Giáo án lớp 2 môn Luyện từ và câu - Tuần 9 đến tuần 12

I. Mục tiêu :

 - Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ liên quan đến đồ dùng và công việc trong nhà.

 - Sử dụng thành thạo các từ chỉ đồ dùng và công việc trong nhà.

- Phát triển tư duy ngôn ngữ.

II. Đồ dùng dạy- học :

 GV : Tranh minh hoạ BT1, giấy khổ to ghi BT2.

 HS : Vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy- học :

 1. Khởi động : (1 phút) Hát

 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)

 - Cho hs tìm một số từ ngữ chỉ người trong gia đình họ hàng.

 - Nhận xét

 3. Bài mới :

 

docx7 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Luyện từ và câu - Tuần 9 đến tuần 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TỪ VÀ CÂU ÔN TẬP-KIỂM TRA GIỮA KỲ I @& MRVT_TỪ NGỮ VỀ HỌ HÀNG DẤU CHẤM-DẤU CHẤM HỎI I. MỤC TIÊU : -Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ chỉ người trong gia đình, họ hàng. -Rèn kĩ năng sử dụng dấu chấm và dấu chấm hỏi. -Sử dụng thành thạo các từ chỉ người trong gia đình. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Giấy khổ to làm BT 3,4. HS : Vở bài tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) - Nhận xét chữa bài kiểm tra. 3. Bài mới : a)Giới thiệu bài : “MRVT-Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 24 ph 5 ph * Hoạt động1: Hướng dẫn làm BT 1, 2,3. Mục tiêu : Tìm từ chỉ người, gia đình, họ hàng và xếp theo nhóm. Bài tập 1 : Cho hs đọc yêu cầu. -Y/C hs đọc lại câu chuyện “Sáng kiến của Bé Hà” Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu.. -GV nhận xét ghi nhanh lên bảng. Bài tâïp 3 : Đính BT lên bảng. -Nhận xét * Hoạt động2: Hướng dẫn làm BT 4. Mục tiêu : Điền dấu vào chỗ trống Bài tâïp 4 : Đính BT lên bảng. -Chấm, nhận xét . -Hs đọc yêu cầu. -Hs đọc và tìm từ chỉ người trong gia đình, họ hàng. -Hs đọc yêu cầu. -Hs tự suy nghĩ tìm. -Hs đọc lại. -Hs đọc yêu cầu. -Trao đổi nhóm đôi. -Đại diện nhóm lên điền. -Hs quan sát, đọc yêu cầu. -1 hs lên bảng làm, lơp làm VBT. -Hs đọc lại. 4.Củng cố : ( 4 phút) - Cho hs đọc lại đoạn văn vừa làm ở BT4. - Giáo dục : hs đặt dấu câu phải chính xác. - Nhận xét – Xem lại bài. LUYỆN TỪ VÀ CÂU MRVT-TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG VÀ CÔNG VIỆC TRONG NHÀ I. MỤC TIÊU : - Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ liên quan đến đồ dùng và công việc trong nhà. - Sử dụng thành thạo các từ chỉ đồ dùng và công việc trong nhà. - Phát triển tư duy ngôn ngữ. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Tranh minh hoạ BT1, giấy khổ to ghi BT2. HS : Vở bài tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) - Cho hs tìm một số từ ngữ chỉ người trong gia đình họ hàng. - Nhận xét 3. Bài mới : a)Giới thiệu bài : “MRVT-Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 14 ph * Hoạt động1: Hướng dẫn làm BT 1. Mục tiêu : Hs tìm tên đồ vật ẩn trong tranh, nêu tác dụng. Bài tập 1 : Cho hs đọc yêu cầu. -Y/C hs quan sát tranh và tìm tên đồ vật, nêu tác dụng của đồ vật đó. -Nhận xét ghi bảng. * Hoạt động2: Hướng dẫn làm BT 2. Mục tiêu : Tìm từ ngữ chỉ công việc nhà trong bài thơ “ Thỏ thẻ”. Bài tâïp 2 : Đính BT lên bảng. -GV đọc bài thơ. -Chấm, nhận xét . -Hs đọc yêu cầu. -Hs quan sát và tìm. -Hs đọc yêu cầu. -2 hs đọc lại. -Hs tìm và ghi vào VBT. -Hs đọc lại. 4.Củng cố : ( 4 phút) - Cho hs nêu lại một số từ chỉ công việc nhà. - Hs biết chăm làm việc nhà. - Nhận xét – Xem lại bài. LUYỆN TỪ VÀ CÂU MRVT-TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM-DẤU PHẨY I. MỤC TIÊU : - Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình. - Biết đặt dấu phẩy ngăn cách các bộ phận giống nhau trong câu. - Phát triển tư duy ngôn ngữ. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Tranh minh hoạ BT3, giấy khổ to ghi BT1,2. HS : Vở bài tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) - Cho hs tìm một số từ ngữ chỉ việc làm của bạn nhỏ giúp ông trong bài thơ Thỏ thẻ. - Nhận xét . 3. Bài mới : a)Giới thiệu bài : “MRVT-Từ ngữ về tình cảm, dấu phẩy” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 24 ph 5 ph * Hoạt động1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3. Mục tiêu : Hs hiểu và biết được những từ ngữ về tình cảm gia đình. Bài tập 1 : Đính BT lên bảng. -GV nêu mẫu -Nhận xét : yêu mến, quý mến, Bài tâïp 2 : Đính BT lên bảng. -Nhận xét tuyên dương. Bài tâïp 3 : Đính tranh lên bảng. -GV gợi ý -Nhận xét chốt ý. * Hoạt động2: Hướng dẫn làm BT 4. Mục tiêu : Dùng dấu phẩy để ngăn cách câu. Bài tâïp 4 : Cho hs đọc yêu cầu. -Chấm, nhận xét . -Hs đọc yêu cầu. -2 hs thi ghép tiếng thành từ có 2 tiếng. -Hs đọc yêu cầu. -Trao đổi nhóm đôi. -Đại diện nhóm thi điền từ. -Hs quan sát đọc yêu cầu. -Hs suy nghĩ phát biểu. -Hs đọc yêu cầu. -1 hs lên bảng làm, lớp làm vào VBT. -Hs đọc lại. 4.Củng cố : ( 4 phút) - Cho hs nêu lại một số từ ngữ nói về tình cảm gia đình. - Hs biết thương yêu người thân. - Nhận xét – Xem lại bài.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuần 9-12 t11.docx
Tài liệu liên quan