Giáo án lớp 4 tuần 7 môn Luyện từ và câu - Tiết 13: Cách viết tên người tên địa lí Việt Nam

1.Khởi động:

2.Bài cũ: Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng

- GV nêu câu hỏi trắc nghiệm.

- GV nhận xét, tuyên dương.

3.Bài mới: Cách viết hoa tên người , tên địa lí Việt Nam .

- GV ghi tựa bài lên bảng.

4.Phát triển các hoạt động

Hoạt động1: Hình thành khái niệm

Bước 1: Hướng dẫn phần nhận xét

Mục tiêu : HS nắm được quy tắc viết hoa tên người , tên địa lí Việt Nam .

- GV nêu nhiệm vụ: nhận xét cách viết tên người, tên địa lí đã cho.

- Mỗi tên riêng đã cho gồm mấy tiếng?

- Chữ cái đầu của mỗi tiếng ấy được viết thế nào?

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 479 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 7 môn Luyện từ và câu - Tiết 13: Cách viết tên người tên địa lí Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 13 : CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI TÊN ĐỊA LÍ VIỆT NAM I . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1 . Kiến thức: Giúp HS Nắm được quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam. 2 . Kĩ năng: Biết vận dụng những hiểu biết về quy tắc viết hoa tên người & tên địa lí Việt Nam để viết đúng một số tên riêng Việt Nam; tìm và viết đúng một vài tên riêng Việt Nam. 3 . Thái độ: Giáo dục HS yêu thích , tìm hiểu Tiếng Việt. II .CHUẨN BỊ: GV : Phiếu khổ to ghi sẵn bảng sơ đồ họ, tên riêng, tên đệm của người . Phiếu để HS làm BT3 (Phần Luyện tập) . Bản đồ có tên các quận, huyện, thị xã, các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở tỉnh hoặc ở thành phố của em. HS : bảng con ,VBT . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 3 phút 1 phút 15 phút 10 phút 3 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng GV nêu câu hỏi trắc nghiệm. GV nhận xét, tuyên dương. 3.Bài mới: Cách viết hoa tên người , tên địa lí Việt Nam . - GV ghi tựa bài lên bảng. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động1: Hình thành khái niệm Bước 1: Hướng dẫn phần nhận xét Mục tiêu : HS nắm được quy tắc viết hoa tên người , tên địa lí Việt Nam . GV nêu nhiệm vụ: nhận xét cách viết tên người, tên địa lí đã cho. Mỗi tên riêng đã cho gồm mấy tiếng? Chữ cái đầu của mỗi tiếng ấy được viết thế nào? à GV kết luận. Yêu cầu HS thảo luận rút ra phần ghi nhớ. GV nhận xét, chốt ý. Yêu cầu 2 HS đọc lại nội dung ghi nhớ. Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện tập MuÏc tiêu : HS biết vận dụng những hiểu biết về quy tắc viết hoa tên người , tên địa lí Việt Nam để viết đúng tên riêng Việt Nam . Bài tập 1: GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập. GV mời 3 HS viết bài trên bảng lớp. GV kiểm tra HS viết Đ / S, nhận xét. Bài tập 2: GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập. Yêu cầu HS làm vở BT. GV mời 3 HS viết bài trên bảng lớp. GV kiểm tra HS viết Đ / S nhận xét. Bài tập 3: Yêu cầu HS đọc bài 3. GV phát phiếu cho HS làm bài theo nhóm. GV nhận xét – Giáo dục BVMT. 5.Tổng kết - Dặn dò: GV nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài: Luyện tập viết tên người tên địa lí Việt Nam . - Hát HS sử dụng hoa TN chọn đáp án đúng. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp – nhóm 1 HS đọc yêu cầu bài. Cả lớp đọc tên riêng, suy nghĩ, phát biểu ý kiến. Lớp nhận xét, bổ sung. HS thảo luận nội dung ghi nhớ theo nhóm 6. Đại diện nhóm trình bày. Lớp nhận xét, bổ sung. 2 HS đọc ghi nhớ. Hoạt động lớp HS đọc yêu cầu của bài tập 1. HS làm việc cá nhân vào VBT. 3 HS viết bài trên bảng lớp. Cả lớp nhận xét. HS đọc yêu cầu của bài tập 2. HS làm việc cá nhân vào VBT. 3 HS viết bài trên bảng lớp. Cả lớp nhận xét. HS đọc yêu cầu của bài tập 3. HS thực hiện theo nhóm 6. Đại diện các nhóm dán bài làm trên bảng lớp, đọc kết quả. Cả lớp nhận xét. - HS lắng nghe. Kiểm tra Trực quan Động não Đàm thoại K.phủ bàn Trực quan Luyện tập Trực quan Luyện tập Trực quan MT Rút kinh nghiệm : LỊCH SỬ TIẾT 7 : CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO (Năm 938) GV bộ môn ĐẠO ĐỨC TIẾT 7 : TIẾT KIỆM TIỀN CỦA GV bộ môn Thứ năm ngày 6 tháng 10 năm 2016 TIN HỌC GV bộ môn LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 14 : LUYỆN TẬP VIẾT TÊN NGƯỜI TÊN ĐỊA LÍ VIỆT NAM I . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1 .Kiến thức : - Giúp HS củng cố lại các kiến thức về quy tắc viết hoa tên người , tên địa lí Việt Nam . . Kĩ năng : Vận dụng được những hiểu biết về quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam để viết đúng một số tên riêng Việt Nam. 3 . Thái độ: - Giáo dục HS yêu thích tìm hiểu Tiếng Việt. II . CHUẨN BỊ: GV : Bút dạ và 3 tờ phiếu khổ to – mỗi tờ ghi 4 dòng của bài ca dao ở BT1. - Bản đồ địa lí Việt Nam cỡ to, vài bản đồ cỡ nhỏ + phiếu khổ to kẻ bảng để HS các nhóm thi làm BT2. HS : SGK , bảng con , VBT. III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 25 phút 3 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Cách viết tên người, tên địa lí Vie ät Nam . GV yêu cầu HS viết tên địa chỉ nhà các em. GV nhận xét - tuyên dương. 3.Bài mới: LT viết tên người, tên địa lí VN - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động1: Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : HS vận dụng về quy tắc viết hoa tên người tên địa lí Việt Nam. Bài tập 1: Yêu cầu HS đọc bài, viết lại cho đúng các tên riêng đó. Yêu cầu HS thảo luận nhóm, tìm và viết lại các tên riêng cho đúng. GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. Bài tập 2: GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập GV treo bản đồ địa lí Việt Nam lên bảng lớp. GV giải thích: Trong trò chơi du lịch này, các em phải thực hiện nhiệm vụ: + Tìm nhanh trên bản đồ tên các tỉnh, thành phố của nước ta – Viết lại các tên đó cho đúng chính tả. + Tìm nhanh trên bản đồ tên các danh lam, thắng cảnh của nước ta – Viết lại các tên đó cho đúng chính tả. GV nhận xét – chốt ý đúng; tuyên dương nhóm tìm nhanh và đúng. 5.Tổng kết - Dặn dò: GV nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài. - Hát HS viết bảng con, 2 HS viết bảng lớp. Lớp nhận xét. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động nhóm – lớp HS đọc yêu cầu bài tập, đọc giải nghĩa từ Long Thành. HS làm việc nhóm 6. Đại diện nhóm trình bày – đọc lần lượt từng dòng thơ, chỉ chữ cần sửa. - Lớp nhận xét và sửa bài. HS đọc yêu cầu bài tập. HS nghe GV giải thích. Các nhóm thi làm bài nhanh. Đại diện nhóm dán kết quả bài làm trên bảng lớp, trình bày. Lớp nhận xét. Kiểm tra Trực quan Thảo luận Trình bày Trực quan Giảng giải Thi đua Rút kinh nghiệm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLUYEN TU VA CAU(1).doc