Giáo án lớp 2 môn Tập viết - Tuần 17 đến tuần 20

I. Mục tiêu:

 - Biết viết chữ hoa P theo cỡ vừa và nho.

 - Viết đúng câu ứng dụng “Phong cảnh hấp dẫn” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định.

 - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác.

II. Đồ dùng dạy- học :

 GV : Chữ mẫu đặt trong khung, bảng phụ viết câu ứng dụng.

 Hs : Tập viết, bảng con, phấn .

III. Các hoạt động dạy- học :

 1. Khởi động : (1 phút) Hát

 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

 - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh.

 - Nhận xét

 3./ Bài mới :

 a) Giới thiệu bài :

 b) Các hoạt động dạy học : “Chữ hoa P”

 

docx13 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 28/11/2018 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Tập viết - Tuần 17 đến tuần 20, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẬP VIẾT CHỮ HOA Ô, Ơ 1.Mục tiêu dạy học Sau bài học ,HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: Viết đúng chữ hoa Ơ,Ơ (1 dịng cỡ vừa,1 dịng cỡ nhỏ ), chữ và câu ứng dụng: Ơn (1 dịng cỡ vừa,1 dịng cỡ nhỏ-Ơ hoặc Ơ ), Ơn sâu nghĩa nặng (3 lần) 1.2. Kĩ năng: kỹ thuật viết chữ với rèn chính tả mở rộng vốn từ, phát triển tư duy. 1.3. Thái độ: Gĩp phần rèn luyện cvà miêu tả: 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: - Cá nhân: Viết đúng chữ hoa Ơ,Ơ (1 dịng cỡ vừa,1 dịng cỡ nhỏ ), chữ và câu ứng dụng: Ơn (1 dịng cỡ vừa,1 dịng cỡ nhỏ-Ơ hoặc Ơ ), Ơn sâu nghĩa nặng (3 lần) 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: “Chữ hoa Ô,Ơ” 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng. Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa Ô, Ơ và chữ Ơn. *GV đính chữ mẫu Ô, Ơ. -GV viết mẫu Ô, Ơ và nêu cách viết. -GV giới thiệu câu ứng dụng “Ơn sâu nghĩa nặng” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng. -Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,... -GV viết mẫu chữ Ơn và hướng dẫn cách viết. *Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài. Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa Ơn và câu ứng dụng “Ơn sâu nghĩa nặng” theo cỡ vừa và nhỏ. -GV nêu yêu cầu. -Theo dõi giúp đỡ học sinh. -Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết. *Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét. -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ. -Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt. -2 hs đọc. -Hs nêu. -Quan sát nhận xét. -Theo dõi viết bảng con 2 lượt. -Hs viết vào vở. -Theo dõi tự chữa bài. 4. Kiểm tra, đánh giá - Viết chữ hoa Ơ,Ơ, chữ và câu ứng dụng - Nhận xét vở tập viết HS - Khen ngợi những cá nhân viết, đúng, đẹp. Động viên, khích lệ những cá nhân viết chưa đúng cần cố gắng hơn. 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1: Bài tập củng cố - Yêu cầu HS viết chữ Ơ cỡ chữ vừa 5.2: Nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau Xem bài:ơn tập cuối học kì 1. TUẦN 18 TẬP VIẾT ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ I TUẦN 19 TẬP VIẾT CHỮ HOA P I. MỤC TIÊU: - Biết viết chữ hoa P theo cỡ vừa và nho.û - Viết đúng câu ứng dụng “Phong cảnh hấp dẫn” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định. - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Chữ mẫu đặt trong khung, bảng phụ viết câu ứng dụng. Hs : Tập viết, bảng con, phấn . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh. - Nhận xét 3./ Bài mới : a) Giới thiệu bài : b) Các hoạt động dạy học : “Chữ hoa P” TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 17 ph *Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng. Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa P và chữ Phong *GV đính chữ mẫu P. -GV viết mẫu P và nêu cách viết. -GV giới thiệu câu ứng dụng “Phong cảnh hấp dẫn” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng. -Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,... -GV viết mẫu chữ Ơn và hướng dẫn cách viết. *Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài. Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa Phong và câu ứng dụng “Phong cảnh hấp dẫn” theo cỡ vừa và nhỏ. -GV nêu yêu cầu. -Theo dõi giúp đỡ học sinh. -Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết. *Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét. -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ. -Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt. -2 hs đọc. -Hs nêu. -Quan sát nhận xét. -Theo dõi viết bảng con 2 lượt. -Hs viết vào vở. -Theo dõi tự chữa bài. 4. Củng co á: ( 4 phút) - Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữ P hoa. - Chọn một số bài viết đúng đẹp cho lớp xem. - Nhận xét – Luyện viết thêm ở nhà. TUẦN 20 TẬP VIẾT CHỮ HOA Q I. MỤC TIÊU: - Biết viết chữ hoa Q theo cỡ vừa và nho.û - Viết đúng câu ứng dụng “Quê hương tươi đẹp” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định. - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Chữ mẫu đặt trong khung, bảng phụ viết câu ứng dụng. Hs : Tập viết, bảng con, phấn . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh. - Nhận xét 3./ Bài mới : a) Giới thiệu bài : b) Các hoạt động dạy học : “Chữ hoa Q” TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 17 ph *Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng. Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa Q và chữ Quê *GV đính chữ mẫu Q. -GV viết mẫu Q và nêu cách viết. -GV giới thiệu câu ứng dụng “Quê hương tươi đẹp” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng. -Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,... -GV viết mẫu chữ Quê và hướng dẫn cách viết. *Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài. Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa Quê và câu ứng dụng “Quê hương tươi đẹp” theo cỡ vừa và nhỏ. -GV nêu yêu cầu. -Theo dõi giúp đỡ học sinh. -Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết. *Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét. -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ. -Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt. -2 hs đọc. -Hs nêu. -Quan sát nhận xét. -Theo dõi viết bảng con 2 lượt. -Hs viết vào vở. -Theo dõi tự chữa bài. 4. Củng co á: ( 4 phút) - Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữ P hoa. - Chọn một số bài viết đúng đẹp cho lớp xem. - Nhận xét – Luyện viết thêm ở nhà.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuần 17-20 t1.docx