Giáo án các môn học khối lớp 3 - Tuần 7 năm 2018

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: -Nêu được một số việc nên làm và không nên làm để giữ gìn, bảo vệ cơ quan thần kinh.

2. Kỹ năng: - Biết tránh những việc làm có hại đói với thần kinh.

3. Thái độ: - GD HS biết bảo vệ thần kinh.

II. Đồ dùng dạy học: Hình trang 32, 33

III. Hoạt động dạy học:

1. Khởi động: - Lớp sinh hoạt văn nghệ.

2. Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài- ghi đề bài.

3. Hoạt động cơ bản

HĐ 1 Quan sát và thảo luận.

? Nêu một số việc nên làm và không nên làm để giử vệ sinh cơ quan thần kinh.

* Việc 1: Chia sẻ kết quả trước lớp – Thống nhất câu trả lời đúng

* KL: SGK .

*Việc 2: Nêu 1 vài VD về những phản xạ thường gặp trong đời sống.

 

doc16 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án các môn học khối lớp 3 - Tuần 7 năm 2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o cỏc bạn kể trong nhúm kể. * Việc 2: Cỏc nhúm thi kể trước lớp. * Việc 3: Cả lớp bỡnh chọn học sinh kể hay. GV chia sẻ cựng HS GV nhận xột - Tuyờn dương. * Đỏnh giỏ: - Phương phỏp: Quan sỏt, vấn đỏp. - Kĩ thuật: Nhận xột bằng lời; đặt cõu hỏi. - Cõu hỏi đỏnh giỏ: + Cõu chuyện muốn núi với em điều gỡ? IV. Hoạt động ứng dụng: - HS nờu lại nội dung chuyện. -Về nhà kể lại cõu chuyện cho người thõn nghe. *********************************** Tiết: Toán Luyện tập I. Mục tiờu: 1. Kiến thức: - Thuộc bảng chia 7 và vận dụng được phộp chia 7 trong giải toỏn. - Biết xỏc định 1/7 của một hỡnh đơn giản. - HS làm BT 1( cột 1,2) 2(cột 1,2,3) 3,4 ( a,b)(SGK-tr 36) 2. Kỹ năng: - Rốn kĩ năng tớnh và giải toỏn cho HS. - HS khỏ- giỏi nếu cũn thời gian làm những bài cũn lại. 3. Thỏi độ: - Giỏo dục HS tớnh cẩn thận, chớnh xỏc cho HS. II. Đồ dựng dạy học: III. Hoạt động dạy học: 1. Khởi động: HĐ cả lớp – TB học tập lờn điều hành. - Chơi trũ chơi “Truyền điện” (Đọc thuộc bảng nhõn -chia 7) 2. Giới thiệu bài: - Giới thiệu bài- ghi đề bài. 3. Hoạt động thực hành: GV giao việc cho HS-theo dừi, hỗ trợ thờm. Bài 1: HĐ nhúm 2. *Việc 1: Thảo luận nhẩm nhanh kết quả. *Việc 2: Chia sẻ kết quả thảo luận trong nhúm – nhận xột - Chốt kết quả đỳng. Bài 2: HĐ nhúm 2. *Việc 1: Đọc yờu cầu bài 2 - Thực hiện tớnh – Học sinh tớnh vào vở. *Việc 2: Chia sẻ kết quả thảo luận trong nhúm – nhận xột - Chốt kết quả đỳng. Bài 3: HĐ nhúm 4. *Việc 1: Đọc yờu cầu bài 3 –Thảo luận nờu cỏch giải – Học sinh giải vào vở. *Việc 2: Chia sẻ kết quả trước lớp - chốt kết quả đỳng. Bài 4: HĐ nhúm 4 . *Việc 1: Đọc yờu cầu bài 4 –Thảo luận nờu miệng kết quả *Việc 2:. Chia sẻ kết quả trước lớp.Chốt kết quả đỳng. - GV theo dừi hỗ trợ những em cũn chậm * Đỏnh giỏ: - Phương phỏp: Quan sỏt, vấn đỏp, viết. - Kĩ thuật: Nhận xột bằng lời; đặt cõu hỏi; ghi chộp ngắn. - Cõu hỏi đỏnh giỏ: + Em hóy nờu mối quan hệ giữa phộp nhõn và phộp chia? IV. Hoạt động ứng dụng: Về nhà đọc thuộc bảng nhõn, chia 7 để người thõn kiểm tra. *************************************** Tiết: ễL Toán ễL Gấp một số lờn nhiều lần I. Mục tiờu: 1. Kiến thức: - Thuộc bảng chia 7 và vận dụng được phộp chia 7 trong giải toỏn. 2. Kỹ năng: - Rốn kĩ năng tớnh và giải toỏn cho HS. 3. Thỏi độ: - Giỏo dục HS tớnh cẩn thận, chớnh xỏc cho HS. II. Đồ dựng dạy học: III. Hoạt động dạy học: 1. Khởi động: Hỏt 2. Giới thiệu bài: - Giới thiệu bài- ghi đề bài. 3. Hoạt động thực hành: GV giao việc cho HS-theo dừi, hỗ trợ thờm. Bài 1: HĐ nhúm 2. *Việc 1: Thảo luận nhẩm nhanh kết quả. *Việc 2: Chia sẻ kết quả thảo luận trong nhúm – nhận xột - Chốt kết quả đỳng. Bài 2: HĐ nhúm 2. *Việc 1: Đọc yờu cầu bài 2 - Thực hiện tớnh – Học sinh tớnh vào vở. *Việc 2: Chia sẻ kết quả thảo luận trong nhúm – nhận xột - Chốt kết quả đỳng. Bài 3: HĐ nhúm 4. *Việc 1: Đọc yờu cầu bài 3 –Thảo luận nờu cỏch giải – Học sinh giải vào vở. *Việc 2: Chia sẻ kết quả trước lớp - chốt kết quả đỳng. Bài 4: HĐ nhúm 4 . *Việc 1: Đọc yờu cầu bài 4 –Thảo luận nờu miệng kết quả *Việc 2:. Chia sẻ kết quả trước lớp.Chốt kết quả đỳng. - GV theo dừi hỗ trợ những em cũn chậm * Đỏnh giỏ: - Phương phỏp: Quan sỏt, vấn đỏp, viết. - Kĩ thuật: Nhận xột bằng lời; đặt cõu hỏi; ghi chộp ngắn. - Cõu hỏi đỏnh giỏ: + Em hóy nờu mối quan hệ giữa phộp nhõn và phộp chia? IV. Hoạt động ứng dụng: Về nhà đọc thuộc bảng nhõn, chia 7 để người thõn kiểm tra. *************************************** Tiết : tự nhiên xã hội Vệ sinh thần kinh. I. Mục tiờu: 1. Kiến thức: -Nêu được một số việc nên làm và không nên làm để giữ gìn, bảo vệ cơ quan thần kinh. 2. Kỹ năng: - Biết tránh những việc làm có hại đói với thần kinh. 3. Thỏi độ: - GD HS biết bảo vệ thần kinh. II. Đồ dựng dạy học: Hình trang 32, 33 III. Hoạt động dạy học: 1. Khởi động: - Lớp sinh hoạt văn nghệ. 2. Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài- ghi đề bài. 3. Hoạt động cơ bản HĐ 1 Quan sát và thảo luận. ? Nêu một số việc nên làm và không nên làm để giử vệ sinh cơ quan thần kinh. * Việc 1: Chia sẻ kết quả trước lớp – Thống nhất cõu trả lời đỳng * KL: SGK . *Việc 2: Nờu 1 vài VD về những phản xạ thường gặp trong đời sống. HĐ 2: Đóng vai *Việc 1: Trạng thỏi nào dưới đõy cú hại với cơ quan thần kinh ? Tại sao?. *Việc 2: Những gỡ dưới đõy đưa vào cơ thể sẻ gõy hại cho cơ quan thần kinh? * Việc 3: Cỏc nhúm lờn thực hành. GV: không dùng rượu, ma túy, thuốc lá....có hại cho thần kinh và tổn hại đến sức khỏe. Đỏnh giỏ: - PP: quan sỏt, vấn đỏp, viết. - KT: ghi chộp ngắn, đặt cõu hỏi, nhận xột bằng lời. - Cõu hỏi đỏnh giỏ: + Theo cỏc em, bộ phận nào của cơ quan thần kinh giỳp chỳng ta học và ghi nhớ những điều đó học? IV. Hoạt động ứng dụng: - Cựng người thõn biết được vệ sinh thần kinh... *************************** Tiết : chính tả: Nghe viết: Cỏc em nhỏ và cụ già I. Mục tiờu: 1. Kiến thức: - Nghe-viết đỳng bài chớnh tả; trỡnh bày đỳng hỡnh thức bài văn xuụi. - Làm đỳng bài tập 2 a/b. 2. Kỹ năng: - Rốn kĩ năng viết đỳng chớnh tả, trỡnh bày đẹp. 3. Thỏi độ: - Giỏo dục HS cú ý thức rốn chữ-giữ vở sạch. II. Đồ dựng dạy học: III. Hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: -Viết bảng con: loay hoay, giú xoỏy, nhẫn nại, nõng niu. -Cỏc nhúm tự kiểm tra lẫn nhau. 2. Giới thiệu bài: - Giới thiệu bài- ghi đề bài. 3. Hoạt động cơ bản Hoạt động 1: HĐ cả lớp. Hướng dẫn chớnh tả * Việc 1: GV đọc mẫu đoạn cần viết- 1 HS đọc lại * Việc 2: GV đặt cõu hỏi - HS trả lời *Việc 3: Học sinh viết từ khó vào bảng con theo nhúm 4: (Chỳ ý cỏc từ: nghẹn ngào; xe buýt; bệnh viện;....) - GV theo dừi hỗ trợ thờm. *Việc 4: GV đọc bài - HS chép bài vào vở. Đọc lại soỏt lỗi, nhận xột một số bài viết của HS. *Lưu ý: Lời ụng cụ được đỏnh dấu bằng những dấu gỡ? (Dấu hai chấm, xuống dũng, gạch đầu dũng, viết lựi vào một chữ). Đỏnh giỏ: - PP: quan sỏt, vấn đỏp, viết. - KT: ghi chộp ngắn, đặt cõu hỏi, nhận xột bằng lời. - Cõu hỏi đỏnh giỏ:+Em hóy nờu cỏch trỡnh bày bài? + Em hóy viết từ khó vào bảng con: nghẹn ngào; xe buýt 4.Hoạt động thực hành: * Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập Bài 2 Viết vào vở những chữ cũn thiếu trong bài: * Việc 1: HĐ nhúm 4 –NT điều hành * Việc 1: HS làm BT vào vở và nờu kết quả: * Việc 2: Chia sẻ kết quả bài làm trước lớp – Thống nhất kết quả đỳng IV. Hoạt động ứng dụng: - Về nhà luyện viết lại bài đẹp hơn để người thõn kiểm tra. *********************************** Thứ 3 ngày 16 thỏng 10 năm 2018 Tiết: Toán Giảm đi một số lần I. Mục tiờu: 1. Kiến thức: - Biết thực hiện giảm đi một số lần và vận dụng vào giải toỏn. Biết phõn biệt giảm đi một số lần với giảm đi một số đơn vị. -HS làm BT 1-3 (SGK-tr37, 38). HS khỏ- giỏi nếu cũn thời gian làm những bài cũn lại. 2. Kỹ năng: - Rốn kĩ năng hiện giảm đi một số lần và vận dụng vào giải toỏn. 3. Thỏi độ: - Giỏo dục HS tớnh cẩn thận, chớnh xỏc trong học toỏn. II. Đồ dựng dạy học: III. Hoạt động dạy học: 1. Khởi động:- Chơi trũ chơi “Truyền điện” (Đọc thuộc chia 7)HĐ cả lớp – TB học tập lờn điều hành. 2. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài – Ghi đề 3. Hoạt động cơ bản HĐ1: HD thực hiện giảm một số đi nhiều lần: * Việc 1: HĐ nhúm 4 - NT điều hành. * Việc 2: - HS nhận xột số ụ vuụng hàng trờn với hàng dưới ở phiếu học tập. HĐ2 : HĐ cỏ nhõn HS nhỡn vào đoạn thẳng trong SGK rồi nhận xột đoạn thẳng AB với đoạn thẳng CD. * Việc 1: Muốn giảm 8cm đi 4 lần ta làm thế nào? * Việc 2:Muốn giảm 10 kg đi 5 lần ta làm thế nào? * Việc 3: - Qua cỏc vớ dụ trờn em cho biết muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm thế nào?. * Chốt: ( Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đú cho số lần) .-Rỳt ra được quy tắc: SGK-tr33. Đỏnh giỏ: - PP: quan sỏt, vấn đỏp, viết. - KT: ghi chộp ngắn, đặt cõu hỏi, nhận xột bằng lời. - Cõu hỏi đỏnh giỏ:+ Muốn giảm đi một số lờn nhiều lần ta làm thế nào? 4. Hoạt động thực hành: -GV giao việc cho HS. Bài 1: HĐ nhúm 4 *Việc 1: Nhúm trưởng điều hành – Thảo luận làm vào bảng nhúm. Mỗi em một cột *Việc 2: Chia sẻ kết quả thảo luận trong nhúm – nhận xột - Chốt kết quả đỳng. *Lưu ý: Giảm 4 lần chia 4. Giảm 4 đơn vị - trừ 4.. Bài 2b HĐ nhúm 4. *Việc 1: Đọc yờu cầu bài 2bThảo luận nờu cỏch giải – Học sinh giải vào vở. *Việc 2: Chia sẻ kết quả trước lớp - chốt kết quả đỳng. Bài 3: HĐ nhúm 2 . *Việc 1: Đọc yờu cầu bài 3 –Thảo luận nờu cỏch giải – Học sinh giải vào vở. *Việc 2: Chia sẻ kết quả trước lớp - chốt kết quả đỳng. IV. Hoạt động ứng dụng: - Về nhà luyện tập thờm về giải toỏn: Giảm đi một số lần để người thõn kiểm tra. ************************************ Tiết : Tập đọc Tiếng ru I. Mục tiờu: 1. Kiến thức: - Bước đầu biết đọc bài thơ với giọng tỡnh cảm, ngắt nhịp hợp lớ. - Hiểu ý nghĩa: Con người sống giữa cộng đồng phải đoàn kết, yờu thương anh em, bạn bố, đồng chớ. 2. Kỹ năng: Rốn kĩ năng nhận biết con người sống giữa cộng đồng phải đoàn kết, yờu thương nhau. 3. Thỏi độ: - Giỏo dục HS yờu thớch đi học, cú ý thức học tập tốt. II. Đồ dựng dạy học: -Tranh minh hoạ. III. Hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: HS đọc bài "Cỏc em nhỏ và cụ già" và TLCH: - Nờu nội dung bài. - Chia sẻ kết quả trước lớp – thống nhất kết quả. 2. Giới thiệu bài: - Giới thiệu bài- ghi đề bài- HS nhắc đề bài 3. Hoạt động cơ bản Hoạt động 1: HĐ nhúm 4. Luyện đọc đỳng: *Việc1: HS khỏ giỏi đọc toàn bài. Hoặc GV đọc toàn bài - Lớp đọc thầm Đọc mẫu nờu cỏch đọc chung: Giọng đọc nhẹ nhàng, hồi tưởng, tự nhiờn. *Việc 2: Đọc lần 1: Luyện phỏt õm đỳng. + Đọc nối tiếp cõu trong nhúm. + HS phỏt hiện từ khú đọc trong bài và giỳp đỡ bạn đọc cho đỳng trong nhúm. + GV ghi lại những từ HS phỏt õm sai phổ biến(nếu cú) lờn bảng và HD cho HS cỏch đọc: chẳng sỏng đờm, lửa tàn, nhõn gian, biển sõu. * Việc 3: Đọc lần 2: Luyện ngắt nghỉ đỳng cõu dài kết hợp giải nghĩa từ: đồng chớ, nhõn gian, bồi. + Luyện ngắt nghỉ đỳng: * Việc 4: Đọc lần 3: HS chia đoạn, đọc nối tiếp đoạn. - HS đọc theo nhúm đụi, 1-2 nhúm đọc – nhận xột nhúm bạn đọc. Đỏnh giỏ: - PP: quan sỏt, vấn đỏp, viết. - KT: ghi chộp ngắn, đặt cõu hỏi, nhận xột bằng lời. - Cõu hỏi đỏnh giỏ:+Em hóy phỏt õm lại cỏc từ sau: chẳng sỏng đờm, lửa tàn, nhõn gian, biển sõu. Hoạt động 2: HĐ nhúm 4. Tỡm hiểu bài * Việc1: Đọc lướt để trả lời cõu hỏi ( Cõu hỏi ở SGK trang 64,65) * Việc 2: NT điều hành cho cỏc nhúm chia sẻ về cỏc cõu hỏi trong bài. * Việc 3: Thư kớ tổng duyệt ý kiến thống nhất của cả nhúm và bỏo cỏo cụ giỏo. - GV sơ kết ngắn gọn, nhấn mạnh ý chớnh. Em đó làm được những việc gỡ để gúp vào niềm vui chung của cuộc sống? 4.Hoạt động thực hành: Hoạt động 3: HĐ nhúm 4 - Luyện đọc thuộc lũng *Việc 1: HS đọc,GV theo giỏi. * Việc 2: Cỏc nhúm luyện đọc học thuộc lũng IV. Hoạt động ứng dụng: - Về nhà đọc thuộc lũng bài thơ để người thõn nghe. *********************************** Tiết : Luyện từ & câu Từ ngữ về quờ hương. ễn tập cõu Ai làm gỡ? I. Mục tiờu: 1. Kiến thức: - Hiểu và phõn loại được một số từ ngữ về cộng đồng (BT1). - Biết tỡm cỏc bộ phận của cõu trả lời cõu hỏi Ai (cỏi gỡ, con gỡ) Làm gỡ (BT3). - Biết đặt cõu hỏi cho cỏc bộ phận của cõu đó xỏc định (BT4). 2. Kỹ năng: - Rốn kĩ năng sử dụng vốn từ về cộng đồng và làm BT đỳng. 3. Thỏi độ: - Giỏo dục HS yờu thớch mụn học. II. Đồ dựng dạy học: III. Hoạt động dạy học: 1. Khởi động: -Lớp sinh hoạt văn nghệ. 2. Giới thiệu bài: - Giới thiệu bài- ghi đề bài- HS nhắc đề bài 3. Hoạt động cơ bản Bài 1: Xếp những từ nào vào mỗi ụ trong bảng phõn loại * Việc 1: HĐ nhúm 4 –NT điều hành - Thảo luận làm vào bảng nhúm *Việc 2:Chia sẻ kết quả với cỏc nhúm + Nhận xột, thống nhất cõu trả lời đỳng Bài 2: Em tỏn thành thỏi độ nào và khụng tỏn thành thỏi độ nào? * Việc 1: HĐ nhúm 4 –NT điều hành – Thảo luận tỏn thành hoặc khụng tỏn thành đưa kớ hiệu. * Việc 2: - Đại diện nhúm trỡnh bày kết quả Bài 3: Tỡm cỏc bộ phận của cõu * Việc 1: HĐ cỏ nhõn làm vào vở ụ ly * Việc 2: -NT điều hành nhúm; đổi vở kiểm tra kq. Bài 4: Đặt cõu hỏi cho bộ phận cõu được in đậm. * Việc 1: HĐ cỏ nhõn làm vào vở ụ ly *Việc 2:Chia sẻ kết quả với cỏc nhúm + Nhận xột, thống nhất cõu đỳng Đỏnh giỏ: - PP: quan sỏt, vấn đỏp, viết. - KT: ghi chộp ngắn, đặt cõu hỏi, nhận xột bằng lời. - Cõu hỏi đỏnh giỏ:+Em hóy nờ u lại một số từ ngữ về cộng đồng? +Muốn làm được cỏc bài tập này em cần làm gỡ? IV. Hoạt động ứng dụng: -Về nhà tập đặt cõu theo mẫu Ai làm gỡ? để người thõn kiểm tra. ************************************ Thứ 4 ngày 17 thỏng 10 năm 2018 Tiết: Toán Luyện tập I. Mục tiờu: 1. Kiến thức: - Biết thực hiện gấp một số lờn nhiều lần và giảm một số đi một số lần và vận dụng vào giải toỏn. - HS làm BT 1(dũng 2), 2 (SGK - tr38) - HS khỏ- giỏi nếu cũn thời gian làm những bài cũn lại. 2. Kỹ năng: - Rốn kĩ năng giải toỏn cho HS. 3. Thỏi độ: - Giỏo dục HS cú ý thức, say mờ học toỏn. II. Đồ dựng dạy học: III. Hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: - Muốn giảm một số đi một số lần ta làm như thế nào ? (NT điều hành nhúm mỡnh cựng ụn bài). - Bỏo cỏo kết quả với GV. 2. Giới thiệu bài: - Giới thiệu bài- ghi đề bài- HS nhắc đề bài 3. Hoạt động thực hành: - GV giao việc cho HS-theo dừi, hỗ trợ thờm (chỳ ý HS yếu) Bài 1: Viết ( Theo mẫu) *Việc 1: HĐ nhúm 4 - NT điều hành nhúm:+Đọc yờu cầu bài tập1+ Thảo luận hoàn thành miệng BT *Việc 2:Chia sẻ kết quả với cỏc nhúm + Nhận xột, chốt kết quả đỳng *Lưu ý: HS biết được cỏch gấp-giảm một số lờn (đi) một số lần. Bài 2 *Việc 1: HĐ nhúm 4- NT điều hành: + Đọc yờu cầu bài tập 2 + Thảo luận nờu cỏch giải + HS giải vào vở. *Việc 2: Chia sẻ kết quả thảo luận với cỏc nhúm + Nhận xột, chốt kết quả đỳng Bài 3 Bài tập luyện thờm -HĐ cỏ nhõn. * Việc 1: HS đọc đề, xỏc định yờu cầu bài toỏn * Việc 2: Hoạt động cỏ nhõn vào nhỏp * Việc 3: Thảo luận bài làm của mỡnh. * Việc 4:HS nờu bài làm của mỡnh và nờu cỏch làm - GV theo dừi, h/d. Đỏnh giỏ: - PP: quan sỏt, vấn đỏp, viết. - KT: ghi chộp ngắn, đặt cõu hỏi, nhận xột bằng lời. - Cõu hỏi đỏnh giỏ:+ Muốn giảm một số đi một số lần ta làm ntn? + Muốn gấp một số lờn một số lần ta làm ntn? IV. Hoạt động ứng dụng: - Về nhà luyện giải toỏn gấp-giảm một số lờn (đi) một số lần để người thõn kiểm tra. ************************************ Tiết : Tập viết ễn chữ hoa G I. Mục tiờu: 1. Kiến thức: - Viết đỳng chữ hoa G (1 dũng); C; Kh (1 dũng); viết đỳng tờn riờng Gũ Cụng (1 dũng) và cõu ứng dụng: Khụn ngoan...chớ hoài đỏ nhau (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Kỹ năng:- Yờu cầu viết đều nột, đỳng khoảng cỏch trong cụm từ. 3. Thỏi độ: - Giỏo dục HS cú ý thức luyện viết chữ đẹp. II. Đồ dựng dạy học: III. Hoạt động dạy học: 1. Khởi động: -T/c trũ chơi khởi động 2. Giới thiệu bài: - Giới thiệu bài- ghi đề bài- HS nhắc đề bài 3. Hoạt động cơ bản: Hướng dẫn viết chữ hoa. * Việc 1: HS luyện viết vào bảng nhúm: chữ hoa; từ ứng dụng; cõu ứng dụng. * Việc 2: Giải thớch từ ứng dụng, cõu tục ngữ. *GV theo dừi, hỗ trợ thờm cho những HS viết cũn sai quy trỡnh: Chỳ ý độ cao của cỏc con chữ. Đỏnh giỏ: - PP: quan sỏt, vấn đỏp, viết. - KT: ghi chộp ngắn, đặt cõu hỏi, nhận xột bằng lời. - Cõu hỏi đỏnh giỏ: +Hóy nờu tư thế khi ngồi tập viết? + Khi viết chữ Gũ Cụng em cần lưu ý điều gỡ? 4. Hoạt động thực hành: * Việc1: HS quan sỏt mẫu chữ trong vở tập viết. * Việc 2:HS luyện viết vào vở. Chỳ ý khoảng cỏch giữa cỏc chữ. - GV thu vở nhận xột. IV. Hoạt động ứng dụng: - Luyện viết cỏc chữ hoa đó ụn để người thõn kiểm tra. ********************************* Tiết : đạo đức Quan tõm, chăm súc ụng bà, cha mẹ...(T2) I. Mục tiờu: 1. Kiến thức: - Củng cố lại nội dung bài học (tiết 1) 2. Kỹ năng: - HS biết thể hiện sự quan tõm, chăm súc những người thõn trong những tỡnh huống cụ thể; hiểu rừ về cỏc quyền trẻ em cú liờn quan đến chủ đề bài học. 3. Thỏi độ: - Biết thực hiện quyền được tham gia của mỡnh: bày tỏ thỏi độ tỏn thành những ý kiến đỳng. II. Đồ dựng dạy học: III. Hoạt động dạy học: 1. Khởi động: - HS hỏt bài “Chào ụng, chào bà” - HĐ cả lớp 2. Giới thiệu bài:-Giới thiệu bài – ghi đề. 3. Hoạt động cơ bản HĐ 1: Thảo luận nhúm-sắm vai - HĐ nhúm 4 * Tỡnh huống 1: BT 4 vở bài tập: Mỗi nhúm đúng vai một tỡnh huống. * Tỡnh huống 2: Vở bài tập. * Việc1: Đọc nội dung cỏc tỡnh huống - Cỏc nhúm khỏc thảo luận. * Việc2: Cỏc nhúm đúng vai. - GV kết luận. * Tỡnh huống 1: Lan cần chạy ra khuyờn ngăn khụng được nghịch lại. * Tỡnh huống 2: Huy nờn dành thời gian đọc bỏo cho ụng nghe. HĐ 2: Bày tỏ ý kiến. 1) GV lần lượt đọc từng ý kiến, xem 3 ý kiến SGV 2) Thảo luận. 3) GV kết luận: Cỏc ý kiến a, c là đỳng. í kiến b là sai. HĐ 3: HS giới thiệu tranh. – HĐ cả lớp * Việc 1: HS giới thiệu tranh mỡnh vẽ về cỏc mún quà mừng sinh nhật ụng bà, cha mẹ, anh chị em. HĐ 4: HS mỳa hỏt. – HĐ cả lớp. - HS mỳa hỏt, kể chuyện. Đỏnh giỏ: - PP: Quan sỏt, vấn đỏp, viết, tớch hợp - KT: Đăt cõu hỏi và TLCH , nhận xột bằng lời, viết nhận xột, tụn vinh kết quả học tập, phõn tớch, phản hồi. - Cõu hỏi đỏnh giỏ:+Em hóy nờu lại Nội dung cõu chuyện "Khi mẹ ốm"? + Khi người thõn bị ốm, em cần làm gỡ? IV. Hoạt động ứng dụng: - Về nhà biết quan tõm đến những Thứ 5 ngày 18 thỏng 10 năm 2018 Tiết: toán: Tỡm số chia I. Mục tiờu: 1. Kiến thức: - Biết tờn gọi của cỏc thành phần trong phộp chia. Biết tỡm số chia chưa biết. Làm BT 1,2 (SGK-39) 2. Kỹ năng: - Rốn kĩ năng vận dụng và tỡm số chia nhanh, đỳng. 3. Thỏi độ: - Giỏo dục HS tớnh cẩn thận, chớnh xỏc. II. Đồ dựng dạy học: III. Hoạt động dạy học: 1. Khởi động: HĐ cả lớp – TB học tập lờn điều hành. - Chơi trũ chơi “Truyền điện” (Đọc thuộc cỏc bảng chia) 2. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài – Ghi đề 3. Hoạt động cơ bản: HĐ1: *HD tỡm số chia. * Việc 1: HĐ nhúm 4 . * Việc 2: - Nờu phộp tớnh tỡm số ụ vuụng ? - Nờu tờn gọi cỏc thành phần của phộp chia 6 : 2 = 3? HĐ2 : HĐ cỏ nhõn * Việc 1: Nờu phộp tớnh ? - Vậy số nhúm 2 = 6 : 3 * Việc 2: 2 là gỡ trong phộp chia? * Việc 3: Phộp chia: 30 : x = 5, x là gỡ trong phộp chia? Nờu cỏch tỡm x? - HD trỡnh bày bài .-Rỳt ra được quy tắc: SGK-tr39 Đỏnh giỏ: - PP: quan sỏt, vấn đỏp. - KT: ghi chộp ngắn, đặt cõu hỏi, nhận xột bằng lời. - Cõu hỏi đỏnh giỏ:+Em hóy nờu cỏch tỡm số chia chưa biết? 4. Hoạt động thực hành: -GV giao việc cho HS. Bài 1: HĐ nhúm 4 *Việc 1: Nhúm trưởng điều hành – Thảo luận làm vào bảng nhúm. Mỗi em một cột *Việc 2: Chia sẻ kết quả thảo luận trong nhúm – nhận xột - Chốt kết quả đỳng. Bài 2 HĐ nhúm 4 . *Việc 1: Đọc yờu cầu bài 2 Thảo luận cỏch tỡm x – Học làm vào vở. *Việc 2: Chia sẻ kết quả trước lớp - chốt kết quả đỳng. Bài 3: Bài tập luyện thờm -HĐ cỏ nhõn. * Việc 1: HS đọc đề, xỏc định yờu cầu bài toỏn * Việc 2: Hoạt động cỏ nhõn vào nhỏp * Việc 3: HS nờu bài làm của mỡnh và nờu cỏch làm - GV theo dừi, h/d. IV. Hoạt động ứng dụng: - Về nhà luyện tập thờm về tỡm số bị chia để người thõn kiểm tra. ************************* ************ Tiết : Tập làm văn Kể về người hàng xúm I. Mục tiờu: 1. Kiến thức: - Biết kể về một người hàng xúm theo gợi ý của BT1. - Viết lại những điều mỡnh kể thành một đoạn văn ngắn (khoảng 5 cõu) (BT2) 2. Kỹ năng: - Rốn năng viết, diễn đạt góy gọn, cõu văn đỳng ngữ phỏp. 3. Thỏi độ: - Giỏo dục HS biết yờu thương cộng đồng. II. Đồ dựng dạy học: III. Hoạt động dạy học: 1. Khởi động: - Cỏc nhúm thi đua kể lại cõu chuyện Khụng nỡ nhỡn - Núi về tớnh khụi hài của cõu chuyện. 2. Giới thiệu bài: - Giới thiệu bài- ghi đề bài. 3. Hoạt động thực hành: Bài 1: Kể về một người hàng xúm mà em quý mến * Việc 1: Dựa vào 4 gợi ý 1 HS khỏ giỏi kể mẫu vài cõu * Việc 2: Y/c HS suy nghĩ và nhớ lại những đặc điểm của người hàng xúm mà mỡnh định kể:(xem cõu hỏi gợi ý ở SGK) *Việc 3: Chia sẻ bài làm trước lớp – Thống nhất cõu trả lời đỳng *Việc 4 : Kể cho bạn bờn cạnh nghe về người hàng xúm mà mỡnh yờu quý . - 3, 4 HS thi kể Bài 2: Viết những điều em vừa kể thành một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 cõu) * Việc 1: HS làm việc cỏ nhõn hoàn thành BT vào vở ụ ly. (HS chỳ ý kể giản dị, chõn thật). *Việc 2: Chia sẻ bài làm trước lớp, nhận xột. Bỡnh chọn người viết tốt. Đỏnh giỏ: - PP: quan sỏt, vấn đỏp. - KT: ghi chộp ngắn, đặt cõu hỏi, nhận xột bằng lời. - Cõu hỏi đỏnh giỏ:+ Em hóy kể về một người hàng xúm mà em quý mến? IV. Hoạt động ứng dụng: - Về nhà đọc lại bài văn cho người thõn nghe. *************************************** Tiết : chính tả (Nhớ viết:) Tiếng ru I. Mục tiờu: 1. Kiến thức: - Nhớ-viết đỳng bài chớnh tả; trỡnh bày đỳng cỏc dũng thơ, khổ thơ lục bỏt. Làm đỳng BT2 a/b. 2. Kỹ năng: - Rốn kĩ năng viết đỳng chớnh tả, trỡnh bày đẹp. 3. Thỏi độ: - Giỏo dục HS cú ý thức rốn chữ, giữ vở sạch. II. Đồ dựng dạy học: III. Hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: - Viết bảng con: giặt giũ, nhàn rỗi, da dẻ, rột run. - Cỏc nhúm tự kiểm tra lẫn nhau. 2. Giới thiệu bài: - Giới thiệu bài- ghi đề bài. 3. Hoạt động cơ bản Hoạt động 1: HĐ cả lớp. Hướng dẫn chớnh tả * Việc 1: GV đọc mẫu đoạn cần viết- 1 HS đọc lại * Việc 2: GV đặt cõu hỏi - HS trả lời *Việc 3: Học sinh viết từ khó vào bảng con theo nhúm 4: (Chỳ ý cỏc từ: muốn sống; ngụi sao; nhõn gian; lửa tàn....) - GV theo dừi hỗ trợ thờm. Đỏnh giỏ: - PP: quan sỏt, vấn đỏp, viết. - KT: ghi chộp ngắn, đặt cõu hỏi, nhận xột bằng lời. - Cõu hỏi đỏnh giỏ: + Bài thơ viết theo thể thơ gỡ ? + Cỏch trỡnh bày bài thơ lục bỏt cú điểm gỡ đỏng lưu ý 4. Hoạt động thực hành: HĐ 1: * HS nhớ - viết 2 khổ thơ: * Việc 1: Cả lớp đọc đồng thanh lại bài viết. *Việc 2: HS lưu ý viết hoa cỏc chữ đầu dũng, đầu khổ thơ, đỏnh dấu cõu đỳng. HĐ 2: Hướng dẫn HS làm BT * Bài 2: HĐ nhúm 4. *Việc 1: Đọc yờu cầu bài 2 Thảo luận tỡm cỏc từ – Học làm vào vở. *Việc 2: Chia sẻ kết quả trước lớp – Thống nhất kết quả đỳng. IV. Hoạt động ứng dụng: - Về nhà viết lại bài đẹp hơn để người thõn kiểm tra. *************************************** Tiết : tự nhiên xã hội: Vệ sinh thần kinh (T2) I. Mục tiờu: 1. Kiến thức: -Nêu vai trò của giấc ngủ đối với sức khỏe. 2. Kỹ năng: - Với HSXS Lập được thời gian biểu hằng ngày qua việc xếp thời gian ăn ngủ,học tâp và vui chơi một cách hợp lý. 3. Thỏi độ: -GDHS yờu mụn học II. Đồ dựng dạy học: -Các hình SGK trang 34,35. III. Hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: -Nêu một số việc nên làm để giử vệ sinh thần kinh? -Nêu một số thức ăn,uống có hại cho cơ quan thần kinh? - Chia sẻ kết quả trước lớp – thống nhất kết quả. 2. Giới thiệu bài: - Giới thiệu bài- ghi đề bài. 3. Hoạt động cơ bản: HĐ 1 Thảo luận: * Việc 1: -Theo bạn khi ngủ cơ quan nào được nghỉ ngơi? -Bạn ngủ nhiều hay ít, cảm giác khi thức dậy? -Bạn đi ngủ lúc mấy giờ? Và bạn thức dậy mấy giờ? *Việc 2: -HD lập thời gian biểu . HĐ 2: -Thực hành lập thời gian biểu. *Việc 1: Tại sao phải lập thời gian biểu? - Tổ chức cho H tự lập thời gia biểu trong ngày. -Sinh hoạt và học tập theo thời gian biểu có lợi gì? *Việc 2: - HS thực hành Đỏnh giỏ: - PP: quan sỏt, vấn đỏp, viết. - KT: ghi chộp ngắn, đặt cõu hỏi, nhận xột bằng lời. - Cõu hỏi đỏnh giỏ: + Vai trũ của nóo trong hoạt động thần kinh là gỡ? IV. Hoạt động ứng dụng: - Cựng người thõn biết được vệ sinh thần kinh... *************************** Tiết : ôl tiếng việt Em tự ụn luyợ̀n Tiờ́ng Viợ̀t – Tuõ̀n 8 I. Mục tiờu: 1. Kiến thức: - Đọc và hiểu truyện Sự tớch ngụi nhà sàn. Hiểu được cỏch giải thớch của người xưa về sự ra đời của nhà sàn. -Làm đỳng bài tập MRVT về Cộng đồng. Tỡm được cỏc bộ phận trả lời cho cõu hỏi Ai làm gỡ? -Viết đỳng từ chứa tiếng bắt đầu bằng r/d/gi (hoặc tiếng cú vần uụn/uụng). 2. Kỹ năng: - Rốn kĩ năng tỡm được cỏc bộ phận trả lời cho cõu hỏi. -Viết được đoạn văn ngắn kể về một người mà em biết. 3. Thỏi độ: - Biết quý trọng thiờn nhiờn, của cải vật chất. II. Đồ dựng dạy học:- VBT Em tự ụn luyợ̀n Tiờ́ng Viợ̀t III. Hoạt động dạy học: 1. Khởi động:- Lớp sinh hoạt văn nghệ. 2. Giới thiệu bài: - Giới thiệu bài- ghi đề bài- HS nhắc đề bài 3.Hoạt động thực hành: Bài 1: Hoạt động nhúm 2. Em và bạn quan sỏt tranh và trả lời cõu hỏi. - Chia sẻ kết quả trước lớp – Thống nhất kết quả. Bài 2: HĐ cỏ nhõn. Đọc truyện và trả lời cõu hỏi. - Chia sẻ kết quả trước lớp – Thống nhất kết quả. Bài 3-4: HĐ cỏ nhõn làm Bt. - Chia sẻ kết quả trước lớp – Gv nhận xột. Bài 5: Hoạt động nhúm 2. Em và bạn điền dấu phẩy vào chỗ thớch hợp trong cõu đố. - Chia sẻ kết quả trước lớp – HS nhận xột. Gv nhận xột. Đỏnh giỏ: - PP: Quan sỏt, vấn đỏp - KT: Đặt cõu hỏi, nhận xột bằng lời. - Cõu hỏi đỏnh giỏ:+Cõu chuyện “Sự tớch ngụi nhà sàn” nhắc nhở em điều gỡ? IV. Hoạt động ứng dụng:-Viết được đoạn văn ngắn kể về một người mà em biết. ************************************** Thứ 6 ngày 19 thỏng 10 năm 2018 Tiết: Toán Luyện tập I. Mục tiờu: 1. Kiến thức: - Biết tỡm một thành phần chưa biết của phộp tớnh. Biết cỏch làm tớnh nhõn (chia) số cú hai chữ số với (cho) số cú một chữ số. Giải toỏn dạng tỡm một phần mấy của một số. - Làm BT 1,2( cột 1,2),3 (SGK - tr40) 2. Kỹ năng: - Rốn kĩ năng tớnh toỏn và giải toỏn cho HS. 3. Thỏi độ: - Giỏo dục HS tớnh cẩn thận, chớnh xỏc cho HS. II. Đồ dựng dạy học: III. Hoạt động dạy học: 1. Khởi động: Chơi trũ chơi “Ai nhanh-ai đỳng” Tỡm x: a. 36 : x = 4 b. 42 : x = 6 - NT điều hành nhúm h

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 7 Lop 3_12445519.doc
Tài liệu liên quan