Giáo án Lớp 1 Tuần 13 - Trường Tiểu học Điệp Nông

 Hoạt động tập thể

 ĐỌC BÁO ĐỘI

I. Mục tiêu:

 Sau bài học, học sinh có khả năng:

 1. Kiến thức: Nghe, hiểu nội dung câu chuyện trong bài báo.

 2. Kĩ năng: Trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài đọc.

 3. Thái độ: HS thấy vui vẻ, thoải mái.

 Có ý thức học tập và rèn luyện theo tấm gương trong bài đọc.

II. Chuẩn bị:

 1. Giáo viên: Báo, bông hoa ghi sẵn câu hỏi

 2. Học sinh: Một số tiết mục văn nghệ.

III. Tổ chức hoạt động dạy học:

 

doc41 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 28/02/2019 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 1 Tuần 13 - Trường Tiểu học Điệp Nông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trình bày * Thi tìm từ IV. Kiểm tra đánh giá, củng cố: Hs đọc lại toàn bài. HS núi thành bài 3 - 5 cõu về ớch lợi của rừng. V. Định hướng học tập tiếp theo, dặn dò: Nhận xột tiết học và dặn dũ tỡm một số từ cú chứa vần: eng, iờng. Toán Tiết 49 : PHéP CộNG TRONG PHạM VI 7 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Tự thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 7. - Thuộc bảng cộng , biết làm tính cộng trong phạm vi 7. 2. Kĩ năng: -Tiếp tục củng cố, khắc sâu khái niệm phép cộng. - Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ. 3. Thái độ : - Yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: - GV: Bìa ghi các số, vật thật, bộ thực hành toán. - HS: SGK, bộ đồ dùng học toán . III. Tổ chức dạy học trên lớp : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: ổn định tổ chức, KT bài cũ. - Gọi HS làm bài tập: phép cộng trong phạm vi 6 - Gọi HS đọc bảng cộng trong phạm vi 6 * Hoạt động 2: Giới thiệu bài, ghi bảng * Hoạt động 3: Hình thành kiến thức mới * Hướng dẫn phép cộng: 6 +1 = 7 , 1 + 6 = 7 - Hướng dẫn HS quan sát tranh nêu bài toán. - Hướng dẫn HS trả lời: 6 thêm 1 bằng 7 - Giới thiệu : 6 + 1 = 7 - Cho HS đọc, viết phép tính - Hướng dẫn nêu phép cộng: 1 + 6 = 7 *Hướng dẫn các phép cộng còn lại tương tự - Hướng dẫn HS ghi nhớ bảng cộng * Hoạt động 4: Luyện tập kĩ năng Bài 1: Hướng dẫn HS cách làm - Cho HS làm và đọc kết quả, GV sửa Bài 2(dòng 1): Cho HS làm bài, đọc kết quả - GV sửa bài Bài 3(dòng 1): Cho HS làm bài, GV sửa bài Bài 4: Hướng dẫn HS quan sát tranh và làm - GV nhận xét, sửa sai. - ổn định chỗ ngồi - HS làm bài 3 + 1 + 2 = 6 2 + 1 + 3 = 6 - Nhắc lại tên bài - Quan sát tranh, nêu bài toán:có 6 hình tam giác thêm 1 hình tam giác. Có tất cả bao nhiêu hình tam giác? - 6 thêm 1 bằng 7 - Đọc, viết : 6 +1= 7 - Nhận xét: 1+ 6 = 6 + 1= 7 - Đọc đồng thanh,cá nhân-ghi nhớ bảng cộng - Nêu cách đặt tính theo cột - Làm bài, đọc kết quả: 6 + 1 = 7 - Làm bài, đọc kết quả - Làm bài : 5 + 1 + 1 = 7 - Quan sát tranh, viết phép tính: 6 + 1 = 7 ; 1 + 6 = 7 IV. Kiểm tra đánh giá,củng cố: - Hs thi đọc thuộc bảng cộng 7. - Chấm 1 sổ vở và nhận xét, tuyên dương bài làm tốt V. Định hướng học tập tiếp theo, dặn dò: - Nhận xét tiết học,về nhà học thuộc bảng cộng 7 và xem trước cách thành lập các phép trừ trong phạm vi 7. Toán Tiết 50 :PHéP TRừ TRONG PHạM VI 7 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Tự thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 7. - Thuộc bảng trừ , biết làm tính trừ trong phạm vi 7. 2. Kĩ năng: -Tiếp tục củng cố, khắc sâu kĩ năng phép trừ. - Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ. 3. Thái độ : - Yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: - GV: Bìa ghi các số, vật thật, bộ thực hành toán. - HS: SGK, bộ đồ dùng học toán . III. Tổ chức dạy học trên lớp: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: ổn định tổ chức, KT bài cũ - Gọi HS làm bài - Nhận xét, sửa sai * Hoạt động 2: Giới thiệu bài, ghi bảng * Hoạt động 3: Hình thành kiến thức mới * Hướng dẫn HS phép trừ : 7 - 1 = 6, 7 - 6 = 1 - Hướng dẫn HS quan sát tranh nêu bài toán - Gợi ý HS cách trả lời :7 hình tam giác bớt một hình còn lại mấy hình? - Giới thiệu phép trừ: 7 - 1 = 6 - Giới thiệu phép trừ: 7 - 6= 1 * Hướng dẫn HS phép trừ khác trong phạm vi 7 tương tự - Cho HS ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi * Hát tự do * Hoạt động 4: Luyện tập kĩ năng Bài 1: Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài toán và cách làm. - Cho HS làm bài, GV sửa sai Bài 2: Hướng dẫn HS làm tính trừ - GV sửa sai Bài 3(dòng 1): Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài toán và cách làm. - Cho HS làm bài, GV sửa sai Bài 4: Hướng dẫn quan sát tranh nêu bài toán. - Hướng dẫn hình thành phép tính - Cho HS đặt phép tính, GV sửa sai. - ổn định chỗ ngồi 5 - 3 = 2 3 + 3 = 6 4 - 1 = 3 4 + 1 + 1= 6 - Nhắc lại tên bài - Có 7 hình tam giác, bớt đi một hình, còn lại mấy hình? - Trả lời:7 bớt 1 còn 6 - Đọc, viết : 7 - 1= 6 - Đọc, viết: 7 - 6 = 1 * Tương tự - Ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 7 * Hát, múa - Điền kết quả vào phép tính theo cột dọc - HS tự làm bài 7 - 6 = 1 7 - 7 = 0 - HS tính nhẩm, viết kết quả 7 - 2- 3= 2 - Nêu bài toán 7 -2 =5 hoặc 7 - 5 = 2 7 - 3 = 4 hoặc 7 - 4 = 3 IV. Kiểm tra đánh giá,củng cố: - Hs thi đọc thuộc bảng trừ 7 - Chấm 1 sổ vở và nhận xét, tuyên dương bài làm tốt V. Định hướng học tập tiếp theo, dặn dò: - Nhận xét tiết học,về nhà học thuộc bảng trừ 7 và xem trước bài 4: Viết phép tính thích hợp tr.70 Toán Tiết 51 : LUYệN TậP I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6. - Quan hệ thứ tự giữa các số trong phạm vi 6. 2. Kĩ năng: - Thành thạo các bảng cộng, trừ đã học. - Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong tranh vẽ. 3. Thái độ : - Yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: - GV: Bìa ghi các số, bộ đồ dùng dạy học Toán - HS: SGK, bộ đồ dùng III. Tổ chức dạy học trên lớp: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: ổn định tổ chức, KT bài cũ - Yêu cầu HS làm bài tập * Hoạt động 2: Giới thiệu bài, ghi bảng * Hoạt động 3: Luyện tập kĩ năng Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài toán - Cho HS tự làm bài, đọc kết quả. - GV hướng dẫn HS nhận xét. Bài 2(Cột 1, 2): Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài toán - Cho HS làm bài, củng cố cho HS quan hệ giữa phép cộng và phép trừ - GV sửa sai. Bài 3(Cột 1, 3): Hướng dẫn HS điền số vào chỗ chấm - Cho HS làm bài theo nhóm - GV sửa bài Bài 4(Cột 1, 2): Gọi HS nêu yêu cầu bài toán - Cho HS tự làm bài, đọc kết quả. - Gv hướng dẫn HS nhận xét. Bài 5: Hướng dẫn HS quan sát tranh, nêu bài toán tương ứng từng tranh. - Cho HS viết, đọc kết quả - GV sửa bài - ổn định chỗ ngồi 7- 4 = 3 7-1 = 6 7 - 2 > 7- 3 3 + 4 > 6 - Nhắc lại tên bài - Viết kết quả vào phép tính theo cột dọc - HS làm bài, đọc kết quả - HS chú ý - HS tự làm bài - HS thảo luận làm theo nhóm: 2 + 5 = 7 - HS làm bài :Điền dấu thích hợp vào ô trống - Nêu bài toán : có 3 bạn 3 + 4 = 7 hoặc 4 + 3 =7 IV. Kiểm tra đánh giá,củng cố: Trò chơi: GV đưa ra các phép tính đố hs, thi tìm kết quả nhanh. Tuyên dương hs có kết quả nhanh và đúng. V. Định hướng học tập tiếp theo, dặn dò: - Nhận xét tiết học và dặn dò hs về nhà xem trước cách thành lập các phép cộng trong phạm vi 8. Toán Tiết 52 : PHéP CộNG TRONG PHạM VI 8 I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: - Tự thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 7. - Thuộc bảng cộng , biết làm tính cộng trong phạm vi 7. 2. Kĩ năng: -Tiếp tục củng cố, khắc sâu khái niệm phép cộng. - Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ. 3. Thái độ : - Yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: - GV: Bìa ghi các số, vật thật, bộ thực hành toán. - HS: SGK, bộ đồ dùng học toán . III. Tổ chức dạy học trên lớp : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: ổn định tổ chức, KT bài cũ. - Gọi HS làm bài tập: phép cộng trong phạm vi 7 - Gọi HS đọc bảng cộng trong phạm vi7 * Hoạt động 2: Giới thiệu bài, ghi bảng * Hoạt động 3: Hình thành kiến thức mới * Hướng dẫn phép cộng: 7 +1 = 8, 1 + 7 = 8 - Hướng dẫn HS quan sát tranh nêu bài toán. - Hướng dẫn HS trả lời: 7 thêm 1 bằng 8 - Giới thiệu : 7 + 1 = 8 - Cho HS đọc, viết phép tính - Hướng dẫn nêu phép cộng: 1 + 7= 8 *Hướng dẫn các phép cộng còn lại tương tự - Hướng dẫn HS ghi nhớ bảng cộng * Nghỉ giữa tiết * Hoạt động 4: Luyện tập kĩ năng Bài 1: Hướng dẫn HS cách làm - Cho HS làm và đọc kết quả, GV sửa Bài 2(Cột 1, 3, 4): Cho HS làm bài, đọc kết quả - GV sửa bài Bài 3(dòng 1): Cho HS làm bài -GV sửa bài Bài 4(a): Hướng dẫn HS quan sát tranh và làm - GV nhận xét, sửa sai. - ổn định chỗ ngồi - HS làm bài 3 + 1 + 3 = 7 2 + 1 + 4 = 7 - Nhắc lại tên bài - Quan sát tranh, nêu bài toán:có 7 hình tam giác thêm 1 hình tam giác. Có tất cả bao nhiêu hình tam giác? - 7 thêm 1 bằng 8 - Đọc, viết : 7 + 1= 8 - Nhận xét: 1+ 7 = 7+ 1= 8 - Đọc đồng thanh,cá nhân * Nghỉ giữa tiết - Nêu cách đặt tính theo cột - Làm bài, đọc kết quả: 7 + 1 = 8 - Làm bài, đọc kết quả - Làm bài: 5 + 1 + 2 = 8 - Quan sát tranh, viết phép tính: 6 + 2 = 8 ; 4 + 4 = 8 IV. Kiểm tra đánh giá,củng cố: - Hs thi đọc thuộc bảng cộng 8. - Chấm 1 sổ vở và nhận xét, tuyên dương bài làm tốt V. Định hướng học tập tiếp theo, dặn dò: - Nhận xét tiết học,về nhà học thuộc bảng cộng 8 và xem trước cách thành lập các phép trừ trong phạm vi 8. Đạo đức NGHIêM TRANG KHI CHàO Cờ ( tiết 2) I.Mục tiêu: Sau bài học,học sinh có khả năng: 1.Kiến thức: -Biết được tên nước, nhận biết được Quốc kì, Quốc ca của tổ quốc Việt Nam. - Khi chào cờ cần bỏ mũ nón,đứng nghiêm, mắt nhìn Quốc kì. 2. Kỹ năng: Thực hiện nghiêm trang khi chào cờ. 3.Thái độ: Nghiêm trang khi chào cờ là thể hiện lòng tôn kính Quốc kì và yêu quý TQ Việt Nam. II. Chuẩn bị: - GV: tranh minh hoạ.,máy chiếu - HS: Vở bt Đạo đức, bài hát III. Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: ổn định lớp và kiểm tra bài cũ -Yêu cầu HS xác định một số tư thế đúng, sai khi chào cờ. - Nhận xét. * Hoạt động 2: GV giới thiệu bài- ghi bảng - Cho cả lớp hát bài: Lá cờ Việt Nam * Hoạt động 3: Tập chào cờ GV làm mẫu, hướng dẫn HS các thao tác khi chào cờ. - Cho HS cả lớp thực hành chào cờ. - Gọi một số HS thực hành trước lớp theo điều khiển của giáo viên. - Yêu cầu HS nhận xét , sửa sai. - Chia nhóm, cho các nhóm tự luyện tập. - Thi chào cờ giữa các tổ + GV phổ biến yêu cầu, thể lệ của cuộc thi. + Các tổ thi chào cờ + GV tổng kết, khen thưởng. * Hát * Hoạt động 4: Vẽ màu vào hình vẽ Quốc kì - Cho HS vẽ và tô màu - Tổ chức trưng bày sản phẩm vẽ màu. - GV cùng HS nhận xét, tuyên dương. - Hướng dẫn HS đọc đồng thanh câu thơ: “Nghiêm trang chào lá Quốc kì Tình yêu đất nước em ghi vào lòng” - ổn định chỗ ngồi - HS tự xác định - Chú ý - Nhắc lại tên bài - Hát - HS chú ý quan sát - Thực hành chào cờ - Nhận xét các bạn - Thảo luận tập chào cờ trong tổ. - Thi chào cờ giữa các tổ. - Lắng nghe - Nhận xét * Hát - Quan sát tranh vẽ lá Quốc kì - Vẽ màu vào hình vẽ lá Quốc kì. - Trưng bày sản phẩm - Đọc đồng thanh lớp, nhóm. IV.Kiểm tra đánh giá, củng cố: - GV hướng dẫn hs tư thế đứng, cách giơ tay chào. - Hs thực hành đứng nghiêm khi chào cờ. V.Định hướng học tập, dặn dò: - Dặn học sinh thực hành việc đi học đều và đúng giờ. Thứ sáu ngày 30 tháng 11 năm 2018 Buổi sáng: Tập viết Tiết: 11+12 TUầN 11 I.Mục tiêu Sau tiết học, học sinh cú khả năng: 1.Kiến thức: Hs viết đỳng cỏc chữ: nền nhà, nhà in, cá biểnkiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở tập viết. Hiểu cấu tạo của cỏc từ đó học. 2.Kỹ năng: - Nắm được độ cao cỏc con chữ và hiểu nghĩa một số từ. 3, Thỏi độ: Luyện kỹ năng viết cho học simh. Vận dụng đặt cõu với một số từ vừa viết. II. Chuẩn bị: 1.HS: Chuẩn bị vở tập viờt, bảng, phấn, giẻ lau 2. GV: chữ mẫu III. Tổ chức dạy học trên lớp: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1 : KTBC - Gọi 2 HS viết các chữ :trái đào, hiểu bài, sáo sậu,líu lo - Nhận xét, sửa lỗi. * Hoạt động 2: Giới thiệu bài - Treo chữ mẫu, đọc các chữ cần viết. - Cho HS đọc đồng thanh một lần các chữ cần viết. - GV lần lượt phân tích kết hợp viết mẫu các chữ : nền nhà, nhà in, cá biển - Cho viết bảng con, GV chỉnh sửa. * Cho HS tập bài thể dục 1 phút chống mệt mỏi . * Hoạt động 3: HD viết vở - GV nhắc nhở HS tư thế cầm bút, tư thế ngồi, cách tô liền nét - Cho HS thực hành viết trong vở Tập viết. - GV quan sát, nhắc nhở. - HS viết : trái đào, hiểu bài - Chú ý - Nhắc lại tên bài - Quan sát chữ mẫu, lắng nghe. - Đọc đồng thanh: nền nhà, nhà in, cá biển - Lắng nghe, quan sát - Viết bảng con theo hướng dẫn của GV. * Tập thể dục 1 phút - Chỉnh sửa tư thế ngồi, cầm bút - Thực hành viết chữ trong vở Tập viết. IV. Kiểm tra đánh giá, củng cố: GV thu vở tập viết và nhận xột Tuyờn dương một số bài đẹp V. Định hướng học tập tiếp theo, dặn dò: Nhận xột tiết học và dặn dũ cỏc nhiệm vụ HS cần chuẩn bị bài sau. Tập viết TUầN 12 I.Mục tiêu Sau tiết học, học sinh cú khả năng: 1.Kiến thức: Hs viết đỳng cỏc chữ: con ong, cây thông, dòng sôngkiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở tập viết. Hiểu cấu tạo của cỏc từ đó học. 2.Kỹ năng: - Nắm được độ cao cỏc con chữ và hiểu nghĩa một số từ. 3, Thỏi độ: Luyện kỹ năng viết cho học simh. Vận dụng đặt cõu với một số từ vừa viết. II. Chuẩn bị: 1. HS: Chuẩn bị vở tập viờt, bảng, phấn, giẻ lau 2. GV: chữ mẫu III. Tổ chức dạy học trên lớp: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: KTBC - Gọi 2 HS viết các chữ : nhà in, nền nhà, cá biển - Nhận xét, sửa lỗi. * Hoạt động 2: Giới thiệu bài - Treo chữ mẫu, đọc các chữ cần viết. - Cho HS đọc đồng thanh một lần các chữ cần viết. - GV lần lượt phân tích kết hợp viết mẫu các chữ: con ong, cây thông.. - Cho HS viết bảng con, GV chỉnh sửa. * Cho HS tập bài thể dục 1 phút chống mệt mỏi . * Hoạt động 3: HD viết vở - GV nhắc nhở HS tư thế cầm bút, tư thế ngồi, cách tô liền nét - Cho HS thực hành viết trong vở Tập viết. - GV quan sát, nhắc nhở. - HS viết : nhà in, nền nhà, cá biển - Chú ý - Nhắc lại tên bài - Quan sát chữ mẫu, lắng nghe. - Đọc đồng thanh: : con ong, cây thông - Lắng nghe, quan sát - Viết bảng con theo hướng dẫn của GV : con ong, cây thông * Tập thể dục 1 phút - Chỉnh sửa tư thế ngồi, cầm bút - Thực hành viết chữ trong vở Tập viết. IV. Kiểm tra đánh giá, củng cố: GV thu vở tập viết và nhận xột Tuyờn dương một số bài đẹp V. Định hướng học tập tiếp theo, dặn dò: Nhận xột tiết học và dặn dũ cỏc nhiệm vụ HS cần chuẩn bị bài sau. Tự nhiên Xã hội CôNG VIệC ở NHà I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp HS biết : - Kể một số cụng việc thường làm ở nhà của mỗi người trong gia đỡnh. - Cựng tham gia làm việc nhà với cỏc thành viờn trong gia đỡnh. 2. Kỹ năng: Phỏt triển lời núi tự nhiờn theo nội dung cỏc cõu hỏi mà giỏo viờn đưa ra. 3.Thái độ; - Đảm nhận trỏch nhiệm làm việc nhà vừa sức mỡnh . - Thể hiện sự cảm thụng, chia sẻ nỗi vất vả với bố mẹ II. Chuẩn bị: - GV: Tranh minh hoạ, máy chiếu, phiếu bài tập - HS: sgk,tranh ảnh về một số việc làm ở nhà. III. Tổ chức dạy học trên lớp : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: ổn định tổ chức và kiểm tra bài cũ - Gọi HS trả lời một số câu hỏi: + Hãy kể về ngôi nhà của em đang ở? - GV nhận xét. * Hoạt động 2 : GV giới thiệu bài, ghi bảng - Cho HS hát * Hoạt động 3: Hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm đôi: quan sát tranh và trả lời câu hỏi + Công việc của từng người trong từng tranh ? + Tác dụng của công việc đó đối với đời sống? - Gọi các nhóm trình bày - GV kết luận * Tổ chức cho HS hát * Hoạt động 4: Thảo luận nhóm đôi Chia nhóm và nêu yêu cầu thảo luận + ở nhà bạn thường làm gì để giúp đỡ bố mẹ? + Kể tên những công việc của những người trong gia đình bạn? - Gọi một số đại diện nhóm trìnhbày. - GV kết luận - Cho HS quan sát, so sánh hai căn phòng. - GV kết luận - ổn định chỗ ngồi + HS tự trả lời - Chú ý, nhắc lại tên bài. - Hát tập thể - HS thảo luận nhóm đôi + HS tự thảo luận và trả lời. + Những công việc đó giúp nhà cửa sạch sẽ,gọn gàng... - Một số nhóm trình bày * Hát tập thể - Chia nhóm , thảo luận theo yêu cầu của GV. + HS tự trả lời + HS tự kể - Trình bày - HS quan sát, so sánh:căn phòng trên gọn gàng, sạch sẽ hơn. IV. Kiểm tra đánh giá, củng cố: GV thu phiếu học tập và nhận xột. Em đó làm những gỡ để bố mẹ vui lũng. V. Định hướng học tập, dặn dò: Dặn học sinh vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống và thực hiện những việc an toàn khi ở nhà. Thủ công CáC QUY ướC Cơ BảN Về GấP GIấY Và GấP HìNH I. Mục tiêu Sau tiết học hs có khả năng: Kiến thức: - Biết các ký hiệu, quy ước về gấp giấy. - Bước đầu gấp được giấy, hình theo ký hiệu quy ước. 2. Kỹ năng: - Rèn tính kiên trì, chịu khó, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ 3.Thái độ: - Hs thấy tác dụng của sản phẩm. - Hiểu lợi ích của việc học, tự tin trong công việc, hăng say trong học tập. II. Chuẩn bị: - GV: bài mẫu, quy trình hướng dẫn, giấy màu lớn. - HS: giấy màu, hồ dán, vở thủ công.. III. Tổ chức dạy học trên lớp : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: ổn định tổ chức và kiểm tra đồ dùng - Kiểm tra đồ dùng học tập * Hoạt động 2: Giới thiệu bài, ghi bảng - Tiết trước học bài gì? * Hoạt động 3: Hướng dẫn mẫu * Kí hiệu đường giữa hình - Cho HS quan sát, GV giới thiệu: Đường giữa hình là đường có nét gạch chấm. - Yêu cầu HS vẽ vở * Kí hiệu đường dấu gấp - Cho HS quan sát, GV giới thiệu: Đường dấu gấp là đường có nét đứt - Yêu cầu HS vẽ vở * Kí hiệu đường dấu gấp vào - Cho HS quan sát, GV giới thiệu:Trên đường dấu gấp có dấu mũi tên chỉ hướng gấp vào - Yêu cầu HS vẽ vở. * Kí hiệu dấu gấp ngược ra phía sau - Cho HS quan sát, GV giới thiệu: Đường dấu gấp có mũi tên cong. - Yêu cầu HS vẽ vở. * Hát tự do * Hoạt động 4: Thực hành Yêu cầu HS lấy giấy nháp và thực hành - GV quan sát, nhắc nhở, hướng dẫn. - ổn định - Lấy đồ dùng học tập - Nhắc lại tên bài - Quan sát hình và lắng nghe - HS vẽ vở. - Quan sát hình và lắng nghe - HS vẽ vở: - Quan sát hình và lắng nghe - HS vẽ vở - Quan sát hình và lắng nghe - HS vẽ vở * Hát - HS thực hành xé trên giấy nháp. - Chú ý quan sát, lắng nghe. IV. Kiểm tra đánh giá, củng cố: Hs trưng bày sản phẩm Tuyên dương một số bài gấp đẹp V. Định hướng học tập, dặn dò: - Dặn học sinh chuẩn bị giấy màu, hồ dán. -Tìm hiểu cách gấp các đoạn thẳng đều nhau. Hoạt động tập thể ĐỌC BÁO ĐỘI I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh có khả năng: 1. Kiến thức: Nghe, hiểu nội dung câu chuyện trong bài báo. 2. Kĩ năng: Trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài đọc. 3. Thái độ: HS thấy vui vẻ, thoải mái. Có ý thức học tập và rèn luyện theo tấm gương trong bài đọc. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Báo, bông hoa ghi sẵn câu hỏi 2. Học sinh: Một số tiết mục văn nghệ. III. Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú Hoạt động 1: Khởi động - Học sinh hát một bài Hoạt động 2:Giới thiệu - Giáo viên giới thiệu báo sẽ đọc : tên báo, nội dung chính của báo. - Lắng nghe, quan sát Hoạt động 3: Đọc và tìm hiểu - Giáo viên chọn một số câu chuyện có ý nghĩa giáo dục cho hs nghe. - Hỏi các câu hỏi liên quan dưới hình trò chơi: Hái hoa dân chủ. - Hướng dẫn cách chơi: GV chuẩn bị câu hỏi vào mỗi bông hoa. - Nhận xét, tuyên dương. - HS nghe - HS lên hái thực hiện theo yêu cầu. ( có thể trả lời thêm một số câu hỏi hoặc yêu cầu do cô và các bạn đưa ra: hát, đọc thơ,) - Bông hoa có sẵn câu hỏi. Hoạt động 4: Múa hát tập thể - GV cho HS múa hát một số bài có nội dung liên quan đến bài đọc - Hát múa ( nhóm, cả lớp) IV. Kiểm tra đánh giá, củng cố : Nhận xét buổi sinh hoạt. V. Định hướng học tập/ dặn dò : Dặn các con về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe. Sinh hoạt lớp Tổng kết tuần 13 I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh có khả năng: Kiến thức: Biết được nội dung sơ kết thi đua tuần 13 và kế hoạch tuần14. Kĩ năng: Đánh giá được những nhược điểm và ưu điểm trong tuần học thứ 13. Thực hiện nội quy của trường, lớp. Thái độ: Sống có trách nhiệm với bản thân và tập thể. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Phần thưởng 2. Học sinh: Một số tiết mục văn nghệ. III. Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú Hoạt động 1 : ổn định tổ chức - HS hát bài " Lớp chúng ta kết đoàn". Hoạt động 2 : Sơ kết tuần 13 - GVCN lắng nghe cán bộ lớp báo cáo. - GV nhận xét chung : + Chuyên cần : .. + Nề nếp : + Vệ sinh :.. + Các hoạt động giữa giờ :. + Nếp sống văn minh: + Việc chuẩn bị đồ dùng trước khi đến lớp.. + Học tập:.. - Nhận xét, tuyên dương những bạn thực hiện tốt . - Nhắc nhở những bạn thực hiện chưa tốt.. - Tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo. - Lớp nhận xét, bổ sung. - HS lên nhận thưởng. Phần thưởng Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 14 - Khắc phục những nhược điểm của tuần qua. - Phát huy những mặt mạnh của tuần đã qua. - HS lắng nghe. - Hứa quyết tâm. Hoạt động4 : Sinh hoạt văn nghệ - Từng tổ cử đại diện lên biểu diễn tiết mục văn nghệ của tổ mình. - Nhận xét tuyên dương. - Tổ chức cho HS chơi trò chơi. - HS lên biểu diễn. - HS chơi trò chơi. IV. Kiểm tra đánh giá, củng cố: Đánh giá , nhận xét thái độ của HS trong buổi sinh hoạt V. Định hướng học tập/ dặn dò: Dặn các con về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe. Dặn các con chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ cho tuần sau Hoạt động tập thể GIáO DụC MôI TRườNG I.Mục tiêu Sau bài học, hs có khả năng: 1. Kiến thức: HS biết được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. 2. Kỹ năng: Có ý thức bảo vệ môi trường 3.Thái độ: Biết giữ gìn vệ sinh trường lớp II. Chuẩn bị: - Một số dụng cụ lao động: chổi, gầu hót, sọt rác III. Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Hoạt động 1 : ổn định tổ chức *Hoạt động 2: Giới thiệu bài - Cho HS tập trung ra sân - GV giới thiệu bài, yêu cầu của bài học. *Hoạt động 3: Thực hành - Nêu tác dụng của việc giữ môi trường sạch đẹp. - Yêu cầu HS lao động : vệ sinh xung quanh sân trường. Chú ý nhắc HS đeo khẩu trang trong khi lao động. - GV quan sát, hướng dẫn - ổn định chỗ ngồi. - Tập trung ra sân - Chú ý lắng nghe - HS lắng nghe - Thực hành lao động : quét rác, nhặt rác theo tổ. IV. Kiểm tra đánh giá, củng cố: - GV nhận xét những điểm mạnh sự tích cực của hs V. Định hướng học tập tiếp theo, dặn dò: Nhận xét tiết học và dặn hs luôn có ý thức bảo vệ môi trường ở mọi nơi. ÂM NHẠC ễn bài hỏt: Sắp đến Tết rồi I. Mục tiờu: 1. Kiến thức - Biết hỏt theo giai điệu và lời ca. Biết hỏt kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản. -Tập đọc lời ca theo tiết tấu. 2. Kĩ năng: Biết hỏt kết hợp gừ đệm theo phỏch của bài hỏt. 3. Thỏi độ: Giỳp cỏc em biết thờm Ngày Tết cổ truyền của dõn tộc II.Chuẩn bị: 1. Giỏo viờn: - Đàn, sỏch giỏo khoa 2. Học sinh : - Sỏch giỏo khoa, song loan, thanh phỏch III.Tổ chức dạy học trờn lớp Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Hoạt động 1 : ễn tập bài hỏt  Sắp đến Tết rồi - Cho HS xem tranh minh hoạ ngày Tết. Hỏi HS bức tranh núi về bài hỏt nào đó học, tờn tỏc giả sỏng tỏc bài hỏt - Cho HS nhận xột nội dung bức tranh - Hướng dẫn HS ụn lại bài hỏt bằng nhiều hỡnh thức. + Hỏt đồng thanh, từng dóy, nhúm, cỏ nhõn + Cho HS hỏt và vỗ tay đệm theo phỏch *Hoạt động 2: Hỏt kết hợp vận động phụ họa - Hướng dẫn HS hỏt kết hợp vận động phụ họa - Tập vài động tỏc phụ họa. + Cõu 1,2: Chõn nhỳn theo nhịp, bước sang phải rồi sang trỏi, tay vỗ vào cỏc tiếng: rồi, vui. + Cõu 3: Đưa hai ngún trỏ lờn ngang vai, chõn nhỳn theo nhịp + Cõu 4: Đưa 2 tay lờn ụm chộo ngang ngực, bàn tay xoố ra, chõn nhỳn. - HS trỡnh bày trước lớp theo tổ. - HS nhận xột, GV nhận xột. * Hoạt động 3: Tập đọc lời thơ theo tiết tấu. - Hướng dẫn HS tập đọc lời thơ theo tiết tấu của bài hỏt Sắp đến tết rồi: Em đi đến trường Vui bước trờn đường Chim ca chào đún. - Ngồi ngay ngắn, xem tranh Trả lời: + Bài hỏt: Sắp đến Tết rồi. + Tỏc giả: Hoàng Võn - HS nhận xột nội dung tranh ( núi về ngày gỡ) - Hỏt theo hướng dẫn của GV - Hỏt đồng thanh dóy, nhúm, cỏ nhõn - Hỏt kết hợp vỗ tay hoặc gừ đệm theo tiết tấu lời ca. - Hỏt kết hợp vận động phụ hoạ - Thực hiện theo hướng dẫn - Luyện tập theo tổ, nhúm. - HS trỡnh bày trước lớp - HS tập đọc lời theo tiết tấu nhiều lần để thuộc lời. - Chia nhúm: Một nhúm đọc lời, cỏc nhúm cũn lại sử dụng nhạc cụ gừ đệm theo tiết tấu. IV. Kiểm tra đỏnh giỏ củng cố - GV đệm đàn cựng hỏt lại với HS bài hỏt đó học . - Nhận xột , khen cỏ nhõn biểu diễn tốt, nhắc nhở những nhúm chưa đạt cần cố gắng hơn. V. Định hướng học tập, dặn dũ - Dặn HS về ụn lại bài hỏt Sắp đến tết rồi, tập vỗ tay đỳng phỏch và tiết tấu lời ca HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN Tuần 13 - Tiết 1 I. Mục tiờu : 1. Kiến thức: Hoàn thành bài Toỏn và Tiếng Việt buổi sỏng : + Toỏn : Củng cố phộp cộng trong phạm vi 7 . Hoàn thành bài 2, 3 (SGK) + Tiếng Việt : Kể được một đoạn truyện dựa theo tranh truyện : Chia phần 2. Kỹ năng: Củng cố , rốn luyện phỏt triển kĩ năng thực hiện phộp cộng , trừ cỏc số trong phạm vi đó học . 3. Thỏi độ: Yờu thớch mụn học II. Chuẩn bị : HS : SGK , vở luyện tập Toỏn GV : Bảng phụ III.Cỏc hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: ổn định tổ chức : * Hoạt động 2: Hoàn thành bài học Toỏn,Tiếng Việt buổi sỏng - Giới thiệu và ghi tờn đầu bài lờn bảng a. Mụn Toỏn : - Đọc lại bảng cộng 7 - Hoàn thành bài tập 2 , 3 b. Mụn Tiếng Việt : - GV kể một lần - HS thi kể theo nhúm - GV tổng kết , nờu ý nghĩa của cõu chuyện. * Hoạt động 3: Củng cố , rốn kĩ năng về Toỏn * Bài 1 : Tớnh : - Hướng dẫn hs tớnh và viết kết quả vào vở . - HS nối tiếp chữa bài trờn bảng . GIẢI LAO GIỮA TIẾT *Bài 3: Tớnh : - Hướng dẫn hs nhẩm kết quả cỏc phộp tớnh theo thứ tự từ trỏi sang phải . - Cho HS làm bài và chữa bài * Bài 4 : Viết phộp tớnh thớch hợp : - Hướng dẫn hs dựa vào tranh nờu bài toỏn . - HS nờu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 13 Lop 1_12495606.doc
Tài liệu liên quan