Giáo án lớp 2 môn Kể chuyện - Tuần 9 đến tuần 12

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Rèn kỹ năng nói:

 - Biết kể đoạn mở đầu bằng lời của mình

 - Biết dựa vào từng ý tóm tắt kể lại phần chính của câu chuyện

 - Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung

2. Rèn kỹ năng nghe:

 - Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện,

 - Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :

 - Tranh minh họa

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Ổn định tổ chức

 

docx7 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Kể chuyện - Tuần 9 đến tuần 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KĨ chuyƯn TIẾT 10: SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Rèn kỹ năng nói: - Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện - Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung 2. Rèn kỹ năng nghe: - Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể truyện, - Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : - Tranh minh họa III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: -3 HS lần lượt kể từng đoạn câu chuyện bài trước 3. Bài mới : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Kể từng đoạn theo tranh * Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, có thể kể từng đoạn với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật * Cách tiến hành: - GV chia nhóm - Gv đọc yêu cầu của bài - Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét nội dung từng đoạn theo tranh - Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý, nối tiếp nhau kể từng đoạn - Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn - Đại diện các nhóm kể chuyện trước lớp - Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn - GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện Hoạt động 3: Kể toàn bộ câu truyện * Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể truyện trước lớp * Cách tiến hành: - GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau - Tổ chức lớp nhận xét - GV nhận xét Hoạt động 4: Kể toàn bộ câu truyện theo vai * Mục tiêu: Giúp HS biết cách phân vai, nhập vai dựng lại câu chuyện * Cách tiến hành: - Giao các vai trong câu truyện cho HS - Hướng dẫn giọng, điệu bộ của từng nhân vật - GV làm người dẫn chuyện , HS kể truyện theo vai - Tổ chức HS tự kể truyện trước lớp - Tổ chức lớp nhận xét, bình chọn - GV nhận xét, tuyên dương Hoạt động 5: Củng cố dặn dò. - Hướng dẫn HS liên hệ thực tế. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Về nhà luyện kể - Đọc yêu cầu của bài - Kể từng đoạn trong nhóm - Nghe, nhận xét - Đại diện nhóm kể trước lớp - Kể từng đoạn trước lớp - Nhận xét bạn kể - Nhận vai, tập kể -Nhận xét, bình chọn KĨ chuyƯn TIẾT 11: BÀ CHÁU I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Rèn kỹ năng nói: - Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu truyện - Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung 2. Rèn kỹ năng nghe: - Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể truyện, - Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : - Tranh minh họa III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: -3HS lần lượt kể từng đoạn câu chuyện bài trước 3. Bài mới Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Kể từng đoạn theo tranh * Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, có thể kể từng đoạn với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật * Cách tiến hành: - GV chia nhóm - Gv đọc yêu cầu của bài - Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét nội dung từng đoạn theo tranh - Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý, nối tiếp nhau kể từng đoạn - Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn - Đại diện các nhóm kể chuyện trước lớp - Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn - GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện Hoạt động 3: Kể toàn bộ câu truyện * Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể truyện trước lớp * Cách tiến hành: - GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau - Tổ chức lớp nhận xét - GV nhận xét Hoạt động 4: Củng cố dặn dò. - Hướng dẫn HS liên hệ thực tế. - Nhận xét tiết học - Tuyên dương. - Đọc yêu cầu của bài - Kể từng đoạn trong nhóm - Nghe, nhận xét - Đại diện nhóm kể trước lớp - Kể từng đoạn trước lớp - Nhận xét bạn kể KĨ chuyƯn TIẾT 12 SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Rèn kỹ năng nói: - Biết kể đoạn mở đầu bằng lời của mình - Biết dựa vào từng ý tóm tắt kể lại phần chính của câu chuyện - Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung 2. Rèn kỹ năng nghe: - Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện, - Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : - Tranh minh họa III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: -3 HS lần lượt kể từng đoạn câu chuyện bài trước 3. Bài mới : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Kể đoạn 1 câu chuyện bằng lời của HS * Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung đoạn, có thể kể đoạn 1 với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật * Cách tiến hành: - GV chia nhóm - Gv đọc yêu cầu của bài - Hướng dẫn HS suy nghĩ, nhận xét nội dung đoạn văn - HS lần lượt kể lại đoạn 1 bằng lời của mình - Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn - Đại diện các nhóm kể truyện trước lớp - Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn - GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện Hoạt động 3: Kể phần chính câu truyện theo ý tóm tắt * Mục tiêu: Giúp HS có thể kể phần chính câu truyện, rèn kỹ năng kể truyện trước lớp * Cách tiến hành: - Cho HS từng nhóm kể lại phần chính câu chuyện theo ý tóm tắt - GV gọi một số HS đại diện kể lại phần chính - Tổ chức lớp nhận xét - GV nhận xét Hoạt động 4: Kể đoạn kết câu truyện theo mong muốn - Giao các các nhóm kể lại phần kết câu truyện theo ý mình - Tổ chức HS tự kể truyện trước lớp - Tổ chức lớp nhận xét, bình chọn - GV nhận xét, tuyên dương Hoạt động 5: Củng cố dặn dò. - Hướng dẫn HS liên hệ thực tế. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Về nhà luyện kể - Đọc yêu cầu của bài - Kể lần lượt trong nhóm - Nghe, nhận xét - Đại diện nhóm kể trước lớp - Kể phần chính trong nhóm - Kể lại trước lớp - Nhận xét bạn kể - Hoạt động theo nhóm -Nhận xét, bình chọn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuan 9-12 t11.docx