Giáo án lớp 2 môn Toán - Tuần 17 đến tuần 20

1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:

 1.1. Kiến thức: - HS xác định được khối lượng (qua sử dụng cân)

 1.2. Kĩ năng: - Xem lịch để biết số ngày trong mỗi tháng và các ngỳ trong tuần lễ. Xác định thời điểm (qua xem giờ đúng trên đồng hồ)

 1.3. Thái độ: - Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu:

- C nhn: HS xác định được khối lượng (qua sử dụng cân)

 - Nhĩm học tập: - Xem lịch để biết số ngày trong mỗi tháng và các ngỳ trong tuần lễ. Xác định thời điểm (qua xem giờ đúng trên đồng hồ)

3. Tổ chức dạy học trn lớp:

 3.1. Giới thiệu bài mới: “Ôn tập về đo lường”

 

docx40 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 205 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 2 môn Toán - Tuần 17 đến tuần 20, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t, tích cực phát biểu, nhắc nhở học sinh sửa lỗi sai. 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố: - Cho hs lên bảng làm: 68 + 27 ; 56 + 44 ; 82 - 48 - Mục đích: Giúp HS củng cố cách đặt tính và thực hiện phép cộng trừ cĩ nhớ. 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau Xem bài: Ôn tập về phép cộng và trừ (tiếp theo)ø Nhận xét tiết học – Dặn dò. Thø n¨m ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 2017 TOÁN ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: - Củng cố về nhận dạng và nêu tên gọi các hình đã học ; vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước; xác định ba điểm thẳng hàng. 1.2. Kĩ năng: - Tiếp tục củng cố về xác định vị trí các điểm trên ô vuông trong vở hs để vẽ hình. 1.3. Thái độ: - Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: - Cá nhân: Nhận dạng và nêu tên gọi các hình đã học ; vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước; xác định ba điểm thẳng hàng. 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: “Ôn tập về hình học” 3.2. Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 10 ph *Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3. Mục tiêu: Hs làm được tính nhẫm, tính viết dạng có nhớ, điền số. Bài tâïp 1 : Mỗi hình dưới đây là gì ? -Cho hs quan sát hình SGK. -Nhận xét Bài tập 2 : Vẽ đoạn thẳng Có độ dài 8cm Có độ dài 1dm Bài tập 3 : Nêu tên ba điểm thẳng hàng. -Gv ghi bảng. A. .I .B D. .E .C *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT4,5. Mục tiêu: Hs vẽ được hình theo mẫu. Bài tập 4 : Vẽ hình theo mẫu. -Gv quan sát SGK. Chữa bài. -Hs đọc đề. -Hs quan sát trả lời tên từng hình -Hs đọc yêu cầu. -2 Hs lên bảng vẽ. Lớp vẽ vào vở -Hs đọc yêu cầu. -Hs thảo luận nhóm. Đại diện trả lời. -Hs đọc đề. -Hs quan sát SGK , xem ô vuông trong vở vẽ lại. 4. Kiểm tra, đánh giá - GV thu vở nhận xét. Khen học sinh làm bài tốt, nhắc nhở học sinh sửa lỗi sai 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố: 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Xem bài: Ơn tập về đo lường. - Nhận xét giờ học. Thø s¸u ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2017 TOÁN ÔN TẬP VỀ ĐO LƯỜNG 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: - HS xác định được khối lượng (qua sử dụng cân) 1.2. Kĩ năng: - Xem lịch để biết số ngày trong mỗi tháng và các ngỳ trong tuần lễ. Xác định thời điểm (qua xem giờ đúng trên đồng hồ) 1.3. Thái độ: - Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: - Cá nhân: HS xác định được khối lượng (qua sử dụng cân) - Nhĩm học tập: - Xem lịch để biết số ngày trong mỗi tháng và các ngỳ trong tuần lễ. Xác định thời điểm (qua xem giờ đúng trên đồng hồ) 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: “Ôn tập về đo lường” 3.2. Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 10 ph *Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2 Mục tiêu: Hs tính được trọng lượng, xem được lịch. Bài tâïp 1 : Y/C hs đọc đề. -Cho hs xem tranh SGK -Nhận xét Bài tập 2 : Xem lịch rồi cho biết. -Cho hs xem lịch tháng 10, 11, 12 SGK. -Nhận xét. Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT3,4. Mục tiêu: Hs biết xem ngày trong tuần, xem đồng hồ. Bài tập 3 : Xem tờ lịch ở bài tập 2 rồi cho biết. -Gv nêu câu hỏi. Bài tập 4 : Gv cho hs quan sát tranh SGK. -GV gợi ý tóm tắt. -GV nhận xét. -Hs đọc yêu cầu. -Hs quan sát tranh SGK xác định trọng lượng từng tranh và trả lời. -6Hs lên bảng đặt tính rồi tính. -Hs đọc yêu cầu. -Hs xem lich và trả lời cá nhân. -Hs đọc đề. - Hs nhìn vào tờ lịch trong SGK trả lời cá nhân. - Hs quan sát tranh và đồng hồ để xác định giờ. 4. Kiểm tra, đánh giá - GV thu vở nhận xét. Khen học sinh làm bài tốt, nhắc nhở học sinh sửa lỗi sai 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố: - Cho hs thực hành xem lịch tháng 9 cho biết trong tháng cĩ bao nhiêu ngày chủ nhật? Đĩ là các ngày nào? 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Xem bài: Ôn tập về giải toán - Nhận xét giờ học TUẦN 18 Thø hai ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 2017 TOÁN ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN 1.Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, học sinh có khả năng: 1.1. Kiến thức: - Giúp HS cũng cố về giải bài tốn đơn bằng một phép tính cộng hoặc một phép tính trừ . - Cách trình bày bài giải bài tốn cĩ lời văn 1.2. Kĩ năng: Hs rèn kĩ năng làm đúng, chính xác các bài tập. 1.3.Thái độ: Hợp tác với bạn giải tốn, tự giác làm bài. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: 2.1. Cá nhân. - Tự tìm hiểu và làm đúng các bài tập liên quan. 2.2. Nhĩm học tập - Cùng các bạn giải bài tập trong nhóm BT4. 3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: “Ôn tập về giải toán” 3.2. Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 10 ph *Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2. Mục tiêu: Hs giải được toán có lời văn dạng tìm tổng, ít hơn. Bài tâïp 1 : Toán đố -Gv gợi ý. -Nhận xét. Bài tập 2 : Toán đố. -Y/C hs tóm tắt. *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT3, 4. Mục tiêu: Hs giải được bài toán có lời văn dạng nhiều hơn, tìm số. Bài tập 4 : Toán đố. -Gv gợi ý tóm tắt. -Chấm chữa bài. Bài tập 4 : Viết số thích hợp vào các ô màu xanh. -Gv nhận xét. -Hs đọc yêu cầu. -2 hs lên bảng làm. -Hs đọc yêu cầu. -Hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. -Hs đọc đề. -1 Hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. -Hs đọc yêu cầu. -2 hs lên bảng làm. 4. Kiểm tra, đánh giá - Giải bài tốn đơn bằng một phép tính cộng hoặc một phép tính trừ . - Kiểm tra bài làm của hs.GV Sửa bài, nhận xét, chốt kết quả đúng. - Khen thưởng, động viên những học sinh cĩ tiến bộ. 5. Định hướng học tập tiếp theo : 5.1 : Bài tập củng cố. - 1HS khá giỏi: Nêu đề tốn, cả lớp tìm kết quả 5.2 : Các nhiệm vụ chuẩn bị cho bài học sau : - Xem bài ;Luyện tập chung - Nhận xét giờ học Thø ba ngµy 2 th¸ng 1 n¨m 2017 TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG 1.Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, học sinh có khả năng: 1.1. Kiến thức: - Cộng trừ nhẩm, viết các số trong phạm vi 100 . - Tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ khi biết các thành phần cịn lại . - Giải bài tốn về ít hơn . - Vẽ hình theo yêu cầu. Biểu tượng vẽ hình chữ nhật, hình tứ giác . 1.2. Kĩ năng: Hs rèn kĩ năng làm tính và giải tốn đúng. 1.3.Thái độ: Yêu thích mơn tốn, tự giác làm bài. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: 2.1. Cá nhân. Tính nhẩm BT1 2.2. Nhĩm học tập - Cùng các bạn TL trong nhómcách tìm x -BT3 3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: “Luyện tập chung” 3.2. Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15ph 10 ph *Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3. Mục tiêu: Hs làm được tính nhẩm, đặt tính rồi tính, tìm thành phần chưa biết. Bài tâïp 1 : Tính nhẫm . Bài tập 2 : Đặt tính rồi tính. Bài tập 3 : Tìm x. *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5.. Mục tiêu: Giúp hs giải bài toán, vẽ hình theo mẫu. Bài tập 4: Toán đố. -Gợi ý, tóm tắt. -Chấm chữa bài. Bài tập 5 : Dùng thước và bút nối các điểm để có. a) Hình chữ nhật b) Hình tứ giác . . . . . . . . -Nhận xét . -Hs nối tiếp nêu kết quả. -Hs đọc yêu cầu. -Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con . -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào vở. -Hs đọc yêu cầu. -Hs làm vào vở. -Hs đọc yêu cầu. -2 hs lên bảng vẽ. Lớp làm vào vở. 4. Kiểm tra, đánh giá - Cộng trừ nhẩm, viết các số trong phạm vi 100 . - Tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ . Giải bài tốn về ít hơn . - Kiểm tra bài làm của hs.GV Sửa bài, nhận xét, chốt kết quả đúng. - Khen thưởng, động viên những học sinh cĩ tiến bộ. 5. Định hướng học tập tiếp theo : 5.1. Bài tập củng cố Chơi trị chơi :một bạn nêu phép tính cộng hoặc trừ các số trong phạm vi đã học, các bạn cịn lại thi trả lời nhanh. 5.2. Các nhiệm vụ chuẩn bị cho bài học sau : Chuẩn bị bài :Luyện tập chung( trang 89) Thø t­ ngµy 3 th¸ng 1 n¨m 2016 TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG 1.Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, học sinh có khả năng: 1.1. Kiến thức: - Cộng, trừ các số trong phạm vi 100 . - Tính giá trị biểu thức cĩ đến 2 dấu tính . - Tên gọi thành phần và kết quả trong phép cộng, phép trừ . - Tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ khi biết các thành phần cịn lại . - Giải bài tốn cĩ lời văn ( tốn đơn ) . - Vẽ đoạn thẳng cĩ độ dài cho trước . 1.2. Kĩ năng: Hs rèn kĩ năng làm tính và giải tốn đúng . 1.3.Thái độ: Yêu thích mơn tốn, tự giác làm bài. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: 2.1. Cá nhân. Tìm kết quả BT1,2 2.2. Nhĩm học tập - Cùng các bạn TL bài tập 3. 3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: “Luyện tập chung” 3.2. Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15ph 10 ph *Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3. Mục tiêu: Hs làm được cộng có nhơ, tính biểu thức, viết số thích hợ vào ô trống. Bài tâïp 1 : Tính. Bài tập 2 : Tính. -Gv ghi phép tính, hướng dẫn Bài tập 3 : Viết số thích hơpï vào ô trống. -Gv đính bài tập lên bảng. -Nhận xét. *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5.. Mục tiêu: Giúp hs giải bài toán, vẽ đoạn thẳng. Bài tập 4: Toán đố. -Gợi ý, tóm tắt. -Chấm chữa bài. Bài tập 5 : Y/C hs đọc đề. -Nhận xét . -Hs đọc yêu cầu. -Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con . -Hs đọc yêu cầu. -3 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. -Hs đọc yêu cầu. -6 Hs lên điền. -Hs đọc yêu cầu. -2 hs lên bảng làm. Lớp làm vào vở. -Hs đọc đề. -2 hs lên bảng vẽ. Lớp vẽ vào vở. 4. Kiểm tra, đánh giá - Cộng, trừ các số trong phạm vi 100 . - Tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ - Giải bài tốn cĩ lời văn ( tốn đơn ) . Vẽ đoạn thẳng cĩ độ dài cho trước - Kiểm tra bài làm của hs.GV Sửa bài, nhận xét, chốt kết quả đúng. - Khen thưởng, động viên những học sinh cĩ tiến bộ. 5. Định hướng học tập tiếp theo : 5.1. Bài tập củng cố - Nêu tên gọi thành phần và kết quả trong phép cộng, phép trừ . 5.2. Các nhiệm vụ chuẩn bị cho bài học sau : Chuẩn bị bài :Luyện tập chung( trang 90) Thø n¨m ngµy 4 th¸ng 1 n¨m 2017 TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG 1.Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, học sinh có khả năng: 1.1. Kiến thức: - Cộng, trừ các số trong phạm vi 100 . - Tính giá trị biểu thức cĩ đến 2 dấu tính . - Tên gọi thành phần và kết quả trong phép cộng, phép trừ . - Tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ khi biết các thành phần cịn lại . - Giải bài tốn cĩ lời văn ( tốn đơn ) . - Vẽ đoạn thẳng cĩ độ dài cho trước . 1.2. Kĩ năng: Hs rèn kĩ năng làm tính và giải tốn đúng . 1.3.Thái độ: Yêu thích mơn tốn, tự giác làm bài. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: 2.1. Cá nhân. Tìm kết quả BT1,2 2.2. Nhĩm học tập - Cùng các bạn TL bài tập 3. 3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: “Luyện tập chung” 3.2. Các hoạt động dạy học: TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15ph 10 ph *Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3. Mục tiêu: Hs biết dặt tính, tính biểu thức, giải toán dnạg ít hơn. Bài tâïp 1 : Đặt tính rồi tính. Bài tập 2 : Tính. -Gv ghi phép tính, hướng dẫn. Bài tập 3 : Toán đố. -Gv gợi ý. -Chấm chữa bài. *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5.. Mục tiêu: Hs điền được số thích hợp vào ô trống, xem được lịch. Bài tập 4: Viết số thích hợp vào ô trống. -Gợi ý. -Nhận xét. Bài tập 5 : Xem lịch rồi cho biết. -Gv nêu câu hỏi -Nhận xét . -Hs đọc yêu cầu. -Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con . -Hs đọc yêu cầu. -4 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. -Hs đọc yêu cầu. -Hs tóm tắt và giải. Lớp làm vào vở -Hs đọc yêu cầu. 4 hs lên bảng làm. Lớp theo dõi nhận xét -Hs đọc đề. -Hs thảo luận nhóm. Đại diện trả lời 4. Kiểm tra, đánh giá - Cộng, trừ các số trong phạm vi 100 . - Tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ - Giải bài tốn cĩ lời văn ( tốn đơn ) . Vẽ đoạn thẳng cĩ độ dài cho trước - Kiểm tra bài làm của hs.GV Sửa bài, nhận xét, chốt kết quả đúng. - Khen thưởng, động viên những học sinh cĩ tiến bộ. 5. Định hướng học tập tiếp theo : 5.1. Bài tập củng cố - Nêu tên gọi thành phần và kết quả trong phép cộng, phép trừ . 5.2. Các nhiệm vụ chuẩn bị cho bài học sau : Chuẩn bị bài :Luyện tập chung( trang 90) Thø s¸u ngµy 8 th¸ng 1 n¨m 2016 TOÁN KIỂM TRA CUỐI KỲ I I. MỤC TIÊU : Đánh giá về kết quả học tập : -Phép cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. -Tìm một thành phần chưa biết của phép cộng trừ.. -Giải toán bằng một phép cộng hoặc một phép trừ. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. DỰ KIẾN ĐỀ KIỂM TRA TRONG 40 PHÚT : 1.Tính 8 + 7 = 12 – 8 = 5 + 9 = 11 – 6 = 14 – 9 = 4 + 7 = 17 – 8 = 8 + 8 = 2.Đặt tính rồi tính : 45 + 26 62 - 29 34 + 46 80 – 37 3.Tìm x : X + 22 = 40 x – 14 = 34 4.Mỹ cân nặng 36kg. Lan nhẹ hơn Mỹ 8kg. hỏi Lan cân nặng bao nhiêu kilôgam ? 5.Xem tờ lịch tháng 12, trả lời câu hỏi : Trong tháng 12 có mấy ngày thứ bảy ? Đó là những ngày nào ? 6.Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng : Số hình chữ nhật có trong hình vẽ là ; 3 B. 4 C. 5 III. HƯỚNG DẪN CÁCH ĐÁNH GIÁ : Bài 1 : 2 điểm Mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm. Bài 2 : 3 điểm Mỗi phép tính đúng (đặt tính và tính đúng) cho 0,75 điểm. Bài 3 : 1 điểm Mỗi bài tìm x đúng 0,5 điểm. Bài 4 : 2 điểm Nêu câu lời giải đúng cho 0,5 điểm Nêu phép tính đúng cho 1 điểm Nêu đáp số đúng cho 0,5 điểm. Bài 5 : 1 điểm Nêu câu trả lời đúng cho 1 điểm. Bài 6 : 1 điểm Khoanh vào chữ C cho 1 điểm. Khoanh vào chữ B cho 0,75 điểm. Khoanh vào chữ A cho 0,25 điểm. Chú ý : Hs không phải vẽ hình trên bảng, hs chỉ chép phần : Số hình chữ nhật trong hình vẽ là : A.3 B.4 C.5 TUẦN 19 Thø hai ngµy 13 th¸ng 1 n¨m 2016 TOÁN BÀI 91 : TỔNG CỦA NHIỀU SỐ I. MỤC TIÊU : -Bước đầu nhận biết về tổng của nhiều số. -Chuẩn bị học phép nhân. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Phiếu ghi BT2 HS : Bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Nhận xét lại bài kiểm tra học kỳ 1 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Tổng của nhiều số” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 15 ph *Hoạt động 1: Tìm tổng của nhiều số Mục tiêu: Giúp hs biết cách tìm tổng của nhiều số -Gv ghi bài tính lên bảng và hướng dẫn cách tính : 2 + 3 + 4 = 9 hoặc 2 + 3 4 9 -Gv hướng dẫn làm các phép tính còn lại : 12 + 34 +40 ; 15 + 46 + 29 +8 *Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu: HS làm được các phép tính dạng tìm tổng, tìm số ? Bài tập 1 : Tính Bài tập 2 : Tính. -Nhận xét tuyên dương. Bài tập 3 : Số ? -Nhận xét tuyên dương. -Hs theo dõi tìm tổng của nhiều số. -Nêu lại cách tính -Đọc yêu cầu. -Hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. -Hs đọc yêu cầu. -2 nhóm thi đua làm. -Hs đọc đề. - 2 hs lên bảng làm. Lớp làm vào VBT. 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho làm bảng con : 14 + 33 +21 ; 36 + 20 + 9 - Nhận xét tiết học – Dặn dò. Thø ba ngµy 12 th¸ng 1 n¨m 2016 TOÁN BÀI 92 : PHÉP NHÂN I. MỤC TIÊU : -Bước đầu nhận biết phép nhân trong mối quan hệ với một tổng các số hạng bằng nhau -Biết đọc, viết và tính kết quả của phép nhân. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG - HỌC : GV : 5 tấm bìa, mỗi bìa có 2 chấm tròn. Dụng cụ dạy học. HS : Bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : 8 + 7 + 5 ;6 + 6 + 6 + 6; 7 + 3 +8 -Nhận xét 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Phép nhân” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 15 ph *Hoạt động 1: Tìm phép nhân Mục tiêu: Giúp hs nhận biết về phép nhân -Gv đính lần lượt các tấm bìa lên bảng : -Gv rút ra phép cộng của nhiều số : 2 + 2 + 2 + 2 + 2 -Từ phép cộng của nhiều số, Gv hướng dẫn rutù ra phép nhân : 2 x 5 = 10 Đọc là : Hai nhân năm bằng mười. Dẫu X gọi là dấu nhân *Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu: HS biết chuyển số hạng bằng nhau thành phép nhân, viết phép nhân Bài tập 1 : Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân. -Gv đính các tranh các bài tập. -Hướng dẫn mẫu 4 + 4 = 8 4 x 2 = 8 Bài tập 2 : Viết phép nhân (theo mẫu). -Gv ghi mẫu : 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 4 x 5 = 20 -Nhận xét tuyên dương. Bài tập 3 : Viết phép nhân : -Gv đính tranh hình a,b SGK lên bảng. -Nhận xét tuyên dương. -Hs theo dõi tìm tổng của nhiều số. -Nêu lại cách tính -Hs đọc lại -Đọc yêu cầu. -Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con -Hs đọc yêu cầu. -3 nhóm thi đua làm. -Hs đọc đề. - 2 hs lên bảng làm. Lớp làm vào VBT. 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho viết phép nhân bảng con : 5 + 5 + 5; 3 + 3 + 3 + 3 - Nhận xét tiết học – Dặn dò. Thø t­ ngµy 13 th¸ng 1 n¨m 2016 TOÁN BÀI 93 : THỪA SỐ - TÍCH I. MỤC TIÊU : -Biết tên gọi thành phần và kết quả các phép nhân. -Củng cố cách tìm kết quả của phép nhân. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Viết sẵn một số tổng, tích trong các BT1,2 lên bảng. HS : Bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : 4 + 4 + 4 + 4 + 4; 9 + 9 + 9 -Nhận xét 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Thừa số – Tích ” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 15 ph *Hoạt động 1: Tìm thừa số - Tích Mục tiêu: Giúp hs nhận biết về thừa số - tích -Gv ghi phép tính : 2 x 5 = 10 Thừa số Thừa số Tích Chú ý : 2 x 5 cũng gọi là tích. -Hướng dẫn hs tên gọi và thành phần trong phép nhân. *Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu: HS biết viết các tổng dưới dạng tích, các tích dưới dạng tổng, viết được phép nhân. Bài tập 1 : Viết các tổng sau dưới dạng tích ( theo mẫu ). Mẫu : 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 5 -Gv hướng dẫn. Bài tập 2 : Y/C hs đọc đề. Mẫu : 6 x 2 = 6 + 6 = 12 vậy 6 x 2 = 12 -Nhận xét tuyên dương. Bài tập 3 : Viết phép nhân (theo mẫu ) biết : Mẫu : 8 x 2 = 16 -Gv hướng dẫn -Nhận xét tuyên dương. -Hs đọc lại. -Hs đọc lại -Đọc yêu cầu. -hs theo dõi -Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con. -Hs đọc yêu cầu. -Hs làm bảng con. -Hs đọc đề. - Lớp làm vào VBT. -Hs nêu lại các nhân. 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho hs tìm kết quả : 5 x 2 ; 2 x 5 ; 3 x 4 ; 4 x 3 - Nhận xét tiết học – Dặn dò. Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 1 n¨m 2016 TOÁN BÀI 94 : BẢNG NHÂN 2 I. MỤC TIÊU : -Lập bảng nhân 2 và học thuộc lóng bảng nhân. -Thực hành nhân 2, giải bài toán và đếm thêm 2. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Các tấm bìa, mỗi tấm có 2 chấm tròn. HS : Bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : 3 x 4 ; 4 x 3 ; 5 x 2 -Nhận xét . 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Bảng nhân 2” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 15 ph *Hoạt động 1: Lập bảng nhân 2 Mục tiêu: Giúp hs lập được bảng nhân 2 và học thuộc lòng bảng nhân -Gv đính lần lượt các tấm bìa lên bảng hướng dẫn học sinh lập bảng nhân 2. -Gv ghi bảng : 2 x 1 = 2 . . . . . . . 2 x 10 = 20 *Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu: HS biết tính nhẩm phép nhân, giải bài toán và đếm thêm 2. Bài tập 1 : Tính nhẩm Bài tập 2 : Toán đố. -Gv gợi ý hướng dẫn -Nhận xét tuyên dương. Bài tập 3 : Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trống. -Gv hướng dẫn -Nhận xét tuyên dương. -Hs quan sát. -Hs đọc cá nhân + đồng thanh. -Hs học thuộc lòng bảng nhân -Đọc yêu cầu. -Hs nêu nối tiếp. -Hs đọc đề. -Hs lên bảng làm, lớp làm vào VBT -Hs đọc yêu cầu. -2 nhóm thi làm. -Hs nêu miệng lại nối tiếp, 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho hs đọc lại thuộc lòng bảng nhân. - Nhận xét tiết học – Dặn dò. Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 1 n¨m 2016 TOÁN BÀI 95 : LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU : -Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 2 qua thực hành tính. -Giải bài toán về nhân 2. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Dụng cụ dạy học. HS : Bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 2 hs lên bảng viết lại phép nhân ở BT 3 -Nhận xét . 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 10 ph *Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3. Mục tiêu: Hs biết tìm số , tính theo mẫu, giải bài toán. Bài tâïp 1 : Số ? -Gv nhận xét Bài tập 2 : Tính ( theo mẫu) Mẫu : 2cm x 3 = 6cm Bài tập 3 : Toán đố. -Gv gợi ý hướng dẫn -chấm chữa bài. *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 4. Mục tiêu: Hs viết được số thích hợp vào ô trống. Bài tập 4: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu). -Gv hướng dẫn. -Nhận xét . Bài tập 5: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu). -Gv hướng dẫn. -Nhận xét -Hs đọc đề. -4 hs lên bảng làm. -Hs đọc yêu cầu. -Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con . -Hs đọc yêu cầu. -2 Hs lên bảng. Lớp làm vào VBT. -Hs đọc yêu cầu. -3 hs lên bảng làm. Lớp làm vào bảng con. -Hs làm vào VBT. 5 hs lên bảng làm. 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho 3 hs lên bảng lớp làm bảng con : 2cm x 5 ; 2dm x 8 ; 2kg x 4 - Nhận xét tiết học – Dặn dò. TUẦN 20 Thø hai ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2016 TOÁN BÀI 96 : BẢNG NHÂN 3 I. MỤC TIÊU : -Lập bảng nhân 2 và học thuộc lóng bảng nhân. -Thực hành nhân 3, giải bài toán và đếm thêm 3. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Các tấm bìa, mỗi tấm có 3 chấm tròn. HS : Bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : 2 x 5 ; 2 x 6 ; 2 x 7 -Nhận xét 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Bảng nhân 3” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 15 ph *Hoạt động 1: Lập bảng nhân 3 Mục tiêu: Giúp hs lập được bảng nhân 3 và học thuộc lòng bảng nhân -Gv đính lần lượt các tấm bìa lên bảng hướng dẫn học sinh lập bảng nhân 3. -Gv ghi bảng : 3 x 1 = 3 . . . . . . . 3 x 10 = 30 *Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu: HS biết tính nhẩm phép nhân, giải bài toán và đếm thêm 3. Bài tập 1 : Tính nhẩm Bài tập 2 : Toán đố. -Gv gợi ý hướng dẫn -Chám chữa bài. Bài tập 3 : Đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống. -Gv hướng dẫn -Nhận xét tuyên dương. -Hs quan sát. -Hs đọc cá nhân + đồng thanh. -Hs học thuộc lòng bảng nhân -Đọc yêu cầu. -Hs nêu nối tiếp. -Hs đọc đề. -Hs lên bảng làm, lớp làm vào VBT -Hs đọc yêu cầu. -2 nhóm thi làm. -Hs nêu miệng lại nối tiếp, 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho hs đọc lại thuộc lòng bảng nhân. - Nhận xét tiết học – Dặn dò. Thø ba ngµy 19 th¸ng 1 n¨m 2016 TOÁN BÀI 97 : LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU : -Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 3 qua thực hành tính. -Giải bài toán về nhân 3. Tìm các số mthích hợp của dãy số. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Dụng cụ dạy học. HS : Bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuần 17-20 t1.docx
Tài liệu liên quan