mở đường cho CNTB phát triển. *Điều chỉnh bổ sung: 4: Củng cố bài tập: -Nguyên nhân dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản? -Nhân dân có vai trò như thế nào trong cách mạng tư sản? -Lập niên biểu chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ? Bài tập: Đánh dấu X vào ô trống đầu câu trả lời đúng: Tuyên ngôn độc lập của nước Mĩ công bố vào ngày, tháng, năm: 1 5/9/1774 1 4/7/1774 1 26/10/1774 1 14/10/1774 5.Hướng dẫn tự học ở nhà Học bài,làm bài tập xem trước bài 2 IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM: Ngày 15 Tháng 8 Năm 2016 Người duyệt giáo án kí Lê Thị Oanh Ngày soạn: 15/8/2016 Ngày dạy: 23/8/2016 8B: T2 8C:T4 26/8/2016 8A : T4 Tiết 3 - Bài 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP(1789-1794) I .Mục tiêu bài học: 1.Kiến thức: -Nắm được tình hình kinh tế, xã hội Pháp trước cách mạng. Việc chiếm ngục Baxti mở đầu cách mạng. 2.Tư tưởng: - Bài học kinh nghiệm rút ra từ cách mạng tư sản Pháp 1789 3.Kỹ năng: -Vẽ, sử dụng bản đồ lập niên biểu, bảng thống kê -Phân tích, so sánh các sự kiện 4/ Định hướng phát triển năng lực của học sinh: - Năng lực chung : giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ , sáng tạo . -Năng lự chuyên biệt : tái tạo kiến thức , xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, II. Thiết bị đồ dùng dạy học - chuẩn bị của giáo viên, học sinh dạy học - GV chuẩn bị bài soạn -Lược đồ nước phong kiến chống Pháp -Tranh ảnh mô tả xã hội Pháp trước cách mạng - HS đọc, soạn bài III. Các bước lên lớp: 1.Ổn định lớp: 8A TS: 27 VẮNG: 8B TS : 23 VẮNG: 8CTS: 27 VẮNG 2.Kiểm tra bài cũ: -H: Nêu tình hình 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ? Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh? -Kết quả, ý nghĩa chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ? 3.Bài mới KĐ: Kể tên các cuộc cách mạng tư sản mà em đã học? Nội dung bài học Cách mạng tư sản đã thành công ở một số nước và tiếp tục nổ ra, trong đó có nước Pháp đạt đến trình độ cao.Vậy tiến trình của cách mạng Pháp ra sao... Hoạt động của thầy và trò Nội dung cần đạt I. Nước Pháp trước cách mạng Hoạt động 1: Lớp,/cá nhân Mục tiêu: Nhận biết những nét chính về tình hình kinh tế chính trị - xã hộ, đấu tranh tư tưởng ở Pháp trước khi cách mạng bùng nổ . HS đọc phần 1. Quan sát H5 H: Em có nhận xét gì về bức hình trên? H: Vì sao nền kinh tế Pháp lại rơi vào tình trạng như vậy? TL: Do chính sách bóc lột và kìm hãm của chế độ quân chủ. H: Xã hội Pháp tồn tại nhừng mâu thuẫn nào? TL: Mâu thuẫn giữa Tư sản và Phong kiến trở lên gay gắt. Quan sát hình 5 miêu tả xã hội Pháp và vai trò của 3 đẳng cấp trong xã hội Pháp? TL: Tăng lữ, Quý tộc có mọi đặc quyền về chính trị Đẳng cấp thứ 3 bị bóc lột, không có đặc quyền về chính trị , bị bóc lột bằng thuế. H: Hãy vẽ sơ đồ 3 đẳng cấp trong xã hội Pháp? Mục 3: Đấu tranh tư tưởng H: Quan sát hình 6,7,8. Phần chữ in nhỏ rút ra các quan điểm của các nhà tư tưởng mà tạo dựng của cuộc đấu tranh? TL: Tố cáo, phê phán gay gắt chế độ quân chủ chuyên chế, đề xướng quyền tự do của con người và việc đảm bảo quyền tự do đó, kêu gọi con người đứng lên lật đổ chế độ phong kiến. H: Giải thích tại sao gọi là trào lưu ánh sáng? Tác dụng của nó đối với nước Pháp? TL: Là tiếng nói của g/c tư sản đấu tranh không khoan nhượng với chế độ phong kiến. Tác dụng thức tỉnh nd, chuẩn bị cho cách mạng. *Điều chỉnh bổ sung: Hoạt động 2: II. Cách mạng bùng nổ Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Trình bày nguyên nhân trực tiếp, diễn biến của cách mạng Sự suy yếu của chế độ phong kiến thể hiện ở những điểm nào? Nguyên nhân bùng nổ cuộc cách mạng? HS: Chế độ phong kiến suy yếu -Công thương nghiệp đình đốn -Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra HS quan sát hình 9 miêu tả. H: Vì sao việc đánh chiếm pháo đài nhà tù Ba-xti đã mở đầu cho chiến thắng của cách mạng? TL:Vì nó tượng trưng cho nềnQCCC 1.Tình hình kinh tế: -Nông nghiệp lạc hậu -Công, thương nghiệp phát triển nhưng bị kìm hãm. 2.Tình hình chính trị xa hội: -Chính trị:nhà nước quân chủ chuyên chế. -XH: 3 đẳng cấp:Tăng lữ,Quý tộc,đẳng cấp thứ 3 3 Đấu tranh tư tưởng: thức tỉnh nhân dân đấu tranh chống phong kiến và có tạo chung chuẩn bị cho cách mạng. ‘ II.Cách mạng bùng nổ. 1 Sử khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế. -Chế độ phong kiến suy yếu -Công thương nghiệp đình đốn -Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra. 2.Mở đầu thắng lợi của cách mạng -Hội nghị ba đẳng cấp cách mạng bùng nổ. 14-7-1789 cuộc tấn công pháo đài nhà tù Ba-xti mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp. *Điều chỉnh bổ sung: 4 Củng cố luyện tập: -Kinh tế, chính trị xã hội trước cách mạng Pháp như thế nào? -Vì sao cách mạng bùng nổ? 5.Hướng dẫn tự học ở nhà Học bài- bài tập 1,2 VBT IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM: Ngày 22 Tháng 8 Năm 2016 Người duyệt giáo án kí Lê Thị Oanh Ngày soạn: 22/8/2016 Ngày dạy: 23/8/2016 8C: T2 8B:T4 1/9/2016 8A : T4 Tiết 4 - Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794) (Tiếp)I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Diễn biến chính của cách mạng, những nhiệm vụ cách mạng đã giải quyết; ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp. 2.Tư tưởng: - Nhận thức tính chất hạn chế của cách mạng tư sản - Bài học kinh nghiệm rút ra từ cách mạng tư sản Pháp 1789 3.Kỹ năng: -Vẽ, sử dụng bản đồ lập niên biểu, bảng thống kê -Phân tích, so sánh các sự kiện 4/ Định hướng phát triển năng lực của học sinh: - Năng lực chung : giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ , sáng tạo . -Năng lự chuyên biệt : tái tạo kiến thức , xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, II. Thiết bị đồ dùng dạy học - chuẩn bị của giáo viên, học sinh dạy học GV: Soạn bài, chuẩn bị tranh ảnh, -Bản đồ nước Pháp thế kỉ XVIII. HS: Đọc chuẩn bị bài III. Tiến trình lên lớp 1. Ổn định lớp: 8A TS: 27 VẮNG: 8B TS : 23 VẮNG: 8CTS: 27 VẮNG 2.Kiểm tra bài cũ: -Nguyên nhân cách mạng Pháp bùng nổ? -Cách mạng Pháp bắt đầu bằng những sự kiện nào? 3.Bài mới: K/Đ: Thắng lợi của cuộc k/n ngày 14/9/1789 có ý nghĩa gì? NDBH : Cách mạng tư sản Pháp đã bùng nổ và đã đạt được những thắng lợi quan trọng, giáng một đòn nặng nề đầu tiên vào chế độ quân chủ chuyên chế. Cách mạng sẽ tiếp tục phát triển và kết thúc ra sao. Đó là nội dung bài học hôm nay. Hoạt động của thầy và trò Nội dung cần đạt Hoạt động 3: Sự phát triển của cáh mạng Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Nắm được diễn biến chính sự phát triển của cuộc cách mạng. H: Thắng lợi ngày 14/7/1789 đã đem lại kết quả gì? TL: Đại tư sản lên nắm quyền, thành lập nền quân chủ lập hiến. H: Chế độ quân chủ lập hiến là gì? TL: Chế độ chính trị của 1 nước trong đó quyền của vua bị hạn chế H: Sau khi lên nắm quyền chính quyền đã làm gì? TL: Thông qua tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền - Thông qua hiến pháp bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản. HS đọc nội dung của tuyên ngôn HS thảo luận: Tiến bộ và hạn chế của tuyên ngôn? TL: Tiến bộ: Đề cao quyền tự do bình đẳng của con người - Hạn chế : Bảo vệ quyền lợi của g/c tư sản H: Trước tình hình đó nhà vua đã có hành động gì? Em có nhận xét gì về hành động của vua Pháp? Hành động đó giống ông vua nào trong lịch sử PK Việt Nam? TL: Là hành động phản động, hèn nhát giống vua Lê Chiêu Thống. H: Trước hành động của vua nhân dân Pa Ri đã làm gì? TL; Nd lật đổ nền thống trị của đại tư sản. Xoá bỏ chế độ phong kiến H: Khởi nghĩa ngày 10/8/1792 đem đến kết quả gì? quốc hội đã làm gì? TL: Tư sản công thương lên nắm chính quyền, thiết lập nền cộng hoà 1, cách mạng tiến thêm 1 bước. H:-Tình hình nước Pháp lúc này ra sao? thái độ của phái Ghi-rông-đanh như thế nào? Quần chúng nhân dân đã làm gì? TL: Tổ quốc lâm nguy, phái Gi –rông- đanh ko lo tổ chức chống giặc ngoại xâm, nội phản, ổn định đời sống nd mà chỉ lo củng cố quyền lực. Nhân dân lật đổ phái Gi- rông- đanh - Quan sát H:11 và cho biết phẩm chất tốt đẹp của Rô-pe-xpi-e? H: Chính quyền đã làm gì và có tác dụng ra sao? TL: CTrị: Thiết lập nền dân chủ, trừng phạt bọn phản cách mạng KT: Tịch thu ruộng đất bán cho nd QSự: Ban bố lệnh tổng động viên *Điều chỉnh bổ sung: Hoạt động 4: Ý nghĩa của cách mạng Hoạt động lớp/ nhóm Hiểu và đánh giá được ý nghĩa cuộc cách mạng tư sản Pháp H: Sau khi chiến thắng ngoại xâm và nội phản tình hình phái Gia-cô-banh như thế nào? H: Vì sao tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính? TL: Vì chúng ngăn chặn cách mạng tiếp tục phát triển. HS thảo luận:vì sao cánh mạng tư sản pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất? III. Sự phát triển của cách mạng: 1.Chế độ quân chủ lập hiến (14/7/1789 đến ngày 10/08/1792) -14/7/1789 phái lập hiến của đại tư sản lên cầm quyền. -8/1789 quốc hội thông qua tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền. -9/1791 thông qua hiến pháp xác lập nền quân chủ lập hiến. -1792 chống ngoại xâm và nội phản -10/8/1792 lật đổ phái lập hiến, xoá bỏ chế độ phong kiến. 2.Bước đầu của nến cộng hoà (21/9/1792 -> 2/6/1793)(SGK) 3.Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh (2/6/1793 đến 27/7/1794) -2/6/1793 phái Gia-cô-banh lên nắm chính quyền tập hợp nhân dân chiến thắng ngoại xâm và nội phản. -27/7/1794 tư sản phản cách mạng đảo chính.cánh mạng kết thúc 4.Ý nghĩa lịch sử của cánh mạng -là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất. -Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế trong nước và có ảnh hưởng đến sự phát triển của lịch sử thế giới *Điều chỉnh bổ sung: 4 HĐ3: Củng cố -HS thảo luận:Vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc cách mạng tư sản Pháp? Bài tập: Lập niên biểu những sự kiện chính của cách mạng tư sản Pháp? 5.Hướng dẫn tự học ở nhà Học bài,hoàn thành bài tập và soạn bài IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM: Ngày 22 Tháng 8 Năm 2016 Người duyệt giáo án kí Lê Thị Oanh Ngày soạn: 27/8/2016 Ngày dạy: 30/8/2016 8B: T3 8C:T4 9/9/2016 8A : T4 Tiết 5 : Bài 3 CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI I.Mục tiêu bài học: 1.Kiến thức: - HS nắm được: một số phát minh chủ yếu về kĩ thuật và quá trình công nghiệp hoá của các nước Âu - Mĩ từ giữa thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX - Đánh giá được hệ quả kinh tế, xã hội của cách mạng CN 2.Kĩ năng: -Khai thác nội dung và sử dụng kênh hình trong SGK -Phân tích sự kiện để rút ra kết luận, nhận định, liên hệ thực tế 3.Tư tưởng: -Sự áp bức bóc lột của CNTB đã gây nên bao đau khổ cho nhân dân LĐ trên toàn thế giới. -Nhân dân lao động thực sự là người sáng tạo, chủ nhân của các thành tựu kĩ thuật, sản xuất. 4/ Định hướng phát triển năng lực của học sinh: - Năng lực chung : giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ , sáng tạo . -Năng lự chuyên biệt : tái tạo kiến thức , xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, II. Thiết bị đồ dùng dạy học - chuẩn bị của giáo viên, học sinh dạy học GV: Soạn bài, chuẩn bị tranh ảnh, lược đồ nước Pháp thế kỉ XVIII. HS: Đọc chuẩn bị bài III.Nội dung bài học: 1.Ổn định lớp: 8A TS: 27 VẮNG: 8B TS : 23 VẮNG: 8CTS: 27 VẮNG 2.Kiểm tra bài cũ: -Trình bài những sự kiện chính của cách mạng tư sản Pháp? -Ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp? 3 .Bài mới:Cách mạng tư sản lần lượt nổ ra ở nhiều nước Âu-Mĩ đánh đổ chế độ phong kiến, giai cấp tư sản cầm quyền cần phát triển sản xuất nên đã sáng chế và sử dụng máy móc. Cuộc cách mạng công nghiệp đã giải quyết vấn đề. Hoạt động của thầy, trò Nội dung cần đạt Mục I:Cách mạng công nghiệp Hoạt động 1: Lớp/cá nhân Mục tiêu: Biết được 1 số phát minh lớn trong cách mạng công nghiệp; hệ quả của cách mạng công nghiệp H: Vì sao cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở Anh? TL: Vì nước Anh có nền KTTB phát triển và sớm hoàn thành cuộc CM tư sản H: Những phát minh có ảnh hưởng đến những ngành nào? TL: Ngành rệt, đường sắt, sản xuất thép, khai thác than -Quan sát H12 và H 13 em hãy cho biết việc kéo sợi đã có sự thay đổi như thế nào? HSTLTL: Sự ra đời của máy kéo sợi Gien Ny làm năng xuất tăng cao H:Vì sao máy móc được sử dụng nhiều trong giao thông vận tải? Quan sát H15 tường thuật? TL: Vì kinh tế hàng hoá phát triển đòi hỏi sự thông thương, tiêu thụ.. H: Vì sao vào giữa thế kỉ XIX Anh đẩy mạnh sản xuất gang, thép và than đá? TL: Đây là những nguyên liệu chính để chế tạo máy móc -Kết quả của cách mạng c6ng nghiệp ở Anh như thế nào? TL: Kết quả: Từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới. HS: quan sát H17,H18 nhận xét sự thay đổi của nước Anh sau khi hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp? TL: Nhiều khu công nghiệp lớn, nhiều thành phố đã mọc lên, hình thành 2 giai cấp cơ bản. H;Vì sao có mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản? TL: Do ngay từ khi mới ra đời giai cấp tư sản bóc lột giai cấp vô sản I.CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 1.Cách mạng công nghiệp ở Anh -Thành tựu: +Ngành dệt vải: Có nhiều phát minh +Giao thông vận tải: Tàu thuỷ chạy bằng hơi nước, đường sắt, xe lửa. +Công nghiệp nặng: Phát triển sản xuất gang thép. -Kết quả: Chuyển biến từ sản xuất nhỏ, thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc. Trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới. 2.Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức ( Không dạy) 3.Hệ quả của cách mạng công nghiệp. -Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản, nâng cao năng suất lao động, hình thành các trung tâm kinh tế, thành phố lớn -Hình thành 2 giai cấp: tư sản và vô sản. *Điều chỉnh bổ sung: 4. HĐ3: Luyện tập - Củng cố: -Cách mạng công nghiệp ở Anh diễn ra như thế nào? -Nêu những phát minh thế kỉ XVIII – XIX? 5.Hướng dẫn tự học ở nhà Học bài trả lời câu hỏi SGK, soạn bài IV. Tự rút kinh nghiệm Ngày 29 Tháng 8 Năm 2016 Người duyệt giáo án kí Lê Thị Oanh Ngày soạn: 27/8/2016 Ngày dạy: 31/8/2016 8C: T3 8B:T4 10/9/2016 8A : T4 Tiết 6: Bài 3 CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI (Tiếp theo) I.Mục tiêu bài học: 1 Kiến thức: - Cuộc CMTS nổ ra với nhiều hình thức khác nhau. - Quá trình xâm lược thuộc địa, sự hình thành hệ thóng thuộc địa. .Kĩ năng: -Khai thác nội dung và sử dụng kênh hình trong SGK -Phân tích sự kiện để rút ra kết luận, nhận định, liên hệ thực tế 3.Tư tưởng: -Sự áp bức bóc lột của CNTB đã gây nên bao đau khổ cho nhân dân LD trên toàn thế giới. -Nhân dân lao động thực sự là người sáng tạo, chủ nhân của các thành tựu kĩ thuận, s x 4/ Định hướng phát triển năng lực của học sinh: - Năng lực chung : giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ , sáng tạo . -Năng lự chuyên biệt : tái tạo kiến thức , xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, II. Thiết bị đồ dùng dạy học - chuẩn bị của giáo viên, học sinh dạy học GV: Soạn bài, chuẩn bị tranh ảnh, Bản đồ thế giới thế kỉ XIX HS: Đọc chuẩn bị bài III. Tiến trình lên lớp 1.Ổn định lớp: 8A TS: 27 VẮNG: 8B TS : 23 VẮNG: 8CTS: 27 VẮNG 2 .Kiểm tra bài cũ: -Cách mạng công nghiệp ở Anh diễn ra như thế nào? -Hệ quả của cánh mạng công nghiệp? III.Bài mới: Khởi động: Em đã học những cuộc cách mạng tư sản nào? NDBH: Bước sang thế kỉ XIX do sự phát triển mạnh của kinh tế TBCN phong trào dân tộc dân chủ ở các nước Châu ÂU và Châu Mĩ ngày càng dâng cao,tấn công mạnh mẽ vào thành trì của chế độ phong kiến xác lập CNTB trên phạm vi thế giới. Hoạt động của thầy, trò Nội dung cần đạt Mục II. Chủ nghĩa TB được xác lập trên phạm vi thế giới. Hoạt động 1: nhóm/cá nhân Mục tiêu: Biết được những cuộc cách mạng tư sản nổ ra ở khu vực Mĩ -La tinh Châu Âu, sự bành trướngcủa CNTB ở các nước Á, Phi, Mĩ la tinh H: Vì sao các nước Phương Tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa? Đối tượng là ai? Vì sao? H: Nêu quá trình xâm lược của các nước tư bản phương Tây? GV: Treo bản đồ thế giới xác định các vị trí xâm lược của thực dân phương tây. GV: Nêu nội dung của tuyên ngôn của nước Pháp H: Qua nội dung bản tuyên ngôn và việc xâm lược thuộc địa của các nước tư bản phương Tây em rút ra nhận xét gì? II. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới 1.Cuộc CM TS Thế kỷXIX : (Không dạy) 2. Sự xâm lược của TB phương Tây đối với các nước Á,Phi. - Nguyên nhân: TL: CNTB phát triển nhu cầu cần thị trường tăng nhanh +Châu Á, Châu Phi giàu tài nguyên thiên nhiên có vị trí chiến lược quan trọng, lạc hậu về kinh tế, bảo thủ về chính trị. Do nhu cầu về nguyên liệu, thị trường, thuộc địa - Kết quả: Hầu hết các nứơc châu Á ,châu Phi trở thành thuộc địa hoặc phụ thuộc của thực dân phương Tây. *Điều chỉnh bổ sung: 4. Củng cố: Xác định thời gian , hình thức đấu tranh của các cuộc CMTS? Thời gian Tên cuộc cách mạng Hình thức đấu tranh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doclich su 8_12432406.doc