Giáo án Tin học khối 3, 4, 5 - Tuần 12

I. Mục Tiêu:

1. Kiến thức: HS biết được cách đặt tay trên bàn phím và luyện gõ tốt ở hàng phím số.

2. Kĩ năng: HS luyện gõ thành thạo hàng phím số với phần mềm MARIO.

3. Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc khi luyện tập gõ bàn phím, gõ phím đúng theo ngón tay qui định, ngồi và nhìn đúng tư thế.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

 - Giáo án, Phần mềm Mario, phòng máy

 - Phương tiện dạy học: Sách giáo khoa và các đồ dùng hỗ trợ khác.

 

doc5 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 11/03/2019 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 3, 4, 5 - Tuần 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 12 Khối Môn Tên bài 3 Tin học Ch III - Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng phím số 4 Tin học Ch III - Bài 3: Sử dụng phím Shift 5 Tin học Ch III – Bài 2: Học xây lâu đài bằng phần mềm Sand Castle Builder(Tiếp) LỚP 3 Bài 4 : Tập gõ các phím ở hàng phím số (tiết 1) I. Mục Tiêu: -HS biết được cách đặt tay trên bàn phím, qui tắc gõ các phím ở hàng phím số. - HS biết dùng phần mềm MARIO để luyện tập gõ bàn phím. - HS có thái độ nghiêm túc khi luyện tập gõ bàn phím, gõ phím đúng theo ngón tay qui định, ngồi và nhìn đúng tư thế. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Giáo án, Phần mềm Mario 2. Học sinh: Vở ghi và bút ghi. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định - Ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ - GV mời vài ba học sinh lên máy chủ thực hiện: Khởi động phần mềm Mario chọn luyện gõ hàng phím dưới (Add bottom row) và luyện gõ? - GV nhận xét, đánh giá ghi điểm 3. Bài mới: GV giới thiệu ghi tiêu đề bài Hoạt động 1: Cách đặt tay trên bàn phím - GV cho lớp thảo luận nhóm 2 ( 3 phút) Tìm hiểu cách đặt tay lên bàn phím và cách gõ hàng phím số? - GV mời đại diện một vài nhóm trả lời trình bày cách đặt tay và cách gõ hàng phím số - GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương. - GV hướng dẫn cách đặt tay, hướng dẫn HS xem hình 55 SGK để đặt tay và cách gõ. Hoạt động 2: Thực hành với phần Word 2003 - GV hướng dẫn nội dung thực hành bài T2 và T3 SGK trang 50. - Cho HS khởi động máy thực hành, GV quan sát kịp thời sửa sai cho HS. Hoạt động 3: Nhận xét nội dung thực hành - GV mời đại diện một vài HS nhắc lại cách đặt đặt tay và luyện gõ ở hàng số và tự nhận xét phần thực hành. - GV chốt ý. 4.Củng cố - GV nhận xét, củng cố bài 5. Nhận xét – dặn dò - Nhận xét tiết học. - Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết thực hành - Lớp trưởng báo cáo sĩ số - HS lên máy thực hiện, mời bạn nhận xét - HS lắng nghe - Lớp lắng nghe, ghi bài vào vở - Lớp thảo luận nhóm 2 - Đại diện nhóm trả lời, mời nhóm bạn nhận xét - HS lắng nghe - HS quan sát, lắng nghe - HS lắng nghe - HS mở máy thực hành bài T2 và T3 - HS tự nhận xét phần thực hành - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS lắng nghe LỚP 3 Bài 4 : Tập gõ các phím ở hàng phím số (tiết 2) I. Mục Tiêu: 1. Kiến thức: HS biết được cách đặt tay trên bàn phím và luyện gõ tốt ở hàng phím số. 2. Kĩ năng: HS luyện gõ thành thạo hàng phím số với phần mềm MARIO. 3. Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc khi luyện tập gõ bàn phím, gõ phím đúng theo ngón tay qui định, ngồi và nhìn đúng tư thế. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Giáo án, Phần mềm Mario, phòng máy - Phương tiện dạy học: Sách giáo khoa và các đồ dùng hỗ trợ khác. 2. Học sinh: Vở ghi và bút ghi. Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định - Ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ Mời một vài HS lên máy thực hiện Khởi động phần mềm Word và gõ vào phần mềm: Cong an 113 Cap cuu 115 Cuu hoa 114 - GV nhận xét, ghi điểm, tuyên dương 3. Bài mới: GV giới thiệu ghi tiêu đề bài Hoạt động 1: Thực hành mẫu phần mềm Mario - GV mời đại một vài HS lên máy chủ thực hiện khởi động phần mềm Mario chọn bài Add Number và luyện gõ. - GV nhận xét, đánh giá - GV chốt ý, nhắc nhỡ một số yêu cầu khi thực hành với Mario. Hoạt động 2: Thực hành trên máy - GV cho HS mở máy và thực với phần mềm Mario. - GV theo dõi kịp thời sửa sai cho HS. Hoạt động 3: Nhận xét phần thực hành - GV mời một vài HS tự nhận xét phần thực hành theo những tiêu chí đưa ra. - GV nhận xét, chốt ý, tuyên dương 4.Củng cố - GV nhận xét, củng cố bài 5. Nhận xét – dặn dò - Nhận xét tiết học. - Dặn dò HS chuẩn bị bài mới - Lớp trưởng báo cáo sĩ số - HS lên máy thực hiện, mời bạn nhận xét - Lớp lắng nghe - HS xung phong lên thực hiện, mời bạn nhận xét. - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS mở máy thực hành với phần mềm Mario - HS tự nhận xét phần thực hành. - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS lắng nghe. LỚP 4 Bài 3: Sử dụng phím Shift (Tiết 1) I. Mục Tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh nắm được chức năng và cách nhấn giữ phím Shift bằng ngón tay út trong khi tập gõ bằng 10 ngón. 2. Kĩ năng: Gõ được các chữ in hoa và lấy được kí hiệu trên của phím với hai phím Shift 3. Thái độ: Có thái độ học gõ 10 ngón nghiêm túc, coi việc gõ phím đúng làm một nhiệm vụ học tập. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Giáo án, PM Mario - Phương tiện dạy học: Sách giáo khoa và các đồ dùng hỗ trợ khác. 2. Học sinh: Vở ghi và bút ghi. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định - Ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ Gọi vài ba học sinh lên thực hiện - Khởi động phần mềm Mario - Luyện gõ ở mức 2 GV nhận xét, bổ sung, đánh giá 3. Bài mới GV giới thiệu bài ghi tiêu đề Hoạt động 1: Cách gõ GV đặt câu hỏi, mời một vài HS trả lời ? Muốn lấy kí tự trên của phím em sẽ làm thế nào? ? Muốn viết chữ in hoa em là thế nào? - GV nhận xét, đánh giá, bổ sung - GV chốt ý, hướng dẫn lại cách sử dụng phím Shift Hoạt động2: Luyện gõ với phần mềm Mario - GV mời một vài HS nêu các bước thực hiện luyện gõ với phần mềm Mario? - Nhận xét, đánh giá - GV cho HS mở máy thực hành theo nhóm 4. Củng cố - Để lấy kí tự trên của phím em phải thực hiện thế nào? - GV nhận xét, củng cố 5. Nhận xét – dặn dò Nhận xét tiết học, yêu cầu HS chuẩn bị nội dung thực hành. - Lớp trưởng báo cáo sĩ số - HS lên máy chủ thực hiện, mời bạn nhận xét - Lớp lắng nghe - HS lắng nghe, ghi bài vào vở - HS suy nghĩ xung phòng trả lời, mời bạn nhận xét. - HS lắng nghe - HS lắng nghe, quan sát - HS xung phong trả lời, mời bạn nhận xét - HS lắng nghe - HS mở máy thực hành theo nhóm - HS trả lời - HS lăng nghe - HS lắng nghe LỚP 4 Bài 3: Sử dụng phím Shift (Tiết 2) I. Mục Tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh nắm được cách nhấn giữ phím Shift trong khi tập gõ bằng 10 ngón. 2. Kĩ năng: HS thực hành thành thạo trên phần mềm Mario 3. Thái độ: Tạo cho HS sự thích thú với phần luyện gõ bàn phím. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Giáo án, phòng máy - Phương tiện dạy học: Sách giáo khoa và các đồ dùng hổ trợ khác. 2. Học sinh: Vở ghi và bút ghi, SGK. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định - Ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ Mời một vài HS lên trả lời và thực hiện Nêu cách chọn bài trong phần mềm luyện gõ Mario? Khởi động phần mềm Mario và luyên gõ với tất cả các hàng phím (All keyboard)? - GV nhận xét, bổ sung, đánh giá 3. Bài mới GV giới thiệu bài ghi tiêu đề Hoạt động 1: - GV giới thiệu nội dung thực hành. - Tổ chức cho HS thực hành theo cặp - GV cho HS mở máy thay phiên thực hành theo cặp - GV quan sát kịp thời sửa sai cho HS về cách đặt tay, tư thế ngồi. Hoạt động 3: nhận xét nội dung luyện gõ - Mời một vài HS tự nhận xét phần thực hành - GV nhận xét chung 4. Củng cố - GV củng cố bài 5. Nhận xét – dặn dò - Nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị bài mới - Lớp trưởng báo cáo sĩ số - HS lên trả lời thực hiện trên máy chủ - lớp quan sát, nhận xét - Lớp lắng nghe - HS lắng nghe, ghi bài - HS lắng nghe - HS thực hành - HS tự nhận xét - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS lắng nghe LỚP 5 BÀI 2: Học xây lâu đài bằng phần mềm Sand castle builder(Tiết 3,4) I. MỤC TIÊU - HS biết được các chức năng và ý nghĩa của phần mềm “Học xây lâu đài bằng phần mềm Sand castle builder” và tác dụng của phần mềm máy tính trong đời sống hàng ngày của con người, trong đó có việc học tập các môn học cụ thể. - HS hiểu và thao tác thành thạo với các dạng toán khác nhau, thực hiện đúng theo quy trình làm bài hướng dẫn của phần mềm. - Học tập chăm chỉ, tích cực tìm tòi, khám phá nội dung bài học qua máy tính. II. CHUẨN BỊ 1 - GV: Giáo án, phòng máy thực hành. 2 - HS : Dụng cụ học tập, kiến thức đã học. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1- Ổn định tổ chức : Kiểm tra sỉ số lớp. 2- Kiểm tra bài cũ : GV đặt câu hỏi : Câu 1: “Em hãy nêu cách thực hiện phần mềm Toán 4 ? GV nhận xét và ghi điểm. 3- Giảng bài mới : HĐ1: GV giới thiệu: - Giới thiệu phần mềm : Phầm mềm giúp các em thiết kế và xây dựng các ngôi nhà, lâu đài từ các vật liệu nhỏ. Em sẽ được hoàn toàn tự do trong sáng tạo và thiết kế xây dựng của mình. HĐ2: GV ghi bảng: 1. Khởi động: Nháy đúp chuột trái lên biểu tượng Sand castle builder trên màn hình nền. - Em hãy nháy chuột tại chữ Play Sand castle builder để bắt đầu vào màn hình chính của phần mềm. 2. Các thao tác chính với các vật liệu: - Đưa vật liệu vào bãi - Di chuyển vật liệu - Thay đổi vị trí trước, sau, trên, dưới, giữa các vật liệu. - Xoá một vật liệu - Xây dựng lại từ đầu - Sử dụng các vật liệu khác. 3. Kết thúc phần mềm: - Nháy chuột vào xô cát - Nháy chuột vào Exit. 4 -Củng cố : - GV yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung bài học. GV nhận xét tiết học, ghi điểm cho những HS phát biểu sôi nổi. 5 - Dặn dò : Nhắc nhở học sinh về nhà học bài để chuẩn bị cho tiết thực hành tiếp theo. - HS báo cáo sỉ số. - HS trả lời HĐ1: HS nghe giảng: - HS nhận biết chức năng của phần mềm. HĐ2: HS ghi bài vào vở: HS nhận biết cách khởi động phần mềm Sand castle builder 1. Khởi động: 1. Khởi động: Nháy đúp chuột trái lên biểu tượng Sand castle builder trên màn hình nền. - Nháy chuột tại chữ Play Sand castle builder để bắt đầu vào màn hình chính của phần mềm. - Trên màn hình chính là một mặt bằng , đó là nơi em sẽ xây dựng các ngôi nhà, lâu đài. - Phía dưới màn hình là hai xô nhỏ: xô bên phải đầy cát và xô bên trái không có cát. - HS nhận biết các thao tác chính với các vật liệu. - Đưa vật liệu vào bãi - Di chuyển vật liệu - Thay đổi vị trí trước, sau, trên, dưới, giữa các vật liệu. - Xoá một vật liệu - Xây dựng lại từ đầu - Sử dụng các vật liệu khác - HS nhắc lại nội dung bài học. - HS nghe GV nhắc nhở.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUẦN 12.doc
Tài liệu liên quan