Giáo án lớp 2 môn Thủ công - Tuần 5 đến tuần 8

 - HS biết cách gấp máy bay đuôi rời

 1.2. Kú naờng:

 - Gấp được máy bay đuôi rời

 1.3. Thaựi ủoọ:

 - HS yêu thích gấp hình

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiờu:

 2.1. Cỏ nhõn: Đọc HS biết cách gấp máy bay đuôi rời

3. Tổ chức dạy học trờn lớp:

 

docx8 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 195 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Thủ công - Tuần 5 đến tuần 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thủ công Gấp máy bay đuôi rời 1. Muùc tieõu dạy học: Sau tiết học, HS cú khả năng: 1.1. Kieỏn thửực: - HS biết cách gấp máy bay đuôi rời. 1.2. Kú naờng: - Gấp được máy bay đuôi rời. 1.3. Thaựi ủoọ: - HS yêu thích gấp hình. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiờu: 2.1. Cỏ nhõn. - HS biết cách gấp máy bay đuôi rời 3. Tổ chức dạy học trờn lớp: 3.1. Giụựi thieọu baứi: “Gấp mỏy bay đuụi rời” 3.2. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò a) HĐ 1 : GV HD HS quan sát và nhận xét - Nhận xét về hình dáng, đầu, cánh, thân, đuôi máy bay - GV mở dần phần đầu, cánh máy bay trở về lúc chưa gấp - Tờ giấy dùng để gấp đầu, cánh máy bay có dạng hình gì ? - Tờ giấy dùng để gấp thân và đuôi máy bay có dạng hình gì ? b) HĐ 2: GV HD mẫu * Bước 1 : Cắt tờ giấy HCN thành một HV và một HCN - Gấp chéo tờ giấy HCN như hình 1b - Gấp tiếp theo đường dấu gấp ở hình 1b, mở tờ giấy ra cắt theo đường dấu gấp được một HV và HCN * Bước 2 : Gấp đầu và cánh máy bay * Bước 3 : làm thân và đuôi máy bay ( GV HD như SGV ) + GV gọi 1 hoặc 2 HS thao tác lại các bước gấp đầu và cánh máy bay đuôi rời - GV quan sát giúp đờ những em yếu kém + HS quan sát mẫu gấp máy bay đuôi rời - HS nhận xét - HS quan sát - Hình vuông - Hình chữ nhật - HS theo dõi - 1, 2 HS thao tác lại các bước - Cả lớp gấp đầu và cánh máy bay bằng giấy nháp 4. Kiểm tra, đỏnh giỏ (Đỏnh giỏ sản phẩm học tập) 5. Định hướng học tập tiếp theo. 5.1. Bài tập củng cố: 5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau - Cỏ nhõn: HS chuẩn bị giấy thủ công để gấp máy bay đuôi rời - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Daởn doứ. Thủ công Gấp máy bay đuôi rời ( tiếp theo) 1. Muùc tieõu dạy học: Sau tiết học, HS cú khả năng: 1.1. Kieỏn thửực: - HS biết cách gấp máy bay đuôi rời 1.2. Kú naờng: - Gấp được máy bay đuôi rời 1.3. Thaựi ủoọ: - HS yêu thích gấp hình 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiờu: 2.1. Cỏ nhõn: Đọc HS biết cách gấp máy bay đuôi rời 3. Tổ chức dạy học trờn lớp: 3.1. Giụựi thieọu baứi: “Gấp mỏy bay đuụi rời” 3.2. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. HĐ 1 HS thực hành gấp máy bay đuôi rời + GV hệ thống lại các bước gấp máy bay - GV đến từng nhóm quan sát, uốn nắn 2. HĐ 2 : Trưng bày sản phẩm - GV đánh giá kết quả của HS - Chuẩn bị giấy, bút, thước, kéo.. + 1, 2 HS thao tác gấp máy bay đuôi rời ( vừa thao tác vừa nêu cách gấp ) - Nhận xét các thao tác gấp của bạn + HS thực hành theo nhóm - HS trang trí trưng bày sản phẩm - HS phóng máy bay 4. Kiểm tra, đỏnh giỏ (Đỏnh giỏ sản phẩm học tập) - Sản phẩm học tập của cỏ nhõn: GV nhận xột sản phẩm (mỏy bay đuụi rời) của HS 5. Định hướng học tập tiếp theo. 5.1. Bài tập củng cố: Nhắc lại cỏc bước gấp của mỏy bay đuụi rời 5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau - Cỏ nhõn: HS xem trước bài Gấp thuyền phẳng đáy không mui và tập gấp theo cỏc bước. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Daởn doứ. Thủ công Gấp thuyền phẳng đáy không mui ( Tiết 1) 1. Muùc tieõu dạy học: Sau tiết học, HS cú khả năng: 1.1. Kieỏn thửực: - HS biết gấp thuyền phẳng đáy không mui. 1.2. Kú naờng: - Gấp được thuyền phẳng đáy không mui. 1.3. Thaựi ủoọ: - HS yêu thích gấp hình 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiờu: Cỏ nhõn. - HS biết gấp thuyền phẳng đáy không mui. 3. Tổ chức dạy học trờn lớp: 3.1. Giụựi thieọu baứi: “ Gấp thuyền phẳng đáy không mui “ 3.2. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò a) GV HD HS quan sát và nhận xét - HS quan sát mẫu gấp thuyền phẳng đáy không mui + Thuyền có hình gì ? + Mũi thuyền như thế nào ? + Đáy thuyền như thế nào ? + Nhận xét về 2 bên mạn thuyền ? + Thuyền có tác dụng gì ? + Trong thực tế thuyền được làm bằng gì ? - GV mở dần thuyền mẫu cho đến khi trở lại tờ giấy hình chữ nhật sau đó gấp lại để được thuyền mẫu ban đầu b) GV HD mẫu + Bước 1 : Gấp các nếp gấp cách đều - Từ HCN ( H1 ) gấp đôi tờ giấy theo chiều dài, miết theo đường mới gấp cho phẳng ( H2 ) - Gấp đôi mặt trướctheo đường dấu gấp ở H3 được H4 - Lật H4 ra mặt sau, gấp đôi như mặt trước được H5 + Bước 2 : Gấp tạo thân và mũi thuyền - Gấp theo đường dấu gấp của H5 để cạnh ngắn trùng với cạnh dài ( H6 ) - Gấp theo đường dấu gấp H6 được H7 - Lật H7 ra mặt sau gấp 2 lần giống như H5, H6 được H8 - Gấp theo dấu gấp của H8 được H9. Lật mặt sau H9 gấp giống như mặt trước được H10 + Bước 3 : Tạo thuyền phẳng đáy không mui - Lách 2 ngón tay cái vào trong 2 mép giấy, các ngón còn lại cầm ở hai bên phía ngoài, lộn các nếp vừa gấp vào trong lòng thuyền. Miết dọc theo 2 cạnh thuyền được thuyền phẳng đáy không mui - Nhắc HS sau mỗi bước gấp cần miết mạnh đường mới gấp cho phẳng - Giấy thủ công hoặc giấy nháp - HS quan sát - HS nhận xét - HS quan sát + HS quan sát các bước gấp thuyền phẳng đáy không mui - 1 - 2 HS lên bảng thao tác lại cho cả lớp quan sát - Nhận xét các thao tác của bạn - HS tập gấp thuyền phẳng đáy không mui bằng giấy nháp 4. Kiểm tra, đỏnh giỏ (Đỏnh giỏ sản phẩm học tập) 5. Định hướng học tập tiếp theo. 5.1. Bài tập củng cố: Nhắc lại cỏc bước gấp của mỏy bay đuụi rời 5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau - Cỏ nhõn: Tập gấp thuyền phẳng đáy không mui trên giấy nháp - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Daởn doứ. Thủ công Gấp thuyền phẳng đáy không mui ( tiết 2 ) 1. Muùc tieõu dạy học: Sau tiết học, HS cú khả năng: 1.1. Kieỏn thửực: + Biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui. 1.2. Kú naờng: + Gấp được thuyền phẳng đáy không mui. 1.3. Thaựi ủoọ: + HS yêu thích gấp hình. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiờu: Cỏ nhõn. + Biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui 3. Tổ chức dạy học trờn lớp: 3.1. Giụựi thieọu baứi: “ Gấp thuyền phẳng đáy không mui “ 3.2. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò a) HĐ 1 : thực hành gấp thuyền phẳng đáy không mui - GV treo bảng quy trình gấp thuyền phẳng đáy không mui, nhắc lại quy trình gấp thuyền * Bước 1 : gấp các nếp gấp cách đều * Bước 2 : gấp tạo thân và mũi thuyền * Bước 3 : tạo thuyền phẳng đáy không mui - GV uốn nắn giúp đỡ những HS còn yếu b) HĐ 2 : Trang trí, trưng bày sản phẩm - Gợi ý : trang trí bằng cách làm thêm mui thuyền gài vào hai khe ở hai bên mạn thuyền - Chọn ra một số sản phẩm đẹp tuyên dương - Giấy nháp gấp thuyền phẳng đáy không mui + 1 hoặc 2 HS lên bảng thao tác lại các bước gấp thuyền phẳng đáy không mui + HS thực hành gấp thuyền phẳng đáy không mui + HS trang trí thuyền 4. Kiểm tra, đỏnh giỏ (Đỏnh giỏ sản phẩm học tập) - Sản phẩm học tập của cỏ nhõn: GV nhận xột sản phẩm (thuyền phẳng khụng mui đáy mui) của HS 5. Định hướng học tập tiếp theo. 5.1. Bài tập củng cố: Nhắc lại cỏc bước gấp thuyền phẳng khụng mui đáy mui. 5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau - Cỏ nhõn: HS xem trước bài và chuẩn bị giấy nháp, giấy thủ công giờ sau gấp thuyền phẳng đáy có mui - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Daởn doứ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxthủ công t5-8.docx