Giáo án lớp 1, tuần 6 - Môn Toán - Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái

Toán+ Bài LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu: Giúp HS:

- Tiếp tục củng cố thứ tự dãy số từ 0 -> 10

- So sánh các số , nắm chắc cấu tạo các số.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ

III. Hoạt động dạy và học:

 

doc6 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 26/11/2018 | Lượt xem: 642 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1, tuần 6 - Môn Toán - Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 6 Thứ ba ngày 30 tháng 9 năm 2014 Toán+ Bài LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: - Giúp hs củng cố nắm cấu tạo, thứ tự,các số từ 0 , 9, 10 - So sánh các số trong phạm vi 9, 10 II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ III. Hoạt động dạy và học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định 2. Luyện tập Bài 1: Viết số - Gv quan sát, sửa sai Bài 2: Cấu tạo số 9, 10(Hs khá, giỏi) - Yêu cầu Hs nhắc lại cấu tạo của 9, 10 - Nhận xét, tuyên dương Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống(VBT/23) 0 2 6 10 4 - Chấm 1 số vở - Nhận xét Bài 4: (Hs khá, giỏi làm cả a và b, Hs TB, yếu làm câu a) a/ Điền dấu:( HS trung bình, yếu) 6 9 10 8 7 10 4 0 9 10 0 2 b/ Hs khá giỏi: Số? 9 > 9 7 < < 10 8 < < 10 - Nhận xét, chữa bài 3.Dặn dò - Gv nhận xét tiết học - Dặn dò Hs xem lại các bài đã làm - Hs hát - Hs luyện viết số 9, 0, 10 vào vở mỗi số 3 dòng - 4-5 Hs nhắc lại - Hs nêu yêu cầu - Hs làm bài ở VBT - 2 Hs chữa bài ở bảng - Nhận xét - Hs làm vở - Hs nêu miệng chữa bài - Nhận xét Tuần 6 Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2014 Toán+ Bài LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Giúp HS: - Tiếp tục củng cố thứ tự dãy số từ 0 -> 10 - So sánh các số , nắm chắc cấu tạo các số. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ III. Hoạt động dạy và học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5 6 7 8 1.Ổn định 2. Luyện tập Bài 1: Thứ tự các số đã học - Cho Hs đếm tiếp sức từ 0 đến 10 và ngược lại - Yêu cầu đếm đồng thanh - Hs đếm và Gv ghi lại thứ tự các số lên bảng, hỏi: + Số 9 liền sau số mấy? + Số 9 liền sau số mấy? + Số 10 lớn hơn những số nào? + Số 3 bé hơn những số nào? - Nhận xét, chữa bài Bài 2 : Điền dấu , = (Bài 4/VBT /25) 0 1 8 5 6 9 10 9 0 2 5 0 9 6 9 10 0 3 8 0 9 9 10 10 b. Trong các số từ 0 đến 10 : Số bé nhất là : Số lớn nhất là : Bài 3 : Điền số (Bài 5/VBT /25) (Hs khá, giỏi) 10 10 10 9 10 10 - Chấm 1 số vở nhanh nhất, nhận xét * Trò chơi : Tiếp sức 1 5 10 9 7 3 - Chia lớp thành 2 đội chơi tiếp sức - Đội nào điền nhanh được cộng 2 điểm - Mỗi đáp án đúng được cộng 1 điểm - Nhận xét, tuyên dương 3. Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Về nhà tự so sánh số lượng các đồ vật xung quanh, xem lại các bài đã làm - Hs hát - Hs đếm tiếp sức - Hs đếm đồng thanh - Hs quan sát dãy số, trả lời: + Số 9 liền sau số 8 + Số 9 liền trước số 10 + 0, 1, 9 + 4, 510 - Hs nêu yêu cầu bài tập - Lớp làm VBT - Trả lời miệng sửa bài - Nhận xét - Hs nêu yêu cầu - Hs làm VBT - 1 Hs làm bảng phụ - Nhận xét - Hs đọc cá nhân, đồng thanh cấu tạo - Hs tham gia chơi - Lớp cổ vũ - Nhận xét - Hs lắng nghe Tuần 6 Thứ năm ngày 2 tháng 10 năm 2014 Toán+ Bài LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Giúp HS: - Tiếp tục củng cố thứ tự dãy số từ 0 -> 10 - So sánh các số , nắm chắc cấu tạo các số. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ III. Hoạt động dạy và học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định 2. Luyện tập a. Ôn đọc và cấu tạo của các số. - Đọc xuôi, đọc ngược từ 1 đến 10 (Miệng ) - Số 10 gồm số 5 và số mấy ? - Số 10 gồm số 6 và số mấy ? - số 9 gồm số 4 và số mấy ? - Số 8 gồm số 4 và số mấy ? - GV hỏi tương tự với bất cứ số nào đã học => Gv nhận xét b. Khoanh vào số lớn nhất, bé nhất (Bảng con ) - GV ghi: a) 9 10 , 8 , 6 ,7 b) 0 , 10 , 9 , 7 c. Trò chơi: Mỗi đội cử 4 em tham gia (Nối tiếp) * Điền số 10 7 8 9 - Nhận xét – Tuyên dương Đội nhanh và đúng nhất d. Điền dấu: = 5..6 10..9 48 6..7 10..7 99 106 3..3 10.. 6 HS khá, giỏi: Điền số vào ... 8 > ... 9 > ... 7 < ...< ... 8 < ... < 10 3. Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Về nhà tự so sánh số lượng các đồ vật xung quanh, xem lại các bài đã làm - Hs hát - Cá nhân - Đồng thanh - Hs trả lời - 2HS lên bảng - Lớp làm bảng con - Nhận xét - HS tham gia trò chơi - HS đọc lại các cấu tạo - Nhận xét - HS làm bài cá nhân vào vở - 3 Hs làm bảng - Nhận xét, sửa bài vào vở Tuần 6 Thứ sáu ngày 3 tháng 10 năm 2014 Toán+ Bài LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Giúp HS: - Tiếp tục củng cố thứ tự dãy số từ 0 -> 10 - So sánh các số , nắm chắc cấu tạo các số. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ III. Hoạt động dạy và học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định 2. Luyện tập * Trò chơi: Thi đếm tiếp sức - Thi đếm từ 0 đến 10 , Đếm ngược từ 10 đến 0 - Luật chơi: Chia lớp làm 2 đội. VD: Em đội A đếm 0 chỉ em đội B đếm số liền sau số 0. Liên tiếp chỉ em của đội A . Sau đó chỉ ngược lại từ 10 đến 0. Đội nào đếm đúng và nhanh là thắng cuộc - GV nhận xét – Bình chọn đội thắng cuộc Bài 1. Nối ô trống với số thích hợp (Nhóm 4) - Gv lưu ý: Có nhiều cách nối 6 7 > 9 < 7 8 3 5 10 4 6 2 4 > 6 = 2 > - GV nhận xét – Tuyên dương Bài 3. Điền dấu , = (VBT/28) 8 5 3 6 10 9 2 2 0 1 4 9 7 7 9 10 0 2 1 0 - Chấm 1 số vở, nhận xét * Học sinh khá, giỏi: Điền số 4 < ... < 6 ; 8 < ... < 10 10 > ... ; 9 > ... 3. Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Về nhà tự so sánh số lượng các đồ vật xung quanh, xem lại các bài đã làm - Hs hát - Hs nghe -Hs tham gia chơi - Hoạt động nhóm 4 - Đại diện trình bày - Hs làm bảng phụ - Nhận xét - HS làm VBT - 2 Hs làm bảng - Nhận xét - Hs nêu miệng - Nhận xét

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctoanC1.6.doc
Tài liệu liên quan