Giáo án lớp 2 môn Tập làm văn - Tuần 21 đến tuần 24

1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:

1.1. Kiến thức: -Biết đáp lại lơì xin lỗi trong giao tiếp đơn giản

1.2. Kĩ năng: -Biết sắp xếp các câu đã cho thành một đoạn văn hợp lí

1.3. Thái độ: -Phát triển học sinh năng lực tư duy ngôn ngữ.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu:

 - Biết đáp lại lơì xin lỗi trong giao tiếp đơn giản

3. Tổ chức dạy học trn lớp:

3.1. Giới thiệu bài mới: Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim.

 

docx8 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 28/11/2018 | Lượt xem: 174 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Tập làm văn - Tuần 21 đến tuần 24, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẬP LÀM VĂN ĐÁP LỜI CẢM ƠN. TẢ NGẮN VỀ LOÀI CHIM 1.Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, học sinh có khả năng: Kiến thức: - Biết đáp lại lời cảm ơn trong tình huống giao tiếp đơn giản(BT1,BT2). - Đọc,trả lời các câu hỏi ở bài tập 3. Biết viết 2-3 ccaau tả về một lồi chim. 1.2. Kĩ năng: - Thực hiện được yêu cầu của BT3 (tìm câu văn miêu tả trong bài, viết được 2,3 câu về một lồi chim). 1.3. Thái độ: -Cĩ ĩc sáng tạo,ham thích mơn học. BVMT: giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường thiên nhiên 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: 2.1. Cá nhân. - Đáp được lời cảm ơn 2.2. Nhĩm học tập -Tả ngắn về lồi chim . 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới:Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 1: HD làm bài tập 1,2. Mục tiêu: HS biết đáp lời cảm ơn Bài tập 1 : Đọc lại lời các nhân vật trong tranh dưới đây -Gv cho hs quan sát tranh và đọc lại lời nhân vật -Gv nhận xét. Bài tập 2 : Em đáp lại lời cảm ơn trong các trường hợp sau như thế nào ? -Gv nêu tình huống SGK. -Nhận xét tuyên dương. *Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm BT3 Mục tiêu : Hs biết tìm từ tả hình dáng, hoạt động và viết được 2,3 câu về loài chim. Bài tập 3 : Hs đọc đề -Gv gợi ý -Chấm chữa bài. -Hs đọc Y/C. -Hs quan sát và thực hành theo cặp -Hs đọc yêu cầu. -Từng cặp hs đóng vai theo từng tình huống nêu SGK -Hs đọc yêu cầu và các câu hỏi . -Hs làm vào VBT. 4.Kiểm tra, đánh giá -Biết đáp lời cảm ơn trong các tình huống giao tiếp -Viết một đoạn văn ngắn từ 2 đến 3 câu tả ngắn về lồi chim -GV nhận xét,khen ngợi những cá nhân cĩ bài viết đúng, hay; động viên, khuyến khích những cá nhân cĩ bài viết hay, cịn mắc nhiều lỗi câu,chính tả cần cố gắng 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố Viết một đoạn văn ngắn từ 2 đến 3 câu tả ngắn về lồi chim 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Xem bài :Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về lồi chim. TẬP LÀM VĂN ĐÁP LỜI XIN LỖI. TẢ NGẮN VỀ LOÀI CHIM 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: -Biết đáp lại lơì xin lỗi trong giao tiếp đơn giản 1.2. Kĩ năng: -Biết sắp xếp các câu đã cho thành một đoạn văn hợp lí 1.3. Thái độ: -Phát triển học sinh năng lực tư duy ngôn ngữ. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: - Biết đáp lại lơì xin lỗi trong giao tiếp đơn giản 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim. 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 1: HD làm bài tập 1,2. Mục tiêu: HS biết đáp lời xin lỗi. Bài tập 1 : Đọc lời các nhân vật trong tranh dưới đây -Gv cho hs quan sát tranh và đọc lại lời nhân vật -Gv nhận xét. Bài tập 2 : Em đáp lại lời xin lỗi trong các trường hợp sau như thế nào ? -Gv nêu tình huống SGK. -Nhận xét tuyên dương. *Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm BT3 Mục tiêu : Hs biết sắp xếp các câu đã cho thành một đoạn văn. Bài tập 3 : Hs đọc đề -Gv gợi ý -Chữa bài. -Hs đọc Y/C. -Hs quan sát và thực hành theo cặp -Hs đọc yêu cầu. -Từng cặp hs đóng vai theo từng tình huống nêu SGK -Hs đọc yêu cầu và các câu hỏi . -Hs làm vào VBT. 4.Kiểm tra, đánh giá -Biết đáp lời xin lỗi trong các tình huống giao tiếp -Biết sắp xếp lại thứ tự của các câu đã cho để tạo thành một đoạn văn tả về con chim cu gáy. -GV nhận xét, khen ngợi những cá nhân cĩ bài viết đúng, hay; động viên, khuyến khích những cá nhân cĩ bài viết hay, cịn mắc nhiều lỗi câu,chính tả cần cố gắng 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 4 câu tả ngắn về lồi chim 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Xem bài :Đáp lời khẳng định. Viết nội quy. TẬP LÀM VĂN ĐÁP LỜI KHẲNG ĐỊNH – VIẾT NỘI QUY(trang 49) 1.Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, học sinh có khả năng: Kiến thức: -Biết đáp lời phù hợp với tình huống giao tiếp cho trước(BT1,BT2). 1.2. Kĩ năng: - Đáp lời phù hợp với tình huống giao tiếp cho trước(BT1,BT2). - Đọc và chép lại được 2 , 3 điều trong nội quy của trường(BT3). 1.3. Thái độ: Ham thích mơn học Tiếng Việt. KNS: - Giao tiếp: ứng xử văn hĩa. Lắng nghe tích cực. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: 2.1. Cá nhân: Nĩi được lời đáp của mình ở BT2 2.2. Nhĩm học tập -Viết được nội quy của trường . 3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: “Đáp lời khẳng định. Viết nội qui” 3.2. Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 13 ph *Hoạt động 1: HD làm bài tập 1,2. Mục tiêu: HS biết đáp lời khẳng định Bài tập 1 : Đọc lời các nhân vật trong tranh sau : -Gv cho hs quan sát tranh và đọc lại lời nhân vật. -Gv nhận xét. Bài tập 2 : Nói lời đáp của em : -Gv treo bảng phụ ghi các tình huống -Nhận xét tuyên dương. *Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm BT3 Mục tiêu : Hs biết viết được 2,3 câu về nội qui trường. Bài tập 3 : Hs đọc đề -Gv gợi ý. Đính mẫu nội qui. -Chấm chữa bài. -Hs đọc Y/C. -Hs quan sát và thực hành theo cặp -Hs đọc yêu cầu. -Từng cặp hs đóng vai theo từng tình huống nêu ở bài tập. -Hs đọc yêu cầu -Hs làm vào VBT. 4.Kiểm tra, đánh giá -HS thực hành đáp lại lời khẳng định của người khác trong cuộc sống hằng ngày. -HS viết được 2,3 điều nội quy của trường. Gv khen ngợi những cá nhân, nhĩm học tốt. Nhắc nhở những cá nhân, nhĩm chưa chú ý 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố Viết nội quy của lớp em 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Xem bài : Đáp lời phủ định.Nghe-trả lời câu hỏi(SGK trang 58) TẬP LÀM VĂN ĐÁP LỜI PHỦ ĐỊNH. NGHE, TRẢ LỜI CÂU HỎI 1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS cĩ khả năng 1.1. Kiến thức: Biết đáp lại lời phủ định trong giao tiếp đơn giản. 1.2. Kỹ năng: Nghe kể một mẫu chuyện vui, nhớ và trả lời đúng câu hỏi. - Phát triển học sinh năng lực tư duy ngôn ngữ. 1.3. Thái độ: - Giao tiếp: ứng xử văn hĩa. - Lắng nghe tích cực 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu - Cá nhân: Nĩi được lời đáp (BT2) - Nhĩm học tập: Trả lời được câu hỏi ở (BT3) 3. Tổ chức dạy học trên lớp 3.1. Giới thiệu bài mới: “Đáp lời phủ định. Nghe, trả lời câu hỏi” 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 1: HD làm bài tập 1,2. Mục tiêu: HS biết đáp lời phủ định Bài tập 1 : Đọc lời các nhân vật trong tranh dưới đây -Gv cho hs quan sát tranh và đọc lại lời nhân vật -Gv nhận xét. Bài tập 2 : Nói lời đáp của em: -Gv nêu tình huống ở SGK. -Nhận xét tuyên dương. *Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm BT3 Mục tiêu : Hs biết kể chuyện và trả lời câu hỏi. Bài tập 3 : Nghe kể chuyện và trả lời câu hỏi : -Gv cho hs quan sát tranh và kể câu chuyện Vì sao? -Chấm chữa bài. -Gv nhận xét -Hs đọc Y/C. -Hs quan sát và thực hành theo cặp -Hs đọc yêu cầu. -Từng cặp hs đóng vai theo từng tình huống nêu SGK -Hs đọc yêu cầu và các câu hỏi . -Hs nghe và trả lời các câu hỏi ở SGK. -Hs kể lại chuyện. 4.Kiểm tra, đánh giá - HS thực hành đáp lại lời phủ định của người khác trong cuộc sống hằng ngày. - HS trả lời được các câu hỏi trong câu chuyện Vì sao? GV khen ngợi những cá nhân, nhĩm học tốt. Nhắc nhở những cá nhân, nhĩm chưa chú ý 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Xem bài : Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh trả, lời câu hỏi (SGK trang 66)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuần 21-24 t2.docx
Tài liệu liên quan