Giáo án lớp 2E Tuần 5

THỂ DỤC

ĐỘNG TÁC BỤNG

 CHUYỂN ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG

THÀNH ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN VÀ NGƯỢC LẠI

I. MỤC TIÊU:

- Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân và Lườn. Học động tác: Bụng. Học chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

- Yêu cầu HS thực hiện từng động tác tương đối chính xác, đúng nhịp, đúng phương hướng, nhanh và trật tự hơn giờ trước.

- GD HS tự giác tích cực trong tập luyện, yêu thích môn học, biết tự tập luyện ngoài giờ lên lớp, đoàn kết với bạn bè, có hành vi đúng với bạn.

 

doc26 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 163 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 2E Tuần 5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cùng ông bà, cha mẹ. ——š{›———— KỂ CHUYỆN CHIẾC BÚT MỰC I.MỤC TIÊU: - Dùa theo tranh, kÓ l¹i ®­îc tõng ®o¹n c©u chuyÖn : ChiÕc bót mùc. - HS kh¸ giái b­íc ®Çu kÓ ®­îc toµn bé c©u chuyÖn (BT2) - Gi¸o dôc HS ch¨m ngoan, biÕt gióp ®ì b¹n. II. ĐỒ DÙNG: - Tranh minh họa . III.HOẠT ĐỘNG HỌC A.Hoạt động cơ bản: 1. Khởi động: - Trưởng ban học tập điều hành nhóm kể lại câu chuyện “ Chiếc bút mực” 2. Hoạt động thực hành:- Giới thiệu bài. GV nêu yêu cầu bài học. Hoạt động 1: Kể từng đoạn câu chuyện Việc 1: - Hoạt động nhóm - học sinh đọc gợi ý và trả lời các câu hỏi Việc 2: - Học sinh kể lần lượt từng đoạn của câu chuyện theo gợi ý ở SGK. Việc 3: - Đại diện các nhóm kể từng đoạn của câu chuyện, cả lớp theo dõi, nhận xét lời kể của từng học sinh. Hoạt động 2: Kể toàn bộ câu chuyện: Việc 1: Hoạt động nhóm , học sinh kể lại toàn bộ câu chuyện. Việc 2: Thi kể cả câu chuyện: - đại diện nhóm kể, cả lớp nhận xét, bình chọn người kể hay nhất. C. Hoạt động ứng dụng: + Liên hệ:Các em phải học tập và noi gương bạn Mai - Nhận xét giờ học. Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe. ————š{›———— TOÁN LUYỆN TẬP I .MỤC TIÊU: Giúp HS: - HS thuéc b¶ng 8 céng víi mét sè . BiÕt thùc hiÖn phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100 d¹ng 28 + 5; 38 + 25 - BiÕt gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t víi mét phÐp céng. . Bµi tËp cÇn lµm: Bµi 1, 2, 3. - Gi¸o dôc HS tù gi¸c häc bµi. II. ĐỒ DÙNG: bảng phụ. III.HOẠT ĐỘNG HỌC: A.Hoạt động cơ bản: 1.Khởi động: Trưởng ban học tập điều khiển nhóm làm bảng con đặt tính rồi tính: 48 + 27; 58 + 29 B. Hoạt động thực hành: Bài tập 1: Tính Việc 1: HĐ cá nhân – làm bài vào vở - 1 HS làm bảng phụ. ơ Việc 2: Chia sẻ 2-3 HS nêu lại cách tính ở bảng phụ – chốt cách tính đúng. Bài tập 2: Đặt tính rồi tính * Việc 1: HĐ nhóm, thảo luận làm bảng phụ Việc 2: Chia sẻ: 2-3 HS nêu lại cách đặt tính rồi tính ở bảng phụ - Chốt kết quả đúng. Bài tập 3: Giải toán * Việc 1: Cho HS đọc thầm bài toán theo nhóm, nêu dự kiện. Giải toán vào bảng phụ Việc 2: Chia sẻ bài giải đúng của các nhóm. Bài giải Cả hai gói có số kẹo là: 28 + 26 = 54( cái kẹo) Đáp số: 54 cái kẹo C. Hoạt động ứng dụng: Nhận xét tiết học. - Dặn về nhà chia sẻ bài học cùng ông bà , cha mẹ. ————š{›———— THỂ DỤC CHUYỂN ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC THÀNH ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN VÀ NGƯỢC LẠI ÔN 4 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I. MỤC TIÊU: - Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân và Lườn. Học cách chuyển đội hình hàng dọc thành vòng tròn và ngược lại. - Yêu cầu HS thực hiện được động tác tương đối chính xác, nhanh và trật tự. - GD HS tự giác tích cực trong tập luyện, yêu thích môn học, biết tự tập luyện ngoài giờ lên lớp, đoàn kết với bạn bè, có hành vi đúng với bạn. II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Sách thể dục lớp 2. - Tập trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn trong tập luyện. - GV: Chuẩn bị còi, kẻ sân chơi. HS: Trang phục thể thao gọn gàng. III. TIẾN TRÌNH: - Khởi động: + Đứng vỗ tay hát. HS hát to, vỗ tay nhịp nhàng. + Giậm chân tại chỗ. HS vừa giậm chân vừa đếm to theo nhịp. * Kiểm tra bài cũ: 4 động tác đã học. Mỗi động tác 2 x 8 nhịp. GV gọi 2 HS lên thực hiện, GV và HS cùng đánh giá. A. Hoạt động cơ bản: Cả lớp. - ND 1: Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại. + Yêu cầu: HS thực hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác, nhanh, trật tự. - Chỉ dẫn: * Chuyển thành đội hình vòng tròn : +TTCB: Đứng nghiêm +KL: Thành vòng tròn đi (chạy ) thườngbước (chạy). +ĐT: GV phân tích và hướng dẫn. * Về đội hình hàng dọc: +KL: Thành 1 (2,3,4) hàng dọc bước. +ĐT: GV phân tích và hướng dẫn. - ND 2: Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân và Lườn + Yêu cầu: HS thực hiện dộng tác ở mức tương đối chính xác. Mỗi động tác 2 x 8 nhịp. - ND 3: Chơi trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”. + Yêu cầu: HS tham gia chơi sôi nổi, hào hứng. B. Hoạt động thực hành: Cả lớp. theo tổ. - ND 1: + GV giải thích sau đó nắm tay chỉ dẫn cho HS di chuyển thành vòng tròn, theo chiều ngược kim đồng hồ, từ 1 tổ đến hết. Sau khi HS chuyển thành vòng tròn, GV cho HS đứng lại (bằng khẩu lệnh). + GV nhận xét, giải thích thêm. Tiếp theo tập chuyển về đội hình ban đầu. - ND 2: +L1,2: Cho các tổ thi trình diễn, GV cùng HS nhận xét, đánh giá. - ND 3: - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, sau đó tổ chức cho HS chơi - Tổ chức cho HS chơi theo đội hình hàng ngang. C. Hoạt động ứng dụng: Cả lớp. - Thả lỏng. HS cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng. - Hệ thống bài học. GV hỏi, HS trả lời. - Nhận xét giờ học. HS trật tự, chú ý. Tuyên dương, nhắc nhở HS trong tập luyện. - Rèn luyện sức khỏe, tư thế, tác phong chững chạc Dưới sự hướng dẫn của gia đình em hãy tập luyện các động tác của bài thể dục phát triển chung đã học ở nhà. - Ứng dụng khi tập trung đầu giờ học thể dục, xếp hàng chào cờ, xếp hàng vào lớp. - Em hãy cùng các bạn tổ chức chơi trò chơi ở nhà. ————š{›———— Thứ tư ngày 03 tháng 10 năm 2018 TẬP ĐỌC MỤC LỤC SÁCH I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - §äc rµnh m¹ch v¨n b¶n cã tÝnh chÊt liÖt kª - B­íc ®Çu biÕt dïng môc lôc s¸ch ®Ó tra cøu (tr¶ lêi ®­îc c©u hái 1,2,3,4) - HS kh¸ giái tr¶ lêi ®­îc c©u hái 5 - Gi¸o dôc HS vËn dông tra cøu vµo thùc tÕ. II. ĐỒ DÙNG: -.Bảng phụ. - Tranh minh họa bài trong Sgk. III. HOẠT ĐỘNG HỌC: A.Hoạt động cơ bản: 1.Khởi động: TB học tập(nhóm trưởng) điều hành các bạn ôn bài: *Việc 1: Kiểm tra đọc, đặt câu hỏi trong sgk cho bạn trả lời. *Việc 2: Nhận xét. *Việc 3: Các nhóm trưởng báo cáo kết quả cho GV *Việc 4: GV nhận xét chung. 2.Hình thành kiến thức: - Giới thiệu bài- ghi đề bài- HS nhắc đề bài. a. Hoạt động 1: Luyện đọc đúng: *Việc 1: HS khá giỏi đọc toàn bài. *Việc 2: Đọc vòng 1: Luyện phát âm đúng. + Đọc nối tiếp câu trong nhóm. + HS phát hiện từ khó đọc trong bài và giúp đỡ bạn đọc cho đúng trong nhóm. + HS báo cáo cho GV kết quả đọc thầm của nhóm và những từ khó đọc mà HS đọc chưa đúng. + GV ghi lại những từ HS phát âm sai phổ biến lên bảng và HD cho HS cách đọc. * Việc 3: Đọc vòng 2: Luyện ngắt nghỉ đúng câu dài kết hợp giải nghĩa từ - HS chia đoạn. Từng nhóm HS đọc nối tiếp đoạn, mỗi đoạn là một khổ, phát hiện những câu dài khó đọc. Báo cáo cho GV những câu dài không có dấu câu khó ngắt nghỉ mà HS phát hiện. - GV đưa ra câu dài đọc mẫu, HS nghe và phát hiện chỗ cần ngắt nghỉ. - GV HD HS ngắt nghỉ theo dấu phân cách - HS luyện đọc ngắt nghỉ đúng. - HD giải nghĩa từ. * Việc 4: Thi đọc giữa các nhóm. b. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài * Việc 1: HS thảo luận nhóm đọc thầm, đọc lướt để trả lời câu hỏi ( GV đưa ra trong phiếu học tập) * Việc 2: Các nhóm báo cáo kết quả. Việc 3: GV sơ kết ngắn gọn, nhấn mạnh ý chính. * Việc 4: HS nêu nội dung chính của bài – GV kết luận – HS nhắc lại. B.Hoạt động thực hành: * Việc 1: H­íng dÉn HS ®äc, tËp tra cøu môc lôc s¸ch TiÕng ViÖt 2 TËp 1. * Việc 2: HS ®äc l¹i môc lôc tuÇn 5. *Chia sẻ: Khen ngợi những HS tra cứu nhanh. C. Hoạt động ứng dụng: *Việc 1: Nhận xét thái độ và tin thần học tập. Việc 2: Về nhà chia sẻ bài học cùng ông bà, cha mẹ.. ————š{›———— TỰ NHIÊN VÀ Xà HỘI Bài 5: CƠ QUAN TIÊU HÓA I. MỤC TIÊU - Nêu được các việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh thân thể. - Biết cách rửa mặt, rửa tay chân sạch sẽ. III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - GV: Mô hình ( hoặc tranh vẽ ) ống tiêu hóa. Bút dạ. - HS: SGK III. TIẾN TRÌNH HỌC TẬP A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1.Khởi động: - Việc 1: CTHĐTQ điều hành lớp hát 1 bài - Việc 2: Nhóm trưởng điều hành nhóm mình trả lời câu hỏi sau: Muốn cơ và xương phát triển tốt chúng ta phải ăn uống thế nào? Nên làm gì để xương và cơ phát triển tốt? - Việc 3: nhóm trưởng báo cáo kết quả của nhóm cho giáo viên Giáo viên nhận xét 2. Hình thành kiến thức: -Giáo viên giới thiệu bài, ghi đề bài - HS nhắc lại đề bài. - Nêu mục tiêu tiết học. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: v Hoạt động 1: Đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa. GV giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm: Quan saùt chuù thích vaø chæ vò trí caùc boä phaän cuûa oáng tieâu hoùa. GV hoûi: Thöùc aên sau khi vaøo mieäng ñöôïc nhai nuoát roài ñi ñaâu? Việc 1:hai học sinh cạnh nhau thảo luận Việc 2: 1 học sinh đại diện trả lời Việc 1: Giáo viên đưa mô hình (tranh vẽ) ống tiêu hóa - Gọi 1 HS lên chỉ và nói về đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa. - Giáo viên nhận xét, kết luận Ø Thức ăn vào miệng rồi xuống thực quản, dạ dày, ruột non và biến thành chất bổ dưỡng. Ở ruột non các chất bổ dưỡng được thấm vào máu nuôi cơ thể, chất bã xuống ruột già và ra ngoài. v Hoạt động 2: Các cơ quan tiêu hóa. - GV phát cho mỗi nhóm 1 tranh phóng to (hình 2) - GV yêu cầu: Quan sát hình vẽ, nối tên các cơ quan tiêu hóa vào hình vẽ cho phù hợp. - Việc 1 Nhóm trưởng điều hành nhóm mình thực hiện câu hỏi của giáo viên - Việc 2: Nhóm trưởng kết luận và lên dán tranh của nhóm vào vị trí được quy định trên bảng lớp. - Việc 3: Nhóm trưởng cử 1 bạn đại diện nhóm lên chỉ và nói tên các cơ quan tiêu hóa Giáo viên nhận xét, kết luận Ø Cơ quan tiêu hóa gồm có miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và các tuyến tiêu hóa như tuyến nước bọt, gan, tụy C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Chia sẻ với người thân, bạn bè về bài em đã học - Chuẩn bị bài tiết sau ————š{›———— TOÁN HÌNH CHỮ NHẬT – HÌNH TỨ GIÁC I.Môc tiªu: - NhËn d¹ng ®­îc vµ gäi ®óng tªn h×nh ch÷ nhËt, h×nh tø gi¸c. - BiÕt nèi c¸c ®iÓm ®Ó cã h×nh ch÷ nhËt, h×nh tø gi¸c. Bµi tËp cÇn lµm: Bµi 1,2(ab). - Gi¸o dôc häc sinh gäi ®óng tªn h×nh ®Ó vËn dông vµo thùc tÕ. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - bảng phụ. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A.Hoạt động cơ bản: 1.Khởi động: -Trưởng ban học tập cho các nhóm làm bảng con làm bài : §Æt tÝnh råi tÝnh: 48 + 26; 58 + 27 2 .Hình thành kiến thức Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu h×nh ch÷ nhËt - Yªu cÇu HS lÊy trong hép ®å dïng mét h×nh ch÷ nhËt. - VÏ lªn b¶ng 1 h×nh ch÷ nhËt ABCD vµ hái : + §©y lµ h×nh g× ? + H·y ®äc tªn h×nh. + H×nh cã mÊy c¹nh ? + H×nh cã mÊy ®Ønh ? - Yªu cÇu HS ®äc tªn c¸c h×nh ch÷ nhËt cã trong phÇn bµi häc. - H×nh ch÷ nhËt gÇn gièng h×nh nµo ®· häc ? - Gi¸o viªn chèt c¸ch nhËn d¹ng h×nh ch÷ nhËt. Ho¹t ®éng 2:Giíi thiÖu h×nh tø gi¸c *VÏ lªn b¶ng h×nh tø gi¸c MNPQ vµ giíi thiÖu : + §©y lµ h×nh tø gi¸c. + H×nh cã mÊy c¹nh ? + H×nh cã mÊy ®Ønh ? - Nªu : C¸c h×nh cã 4 c¹nh, 4 ®Ønh ®­îc gäi lµ h×nh tø gi¸c. + H×nh nh­ thÕ nµo gäi lµ h×nh tø gi¸c ? +Yªu cÇu HD ®äc tªn c¸c h×nh tø gi¸c cã trong bµi häc. - Gi¸o viªn chèt c¸ch nhËn d¹ng h×nh tø gi¸c. B.Hoạt động thực hành: Hoạt động 1: Bài 1: Dùng thước để nối các điểm để có: a. Hình chữ nhật b. Hình tứ giác Việc 1: Yªu cÇu HS tù nèi Việc 2: chia sẻ: cách nối đúng. Hoạt động 2: Bài 2a,b : Trong mỗi hình dưới đây có mấy hính tứ giác? Việc 1:Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình thảo luận cách tím Việc 2: Chia sẻ: Nhận xét chốt bài làm đúng. C. Hoạt động ứng dụng: Việc 1 : Nhận xét thái độ học tập của HS Về nhà chia sẻ bài học cùng ông bà, cha mẹ. ————š{›———— MỸ THUẬT TIẾT 5: TẬP NẶN TẠO DÁNG NẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN CON VẬT I/ Mục tiêu: - Nhận biết hình dáng, đặc điểm, vẻ đẹp của một số con vật - Biết cách nặn hoặc vẽ, xé dán con vật - Tập nặn, hoặc vẽ, xé dán được con vật II/ Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: - SGK, SGV - Một số bài vẽ, nặn, xé dán của HS Học sinh: - Vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu, đất nặn... III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản: 1. Nghe giới thiệu bài 2. HS xem tranh tranh, bài nặn, xé dán và tìm hiểu + Tên con vật? ( Con thỏ, con trâu, con voi...) + Hình dáng, đặc điểm nổi bật của con vật? ( Con trâu to, có 2 sừng...) + Các bộ phận chính của con vật? ( Con trâu có đầu, thân, chân, sừng...) - GV nhận xét, cho HS nêu thêm hình dáng, đặc điểm của một số con vật. 3. Hướng dẫn HS tìm hiểu cách nặn con vật - GV cho HS quan sát tranh hướng dẫn các bước nặn con vật, yêu cầu HS tìm hiểu các cách nặn con vật - HS nêu các cách nặn con vật: + Cách 1: Nặn các bộ phận rồi gắn lại với nhau + Cách 2: Từ thỏi đất vuốt, nặn tạo thành hình dáng con vật - GV thao tác nặn mẫu một con vật cho HS quan sát - GV giới thiệu qua cho HS về cách vẽ, xé dán con vật để HS nắm được 4. HS quan sát thêm một số bài nặn, vẽ, xé dán con vật 2. Hoạt động thực hành: 1. GV gợi ý HS tìm hình dáng, đặc điểm con vật mình thích 2. HS thực hành nặn con vật theo ý thích, có thể xé dán - Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng. 3. Nhận xét đánh giá. ( HĐ cả lớp ) - GV yêu cầu HS tổ chức đánh giá sản phẩm của nhóm mình - Tổ chức trưng bày sản đẹp của nhóm, lớp - HS chọn ra các bài vẽ đẹp - GV cho HS nhận xét, đánh giá - GV nhận xét đánh giá, nhận xét chung tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau 3. Hoạt động ứng dụng: - Trưng bày bài nặn của mình tại góc học tập - Tìm hiểu thêm về các con vật mà mình yêu thích ————š{›———— THỂ DỤC ĐỘNG TÁC BỤNG CHUYỂN ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG THÀNH ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN VÀ NGƯỢC LẠI I. MỤC TIÊU: - Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân và Lườn. Học động tác: Bụng. Học chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại. - Yêu cầu HS thực hiện từng động tác tương đối chính xác, đúng nhịp, đúng phương hướng, nhanh và trật tự hơn giờ trước. - GD HS tự giác tích cực trong tập luyện, yêu thích môn học, biết tự tập luyện ngoài giờ lên lớp, đoàn kết với bạn bè, có hành vi đúng với bạn. II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Sách thể dục lớp 2. - Tập trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn trong tập luyện. - GV: Chuẩn bị còi, kẻ sân chơi. HS: Trang phục thể thao gọn gàng. III. TIẾN TRÌNH: - Khởi động: + Đứng tại chỗ, vỗ tay hát. HS hat to, đồng thanh. + Xoay các khớp. Mỗi chiều 4-5 vòng. A. Hoạt động cơ bản: Cả lớp. - ND 1: Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại. + Yêu cầu: HS thực hiện động tác tương đối chính xác, nhanh + Chỉ dẫn: * Chuyển thành đội hình vòng tròn: +TTCB: Đứng nghiêm +KL: Thành vòng tròn đi (chạy ) thườngbước (chạy) +ĐT: GV phân tích và hướng dẫn. * Đội hình hàng ngang +KL: Thành 1 (2,3,4) hàng ngang bước. +ĐT: GV phân tích và hướng dẫn. - ND 2: Học động tác: Bụng. + Chỉ dẫn: Phân tích và làm mẫu như hình vẽ. + Theo đội hình vòng tròn - ND 3: Ôn 5 động tác: Vươn thở, Tay, Chân và Lườn, Bụng. + Chú ý: Động tác Lườn và Bụng hô nhịp phải chậm. B. Hoạt động thực hành: Cả lớp. theo tổ. - ND 1: + GV dùng khẩu lệnh cho HS chuyển đội hình thành vòng tròn theo chiều ngược kim đồng hồ và ngược lại. + Theo đội hình hàng ngang - ND 2: +L 1-2: GV làm mẫu, kết hợp giải thích và hô nhịp cho HS tập theo kiểu bắt chước. +L 3: Cán sự lớp làm mẫu, GV hô nhịp kết hợp xen kẽ có nhận xét và sửa sai động tác cho HS. - ND 3: +L 1: Cán sự lớp vừa làm mẫu vừa hô nhịp, GV quan sát sửa sai cho HS. +L2, 3: Tổ trưởng vừa làm mẫu vừa hô nhịp. GV quan sát sửa sai động tác cho HS. C. Hoạt động ứng dụng: Cả lớp. - Trò chơi: “Chạy ngược chiều kim đồng hồ”. HS chạy theo vòng tròn khi có lệnh (còi) thì chạy ngược lại với chiều vừa chạy. - Thả lỏng. HS cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng. - Hệ thống bài học. GV hỏi, HS trả lời. - Nhận xét giờ học. HS trật tự, chú ý. Tuyên dương, nhắc nhở HS trong tập luyện. - Rèn luyện sức khỏe, tư thế, tác phong chững chạc Dưới sự hướng dẫn của gia đình em hãy tập luyện các động tác của bài thể dục phát triển chung đã học ở nhà. - Ứng dụng khi tập trung đầu giờ học thể dục, xếp hàng chào cờ, xếp hàng vào lớp. - Em hãy cùng các bạn tổ chức chơi trò chơi ở nhà. ————š{›———— Thứ năm ngày 04 tháng 10 năm 2018 TOÁN bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n I.MỤC TIÊU: - BiÕt gi¶i vµ tr×nh bµy bµi gi¶i bµi to¸n nhiÒu h¬n. - Th¸i ®é: Gi¸o dôc häc sinh ham häc to¸n Bµi tËp cÇn lµm: Bµi 1 kh«ng yªu cÇu HS tãm t¾t; Bµi 3 II. ĐỒ DÙNG: bảng phụ. III.HOẠT ĐỘNG HỌC: A.Hoạt động cơ bản: 1. Khởi động: Việc 1:Trưởng ban học tập điều khiển các bạn đọc công thức 8,9 cộng với một số. Việc 2: Nhận xét . 2. Hình thành kiến thức - Giới thiệu bài- ghi đề bài- HS nhắc lại đề bài. Hoạt động 1: Giíi thiÖu bµi to¸n d¹ng nhiÒu h¬n. - Yªu cÇu HS tËp trung theo dâi trªn b¶ng. *Cµi 5 qu¶ cam ë hµng trªn lªn b¶ng gµi vµ nãi : Hµng trªn cã 5 qu¶ cam. - Cµi 2 qu¶ cam xuèng hµng d­íi vµ nãi hµng d­êi cã nhiªu h¬n hµng trªn 2 qu¶ cam. H·y so s¸nh sè cam cña 2 hµng víi nhau. + Hµng d­íi nhiÒu h¬n hµng trªn bao nhiªu qu¶ cam ? - GV dïng th­íc chØ lªn b¶ng gµi vµ ®äc bµi to¸n : Hµng trªn cã 5 qu¶ cam. hµng d­íi nhiÒu h¬n hµng trªn 2 qu¶ cam. Hái hµng d­íi cã mÊy qu¶ cam ? + Muèn biÕt hµng d­íi cã mÊy qu¶ cam, ta lµm thÕ nµo ? - Yªu cÇu HS lµm bµi ra giÊy nh¸p. Gäi 1 HS lªn b¶ng lµm bµi. -Theo dâi HS lµm bµi.ch÷a chung huy ®éng kÕt qu¶. Chèt c¸ch tr×nh bµy bµi gi¶i, gi¶i to¸n d¹ng nhiÒu h¬n. A.Hoạt động thực hành: Hoạt động 1: Bài 1: Bài giải Việc 1: Đọc bài toán, phân tích. HS làm vào vở HT cá nhân Việc 2: chữa bài , chốt bài làm đúng Bài giải Bình có số bông hoa là: 4 + 2 = 6 ( bông hoa) Đáp số: 6 bông hoa Hoạt động 2: Bài 2 : Giải Việc 1: Đọc bài toán, phân tích. HS làm vào vở HT cá nhân Việc 2: Chia sẻ, chốt bài làm đúng. Bài giải Đào cao số cm là: 95 + 3 = 98 ( cm) Đáp số: 98 cm C. Hoạt động ứng dụng: Việc 1: Hệ thống lại bài học. Việc 2: Nhận xét tiết học. Dặn về nhà chia sẻ bài học cùng ông bà, cha mẹ. ————š{›———— ĐẠO ĐỨC Bài 3 : GỌN GÀNG , NGĂN NẮP ( Tiết 1) I/ MỤC TIÊU 1. Kiến thức: -HS biết được ích lợi của việc sống gọn gàng ngăn nắp. - HS biết phân biệt gọn gàng ngăn nắp và chưa gọn gàng ngăn nắp. 2. Kỹ năng : -HS biết giữ gọn gàng ngăn nắp chỗ học chỗ chơi. -Kỹ năng sống: +Kỹ năng giải quyết vấn đề để thực hiện gọn gàng ngăn nắp. +Kỹ năng quản lí thời gian để thực hiện gọn gàng ngăn nắp. 3. Thái độ: - HS yêu mến những người sống gọn gàng ngăn nắp. - HS yêu thích môn học. II/ CHUẨN BỊ Giáo viên: - Câu truyện tình huống 1. Học sinh: - Vở bài tập Đạo đức 2. III/ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG : 1. Ôn lại bài cũ: - Việc 1: Nhóm trưởng điều hành các bạn trong nhóm mình trả lời câu hỏi sau: + Giờ trước chúng ta học bài gì? + Nhận lỗi và sửa lỗi có tác dụng gì? - Việc 2: Nhóm trưởng báo cáo giáo viên - Giáo viên nhận xét 2. Hình thành kiến thức - Giới thiệu bài - Ghi đề bài - HS nhắc đề bài a/.Hoạt động 1: Đồ dùng để ở đâu GV giao kịch bản tới các nhóm: Dương đang chơi bi thì Trung gọi: Dương ơi! đi học thôi! +Đợi tí, tớ lấy cặp sách đã (Dương loay hoay tìm mãi không thấy ). Trung (sốt ruột) -“Sao lâu thế! thế cặp của ai trên bệ cửa sổ kia?”. Dương (vỗ đầu): “ À! tớ quên, hôm qua ...”. Dương (mở cặp): “Sách toán đâu rồi? Hôm qua ...” Cả 2 cùng loay hoay tìm: Sách ơi! Sách ở đâu! Hãy lên tiếng đi. Trung (giơ 2 tay): “Các bạn ơi! Chúng mình nói gì với Dương đây?” - Việc 1: - HS thảo luận đóng vai. -Tập diễn xuất theo nhân vật, theo vai. Cho luôn kết quả câu trả lời của các bạn với bạn Trung. - Việc 2: Traû lôøi caâu hỏi: + Vì sao Dương lại không thấy cặp và sách vở? + Qua bài tập trên em rút ra điều gì? - Việc 3: Nhóm trưởng báo cáo giáo viên kết quả của nhóm ØGiáo viên nhận xét, kết luận: Tính tình bừa bãi của Dương khiến nhà cửa lộn xộn, làm mất nhiều thời gian tìm sách vở. Do đó cần rèn luyện thói quen gọn gàng ngăn nắp trong sinh hoạt hàng ngày. b/.Hoạt động 2. Thảo luận nội dung tranh - Việc 1: HS quan sát SGK.nhận xét xem nơi học và nơi sinh hoạt của các bạn trong mỗi tranh đã gọn gàng, ngăn nắp chưa? Vì sao? - Việc 2: trao đổi kết quả cho nhau, nhận xét, bổ sung ØGiáo viên kết luận: Nơi học của các bạn trong tranh 1, 3 là gọn gàng ngăn nắp. Nơi học và sinh hoạt của các bạn trong tranh 2, 4 là chưa gọn gàng ngăn nắp b/.Hoạt động 3 : Bày tỏ ý kiến - Giáo viên nêu tình huống: Bố mẹ xếp cho Nga 1 góc học tập riêng nhưng mọi người trong gia đình thường để đồ dùng lên bàn học của Nga. - Việc 1: - Theo các em nên làm gì để giữ cho góc học tập luôn gọn gàng ngăn nắp? - Việc 2: trao đổi kết quả cho nhau, nhận xét, bổ sung 3. Hoạt động ứng dụng - Việc 1: - Củng cố - Việc 2: chia sẽ với người thân về bài học  ————š{›———— CHÍNH TẢ: (Nghe viết) CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM I.MỤC TIÊU: - Nghe viÕt chÝnh x¸c , tr×nh bµy ®óng 2 khæ th¬ ®Çu bµi : C¸Ý trèng tr­êng em. - Lµm ®óng c¸c bµi tËp ®iÒn vµo chç trèng ( BT2): lµm ®óng BT ph©n biÖt tiÕng cã vÇn en / eng (BT 3) ( Giúp đỡ HSKT làm bài) - Gi¸o dôc HS nghe viÕt ®óng, ®Ñp . II.ĐỒ DÙNG: - Bảng phụ. III. HOẠT ĐỘNG HỌC: A.Hoạt động cơ bản: 1. Khởi động: Việc 1: TB học tập cho lớp viết bảng con : chia quà, đêm khuya. Việc 2: Nhận xét cách viết. 2. Hình thành kiến thức: - Giới thiệu bài - ghi đề bài. Nhắc đề bài. Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung: Việc 1: - 1H đọc bài . H đọc thầm theo Việc 2: - H thảo luận hệ thống câu hỏi như SGK Việc 3: - HD viết từ khó vào bảng con : nghỉ, ngẫm nghĩ. Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chính tả - Nêu cách viết bài, trình bày đoạn viết. B. Hoạt động thực hành Hoạt động 3: Viết chính tả Việc 1: - Viết bài bảng lớn cho học sinh nhìn viết bài. Việc 2: - Dò bài.- H đổi vở theo dõi Việc 3: - GV chấm nhận xét một số bài . Hoạt động 4: Làm bài tập-(Hoạt động cá nhân): Bµi 2: :§iÒn vµo chç trèng:en/eng ,i/ª Việc 1: Làm vở BT. Việc 2: Chia sẻ: 2-3 HS đọc bài làm của mình- Chốt bài đúng. Bµi 3:âm T×m tiÕng b. Tiếng có vần en : Tiếng có vần eng: Việc 1: Làm bài CN -Việc 2: Chia sẻ. Chốt bài làm đúng. b. Tiếng có vần en :len, kén, khen, hẹn... Tiếng có vần eng:xẻng, kẻng, leng keng... C. Hoạt động ứng dụng: - Nhận xét tiết học – Về nhà chia sẻ bài viết cùng ông bà, cha mẹ. ——š{›———— THỦ CÔNG GẤP MÁY BAY ĐUÔI RỜI HOẶC GẤP MỘT ĐỒ CHƠI TỰ CHỌN ( Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết cách gấp máy bay đuôi rời hoặc một đồ chơi tự chọn II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Giấy thủ công, keo dán... Học sinh: - Giấy thủ công,bút chì, thước kẻ, keo dán, vở thủ công... III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản: 1. Nghe giới thiệu bài 2. Quan sát nhận xét - GV cho HS quan sát mẫu máy bay đuôi rời đã gấp gợi ý HS tìm hiểu các bộ phận, màu sắc của máy bay - GV yêu cầu HS so sánh máy bay đuôi rời với máy bay phản lực và tên lửa - GV nhận xét, rút ra kết luận 3. Đọc tài liệu, quan sát tranh quy trình tìm hiểu các bước gấp - GV cho HS quan sát tranh quy trình gấp máy bay phản lực và yêu cầu HS tìm hiểu các bước gấp + Bước 1: Gấp đầu, cánh máy bay - GV mời 1-2 HS lên bảng thực hiện gấp tạo đầu và cánh máy bay, các HS còn lại quan sát, thực hiện theo - HS nêu vướng mắc khi thực hiện bước này - GV nhận xét, nêu tóm tắt cách gấp đàu và cánh máy bay - GV thao tác lại cách gấp từng bộ phận để HS quan sát nắm được + Bước 2: Tạo thân và đuôi - GV hướng dẫn HS cách dùng phần giấy còn lại để tạo thân, đuôi mấy bay - GV thao tác mẫu - Yêu cầu 1-2 HS thực hiện thao tác làm thân, đuôi máy bay - GV uốn nắn thao tác cho HS + Bước 3: Lắp máy bay hoàn chỉnh - GV thực hiện lắp ráp thân và đuôi máy bay để tạo máy bay đuôi rời hoàn chỉnh - GV yêu cầu 1-2 HS lên thực hiện lại thao tác trên - GV gọi 2 HS lên bảng thực hiện lại các thao tác gấp máy bay đuôi rời - GV cùng lớp nhận xét - GV cho cả lớp tập gấp máy bay đuôi rời hoặc tập làm một đồ chơi theo ý thích 5. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết sau thực hành ————š{›———— Thứ sáu ngày 05 tháng 10 năm 2018 TẬP LÀM VĂN tr¶ lêi c©u hái. ®Æt tªn cho bµi. luyÖn tËp vÒ môc lôc s¸ch. I. MỤC TIÊU: -Dùa vµo tranh vÏ tr¶ lêi ®­îc c©u hái râ rµng, ®óng ý(BT1) ; b­íc ®Çu biÕt tæ chøc c¸c c©u thµnh bµi vµ ®Æt tªn cho bµi (BT2). - BiÕt ®äc môc lôc mét tuÇn häc, ghi ( hoÆc nãi) ®­îc tªn c¸c bµi tËp ®äc trong tuÇn ®ã(BT3) - HS cã tinh thÇn tù gi¸c häc tËp ham thÝch häc tËp lµm v¨n . I. ĐỒ DÙNG: bảng phụ. III.HOẠT ĐỘNG HỌC: A.Hoạt động cơ bản: 1.Khởi động: TB học tập cho 2 cặp lên đóng vai : TuÊn kÐo bÝm tãc Hµ . TuÊn nãi mét vµi c©u xin lçi. - Lan vµ Mai ( ChiÕc bót mùc). Lan nãi mét vµi c©u c¶m ¬n. 2. Thực hành Bµi 1: Tr¶ lêi c©u hái - §Æt tªn cho chuyÖn Bạn trai đang vẽ ở đâu? Bạn trai nói gì với bạn gái? Bạn gái nhận xét gì? Hai bạn đang làm gì? + Việc 1. Cho HS hái ®¸p theo nhãm + Việc 2: Đại diện các nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét chốt cách xếp đúng. + Chia sẻ: Hoạt động 2: H­íng dÉn HS lµm bµi tËp viÕt Bµi 2: §Æt tªn cho bµi tËp 1 Việc 1: Yªu cÇu HS th¶o luËn Việc 2: C¸c nhãm nêu tên bài. Các nhóm khác nhận xét. Việc 3: Chia sẻ chốt: Kh«ng vÏ lên t­êng/ Bøc vÏ lµm háng t­êng Hoạt động 3: Bài tập 3: HS biÕt ®äc môc lôc c¸c bµi ë tuÇn 6 Việc 1: Yªu cÇu HS lËp môc lôc c¸c bµi tËp ®äc Việc 2: Cho 4, 5 em ®äc toµn bé néi dung tuÇn 6 theo hµng ngang. Việc 3: Chia sẻ : Thu 4 - 5 bµi, ch÷a bµi,

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 5 Lop 2_12452016.doc