Giáo án Lịch sử lớp 8 - Bài 2: Cách mạng tư sản pháp(1789 - 1794)

2. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng.

-Trào lưu triết học ánh sáng.

-Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô tố cáo, phê phán chế độ phong kiến. Ủng hộ giai cấp TS.

II. Cách mạng bùng nổ.

1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế.

- 1774 CĐPK suy yếu,số nợ lên cao.

-Vua liên tiếp tăng thuế.

- Công thương nghiệp đình đốn.

- Nhiều cuộc khởi nghĩa nhân dân nổ ra.

2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng.

- 1789 vua triệu tập hội nghị 3 đẳng cấp để tăng thuế.

- 17/6 đại biểu đẳng cấp 3 họp, tuyên bố Quốc hội lập hiến.

- 14/7/1789 quần chúng nhân dân tấn công pháo đài Ba-xti. Cách mạng bùng nổ.

 

docx2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 06/03/2019 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 8 - Bài 2: Cách mạng tư sản pháp(1789 - 1794), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp: 8a2 ND: 28/8/2018 Tuần 2 Bài 2 . CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP(1789-1794) A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: HS biết và hiểu được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội nước Pháp trước cách mạng và việc chiếm ngục Ba-xti. 2.Tư tưởng: Biết thông cảm về tình hình nông dân Pháp trước cách mạng, biết liên hệ kiến thức đang học với cuộc sống. 3. Kỹ năng: HS có được kĩ năng phân tích, đánh giá sự kiện. B. CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên: Giáo án, SGK, tư liệu tham khảo. 2. Học sinh: Quan sát lược đồ H 5,9 SGK. C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 1. Kiểm tra bài cũ: (3phút) - Nêu kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?(10đ) 2. Bài mới: Phương Pháp Nội dung Hoạt động 1 : 22phút - Tính chất lạc hậu của nền nông nghiệp Pháp thể hiện ở chỗ nào? - Nguyên nhân sự lạc hậu này là do đâu? - Chế độ PK đã kìm hãm sự phát triển công thương nghiệp như thế nào? - Cho HS liên hệ tình hình nước ta dưới chế độ phong kiến. - GV sơ lược tình hình chính trị Pháp trước cách mạng. - HS quan sát H5 và mô tả. Em có nhận xét gì về tình cảnh người nông dân Pháp trước cách mạng?(1 nông dân, tay chống chiếc cuốc tiêu biểu cho nền nông nghiệp lạc hậu, cõng trên lưng QT và TL nói lên chịu áp bức, trong túi áo quần có những tờ văn tự vay nợ, các loài chim chuột ý nói phá hoại mùa màng). - 1 HS mô tả lại H5. - Cá nhân tự nghiên cứu những đoạn trích ngắn và H 9, tự rút ra nội dung chủ yếu trong tư tưởng của Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô. - GV nhấn mạnh: Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng đã thúc đẩy cách mạng sớm bùng nổ. Hoạt động 2: 15phút - Những biểu hiện nào cho thấy chế độ quân chủ chuyên chế bị khủng hoảng? (Kinh tế, xã hội). - GV nhấn mạnh đây chính là nguyên nhân CM bùng nổ. - GV tóm tắt về Hội nghị 3 đẳng cấp, thể hiện mâu thuẫn giữa nhà vua và đẳng cấp 3 lên đến tột đỉnh. - Quan sát H9 àGV minh họa(Pháo đài xây dựng để bảo vệ kinh thành Pari, có hào sâu ngăn cách, có cầu treo và đại bác phòng giữ, vừa dùng để giam cầm những người chống chế độ phong kiến- Sáng 14/7/1789 300000 quần chúng cầm vũ khí bao vây tấn công pháo đài, sau 4 giờ chiến đấu quần chúng ùa vào giết chết viên sĩ quan chỉ huy). - Vì sao việc đánh chiếm pháo đại Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng?( Chế độ quân chủ chuyên chế bị giáng đòn đầu tiên quan trọng, CM bước đầu thắng lợi, tiếp tục phát triển). I. Nước Pháp trước cách mạng. 1. Tình hình kinh tế. - Nông nghiệp: Lạc hậu, năng suất thấp, ruộng bị bỏ hoang nhiều. - Công thương nghiệp có điều kiện phát triển nhưng bị kìm hãm. -Chưa thống nhất về tiền tệ ,đo lường. 2. Tình hình chính trị-xã hội. - Chính trị : Pháp là nước quân chủ chuyên chế, vua nắm quyền. - Xã hội: Gồm 3 đẳng cấp. + Tăng lữ, quí tộc: Có quyền lực, không phải đóng thuế. + Đẳng cấp thứ 3: Tư sản, nông dân, bình dân thành thịà Bị áp bức bóc lột. 3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. -Trào lưu triết học ánh sáng. -Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô tố cáo, phê phán chế độ phong kiến. Ủng hộ giai cấp TS. II. Cách mạng bùng nổ. 1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế. - 1774 CĐPK suy yếu,số nợ lên cao. -Vua liên tiếp tăng thuế. - Công thương nghiệp đình đốn. - Nhiều cuộc khởi nghĩa nhân dân nổ ra. 2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng. - 1789 vua triệu tập hội nghị 3 đẳng cấp để tăng thuế. - 17/6 đại biểu đẳng cấp 3 họp, tuyên bố Quốc hội lập hiến. - 14/7/1789 quần chúng nhân dân tấn công pháo đài Ba-xti. Cách mạng bùng nổ. 3.Củng cố bài giảng:(3phút) - Trình bày tình hình xã hội nước Pháp trước cách mạng? - Sự kiện nào chứng tỏ cách mạng tư sản Pháp bùng nổ? 4. Dặn dò: (2phút) Tìm hiểu bài 2 phần III, lưu ý: - Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của CMTS Pháp? - Ý nghĩa lịch sử của CMTS Pháp? - Quan sát H 10. D.RÚT KINH NGHIỆM:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBai 2 Cach mang tu san Phap cuoi the ki XVIII_12503859.docx