Giáo án lớp 2 môn Chính tả

1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS có khả năng:

 1.1. Kiến thức:

 - Nghe viết chính xác hai khổ thơ đầu trong bài “Cái trống trường em”

 1.2. Kĩ năng:

 - Làm đúng các bài tập phân biệt l/n, en/eng, i/iê.

 1.3. Thái độ:

 - Rèn hs tính cẩn thận, chính xác

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu:

 - C nhn: - Nghe viết chính xác hai khổ thơ đầu trong bài “Cái trống trường em”

3. Tổ chức dạy học trn lớp:

 3.1. Giới thiệu bài mới: Nghe viết hai khổ thơ trong bài “Cái trống trường em”

 3.2. Các hoạt động dạy học :

 

docx16 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Chính tả, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ CHIẾC BÚT MỰC 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: - Chép lại chính xác nội dung tóm tắt một đoạn trong bài “Chiếc bút mực” 1.2. Kĩ năng: -Viết đúng các tiéng có vần ia/ya, phân biệt l/n; en/eng. 1.3. Thái độ: -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: Cá nhân. Chép lại chính xác nội dung tóm tắt một đoạn trong bài “Chiếc bút mực” 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài: Chép tóm tắt một đoạn trong bài “Chiếc bút mực” 3.2. Các hoạt động dạy học: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép Mục tiêu : Chép chính xác tóm tắt một đoạn trong bài “Chiếc bút mực” - Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv theo dõi. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Phân biệt ia/ya, l/n. Bài tập 2: Điền vào chỗ trống ia hay ya -GV gợi ý. -GV nhận xét chốt lại : tai nắng, đem khuay, cây mía Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a -GV đính bài tập lên bảng, gợi ý. - Nhận xét, chữa bài : nón, lợn, lười, non, -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ khó : khóc, hoá ra, -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs chép bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào bảng con. -Hs nêu yêu cầu BT. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc lại 4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập) - Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá. 5. Định hướng học tập tiếp theo. Nhiệm vụ học tập của bài sau. - Nhận xét giờ học. - Đọc trước bài “Cái trống trường em” và tập trả lời các câu hỏi. CHÍNH TẢ CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: - Nghe viết chính xác hai khổ thơ đầu trong bài “Cái trống trường em” 1.2. Kĩ năng: - Làm đúng các bài tập phân biệt l/n, en/eng, i/iê. 1.3. Thái độ: - Rèn hs tính cẩn thận, chính xác 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: - Cá nhân: - Nghe viết chính xác hai khổ thơ đầu trong bài “Cái trống trường em” 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: Nghe viết hai khổ thơ trong bài “Cái trống trường em” 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết Mục tiêu : Viết chính xác hai khổ trong bài “ Cái trống trường em” - Giáo viên đọc đoạn viết. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv đọc bài. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Hs phân biệt l/n,en/eng. Bài tập 2: Chọn bài tập 2a. -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : long lanh, nước, non. Bài tập 3 : Chọn bài tạp 3a. -GV gợi ý hướng dẫn. - Nhận xét, chữa bài : chen, leng, keng, -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ kho ù: ngẫm nghĩ, tiếng ve, ngày hè,.. -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs viết bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào bảng con. -Hs đọc yêu cầu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc lại. 4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập) - Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá. 5. Định hướng học tập tiếp theo. Nhiệm vụ học tập của bài sau. - Nhận xét giờ học. - Đọc trước bài “Mẫu giấy vụn” và tập trả lời các bài tập. CHÍNH TẢ MẪU GIẤY VỤN 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: - Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Mẫu giấy vụn” 1.3. Thái độ: -Viết đúng các tiếng có âm vần dễ lẫn ai,/ay, x/s thanh hỏi/thanh ngã. 1.2. Kĩ năng: -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: - Cá nhân: Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Mẫu giấy vụn” 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: Chép một đoạn trong bài “Mẫu giấy vụn” 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn trong bài “ Mẫu giấy vụn” - Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv theo dõi. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt ai/ay, x/s, thanh hỏi/thanh ngãi. Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu. -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : mái nhà, mày cày, Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài : xa xôi, phố sá, có vẻ, vẽ tranh, -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ khó : nhặt, sọt rác, xong xuôi, -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs chép bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Hs thi nhau làm. -Hs nêu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc lại. 4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập) - Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá. 5. Định hướng học tập tiếp theo. Nhiệm vụ học tập của bài sau. - Nhận xét giờ học. - Đọc trước bài “Ngôi trường mới” và tập trả lời các bài tập. CHÍNH TẢ NGÔI TRƯỜNG MỚI 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức - Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Ngôi trường mới” 1.2. Kĩ năng: - Làm đúng các bài tập phân biệt ai/ay, x/s, thanh hỏi, thanh ngã. 1.3. Thái độ: - Rèn hs tính cẩn thận, chính xác 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: - Cá nhân: Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Ngôi trường mới” 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: Nghe viết một đoạn trong bài “Ngôi trường mới” 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết Mục tiêu : Viết chính xác đoạn trong bài “ Ngôi trường mới” - Giáo viên đọc đoạn viết. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv đọc bài. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Hs tìm tiếng có vần ai/ay, phân biệt x/s, thanh hỏi/ thanh ngã. Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu. -GV gợi ý. -GV nhận xét ghi bảng : cái tai, chân tay, Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a -GV gợi ý hướng dẫn. -Nhận xét, chữa bài : xẽ, xấu, sáo, xa. -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ kho ù: rung động, thân thương, -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs viết bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Hs thi tìm tiếng có vần ai/ay. -Hs đọc lại. -Hs nêu yêu cầu. -Các nhóm thi tìm. -Hs đọc lại. 4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập) - Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá. 5. Định hướng học tập tiếp theo. Nhiệm vụ học tập của bài sau. - Nhận xét giờ học. - Đọc trước bài “Người thầy cũ” và tập trả lời các bài tập. CHÍNH TẢ NGƯỜI THẦY CŨ 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: - Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Người thầy cũ” 1.2. Kĩ năng: - Luyện tập phân biệt ui/uy, ch/tr, iên/iêng. 1.3. Thái độ: - Bồi dưỡng tính tỉ mĩ, cẩn thận, ý thức tự giác, trung thực trong học tập. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: - Cá nhân: Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Người thầy cũ” 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: Chép một đoạn trong bài “Người thầy cũ” 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn trong bài “ Người thầy cũ” - Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv theo dõi. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt ui/uy, ch/tr. Bài tập 2: Điền vào chỗ trống ui/uy. -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : bụi phấn, vui vẻ, Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài : dò chả, trả lại, -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ khó : xúc động, mắc lỗi, -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs chép bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào bảng con. -Hs nêu yêu cầu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc lại 4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập) - Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá. 5. Định hướng học tập tiếp theo. Nhiệm vụ học tập của bài sau. - Nhận xét giờ học. - Đọc trước bài “Cô giáo lớp em”và tập trả lời các bài tập. CHÍNH TẢ CÔ GIÁO LỚP EM 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: - Nghe viết chính xác khổ thơ hai, ba trong bài “Cô giáo lớp em” 1.2. Kĩ năng: - Làm đúng bài tập phân biệt ui/uy, ch/tr, iên/iêng. 1.3. Thái độ: - Rèn hs tính cẩn thận, chính xác 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: - Cá nhân: -Nghe viết chính xác khổ thơ hai, ba trong bài “Cô giáo lớp em” 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: Nghe viết một khổ thơ trong bài “Cô giáo lớp em” 3.2. Các hoạt động dạy học: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết Mục tiêu : Viết chính xác khổ hai, ba trong bài “ Cô giáo lớp em” - Giáo viên đọc đoạn viết. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv đọc bài. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Tìm tiếng và từ ngữ thích hợp điền vào ô trống. Bài tập 2: Đính bài tập lên bảng. -GV nhận xét tuyên dương. Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a. -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài : cầu tre nhỏ, nghiêng che, -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ kho ù: thoảng hương nhài, giảng, ngắm mãi -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs viết bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -2 hs thi làm. -Hs nêu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm bảng con. -Hs đọc lại bài thơ vừa điền từ. 4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập) - Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá. 5. Định hướng học tập tiếp theo. Nhiệm vụ học tập của bài sau. - Nhận xét giờ học. - Đọc trước bài “Người mẹ hiền” và tập trả lời các bài tập. CHÍNH TẢ NGƯỜI MẸ HIỀN 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức - Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Người mẹ hiền” 1.2. Kĩ năng: - Làm đúng các bài tập phân biệt au/ao, r/d/gi, uôn/uông. 1.3. Thái độ: - Rèn chữ viết học sinh. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: - Cá nhân: - Chép một đoạn trong bài “Người mẹ hiền” 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: - Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Người mẹ hiền” 3.2. Các hoạt động dạy học: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn trong bài “Người mẹ hiền” - Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv theo dõi. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập. Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt ao/au, r/d/gi. Bài tập 2: Điền vào chỗ trống ao hay au? -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : đau, cao, Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a. -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài : con dao, tiếng rao hàng, dè dặt, -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ khó : xấu hổ, niêm giọng, -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs chép bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -2 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con. -Hs nêu yêu cầu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc lại. 4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập) - Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá. 5. Định hướng học tập tiếp theo. Nhiệm vụ học tập của bài sau. - Nhận xét giờ học. - Đọc trước bài “Bàn tay dịu dàng”và tập trả lời các bài tập. CHÍNH TẢ BÀN TAY DỊU DÀNG 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức - Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Bàn tay dịu dàng” 1.2. Kĩ năng: - Luyện viết đúng các tiếng có vần ao/au, r/d/gi, uôn/uông. 1.3. Thái độ: - Bồi dưỡng tính tỉ mĩ, cẩn thận, ý thức tự giác, trung thực trong học tập. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: - Cá nhân: -Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Bàn tay dịu dàng” 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: Nghe viết một đoạn trong bài “Bàn tay dịu dàng” 3.2. Các hoạt động dạy học: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết Mục tiêu : Viết chính xác một đoạn trong bài “Bàn tay dịu dàng” - Giáo viên đọc đoạn viết. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv đọc bài. -Chấm chữa nhận xét bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Tìm tiếng mang vần ao, au; phân biệt uôn/uông.. Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu. -GV gợi ý. -GV nhận xét chốt lại : bào, bão, cao, báu, cáo, đau. Bài tập 3 : Chọn bài tập 3b -GV đính bài tập. -Chấm chữa bài -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ kho ù: kiểm tra, buồn bã, trìu mến, -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs viết bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Trao đổi nhóm đôi. -Đại diện nhóm trình bày. -Hs nêu yêu cầu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc lại. 4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập) - Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá. 5. Định hướng học tập tiếp theo. Nhiệm vụ học tập của bài sau. - Nhận xét giờ học. - Đọc trước bài Ơn tâp tiết 6 và tập trả lời các bài tập.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxChính tả tuần 5-8 t10.docx
Tài liệu liên quan