Giáo án Lớp 4 Tuần thứ 35

Kĩ thuật

LẮP GHÉP MÔ HÌNH TỰ CHỌN. (TIẾT 3)

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức: Biết tên gọi và chọn được các chi tiết để lắp ghép mô hình tự chọn.

 2. Kĩ năng: Lắp được từng bộ phận, lắp ráp theo đúng quy trình kĩ thuật.

 3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, khéo léo khi thực hiện lắp các chi tiết.

II. Chuẩn bị.

 - GV + HS: Bộ lắp ghép.

III. Các hoạt động dạy học.

 1. Hát

 2. Bài cũ: KT đồ dùng

 3. Bài mới

Hoạt động 1: Lắp từng bộ phận:

 * Mục tiêu: HS lắp được từng bộ phận của sản phẩm tự chọn

 

docx14 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 147 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 4 Tuần thứ 35, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC TIÊU TUẦN 35 Thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2015 Tiết 1: CHÀO CỜ Tiết 2: TIẾNG VIỆT Ôn tập và kiểm tra cuối kì 2 (TIẾT 1) I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài; nhận biết được thể loại (thơ, văn xuôi) của bài tập đọc thuộc hai chủ điểm Khám phá thế giới, Tình yêu cuộc sống. 2. Kĩ năng: - Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc (tốc độ đọc khoảng 90 tiếng/ phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc. - Thuộc được 3 đoạn thơ, đoạn văn đó học ở học kì II. 3. Thái độ: HS hứng thú học tập. Tiết 3: TOÁN Ôn tập về tìm 2 số khi biêt tổng hoặc hiệu và tỉ số của 2 số đó I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giải được bài toán về toán hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó. 2. Kĩ năng: HS làm được bài tập 1, 2, 3 trang 176. 3. Thái độ: HS yêu thích học môn Toán *********************************** Thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2015 Tiết 1: TOÁN Luyện tập chung I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Vận dụng được bốn phép tính với phân số để tính giá trị của biểu thức và toán thành phần chưa biết của phép tính. Giải bài toán có lời văn về toán hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. 2. Kĩ năng: HS làm được bài tập 2, 3, 5 trang 176. 3. Thái độ: HS yêu thích môn học. *********************************** Thứ tư ngày 15 tháng 5 năm 2013 Tiết: TIẾNG VIỆT Ôn tập và kiểm tra cuối kì 2 (TIẾT 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Nắm được một số từ ngữ thuộc hai chủ điểm đó học (Khám phá thế giới, Tình yêu cuộc sống); bước đầu giải thích được nghĩa của từ và đặt câu với từ ngữ thuộc hai chủ điểm ôn tập. 2. Kĩ năng: Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đó học; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc. Thuộc được 3 đoạn thơ, đoạn văn đó học ở học kì II. 3. Thái độ: HS yêu thích môn học. Tiết: TIẾNG VIỆT Ôn tập và kiểm tra cuối kì 2 (TIẾT 3) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Dựa vào đoạn văn nói về một cây cụ thể hoặc hiểu biết về một loài cây, viết được một đoạn văn tả cây cối từ những đặc điểm nổi bật. 2. Kĩ năng: Đoc trôi chảy lưu loát bài tập đọc đó học; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc. Thuộc được 3 đoạn thơ, đoạn vặn đó học ở học kì II. 3. Thái độ: HS yêu thích môn học. ĐẠO ĐỨC TIẾT 35: Thực hành kĩ năng cuối kì 2 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Ôn tập hai bài đạo đức đó học ở cuối học kì II (Tôn trọng Luật Giao thông, Bảo vệ môi trường). 2. Kĩ năng: Biết thực hành kĩ năng theo nội dung từng bài. 3. Thái độ: HS có ý thức khi tham gia giao thông, biết bảo vệ môi trường nơi mình đang sống. Tiết 2: TOÁN Luyện tập chung I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Đọc được số, xác định được giá trị của chữ số theo vị trí của nó trong mỗi số tự nhiên. So sánh được hai phân số. 2. Kĩ năng: HS làm được bài tập 1, 2, 3, 4 trang 177. 3. Thái độ: HS yêu thích môn học. Tiết: TIẾNG VIỆT Ôn tập và kiểm tra cuối kì 2 (TIẾT 4) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Nhận biết được câu hỏi, câu kể, câu cảm, câu khiến trong bài văn; toán được trạng ngữ chỉ thời gian, trạng ngữ chỉ nới chốn trong bài văn đó cho. 2. Kĩ năng: HS làm được bài tập theo yêu cầu trên. 3. Thái độ: HS yêu thích môn học. Tiết: TIẾNG VIỆT Ôn tập và kiểm tra cuối kì 2 (TIẾT 5) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Nghe viết đúng bài chính tả (tốc độ viết khoảng 90 chữ / 15 phỳt), khụng mắc quỏ 5 lỗi trong bài; biết trỡnh bày cỏc dũng thơ, khổ thơ theo thể thơ 7 chữ. 2. Kĩ năng: Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đó học; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc. Thuộc được 3 đoạn thơ, đoạn văn đó học ở học kì II. 3. Thái độ: HS hứng thú học tập. Thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2015 Tiết 1: TOÁN Luyện tập chung I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Viết được số, chuyển đổi được đơn vị đo khối lượng, tính được giá trị của biểu thức chứa phân số. 2. Kĩ năng: HS làm được bài tập 1, 2, 3, 4 trang 178. 3. Thái độ: HS yêu thích môn học. Tiết: TIẾNG VIỆT Ôn tập và kiểm tra cuối kì 2 (TIẾT 6) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Dựa vào đoạn văn nói về một con vật cụ thể hoặc hiểu biết về một loài vật, viết được đoạn văn tả con vật từ những đặc điểm nổi bật. 2. Kĩ năng: Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đó học; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc. Thuộc được 3 đoạn thơ, đoạn văn đó học ở học kì II. 3. Thái độ: HS hứng thú học tập. Tiết: TIẾNG VIỆT Ôn tập và kiểm tra cuối kì 2 (TIẾT 7) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Kiểm tra đọc hiểu qua phần đọc thầm và trả lời bằng câu hỏi trắc nghiệm. 2. Kĩ năng: HS thực hiện được yêu cầu trên. 3. Thái độ: HS hứng thú học tập. TUẦN 35 Thứ hai ngày 16 tháng 5 năm 2011 Tập đọc ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (TIẾT 1). I. Mục đích, yêu cầu: 1. Kiến thức: HS đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học từ đầu học kì II; Phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 120 chữ/ 1phút; biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật. 2. Kĩ năng: Kiểm tra lấy điểm đọc và HTL, kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc- hiểu (HS trả lời được 1, 2 câu hỏi về nội dung bài đọc). 3. Thái độ: HS yêu môn học II. Đồ dùng dạy học. - 19 Phiếu ghi các bài tập đọc, HTL từ đầu học kì II. III. Các hoạt động dạy học. 1. Ổn định: Hát 2. Bài mới: 3.1.Giới thiệu bài. 3.2. Kiểm tra tập đọc và HTL. (Khoảng 1/6 số học sinh trong lớp) - Bốc thăm, chọn bài: - Hs lên bốc thăm và xem lại bài 2phút. - Đọc hoặc HTL 1 đoạn hay cả bài: - Hs thực hiện theo yêu cầu trong phiếu. - Hỏi về nội dung để HS trả lời: - Hs đọc và trả lời câu hỏi. - Gv đánh giá bằng điểm. - Hs nào chưa đạt yêu cầu về nhà đọc tiếp và kiểm tra vào tiết sau. Bài 2. - Hs đọc yêu cầu bài. + Lập bảng thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm Khám phá thế giới và tình yêu cuộc sống. - Tên bài, tên tác giả. - Thể loại, - Nội dung chính. - Tổ chức hs trao đổi theo N2: - Hs làm bài vào phiếu và nháp. - Trình bày: - Lần lượt đại diện các nhóm nêu. Lớp nx bổ sung, - GV nhận xét chung chốt ý đúng: - Bốc thăm, chọn bài: - Hs lên bốc thăm và xem lại bài 2phút. - Đọc hoặc HTL 1 đoạn hay cả bài: - Hs thực hiện theo yêu cầu trong phiếu. - Hỏi về nội dung để HS trả lời: - Hs đọc và trả lời câu hỏi. - Gv đánh giá bằng điểm. - Hs nào chưa đạt yêu cầu về nhà đọc tiếp và kiểm tra vào tiết sau. 4. Củng cố: - Gv nhận xét tiết học. 5. Dặn dũ. - Về nhà đọc bài tập đọc HTL từ học kỡ II. Toán ÔN TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HOẶC HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp học sinh rèn kĩ năng giải bài toán "Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó" 2. Kĩ năng: HS làm được bài tập 1, 3, 4 3. Thái độ: ý thức tự giác khi làm bài II. Đồ dùng: - GV: bảng phụ III. Các hoạt động dạy học. 1. Hát 2. Kiểm tra bài cũ: 1 HS lên bảng làm bài 4 - Giới thiệu bài. Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống. - Cho HS tính ra nháp sau đó nêu miệng kết quả tính. Bài 3 - Hướng dẫn HS làm vào vở. - Gọi HS lên bảng chữa bài. - Chấm, chữa bài của HS. Bài 4: - Gọi HS đọc bài toán. - Cho HS làm vào vở.1 HS làm bài vào bảng phụ. - Chấm, chữa bài của HS. 4. Củng cố: - Nhắc lại nội dung chính của bài. - Nhận xét tiết học. 5. Dặn dò: - Dặn HS về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau. - HS tính ra nháp sau đó nêu miệng kết quả tính. * Lời giải: - Số bé : 13 ; 68 ; 81 - Số lớn : 78 ; 102 ; 135 - HS đọc yêu cầu và làm bài vào vở. 1 HS lên bảng chữa bài. Bài giải 1350 tấn Ta có sơ đồ: Kho 1 Kho 2 Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 4 + 5 = 9 (phần) Số thóc của kho thứ nhất là: 1350: 9 x 4 = 600 (tấn) Số thóc của kho thứ hai là: 1350 – 600 = 750 (tấn) Đáp số: Kho 1: 600 tấn thóc Kho 2: 750 tấn thóc - HS đọc yêu cầu và làm bài vào vở. 1 HS làm bài vào bảng phụ. Bài giải Mẹ luôn hơn con 27 tuổi. Ba năm nữa tuổi mẹ là 4 phần, con là 1 phần. Tuổi của con ba năm nữa là: 27: (4 – 1) = 9 (tuổi) Tuổi của con hiện nay là: 9 – 3 = 6 (tuổi) Tuổi của mẹ hiện nay là: 6 + 27 = 33 (tuổi) Đáp số: Mẹ: 33 tuổi Con: 6 tuổi Đạo đức THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KÌ 2 VÀ CUỐI NĂM. I.Mục tiêu: - HS biết xử lí các tình huống đạo đức, biết những điều nên làm và không nên làm, cách ứng xử thông thường,... - Giáo dục HS tự giác, tích cực trong học tập. II. Đồ dùng dạy- học: III. Các hoạt động dạy- học: 1. Ổn định: Hát 2. Bài cũ: 3. Bài mới: * GV cho HS làm bài: Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước những ý kiến đúng: 1. Trong các ý kiến sau, ý kiến nào em cho là đúng? A. Giữ gìn các công trình công cộng cũng chính là bảo vệ lợi ích của mình. B. Chỉ cần giữ gìn các công trình công cộng ở địa phương mình. C. Bảo vệ công trình công cộng là trách nhiệm riêng của các chú công an. 2. Trong những ý kiến dưới đây, ý kiến nào em cho là đúng? A. Tham gia vào các hoạt động nhân đạo là việc làm cao cả. B. Chỉ cần tham gia vào những hoạt động nhân đạo do nhà trường tổ chức. C. Điều quan trọng nhất khi tham gia vào các hoạt động nhân đạo là để mọi người khỏi chê mình ích kỉ. D. Cần giúp đỡ nhân đạo không chỉ với người ở địa phương mình mà còn cả với người ở địa phương khác, nước khác. 3. Em cần làm gì để tham gia giao thông an toàn? 4. Em hãy kể một số việc đã làm để bảo vệ môi trường? 4. Củng cố - dặn dò: - Nhận xét tiết học. Thu bài về chấm. Lịch sử KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ II Đề do nhà trường ra Thứ ba ngày 17 tháng 5 năm 2011 Tiếng Việt KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II Đề do nhà trường ra Toán LUYỆN TẬP CHUNG. I. Mục tiêu: - Giúp HS ôn tập, củng cố về: + Sắp xếp các số đo diện tích theo thứ tự từ bé đến lớn. + Tính giá trị của biểu thức có chứa phân số. Tìm một thành phần chưa biết của phép tính. + Giải bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu hoặc biết hiệu và tỉ số của hai số đó. - Giáo dục HS tự giác, tích cực trong học tập. II. Đồ dùng dạy- học: SGK III. Các hoạt động dạy- học: 1. Ổn định: Hát. 2. Bài cũ: 3. Bài mới: - Giới thiệu bài. Bài 2: Tính. - Hướng dẫn HS cách làm. - Cho HS làm vào nháp. - Gọi HS lên chữa bài. - Nhận xét bài của HS. Bài 3: Tìm x - Hướng dẫn HS làm bài theo cặp. - Đại diện nhóm lên chữa bài. - Nhận xét bài của HS. Bài 4: - Cho HS làm vào vở. - Gọi 2 HS lên chữa bài. - Chấm, chữa bài của HS. 4. Củng cố, dặn dò: - Nhắc lại nội dung của bài. - Nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau. - HS làm vào nháp. 3 HS lên bảng làm bài a) + - = + - = = b) + x = + = c) x : = : = x = = - HS làm bài theo cặp. - Đại diện nhóm lên chữa bài. a) x - = x = + x = b)) x: = 8 x = 8 x x = 2 - HS làm vào vở bài. 2 HS lên chữa bài. * Lời giải: Đáp số: 27 ; 28 ; 29 Kĩ thuật LẮP GHÉP MÔ HÌNH TỰ CHỌN. (TIẾT 3) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết tên gọi và chọn được các chi tiết để lắp ghép mô hình tự chọn. 2. Kĩ năng: Lắp được từng bộ phận, lắp ráp theo đúng quy trình kĩ thuật. 3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, khéo léo khi thực hiện lắp các chi tiết. II. Chuẩn bị. - GV + HS: Bộ lắp ghép. III. Các hoạt động dạy học. 1. Hát 2. Bài cũ: KT đồ dùng 3. Bài mới Hoạt động 1: Lắp từng bộ phận: * Mục tiêu: HS lắp được từng bộ phận của sản phẩm tự chọn * Cách tiến hành: - Tổ chức HS thực hành lắp: - Từng HS kiểm tra lại số lượng chi tiết chọn để lắp từng bộ phận. - Lắp từng bộ phận: - GV quan sát giúp đỡ HS - Từng HS tự lắp các bộ phận của mô hình tự chọn mà HS đã chọn. Hoạt động 2: Lắp ráp mô hình hoàn chỉnh * Mục tiêu: HS lắp ráp được mô hình hoàn chỉnh của sản phẩm tự chọn * Cách tiến hành: - GV quan sát giúp đỡ HS - HS kiểm tra lại các bộ phận của mô hình tự chọn để hoàn chỉnh sản phẩm. Hoạt động 3: Đánh giá kết quả. - HS trưng bày sản phẩm theo nhóm. - GV nêu cách đánh giá: + Lắp xe ô tô tải đúng mẫu và theo đúng quy trình. + Xe chắc chắn không bị xộc xệch. + Xe chuyển động được. - GV cùng HS nhận xét, đánh giá, khen nhóm có sản phẩm hoàn thành tốt. - HS theo dõi và đánh giá sản phẩm của mình và của bạn. - GV nhắc HS tháo các chi tiết và xếp gọn vào hộp. - HS thực hiện. 4. Nhận xét - Nhận xét tiết học. 5. Dặn dò: - Xếp riêng sản phẩm đang làm vào túi. Thứ tư ngày 18 tháng 5 năm 2011 Toán KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II Đề do nhà trường ra Tập đọc ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (TIẾT 2) I. Mục đích, yêu cầu: - Hệ thống hoá, củng cố vốn từ và kĩ năng dùng từ thuộc hai chủ điểm: Khám phá thế giới và Tình yêu cuộc sống. - Giáo dục HS tự giác, tích cực trong học tập. II. Đồ dùng dạy – học: - SGK, phiếu ghi tên các bài tập đọc trong học kì II. III. Các hoạt động dạy – học. 1. Ổn định: Hát 2. Bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 3. Bài mới: - Giới thiệu bài. 1. Kiểm tra Tập đọc và HTL. - GV kiểm tra HS đọc bài (khoảng 1/2 lớp) 2. Bài tập Bài 2: - GV hướng dẫn HS làm bài tập. - Gọi HS trình bày bài. - GV nhận xét, đánh giá. Bài 3: - Cho HS làm vào VBT. - Gọi HS nêu miệng. - Nhận xét, đánh giá. 4. Củng cố, dặn dò: - GV nhắc lại nội dung bài. - Nhận xét giờ học. Dặn về chuẩn bị bài giờ sau. - HS lên bốc thăm bài đọc, chuẩn bị 1- 2 phút sau đó đọc trước lớp. - HS đọc yêu cầu của bài. - 1/2 số HS làm bảng thống kê các từ ngữ đã học trong 2 tiết MRVT thuộc chủ điểm Khám phá thế giới. Số HS còn lại tìm các từ ngữ thuộc chủ điểm Tình yêu cuộc sống. - HS lên trình bày kết quả. - 1 HS đọc yêu cầu của bài. - HS giải nghĩa một số từ sau đó đặt câu. - HS trình bày miệng. Địa lý KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II Đề do nhà trường ra Thứ năm ngày 19 tháng 5 năm 2011 Tập làm văn ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (TIẾT 3) I. Mục đích, yêu cầu: - Ôn luyện viết đoạn văn miêu tả cây cối (tả cây xương rồng). - Giáo dục HS tự giác, tích cực trong học tập. II. Đồ dùng dạy – học: VBT III. Các hoạt động dạy – học. 1. Ổn định: Hát 2. Bài cũ: 3. Bài mới: Giới thiệu bài. - Hướng dẫn HS viết đoạn văn tả cây xương rồng. - GV cho HS quan sát tranh minh hoạ trong SGK. - GV lưu ý HS: Miêu tả những đặc điểm nổi bật của cây, đưa ý nghĩ, cảm xúc của mình vào đoạn tả. - Gọi HS trình bày bài. - GV nhận xét, đánh giá. 4. Củng cố, dặn dò: - GV nhắc lại nội dung bài. - Nhận xét giờ học. Dặn về chuẩn bị bài giờ sau. - HS đọc nội dung bài tập và quan sát tranh minh hoạ. - HS viết đoạn văn. - Một số HS đọc đoạn văn. Toán LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: - Giúp HS ôn tập, củng cố về: + Đọc số, xác định giá trị của chữ số theo vị trí của chữ số đó trong mỗi số. + Thực hiện các phép tính với các số tự nhiên. + So sánh hai phân số. + Giải bài toán liên quan tới diện tích hình chữ nhật và các số do khối lượng. - Giáo dục HS tự giác, tích cực trong học tập. II. Đồ dùng dạy- học: SGK III. Các hoạt động dạy- học: 1. Ổn định: Hát. 2. Bài cũ: 3. Bài mới: - Giới thiệu bài. Bài 1: Đọc các số - Cho HS nêu miệng. Bài 2: Đặt tính rồi tính. - Cho HS làm vào bảng con. - Nhận xét bài của HS. Bài 3: > < = - Cho HS làm bài theo cặp. - Gọi đại diện HS lênchữa bài. - Nhận xét bài của HS. Bài 4: - Gọi HS đọc bài toán. - Cho HS làm vào vở. - Chấm, chữa bài của HS. 4. Củng cố, dặn dò: - Nhắc lại nội dung của bài. - Nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau. - HS đọc các số và nêu giá trị của chữ số 9 trong mỗi số đó. - HS làm bài vào bảng con + a) 24579 43867 68446 – 82604 35246 47358 - HS làm bài theo cặp. - Đại diện HS lênchữa bài. < = > < - HS đọc bài toán và làm bài vào vở Bài giải Chiều rộng của thửa ruộng là: 120 x = 80 (m) Diện tích của thửa ruộng là: 120 x 80 = 9600 (m2) Số thóc thu hoạch được ở thửa ruộng đó là: 50 x (9600: 100) = 4800 (kg) 4800 kg = 48 tạ Đáp số: 48 tạ thóc Khoa học KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II Đề do nhà trường ra Kể chuyện ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II (TIẾT 4) I. Mục đích, yêu cầu. - Ôn luyện về các kiểu câu, câu hỏi, câu kể, cảm, câu khiến. - Ôn luyện về trạng ngữ. II. Đồ dùng dạy học. - Tranh minh hoạ bài đọc sgk. III. Các hoạt động dạy học. 1. Hát 2. Bài cũ 3. Bài mới a. Giới thiệu bài: b. Bài tập. Bài 1, 2. - HS đọc yêu cầu. - Cả lớp đọc thầm lại truyện có một lần. - Tìm trong bài các câu: - HS nêu miệng, lớp nhận xét trao đổi, bổ sung. - GV nhận xét chốt câu đúng: - Câu hỏi: Răng em đau, phải không? - Câu cảm: ôi, răng đau quá! Bộng răng sưng của bạn ấy chuyển sang má khác rồi! - Câu khiến: Em về nhà đi! Nhìn kìa! - Câu kể: Các câu còn lại trong bài. Bài 3. - HS đọc yêu cầu bài. - HS nêu miệng. - Câu có trạng ngữ chỉ thời gian: - Câu có trạng ngữ chỉ nơi chốn: - GV cùng HS nhận xét chốt câu đúng. - Có một lần, trong giờ tập đọc, tôi nhét tờ giấy thấm vào mồm. - Chuyện xảy ra đã lâu. - Ngồi trong lớp, tôi lấy lưỡi đẩy đi đẩy lại cục giấy thấm trong mồm... 4. Củng cố, dặn dò. - GV nhận xét tiết học, về nhà học ôn đọc tiếp bài. Thứ sáu ngày 20 tháng 5 năm 2011 Toán LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: - Giúp học sinh ôn tập, củng cố về: - Viết số; chuyển đổi các số đo khối lượng; Tính giá trị của biểu thức có chứa phân số. - Giải bài toán có liên quan đến tìm một trong hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó. - Mối quan hệ giữa hình vuông và hình chữ nhật; hình chữ nhật và hình bình hành. II. Đồ dùng: - SGK III. Các hoạt động dạy học. 1. Hát 2. Kiểm tra bài cũ. - Chữa bài 5/177. - 2 HS lên bảng chữa bài, lớp nx, trao đổi cách làm bài và bổ sung. - GV nhận xét chung, ghi điểm: - KQ: 230 - 23 = 207; 680+68 = 748. 3. Bài mới. a. Giới thiệu bài. b. Bài tập. Bài 1. Viết số: - 3 HS lên bảng viết, lớp viết bảng con. - Cho HS làm bảng con - GV nhận xét, chữa bài. - Các số: 365 847; 16 530 464; 105 072 009. Bài 2. - Cho HS làm bài vào nháp, 2 HS lên bảng chữa bài. - HS làm bài vào nháp, 2 HS lên bảng chữa bài. a. 2 yến = 20 kg; 2 yến 6 kg = 26 kg. - GV nhận xét - ghi điểm Bài 3. - Cho HS làm bài vào nháp, 2 HS lên bảng chữa bài. - GV nhận xét - ghi điểm - HS làm bài vào nháp, 2 HS lên bảng chữa bài. ; Bài 4: - Gọi HS đọc bài toán. - Cho HS làm vào vở. - Chấm, chữa bài của HS. 4. Củng cố, dặn dò: - Nhắc lại nội dung của bài. - Nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau. - HS đọc bài toán và làm bài vào vở Bài giải Ta có sơ đồ: Hs trai: Hs gái: Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 3 + 4 = 7 (phần) Số học sinh gái của lớp học đó là: 35: 7 x 4 = 20 (học sinh) Đáp số: 20 học sinh. Tập làm văn ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II (TIẾT 5) I. Mục đích, yêu cầu. - Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL (như tiết 1). - Nghe cô giáo đọc, viết đúng, trình bày đúng bài thơ Nói về em. II. Đồ dùng dạy học. - Phiếu tiết 1. III. Các hoạt động dạy học. 1. ổn định: Hát 2. Bài cũ 3. Bài mới. - Giới thiệu bài. 1. Kiểm tra Tập đọc và HTL. - GV kiểm tra HS đọc bài (khoảng 1/4 lớp) - HS lên bốc thăm bài đọc, chuẩn bị 1- 2 phút sau đó đọc trước lớp. 2. Hướng dẫn HD nghe- viết. - Đọc bài chính tả: - 1 HS đọc. Cả lớp đọc thầm. + Nội dung bài thơ? Trẻ em sống giữa thế giới của thiên nhiên, thế giới của chuyện cổ tích, giữa tình yêu thương của cha mẹ. + Tìm và viết từ khó? - 1, 2 HS tìm, lớp viết nháp, - Cho HS viết bảng con - HS viết vào bảng con: lộng gió, lích rích, chìa vôi,... - GV đọc bài: - HS viết bài vào vở. - GV đọc lại bài - HS soát lỗi. - GV thu bài chấm. 4. Củng cố, dặn dò. - GV nhận xét tiết học, về nhà học ôn đọc tiếp bài. Luyện từ và câu ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II (TIẾT 6) I. Mục đích, yêu cầu. - Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL (như tiết 1). - Ôn luyện viết đoạn văn miêu tả hoạt động của con vật (chim bồ câu). II. Đồ dùng dạy học. - Phiếu ghi tên các bài tập đọc học thuộc lòng III. Các hoạt động dạy học. 1. ổn định: Hát 2. Bài mới 1. Kiểm tra Tập đọc và HTL. - GV kiểm tra HS đọc bài (khoảng 1/4 lớp) - HS lên bốc thăm bài đọc, chuẩn bị 1- 2 phút sau đó đọc trước lớp. 2. Bài tập 2. - GV hướng dẫn HS viết bài: - HS đọc yêu cầu bài và đọc nội dung bài. - Viết đoạn văn khác miêu tả hoạt động chim bồ câu. - Chú ý: Viết đặc điểm nổi bật của chim bồ câu, có ý nghĩ, cảm xúc của mình vào. - HS viết đoạn văn. - Trình bày: - GV nhận xét, ghi điểm. - Nhiều học sinh đọc, lớp nhận xét, bổ sung. 4. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học. Về nhà đọc bài và hoàn thành bài văn vào vở. Hoạt động tập thể NHẬN XÉT TUẦN 35 I. Mục tiêu: - HS nắm được ưu nhược điểm của các hoạt động trong tuần để có hướng phấn đấu sửa chữa vươn lên. - Đề ra kế hoạch hoạt động cho sau. II. Nội dung: - Hướng dẫn HS nhận xét các hoạt động trong tuần. 1. Nhận xét: - GV nhận xét chung về ý thức tổ chức kỉ luật, ý thức học tập, công tác vệ sinh lớp và khu vực được phân công. - GV tuyên dương những HS thực hiện tốt, nhắc nhở những HS thực hiện chưa tốt. 2. Kế hoạch: - GV đề ra kế hoạch hoạt động cho tuần tới. - Lớp trưởng nhận xét các hoạt động: đạo đức, học tập, thể dục- vệ sinh, luyện viết 15 phút đầu giờ... - Cả lớp theo dõi, bổ sung ý kiến. + Tuyên dương:.............................................. + Phê bình:..................................................... - Tổng kết năm học ; bình bầu HS xuất sắc, tiến tiến năm học 2010 – 2011. - Tổng kết với hội phụ huynh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiao an Tuan 35 Lop 4_12345132.docx
Tài liệu liên quan