Giáo án lớp 5 môn Địa lý - Bài 13: Châu Mĩ

3. Giới thiệu bài mới:

- GV giới thiệu bài Ghi tựa bài Nêu mục tiêu.

4. Hoạt động cơ bản:

* Hoạt động 1: Làm việc với quả địa cầu.

- GV hướng dẫn HS chỉ trên quả địa cầu đường phân chia bán cầu Đông và Tây.

- GV mời 1 vài HS lên chỉ trên quả địa cầu đường phân chia bán cầu Đông và Tây.

- GV yêu cầu các NT cho nhóm quan sát lược đồ và kể tên những châu lục nằm ở bán cầu Đông và châu lục nằm ở bán cầu Tây.

- GV quan sát và hỗ trợ.

- GV mời 1 vài HS lên bảng chỉ vào lược đồ, kể tên những châu lục nằm ở bán cầu Đông và châu lục nằm ở bán cầu Tây.

- Mời HS nhận xét

- GV nhận xét.

 

docx3 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 05/12/2018 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Địa lý - Bài 13: Châu Mĩ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC ĐẠI LÍ Bài 13: CHÂU MĨ Ngày soạn: 16/03/2018 Ngày dạy: 22/03/2018 I. Mục tiêu: - Mô tả sơ lược vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ châu Mĩ. - Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về tự nhiên, dân cư của châu Mĩ. - Đọc đúng tên và chỉ vị trí một số dãy núi, cao nguyên, sông, đồng bằng lớn của châu Mĩ trên bản đồ ( lược đồ). II. Phương tiện dạy học: - GV: Quả địa cầu, bản đồ Thế giới, lược đồ tự nhiên châu Mĩ, phiếu học tập. - HS: Đồ dùng học tập, tranh ảnh sưu tầm. III. Tiến trình dạy học: 1. Khởi động: (1’) Hát. 2. Ôn bài: ( 4’) - PCTHĐTQ ôn lại bài cũ cho các bạn. + Tiết trước chúng ta học bài gì? + Châu Phi giáp các châu lục, biển và đại dương nào? + Dân số châu Phi đứng thứ mấy trên thế giới? - GV nhận xét, tuyên dương. TL Hoạt động dạy Hoạt động học 1’ 7’ 7’ 20’ 4’ 1’ 3. Giới thiệu bài mới: - GV giới thiệu bàià Ghi tựa bàià Nêu mục tiêu. 4. Hoạt động cơ bản: * Hoạt động 1: Làm việc với quả địa cầu. - GV hướng dẫn HS chỉ trên quả địa cầu đường phân chia bán cầu Đông và Tây. - GV mời 1 vài HS lên chỉ trên quả địa cầu đường phân chia bán cầu Đông và Tây. - GV yêu cầu các NT cho nhóm quan sát lược đồ và kể tên những châu lục nằm ở bán cầu Đông và châu lục nằm ở bán cầu Tây. - GV quan sát và hỗ trợ. - GV mời 1 vài HS lên bảng chỉ vào lược đồ, kể tên những châu lục nằm ở bán cầu Đông và châu lục nằm ở bán cầu Tây. - Mời HS nhận xét - GV nhận xét. * Hoạt động 2: Xác định vị trí và giới hạn châu Mĩ. Ÿ GV yêu cầu NT điều khiển nhóm hoạt động cá nhân quan sát hình 1. Cho biết châu Mĩ giáp với đại dương nào? Chia sẻ trong nhóm. - GV quan sát hỗ trợ. - Yêu cầu 1 vài đại diện trả lời câu hỏi và lên bảng chỉ vào lược đồ cho biết những đại dương giáp với châu Mĩ. - Mời HS nhận xét. - GV nhận xét. Ÿ Yêu cầu cả lớp xem bảng số liệu 1 ( bài 9), và trả lời câu hỏi: Châu Mĩ đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới? - GV mời HS trả lời câu hỏi. - GV nhận xét. - GV yêu cầu 1 HS đọc thêm thông tin câu c SGK. * Hoạt động 3: Khám phá tự nhiên châu Mĩ. Ÿ Mời các NT lên nhận phiếu học tập về cho nhóm. - GV quan sát, hỗ trợ. - Yêu cầu 1 HS lên bảng gắn các ảnh ( Hình 2) đúng vị trí trên lược đồ, xác định các ảnh được chụp ở Bắc Mĩ, Trung Mĩ hay Nam Mĩ. - Mời HS nhận xét. - GV nhận xét, tuyên dương. Ÿ Yêu cầu nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động cá nhân, quan sát hình 1 và thực hiện yêu cầu của bài. Sau đó chia sẻ trong nhóm. - GV quan sát, hỗ trợ. - Mời một vài đại diện lần lượt trả lời các câu hỏi. - Mời 1 HS lên bảng chỉ vào lược đồ và đọc tên: + Các dãy núi cao ở phía tây + Hai đồng bằng lớn ở giữa + Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông. - GV mời HS nhận xét. - GV nhận xét, khen ngợi. ŸYêu cầu 1 HS đọc thông tin ở câu d SGK. 5. Củng cố: - PCTHĐTQ ôn bài cho lớp. - GV nhận xét 6. Hoạt động ứng dụng: - HS về chia sẻ bài học với người thân.Chuẩn bị bài học tiếp theo. - GV nhận xét, tuyên dương . - HS lắng nghe, ghi tựa bài, nêu mục tiêu trong nhóm. - HS quan sát, lắng nghe. - 1 HS lên thực hiện. - NT điều khiển nhóm quan sát và kể tên những châu lục theo yêu cầu. - 1 HS lên bảng chỉ lược đồ. - HS nhận xét. - HS lắng nghe. - NT điều khiển nhóm hoạt động và trả lời câu hỏi. - HS trả lời và lên bảng chỉ trên lược đồ. - HS nhận xét. - HS lắng nghe - HS lắng nghe, thực hiện. - HS trả lời câu hỏi - HS lắng nghe - 1 HS đọc thông tin câu c SGK. - Các NT nhận phiếu học tập cho nhóm. - NT điều khiển nhóm quan sát các tranh hình 2 SGK. Đồng thời thảo luận nhóm, gắn các tranh vào đúng vị trí trên lược đồ( Hình 1). Xác định các ảnh ở hình 2 được chụp ở Bắc Mĩ, Trung Mĩ hay Nam Mĩ vào phiếu học tập. - 1 HS lên bảng thực hiện yêu cầu. - HS nhận xét. - HS lắng nghe. - NT điều khiển các bạn hoạt động cá nhân, sau đó chia sẻ trong nhóm. - Các đại diện lần lượt trả lời các câu hỏi. - 1 HS lên bảng chỉ vào lược đồ và đọc tên. + Dãy Cooc-di-e, An đét. + A- ma- dôn, Pam- pa. + Dãy A- pa- lat; cao nguyên Guy- an, Bra-xin - HS nhận xét. - HS lắng nghe. - 1 HS đọc thông tin ở câu d SGK. - PCTHĐTQ ôn bài: + Tiết học hôm nay chúng ta học bài gì? + Kể tên những châu lục nằm ở bán cầu Đông và châu lục nằm ở bán cầu Tây? + Châu Mĩ giáp với những đại dương nào? + Châu Mĩ trải dài trên những đới khí hậu nào? - HS lần lượt trả lời các câu hỏi, nhận xét. - HS lắng nghe. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBai 25 Chau Mi_12314153.docx
Tài liệu liên quan