Giáo án lớp 1, tuần 15 - Môn Toán - Trường TH Phạm Hồng Thái

I . MỤC TIÊU

- Củng cố về các phép tính cộng trong phạm vi 10.

- Viết phép tính thích hợp với tình huống trong tranh.

 - Bài tập cần làm: bài 1, bài 2, bài 4, bài 5.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc7 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 26/11/2018 | Lượt xem: 678 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1, tuần 15 - Môn Toán - Trường TH Phạm Hồng Thái, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 1 tháng 12 năm 2014 Toán: LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU - Củng cố về các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 9. - Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ. - Bài tập cần làm: Bài 1 (cột 1, 2), bài 2 (cột 1), bài 3 (cột 1, 3), bài 4. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ôn định 2. Bài cũ: - Gọi HS đọc công thức cộng, trừ trong phạm vi 9? -Tính: 9 - 3 = ? 9 - 0 = ? 6 +3 = ? 7 + 2 = ? Nhận xét ghi điểm. 3. Luyện tập Bài 1: Nêu yêu cầu HD HS dựa vào công thức cộng trừ trong phạm vi 9 để làm tính. - Hd hs nhận xét phép tính: 8 + 1 = 1 + 8 = 9 - 8 = 9 - 1 = Nhận xét - Bổ sung Bài 2: Nêu yêu cầu HD HS nhẩm từ bảng cộng, bảng trừ để điền số - Nhận xét- tuyên dương Giải lao Bài 3: Nêu yêu cầu Lưu ý : 4 + 5 5 + 4 ta thấy 4 + 5 cũng bằng 5 + 4 nên có thể viết ngay dấu = vào ô trống. Thu chấm một số bài - HD chữa bài Bài 4 : Nêu yêu cầu - HS quan sát tranh - Nêu bài toán Thu một số bài chấm -Nhận xét tuyên dương. Bài 5: Hình bên có mấy hình vuông ? Trò chơi: Ai nhanh hơn GV vẽ sẵn hình lên bảng - Gọi HS lên điền và chỉ số hình vuông. Nhận xét tuyên dương. 4.Củng cố - Dặn dò - Đọc thuộc phép cộng, trừ trong phạm vi 9 ? Nhận xét tiết học Về nhà xem bài phép cộng trong phạm vi 10. - 4 hs 2 HS làm bảng , lớp làm bảng con -Tính theo cột dọc -Làm miệng -Nếu thay đổi vị trí các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi. -Điền số -Làm bảng gài Viết dấu = HS làm vào SGK -Viết phép tính thích hợp HS nêu bài toán HS làm SGK -2 đội mỗi đội 1 em thi nhau lên điền -Tham gia chơi 2 HS Thứ ba ngày 2 tháng 12 năm 2014 Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 I . MỤC TIÊU Giúp HS: - Thuộc bảng cộng, biết làm tính cộng trong phạm vi 9. - Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ. - Bài tập cần làm: bài 1, bài 2, bài 3 II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ôn định 2. Bài cũ: * Hd thành lập công thức và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 10. a) Hd thành lập công thức 9 + 1 = 10 ; 1 + 9 = 10 -Tiến hành tương tự như bài “ Phép cộng trong phạm vi 7” b) Hình thành 8 + 2 = 10; 7 + 3 = 10 ; 6 + 4 = 10 (tương tự)-Khuyến khích hs tự nêu bài toán c) Hd hs bước đầu ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 10 -Hd đọc bảng cộng-Gọi hs đọc thuộc Giải lao 3.Thực hành Bài 1: Nêu yêu cầu a/GV HD HS viết kết quả của phép tính như sau: V í d ụ: 1 cộng 9 bằng 10, ta viết chữ số 1 lùi ra phía trước , chữ số 0 thẳng cột với 1 và 9. 1 + 9 10 -Hd chữa bài. b/HD HS liên hệ tính chất phép cộng: Từ 1 + 9 = 10 suy ra 9 + 1 = 10. Bài 2: Nêu yêu cầu -Hd tính nhẩm từng bước rồi ghi kết quả Thu chấm một số bài - nhận xét Bài 3: Nêu yêu cầu -Gọi hs nêu đề toán -Trò chơi : Thi ai viết được nhiều phép tính Nhận xét tuyên dương. 4. Củng cố -Dặn dò - Đọc thuộc phép cộng trong phạm vi 10? Nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài: Luyện tập. -HS đọc cá nhân - nhóm - lớp - HS đọc cá nhân - nhóm - lớp - Tính theo cột dọc - Làm bảng con - Tính - Làm miệng - nhận xét - Viết số vào hình vuông, hình tròn ... - Làm SGK - Viết phép tính thích hợp - 2 đội mỗi đội 1em - Tham gia chơi 2 HS Thứ năm ngày 4 tháng 12 năm 2014 Toán: LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU - Củng cố về các phép tính cộng trong phạm vi 10. - Viết phép tính thích hợp với tình huống trong tranh. - Bài tập cần làm: bài 1, bài 2, bài 4, bài 5. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ôn định 2. Bài cũ - Gọi hs đọc công thức cộng trong phạm vi 10? - Tính: 7 + 3 = 5 + 5 = 6 + 4 = 8 + 2 = Nhận xét ghi điểm. 3. Luyện tập Bài 1: Nêu yêu cầu HD HS dựa vào công thức cộng trừ trong phạm vi 9 để làm tính. - Hd hs nhận xét phép tính: 8 + 1 = 1 + 8 = Nhận xét - Bổ sung Bài 2: Nêu yêu cầu Lưu ý viết thẳng cột dọc - Nhận xét- tuyên dương Bài 3: Nêu yêu cầu HD HS nhẩm từ bảng cộng để điền số Thu chấm một số bài - Nhận xét- Chữa bài Giải lao Bài 4: Nêu yêu cầu Nhận xét Bài 5 : Nêu yêu cầu -HS quan sát tranh - Nêu bài toán Trò chơi: Ai nhanh hơn Nhận xét tuyên dương. 4. Củng cố - dặn dò - Đọc thuộc phép cộng trong phạm vi 10 ? Về nhà xem bài phép trừ trong phạm vi 10. -4 hs 2 HS làm bảng , lớp làm bảng con -Tính -Làm miệng -Nếu thay đổi vị trí các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi. -Tính theo cột dọc -Làm bảng con Điền số vào chỗ chấm HS làm vào SGK Tính HS làm bảng gài -Viết phép tính thích hợp HS nêu bài toán -2 đội mỗi đội 1 em -Tham gia chơi 2 HS Thứ sáu ngày 5 tháng 12 năm 2014 Toán: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 I . MỤC TIÊU Giúp HS: - Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 10. - Biết làm tính trừ trong phạm vi 10. - Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ. - Bài tập cần làm: bài 1, bài 4. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Ôn định 2. Bài cũ: - Gọi hs đọc thuộc công thức cộng trong phạm vi 10. -Làm bảng: 5 + 5 = ; 8 + 2 = 4 + 6 = ; 3 + 7 = 1 + 9 = ; 10 + 0 = Sửa bài nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới Hd hs thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 10. Tiến hành tương tự như bài “ Phép trừ trong phạm vi 7”. Giải lao 4. Thực hành Bài 1: Nêu yêu cầu a/GV HD cách viết phép tính theo cột dọc . Ví dụ: 10  1 9 - Viết 1 thẳng cột với chữ số 0 ( trong số 10) b/HD HS làm từng cột và cho HS nêu nhận xét mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ; do đó khi biết 1 + 9 = 10 thì có thể nêu ngay được kết quả của các phép trừ : 10 - 1 = 9 ; 10 - 9 = 1 Nhận xét - sửa sai Bài 2: Nêu yêu cầu - GV HD HS nêu cấu tạo số Ví dụ: 10 gồm 1 và 9 nên viết 9 vào ô trống dưới số 1... tương tự như vậy HS làm tiếp phần còn lại - Thu chấm một số bài - nhận xét tuyên dương. Bài 3: Nêu yêu cầu Gọi HS nêu cách làm Thu chấm một số bài - nhận xét Bài 4: Nêu yêu cầu - Cho HS xem tranh -Nêu bài toán Chú ý: -Khi HS nêu phép tính thì phép tính phải phù hợp với bài toán nêu ra. - Nhận xét - tuyên dương. 5. Củng cố,dặn dò - Đọc phép trừ trong phạm vi 10? - Về nhà học lại công thức cộng, trừ trong phạm vi 10 - Chuẩn bị bài: Luyện tập. -2 hs -2 hs lên bảng làm Lớp bảng gài -Đọc cá nhân- nhóm- lớp -Tính cột dọc -Làm bảng con -Tính HS nhẩm rồi nêu kết quả HS khá giỏi làm bài 2, 3. - Viết số vào ô trống - HS làm SGK - Điền dấu > , <, = vào ô trống - Tìm kết quả phép tính trước rồi mới so sánh. - HS làm SGK Viết phép tính thích hợp Gọi 4 HS lên bảng làm - Lớp gài phép tính thích hợp 2 HS

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctoan 15.doc
Tài liệu liên quan