Giáo án lớp 4 môn Thể dục năm 2016

I. MỤC TIÊU:

- Ôn quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu biết cách dàn hàng, dồn hàng, động tác quay phải, quay trái đúng với khẩu lệnh.

- Trò chơi “Thi xếp hàng nhanh”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được chơi được trò chơi.

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

1. Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện.

2. Phương tiện: Chuẩn bị còi.

 

doc70 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 149 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 4 môn Thể dục năm 2016, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3l 1l 3l 25’ - Yêu cầu thực hiện kết hợp được động tác hít vào và thở ra; tay đưa cao, tay dang ngang đúng biên độ;thẳng chân khi gập bụng; mũi chân duỗi thẳng khi đá chân sang phải, trái; chuyển trọng tâm ở động tác toàn thân; thẳng - Những em được gọi kiểm tra nhanh chóng vào vị trí, thực hiện tốt toàn bài thể dục. - Yêu cầu tham gia vào trò chơi nhiệt tình, sôi nổi và chủ động. - GV điều khiển lớp ôn. - GV nhận xét, sửa sai, nhắc HS những nhịp cần lưu ý. - Chia tổ tập luyện, GV quan sát, sửa sai. - Gọi HS kiểm tra, cả lớp quan sát, nhận xét. - Gv nhắc lại luật chơi, tổ chức cho hs chơi Kết thúc - Gập thân thả lỏng - Bật nhảy thả lỏng - Gv cùng hs hệ thống bài. -Gv nhận xét giờ học. BTVN 5’ - Đứng tại chỗ, gập thân thả lỏng. - Tai chỗ bật nhảy kết hợp thả lỏng toàn thân. - Nhắc lại được nội dung đã học. - ý thức tập luyện của HS. Ôn bài thể dục. Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Ngày dạy 20/12/2016 Tiết 31: Bài 31: RÈN LUYỆN TƯ THẾ VÀ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN – TRÒ CHƠI I. MỤC TIÊU: - Ôn đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang. - Trò chơi “Lò cò tiếp sức”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện. 2. Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ, kẻ sẵn các vạch để tập đi theo vạch kẻ thẳng và dụng cụ phục vụ cho trò chơi. PHẦN NỘI DUNG KLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SL TG Mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu - Giậm chân tai chỗ và hát. - Khởi động các khớp 5’ - LT tập hợp lớp, báo cáo. GV nhận lớp - GV phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu giờ học. - GV hướng dẫn HS giậm chân và hát. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, vai hông, Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Cơ bản 1. Bài tập RLTTCB: - Ôn đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang. - Thi đua trình diễn 2. Trò chơi: “Lò cò tiếp sức” 3l 1L 3L 25’ - Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng. Hai tay chống hông, hai tay dang ngang và đi theo đúng đường thẳng đã kẻ. - Mỗi tổ biểu diễn tập hợp hàng ngang, điểm số; đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang. - Yêu cầu tham gia vào trò chơi nhiệt tình, sôi nổi và chủ động. - GV điều khiển lớp ôn. - Chia tổ tập luyện, GV quan sát, sửa sai. - Thi đua trình diễn. GV nhận xét, sửa sai cho HS. - GV nhắc lại luật chơi, cho HS chơi thử rồi chơi chính thức Kết thúc - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát - Gv cùng hs hệ thống bài. - Gv nhận xét giờ học. - Giao bài tập về nhà 5’ ’ - Quản ca cất cho cả lớp hát và vỗ tay. - Nhắc lại được nội dung đã học. - ý thức tập luyện của HS. - Ôn luyện RL TTCB đa học ở lớp 3. Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv Ngày dạy 21/12/2016 Tiết 32: Bài 32: RÈN LUYỆN TƯ THẾ VÀ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN – TRÒ CHƠI I. MỤC TIÊU: - Ôn đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang. - Học trò chơi “Nhảy lướt sóng”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện. 2. Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ cho trò chơi, kẻ sẵn các vạch. PHẦN NỘI DUNG KLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SL TG Mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu - Chạy chậm theo 1 hàng dọc - TC: “Tìm người chỉ huy” * Khởi động các khớp 5’ - LT tập hợp lớp, báo cáo. GV nhận lớp - GV phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu giờ học. - Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Tham gia trò chơi nhiệt tình tích cực. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, vai hông, Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Cơ bản 1. Bài tập RLTTCB: - Ôn đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang. - Biểu diễn thi đua giữa các ổ 2. Trò chơi: “Nhảy lướt sóng” 3l 1L 3L 25’ - Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng. Hai tay chống hông, hai tay dang ngang và đi theo đúng đường thẳng đã kẻ. - Mỗi tổ biểu diễn đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang. - Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. - GV điều khiển lớp ôn. - Chia tổ tập luyện, GV quan sát, sửa sai. - Thi đua trình diễn. GV nhận xét, sửa sai cho HS. - GV phổ biến luật chơi, cho HS chơi thử rồi chơi chính thức Kết thúc - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát - Gv cùng hs hệ thống lại bài. - Gv nhận xét giờ học. - Giao bài tập về nhà 5’ - Quản ca cất cho cả lớp hát và vỗ tay. - Nhắc lại được nội dung đã học. - ý thức tập luyện của HS. - Ôn luyện RL TTCB đa học ở lớp 3. Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Ngày dạy 27/12/2016 Tiết 33: Bài 33: RÈN LUYỆN TƯ THẾ VÀ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN – TRÒ CHƠI I. MỤC TIÊU: - Tiếp tục ôn đi kiểng gót hai tay chống hông. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng đi kiểng gót hai tay chống hông.. - Trò chơi “Nhảy lướt sóng”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện. 2. Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ cho trò chơi. PHẦN NỘI DUNG KLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SL TG Mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu - Chạy chậm theo 1 hàng dọc - TC: “Làm theo hiệu lệnh” * Tập bài thể dục 5’ - LT tập hợp lớp, báo cáo. GV nhận lớp - GV phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu giờ học. - Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Tham gia trò chơi nhiệt tình tích cực. * Thực hiện đúng biên độ, phương hướng động tác. Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Cơ bản 1. Bài tập RLTTCB: - Ôn đi kiểng gót hai tay chống hông. - Biểu diễn thi đua giữa các tổ 2. Trò chơi: “Nhảy lướt sóng” 2l 25’ - Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng. Đi kiểng gót hai tay chống hông phải giữ được thăng bằng, khi đi mũi chân tiếp xúc đất, mắt nhìn thẳng, đầu không cúi. - Mỗi tổ biểu diễn đi kiểng gót hai tay chống hông. - Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. - GV điều khiển lớp ôn. - Chia tổ tập luyện, GV quan sát, sửa sai. - Thi đua trình diễn. GV nhận xét, sửa sai cho HS. - GV nhắc lại luật chơi, cho HS chơi thử rồi chơi chính thức Kết thúc - Chạy chậm và hít thở sâu - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát - Gv cùng hs hệ thống lại bài. - Gv nhận xét giờ học. - Giao bài tập về nhà 5’ - Chạy chậm sau đó thực hiện động tác hít thở sâu. - Quản ca cất cho cả lớp hát và vỗ tay. - Nhắc lại được nội dung đã học. - ý thức tập luyện của HS. - Ôn luyện RL TTCB. Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Ngày dạy 28/12/2016 Tiết 34: Bài 34: ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY - TRÒ CHƠI I. MỤC TIÊU: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng. Yêu cầu tập hợp hàng ngang nhanh, dóng thẳng hàng ngang. - Ôn đi nhanh chuyển sang chạy. Yêu cầu biết cách đi nhanh chuyển sang chạy. - Trò chơi “Nhảy lướt sóng”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện. 2. Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ cho trò chơi. PHẦN NỘI DUNG KLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SL TG Mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu - Chạy chậm theo 1 hàng dọc - TC: “Kéo cưa lừa xẻ” * Tập bài thể dục 5’ - LT tập hợp lớp, báo cáo. GV nhận lớp - GV phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu giờ học. - Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Tham gia trò chơi nhiệt tình tích cực. * Thực hiện đúng biên độ, phương hướng động tác. Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Cơ bản 1. Bài tập RLTTCB: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng. - Ôn đi nhanh chuyển sang chạy. - Biểu diễn thi đua giữa các tổ 2. Trò chơi: “Nhảy lướt sóng” 2l 25’ - Yêu cầu tập hợp hàng nhanh, trật tự, dóng hàng thẳng. - Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng. Khi có lệnh đi tăng dần tốc độ. Khi chạy đặt nửa trên bàn chân chạm đất một cách nhẹ nhàng, thẳng với hướng chạy, hai tay phối hợp tự nhiên. - Mỗi tổ biểu diễn đi kiểng gót hai tay chống hông. - Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. - GV điều khiển lớp ôn. - Chia tổ tập luyện, GV quan sát, sửa sai. - Thi đua trình diễn. GV nhận xét, sửa sai cho HS. - GV nhắc lại luật chơi, cho HS chơi thử rồi chơi chính thức Kết thúc - Chạy chậm và thả lỏng - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát - Gv cùng hs hệ thống bài. - Gv nhận xét giờ học. - Giao bài tập về nhà 5’ - Vừa chạy vừa thực hiện các động tác thả lỏng - Quản ca cất cho cả lớp hát và vỗ tay. - Nhắc lại được nội dung đã học. - ý thức tập luyện của HS. - Ôn luyện RL TTCB. x x Đội hình xuống lớp x x x x X x x x x Ngày dạy 03/01/2017 Tiết 35: Bài 35: ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY - TRÒ CHƠI I. MỤC TIÊU: - Ôn đi nhanh chuyển sang chạy. Yêu cầu thực hiện được đi nhanh dần rồi chuyển sang chạy một số bước, kết hợp động tác đánh tay nhẹ nhàng. - Trò chơi “Chạy theo hình tam giác”. Yêu cầu bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện. 2. Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ cho trò chơi. PHẦN NỘI DUNG KLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SL TG Mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu - Chạy chậm theo 1 hàng dọc - TC: “Tìm người chỉ huy” * Tập bài thể dục 5’ - LT tập hợp lớp, báo cáo. GV nhận lớp - GV phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu giờ học. - Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Tham gia trò chơi nhiệt tình tích cực. * Thực hiện đúng biên độ, phương hướng động tác. Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Cơ bản 1. Bài tập RLTTCB: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng. - Ôn đi nhanh chuyển sang chạy. - Biểu diễn thi đua giữa các tổ 2. Trò chơi: “Chạy theo hình tam giác” 2l 25’ - Yêu cầu tập hợp hàng nhanh, trật tự, dóng hàng thẳng. - Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng. Khi có lệnh đi tăng dần tốc độ. Khi chạy đặt nửa trên bàn chân chạm đất một cách nhẹ nhàng, thẳng với hướng chạy, hai tay phối hợp tự nhiên. - Mỗi tổ biểu diễn đi nhanh chuyển sang chạy. - Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. - GV điều khiển lớp ôn. - Chia tổ tập luyện, GV quan sát, sửa sai. - Thi đua trình diễn. GV nhận xét, sửa sai cho HS. - GV nhắc lại luật chơi, cho HS chơi thử rồi chơi chính thức Kết thúc - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát - Gv cùng hs hệ thống lại bài. - Gv nhận xét giờ học. - Giao bài tập về nhà 5’ - Quản ca cất cho cả lớp hát và vỗ tay. - Nhắc lại được nội dung đã học. - ý thức tập luyện của HS. - Ôn luyện RL TTCB. Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Ngày dạy 05/01/2017 Tiết36: Bài36: SƠ KẾT HỌC KÌ I - TRÒ CHƠI I. MỤC TIÊU: - Sơ kết học kì I. Yêu cầu HS nhắc lại những nội dung cơ bản đã học trong học kì I. - Chơi trò chơi “Chạy theo hình tam giác”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Trên sân trường hoặc trong lớp học. PHẦN NỘI DUNG KLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SL TG Mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu - Chạy theo 1 hàng dọc - Chơi trò chơi: “Chui hầm” * Ôn các động tác của bài TD 5’ - LT tập hợp lớp 2 hàng dọc, quay thành hàng ngang. Phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu. - Quản ca cất cho cả lớp hát và vỗ tay. - Tham gia nhiệt tình, tích cực. - Thực hiện đúng biên độ, phương hướng. Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Cơ bản 1. Sơ kết học kì I: - Ôn hệ thống lại một số nội dung cơ bản trong kì 2. Trò chơi: “Chạy theo hình tam giác” 2l 3l 25’ - HS nhắc lại những kiến thức, kĩ năng đã học: Ôn các động tác ĐHĐN, bài thể dục phát triển chung, ôn tập một số trò chơi và học một số trò chơi mới. - Thực hiện được các động tác đã học - GV: Đánh giá kết quả học tập của HS. Tuyên dương tổ, cá nhân làm tốt. Nhắc nhở HS những điểm còn tồn tại, hướng phấn đấu trong học kì II. - Tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động, tích cực. - GV gọi HS nhắc lại những kiến thức kĩ năng đã học. Cho HS thực hiện các động tác đã học. - GV đánh giá kết quả của HS trong kì I. Những việc thực hiện chưa tốt và cách khắc phục. - GV nhức lại cách chơi, cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức Kết thúc - Đứng tại chỗ và hát - Trò chơi: “Người lịch sự” - Gv nhận xét giờ học,giao bài tập về nhà. 5’ - Quản ca cất cho cả lớp hát và vỗ tay theo nhịp - Tham gia trò chơi chủ động, tích cực. - ý thức tập luyện. Ôn bài thể dục và các động tác Thể dục rèn luyện TTCB. Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Ngày dạy 17/01/2017 Tiết 37: Bài 37: ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP - TRÒ CHƠI I. MỤC TIÊU: - Ôn đi vượt chướng ngại vât thấp. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng đi vượt chướng ngại vật thấp. - Trò chơi “Chạy theo hình tam giác”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện. 2. Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ cho trò chơi. PHẦN NỘI DUNG KLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SL TG Mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu - Đứng vỗ tay và hát. - TC: “Bịt mắt bắt dê” - Chạy chậm theo 1 hàng dọc 5’ - LT tập hợp lớp, báo cáo. GV nhận lớp - GV phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu giờ học. - Quản ca cất cho cả lớp hát và vỗ tay. - Tham gia trò chơi nhiệt tình tích cực. - Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Cơ bản 1. Bài tập RLTTCB: - Ôn động tác đi vượt chướng ngại vật thấp. 2. Trò chơi: “Chạy theo hình tam giác” 3l 3l 25’ - Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác. - Khi đi không cúi đầu, giữ thăng bằng, đặt chân thẳng hướng với vạch kẻ - Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. - Khi chạy phải thẳng hướng, động tác nhanh, khéo léo, không được phạm quy. - GV điều khiển lớp ôn. - Chia tổ tập luyện, GV quan sát, sửa sai. - Thi đua trình diễn. GV nhận xét, sửa sai cho HS. - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại luật chơi, cho HS chơi thử rồi chơi chính thức Kết thúc - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát - Gv cùng hs hệ thống lại bài. - Gv nhận xét giờ học. - Giao bài tập về nhà 5’ - Quản ca cất cho cả lớp hát và vỗ tay. - Nhắc lại được nội dung đã học. - ý thức tập luyện của HS. - Ôn luyện động tác đi vượt chướng ngại vật thấp. Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Ngày dạy 19/01/2017 Tiết 38: Bài 38: ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP - TRÒ CHƠI I. MỤC TIÊU: - Ôn đi vượt chướng ngại vât thấp. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng đi vượt chướng ngại vật thấp. - Học trò chơi “Thăng bằng”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện. 2. Phương tiện: Chuẩn bị còi, kẻ trước sân chơi, dụng cụ cho tập luyện bài tập RLTTCB. PHẦN NỘI DUNG KLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SL TG Mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu - Đứng vỗ tay và hát. - TC: “Bịt mắt bắt dê” - Chạy chậm theo 1 hàng dọc 5’ - LT tập hợp lớp, báo cáo. GV nhận lớp - GV phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu giờ học. - Quản ca cất cho cả lớp hát và vỗ tay. - Tham gia trò chơi nhiệt tình tích cực. - Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Cơ bản 1. ĐHĐN và bài tập RLTTCB: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay sau. - Ôn động tác đi vượt chướng ngại vật thấp. 2. Trò chơi: “Thăng bằng” 2l 2l 3L 25’ - Yêu cầu: Tập hợp hàng nhanh, dóng hàng thẳng, quay sau đúng kĩ thuật. - Yêu cầu: Khi đi không cúi đầu, giữ thăng bằng, đặt chân thẳng hướng... - Cách chơi: Khi có lệnh của giáo viên từng đôi một các em dùng tay để co, kéo, đẩy sao cho “đối phương” bật ra khỏi vòng hoặc không giữ được thăng bằng, phải rời tay nắm cổ chân hoặc để chân co chạm đất cũng coi như thua. - CSL điều khiển lớp ôn các động tác ĐHĐN - Cả lớp ôn đi vượt chướng ngại vật theo 2 hàng dọc. - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, cách nắm cổ chân, cách di chuyển trong vòng tròn. T/c cho HS chơi. Kết thúc - Đi thả lỏng và hít thở sâu. - Gv cùng hs hệ thống lại bài. - Gv nhận xét giờ học. - Giao bài tập về nhà 5’ - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. - Nhắc lại được nội dung đã học. - ý thức tập luyện của HS. - Ôn luyện động tác RL TTCB. x x Đội hình xuống lớp X x x x x x x x x Ngày dạy 07 /02/2017 Tiết 39: Bài 39: ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI - TRÒ CHƠI “THĂNG BẰNG” I. MỤC TIÊU: - Ôn đi chuyển hướng phải, trái. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác đi chuyển hướng phải, trái. - Ôn trò chơi “Thăng bằng”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện. 2. Phương tiện: Chuẩn bị còi, kẻ sẵn các vạch, dụng cụ cho tập luyện bài tập RLTTCB và trò chơi. PHẦN NỘI DUNG KLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SL TG Mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu - Chạy chậm theo 1 hàng dọc - Tập bài thể dục - TC: “Bịt mắt bắt dê” 5’ - LT tập hợp lớp, báo cáo. GV nhận lớp - GV phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu giờ học. - Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Thực hiện đúng biên độ, phương hướng động tác. - Tham gia trò chơi nhiệt tình tích cực. Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Cơ bản 1. ĐHĐN và bài tập RLTTCB: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều. - Ôn đi chuyển hướng phải, trái. 2. Trò chơi: “Thăng bằng” 2l 2l 3L 25’ - Yêu cầu: Tập hợp hàng nhanh, dóng hàng thẳng, đi đều thẳng hàng ngang, hàng dọc, giậm chân đúng nhịp, sai nhịp sử dụng bước đệm sửa sai. - Yêu cầu: Động tác đi tự nhiên, khi cần chuyển hướng bàn chân xoay về hướng đó, thân người ngay ngắn. - Yêu cầu: Chỉ dùng tay để co, kéo, đẩy sao cho “đối phương” bật ra khỏi vòng hoặc không giữ được thăng bằng, phải rời tay nắm cổ chân hoặc để chân co chạm đất cũng coi như thua. - CSL điều khiển lớp ôn các động tác ĐHĐN - Cả lớp ôn đi chuyển hướng phải trái theo 2 hàng dọc. - GV nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi, cách nắm cổ chân, cách di chuyển trong vòng tròn. T/c cho HS chơi. Kết thúc - Đi thường theo nhịp và hát. - Đứng thả lỏng &hít thở sâu. - Gv cùng hs hệ thống bài. - Gv nhận xét giờ học. - Giao bài tập về nhà 5’ - Đi thường theo nhịp và hát. - Thực hiện động tác thả lỏng tay, chân . - Nhắc lại được nội dung đã học. - ý thức tập luyện của HS. - Ôn luyện động tác RL TTCB. Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Ngày dạy 09/02/2017 Tiết 40: Bài 40: ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI - TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY” I. MỤC TIÊU: - Ôn đi chuyển hướng phải, trái. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng đi chuyển hướng phải, trái. - Học trò chơi “Lăn bóng bằng tay”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện. 2. Phương tiện: Chuẩn bị còi, kẻ sẵn các vạch, dụng cụ cho tập luyện bài tập RLTTCB và trò chơi. PHẦN NỘI DUNG KLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SL TG Mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu - Giậm chân , vỗ tay và hát. - Chạy chậm theo 1 hàng dọc - Khởi động các khớp. 5’ - LT tập hợp lớp, báo cáo. GV nhận lớp - GV phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu giờ học. - GIậm chân tại chỗ, vỗ tay và hát - Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Tham gia trò chơi nhiệt tình tích cực. Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Cơ bản 1. ĐHĐN và bài tập RLTTCB: - Ôn đi đều. - Ôn đi chuyển hướng phải, trái. 2. Trò chơi: “Lăn bóng bằng tay” 2l 2l 3L 25’ - Yêu cầu: Đi đều đúng nhịp, sai nhịp sử dụng bước đệm sửa sai. - Yêu cầu: Động tác đi tự nhiên, khi cần chuyển hướng bàn chân xoay về hướng đó, thân người ngay ngắn. - Cách chơi: Khi có lệnh em số 1 của mỗi đội nhanh chóng di chuyển, dùng tay lăn bóng để di chuyển về đích. Khi qua cờ đích thì vòng quay lại và tiếp tục chuyển lăn bóng trờ về, lần lượt như thế. - Cả lớp ôn đi chuyển hướng phải trái theo 2 hàng dọc. - Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định. - GV nêu tên trò chơi cho HS tập động tác di chuyển, cách quay vòng ở cột cờ mốc. Tổ chức cho HS chơi. Kết thúc - Đứng thả lỏng &hít thở sâu - Gv cùng hs hệ thống lại bài. - Gv nhận xét giờ học. - Giao bài tập về nhà 5’ - Đứng thực hiện động tác thả lỏng kết hợp hít thở. - Nhắc lại được nội dung đã học. - ý thức tập luyện của HS. - Ôn luyện động tác RL TTCB. Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Ngày dạy 14/02/2017 Tiết 41: Bài 41: NHẢY DÂY KIỂU CHUM 2 CHÂN - TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY” I. MỤC TIÊU: - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chụm hai chân; biết cách so dây, quay dây và bật nhảy mỗi khi dây đến. - Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”. Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia chơi được. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện. 2. Phương tiện: Chuẩn bị còi, dây nhảy, 2 quả bóng. PHẦN NỘI DUNG KLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SL TG Mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu - Đứng vỗ tay và hát. - Khởi động các khớp. - Đi đều 2-4 hàng dọc. 5’ - LT tập hợp lớp, báo cáo. GV nhận lớp - GV phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu giờ học. - Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Xoay kỹ các khớp cổ chân, tay, hông, vai... - Đi đều thẳng hướng, đúng nhịp. Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Cơ bản 1. ĐHĐN và bài tập RLTTCB: - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân. 2. Trò chơi: - “Lăn bóng bàng tay” 4l 3L 25’ - Yêu cầu: Thực hiện động tác so dây chuẩn, quay dây đều, phối hợp nhịp nhàng giữa tay quay dây và hai chân bật nhảy, bật nhảy nhanh, gọn. - Trình diễn thi đua giữa các tổ. - Yêu cầu: Dùng tay lăn bóng để di chuyển về đích. Khi qua cờ đích thì vòng quay lại và tiếp tục chuyển lăn bóng trờ về, lần lượt như thế. - Cả lớp ôn đi chuyển hướng phải trái theo 2 hàng dọc. - Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định. - GV nêu tên trò chơi cho HS tập động tác di chuyển, cách quay vòng ở đây. Tổ chức cho HS chơi. Kết thúc - Đi thường theo vòng tròn thả lỏng &hít thở sâu - Gv cùng hs hệ thống bài. - Gv nhận xét giờ học. - Giao bài tập về nhà 5’ - Đứng thực hiện động tác thả lỏng kết hợp hít thở. - Nhắc lại được nội dung đã học. - ý thức tập luyện của HS. - Ôn luyện động tác RL TTCB. Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Ngày dạy 15/02/2017 Tiết 42: Bài 42: NHẢY DÂY KIỂU CHỤM 2 CHÂN - TRÒ CHƠI I. MỤC TIÊU: - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chụm hai chân; biết cách so dây, quay dây và bật nhảy mỗi khi dây đến. - Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện. 2. Phương tiện: Chuẩn bị còi, dây nhảy, 2 quả bóng. PHẦN NỘI DUNG KLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SL TG Mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu - Đứng xoay các khớp. - Chạy chậm theo hàng dọc. 5’ - LT tập hợp lớp, báo cáo. GV nhận lớp - GV phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu giờ học. - Xoay kỹ các khớp cổ chân, tay, hông, vai... - Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Đi đều thẳng hướng, đúng nhịp. Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Cơ bản 1. ĐHĐN và bài tập RLTTCB: - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân. 2. Trò chơi: - “Lăn bóng bàng tay” 5L 3L 25’ - Yêu cầu: Thực hiện động tác so dây chuẩn, quay dây đều, phối hợp nhịp nhàng giữa tay quay dây và hai chân bật nhảy, bật nhảy nhanh, gọn. - Trình diễn thi đua giữa các tổ. - Yêu cầu: Dùng tay lăn bóng để di chuyển về đích. Khi qua cờ đích thì vòng quay lại và tiếp tục chuyển lăn bóng trờ về, lần lượt như thế. - GV chia nhóm tập luyện, quan sát. sửa sai cho các nhóm. - Thi xem ai nhảy dây được nhiều hơn. - GV nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi, cho HS chơi chính thức. Tổ nào nhanh ít phạm quy thỉ thắng. Kết thúc - Đi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGIAO AN THE DUC LOP 4_12303632.doc
Tài liệu liên quan