Giáo án lớp 4 môn Toán - Bài: Phân số bằng nhau

 2 băng giấy sau khi chia các phần bằng nhau và tô màu thì như thế nào ?

 Tại sao chia 3/4 và 6/8 nhưng băng giấy vẫn bằng nhau ?

 Vậy phân sô 3/4 và 6/8 như thế nào với nhau ?

 2 phân số 3/4 và 6/8 là 2 phân số bằng nhau.

 Hoạt động 2 : Hs nêu được tính chất cơ bản của phân số .

Thảo luận nhóm 2

 So sánh tử số và mẫu số của 2 phân số 3/4 và 6/8:

+ Em hãy so sánh tử số của phân số thứ 1 như thế nào so với tử số của phân số thứ 2 ?

 

docx3 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 05/12/2018 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 môn Toán - Bài: Phân số bằng nhau, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán Phân số bằng nhau Mục tiêu : Bước đầu nhận biết bằng nhau của 2 phân số. Nhận ra được 2 phân số bằng nhau. Đồ dùng học tập : HS: Băng giấy bằng nhau, bảng con. GV : Phấn, thước kẻ. Hoạt động dạy – học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra bài cũ : Yêu cầu Hs dùng bảng con viết các phân số : + Phân số lớn hơn 1 + Phân số bé hơn 1 + Phân số bằng 1 Gv nhận xét Bài mới : “ Phân số bằng nhau” Hoạt động 1 : HS nhận biết được 34 = 68 Thảo luận nhóm 4 : Các nhóm lấy 2 băng giấy bằng nhau và làm theo hướng dẫn của GV : Quan sát 2 băng giấy như thế nào ? Lấy băng giấy thứ 1, chia thành 4 phần bằng nhau ( bằng cách gấp băng giấy)., rồi tô màu 3 phần. Em hãy nêu cách chia , chỉ số phần đã tô màu? Viết phân số ? Tương tự : lấy băng giấy thứ 2 chia thành 8 phần bằng nhau và tô màu 6 phần . Viết phân số ? 2 băng giấy sau khi chia các phần bằng nhau và tô màu thì như thế nào ? Tại sao chia 34 và 68 nhưng băng giấy vẫn bằng nhau ? Vậy phân sô 34 và 68 như thế nào với nhau ? 2 phân số 34 và 68 là 2 phân số bằng nhau. Hoạt động 2 : Hs nêu được tính chất cơ bản của phân số . Thảo luận nhóm 2 So sánh tử số và mẫu số của 2 phân số 34 và 68: + Em hãy so sánh tử số của phân số thứ 1 như thế nào so với tử số của phân số thứ 2 ? + Em hãy so sánh mẫu số của phân số thứ 1 như thế nào so với mẫu số của phân số thứ 2 ? + Làm thế nào để từ phân số 34 thành phân số 68? + Làm thế nào để từ phân số 68 thành phân số 34? Vậy , nếu ta chia hoặc nhân tử số và mẫu số của phân số cùng với 1 số tự nhiên ( khác 0) thì ta được phân số như thế nào ? Tính chất cơ bản của phân số : 1. Nếu nhân nhân tử số và mẫu số của phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho. 2. Nếu cả tử số và mẫu số của phân số chia hết cho 1 số tự nhiên thì ta được một phân số bằng phân số đã cho. Họat động 3 : Thực hành ( làm BT 1 – SGK trang 112) Làm cá nhân : Từng Hs lần lượt ghi kết quả lên bảng. Hs lấy bảng con và viết các phân số theo yêu cầu của GV Các nhóm lấy 2 băng giấy băng giấy bằng nhau và nghe hướng dẫn GV và làm theo. 2 băng giấy bằng nhau 3 phần đã tô màu Gấp đôi tờ giấy lần thứ 1, tiếp tục gấp đôi lần thư 2, mở ra ta có 4 phần bằng nhau. 34 6 phần đã tô màu 68 2 băng giấy bằng nhau Vì : băng giấy thứ nhất chia thành 3 phần bằng nhau, băng giấy thứ 2 lấy từ 1 phần được chia thành 2 phần 34 = 68 Tử số của phân số thứ hai gấp 2 lần so với tử số phân số thứ 1. Mẫu số của phân số thứ hai gấp 2 lần so với mẫu số phân số thứ 1. Ta lấy tử số và mẫu số của phân số 34 nhân với 2 : 34 = 3 X 24 X 2 = 68 Ta lấy phân số 68 chia cho 2 68 = 6 : 28 : 2 = 34 Nhóm nêu ý kiến , các nhóm khác bổ sung và nhận xét. Hs lên bảng ghi kết quả

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxPhan so bang nhau_12447274.docx
Tài liệu liên quan