Giáo án lớp 1, tuần 3 - Môn Toán - Trường TH Phạm Hồng Thái

I. MỤC TIÊU

 - Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ lớn hơn và dấu > khi so sánh các số.

 - Bài tập cần làm: 1, 2, 3, 4

II. CHUẨN BỊ

 - Các nhóm đồ vật tương tự SGK

 - Các tấm bìa, mỗi bìa ghi 1 số: 1, 2, 3, 4, 5và tấm bìa ghi dấu >.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc6 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 26/11/2018 | Lượt xem: 272 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1, tuần 3 - Môn Toán - Trường TH Phạm Hồng Thái, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 7 tháng 9 năm 2015 Toán : LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU Giúp HS củng cố về: - Nhận biết số lượng và thứ tự các số trong phạm vi 5. - Đọc, viết, đếm các số trong phạm vi 5. - Bài tập cần làm: 1, 2, 3 II. CHUẨN BỊ 5 tờ bìa ghi sẵn các số 1, 2, 3, 4, 5 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: - GV đưa nhóm đồ vật có số lượng 4, 5 - Viết số 4, 5 - Đếm 1-5, 5-1 - Điền số 1 3 5 5 2 3. Bài mới: Luyện tập Bài 1: Nhìn tranh viết số theo câu hỏi của GV Ví dụ: Tranh này vẽ mấy cái ghế? Bài 2: GV vẽ lên bảng, yêu cầu HS đếm số que tính rồi điền số vào ô trống. Bài 3: Trò chơi “Điền số” - Hình thức tiếp sức, 2 đội, mỗi đội 3 em, mỗi em điền 1 dòng. -Tuyên dương Yêu cầu đếm từ 1 đến 5, từ 5 đến 1 -Trong dãy số từ 1 đến 5 số nào là số lớn nhất? Số nào là số bé nhất? 4.Trò chơi: “Xếp số theo thứ tự” GV chuẩn bị sẵn 5 bìa có ghi các số 1, 2, 3, 4, 5 (mỗi bìa một số); Gọi HS, mỗi HS cầm một bìa - GV hô: Xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn - GV gọi 5 em khác lên làm tương tự - GV hô: Xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé 5.Củng cố, dặn dò: - Vừa rồi chúng ta luyện tập về các số nào? - Dặn dò: Về đọc, viết, đếm các số từ 1 đến 5 và ngược lại từ 5 đến 1 - Xem trước bài: Bé hơn, dấu <. - HS hát - HS gài số - Viết bảng con - 2 HS đếm - 2 HS - Nhận xét - HS viết số vào bảng con - Lần lượt 5 HS lên điền số - Nhận xét - HS chơi - Nhận xét - 2 HS - Số 5, số 1 - 5 HS - 5 HS - Nhận xét -Tuyên dương -Các số 1, 2, 3, 4, 5 - HS nghe Thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2015 Toán BÉ HƠN. DẤU < I. MỤC TIÊU - Bước đầu biết so sánh số lượng và biết sử dụng từ bé hơn và dấu < khi so sánh các số. - Bài tập cần làm: 1, 3, 4 II. CHUẨN BỊ - Các nhóm đồ vật tương tự SGK - Các tấm bìa ghi từng số và dấu: 1, 2, 3, 4, 5 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ: -Điền số thích hợp vào ô trống 2 5 4 2 -Đếm xuôi 1 - 5. Đếm ngược 5 - 1 -Viết bảng con số 4, 5 3. Bài mới a. Giới thiệu: Ghi bảng b.Nhận biết quan hệ bé hơn - Hướng dẫn HS quan sát để nhận biết số lượng của từng nhóm trong 2 nhóm đồ vật cùng loại, rồi so sánh các số chỉ số lượng đó. +GV treo tranh 1: - Bên trái có mấy ô tô? - Bên phải có mấy ô tô? - 1 ô tô so với 2 ô tô thì như thế nào? +GV gắn 2 nhóm đồ vật khác: 1 hình vuông, 2 hình vuông. Hỏi tương tự như trên. Giới thiệu: 1 ô tô ít hơn 2 ô tô, 1 hình vuông ít hơn 2 hình vuông. Ta nói: 1 bé hơn 2 và viết như sau: Ghi bảng: 1 < 2 Giới thiệu dấu < GV chỉ vào 1 < 2 gọi HS đọc +Tranh 2: Hướng dẫn tương tự. Sau đó rút ra: 2 < 3 +Cho HS quan sát 1 số nhóm đồ vật khác và rút ra quan hệ bé hơn. GV ghi bảng: 1 < 2 , 2 < 5 1 < 3 , 3 < 4 Lưa ý: Khi viết dấu bé hơn (<) giữa 2 số, bao giờ đầu nhọn cũng chỉ về số bé hơn. Giải lao 4. Thực hành Bài 1: Viết dấu < Hướng dẫn qui trình viết, viết mẫu - Sửa cho hs Bài 3: Viết theo mẫu Bài 4: Điền dấu < vào ô trống Nhận xét 5. Củng cố, dặn dò - Vừa rồi chúng ta học bài gì? - Về luyện viết ở bảng con dấu < và tự so sánh các số trong phạm vi 5. - Xem trước bài: Lớn hơn. Dấu >. - HS hát - 2 HS - 2 HS - Lớp viết bảng con - Quan sát tranh - 1 ô tô - 2 ô tô -1 ô tô ít hơn 2 ô tô - HS trả lời - HS quan sát - Viết dấu < - 3 HS đọc: 1 bé hơn 2 - Đọc 2 bé hơn 3, Viết 2 < 3 - Đọc cá nhân, đồng thanh - Viết bảng con, Viết vào vở 2 hàng - HS viết bảng con -1 HS lên bảng. Lớp SGK - Bé hơn, dấu < Thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2015 Toán LỚN HƠN. DẤU > I. MỤC TIÊU - Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ lớn hơn và dấu > khi so sánh các số. - Bài tập cần làm: 1, 2, 3, 4 II. CHUẨN BỊ - Các nhóm đồ vật tương tự SGK - Các tấm bìa, mỗi bìa ghi 1 số: 1, 2, 3, 4, 5và tấm bìa ghi dấu >. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: - GV đính hình lên bảng - Đọc 1 < 2, 2 < 3, 3 < 5 - Điền dấu < vào chỗ chấm 4 ... 5 3 ... 4 2 ...5 1 ... 4 1 ... 3 3 .. 5 Nhận xét. Ghi điểm. 3. Bài mới a. Giới thiệu: Ghi bảng b. Nhận biết quan hệ lớn hơn - Hướng dẫn HS quan sát từng tranh trong SGK, rồi so sánh các số chỉ số lượng đó. GV treo tranh 1 - Bên trái có mấy con bướm? - Bên phải có mấy con bướm? - 2 con bướm so với 1 con bướm thì như thế nào? GV gắn 2 nhóm đồ vật khác: 2 hình tròn, 1 hình tròn Hỏi tương tự như trên Giới thiệu: 2 con bướm nhiều hơn 1 con bướm , 2 hình tròn nhiều hơn 1 hình tròn. Ta nói: 2 lớn hơn 1 và viết như sau: Ghi bảng: 2 > 1 Giới thiệu dấu > GV chỉ vào 2 > 1, gọi HS đọc Tranh 2: Hướng dẫn tương tự. Sau đó rút ra: 3 > 2 Cho HS quan sát 1 số nhóm đồ vật khác và rút ra quan hệ lớn hơn. GV ghi bảng: 4 > 3, 5 > 2, 5 > 4 ... Hướng dẫn HS nhận xét sự khác nhau giữa dấu Lưa ý: Khi viết dấu bé vào giữa 2 số, bao giờ đầu nhọn cũng chỉ về số bé hơn. Giải lao 4. Thực hành Bài 1: Viết dấu > Hướng dẫn qui trình viết, viết mẫu Thu chấm 5 HS. Sửa sai Bài 2: Quan sát tranh cài phép tính so sánh Bài 3: Nhìn hình vẽ viết phép tính so sánh vào bảng con Bài 4: Điền dấu > vào ô trống Nhận xét 5. Củng cố, dặn dò - Vừa rồi chúng ta học bài gì? - Về luyện viết ở bảng con dấu > và tự so sánh các số trong phạm vi 5. - Xem trước bài: Luyện tập - HS nhìn hình cài số so sánh - 1 HS đọc -3 HS lên bảng - Quan sát tranh - 2 con bướm - 1 con bướm - 2 con bướm nhiều hơn 1 con bướm - HS trả lời - HS quan sát - Cài dấu > - 3 HS đọc: 2 lớn hơn 1 - Đọc 3 lớn hơn 2, Cài 3 > 2 - Đọc cá nhân, đồng thanh - Dấu bé đầu nhọn chỉ sang trái. Dấu > đầu nhọn chỉ sang phải. - Viết bảng con, viết vào vở 2 hàng - Cài bảng và đọc: 5 > 3, 4 > 2, 3 > 1 - HS viết bảng con - 1 HS lên bảng. Lớp SGK - Lớn hơn, dấu > Thứ sáu ngày 11 tháng 9 năm 2015 Toán LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU - Biết sử dụng các dấu và các từ bé hơn, lớn hơn khi so sánh 2 số. - Bước đầu biết diễn đạt sự so sánh theo hai quan hệ bé hơn và lớn hơn (có 2 2). - Bài tập cần làm: 1, 2 II. CHUẨN BỊ Bảng phụ viết sẵn bài tập 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ: - GV đính hình - GV viết bảng: 5 > 4, 4 > 2, 3 > 1, 5 > 1, 4 > 3 - Điền dấu > vào ô trống 4... 3, 5 ... 2 , 2 ... 1 4 ...1, 5 ... 3 , 2 .. 4 Nhận xét 3. Bài mới: Luyện tập Bài 1: Điền dấu Lưa ý: Khi so sánh 2 số khác nhau, bao giờ đầu nhọn của dấu bé hay dấu lớn đều chỉ về số bé hơn Chấm 5 HS nhận xét Bài 2: Điền số và dấu để so sánh 2 nhóm đồ vật Tranh 1: So sánh số thỏ với số cà rốt rồi viết kết quả so sánh. 4. Củng cố, dặn dò: - Chúng ta đã luyện tập những dấu gì? - Về luyện viết bảng con và tự so sánh các số trong phạm vi 5. - Xem trước bài: Bằng nhau, dấu =. - HS hát - HS nhìn hình cài số so sánh - Viết đọc - 3 HS lên bảng điền - Nhận xét - Nêu yêu cầu bài tập - 1, 2 HS làm bảng. Lớp làm vở - HS làm SGK - Nhận xét sửa bài

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docToan 3.doc