Giáo án lớp 5 môn Kỹ thuật - Tuần 1 đến tuần 35

I.MỤC TIÊU

- HS nêu được tác dụng của việc rửa sạch dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đỡnh.

- Biết cách rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đỡnh.

- Giáo dục HS có ý thức giúp đỡ gia đỡnh.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Nhà bếp: Một số bát đũa, nước rửa chén.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động cơ bản:

 

docx72 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 10/12/2018 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Kỹ thuật - Tuần 1 đến tuần 35, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o tỏc chưa đỳng. B. Hoạt động tỡm hiểu cỏch luộc rau. Việc 1: GV cho HS đọc mục 2 và quan sỏt hỡnh 3 SGK. +Em hóy nờu cỏch luộc rau ở nhà em ? Việc 2: GV nhận xột và hướng dẫn cỏch luộc rau. + Em hóy cho biết đun to lửa khi luộc rau cú tỏc dụng gỡ ? Việc 3: GV lưu ý cho HS một số điểm sau : + Nờn cho nhiều nước khi luộc rau để rau chớn đều và xanh. + Đun sụi nước mới cho rau vào. Sau khi cho rau vào cần lật rau để rau chớn đều. + Đun to và đều lửa. Tựy khẩu vị của từng gia đỡnh mà luộc rau cho phự hợp. Việc 4: GV cho HS nờu cỏch trỡnh bày rau đó luộc vào đĩa. Việc 5: Cho HS đọc nội dung phần ghi nhớ. HĐ 4: Đỏnh giỏ kết quả học. Việc 1: GV đặt cõu hỏi. + Em hóy nờu cỏc bước luộc rau ? + So sỏnh cỏc bước luộc rau ở gia đỡnh với cỏc bước luộc rau ở trong bài học? C. Hoạt động ứng dụng: I. Hoạt động cựng gia đỡnh: Việc 1: Về nhà giỳp đỡ gia đỡnh nấu ăn. Tuần 10 Thứ 2 ngày 06 thỏng 11 năm 2017 Sỏng Tiết 4: 5A3 ; Chiều Tiết 2: 5A1 Thứ 3 ngày 07 tháng 11năm 2017 - Tiết 3: 5A2 BÀY, DỌN BỮA ĂN TRONG GIA ĐèNH I. Mục tiêu - Kiến thức: HS biết cỏch trỡnh bày, dọn bữa ăn trong gia đỡnh. - Rốn cho HS kĩ năng trỡnh bày, dọn bữa ăn trong gia đỡnh. - Giỏo dục HS cú ý thức giỳp gia đỡnh bày, dọn trước và sau bữa ăn. II. Đồ dùng dạy học - GV: SGK, nhà bếp: đồ dùng, đĩa bát... - HS: SGK. III. Hoạt động dạy - học HĐ1: Khởi động: Cho cả lớp hỏt bài: Những bụng hoa dõng thầy cụ. HĐ2: Giới thiệu bài: - HS nờu mục tiờu- Ghi mục bài. - HS thực hiện 10 bước học tập. HĐ3:Tỡm hiểu cỏch bày mún ăn và dụng cụ ăn uống trước bữa ăn. Việc 1: GV đặt cõu hỏi + Em hóy nờu mục đớch của việc bày mún ăn, dụng cụ ăn uống trước bữa ăn? + Dựa vào hỡnh 1 SGK, hóy mụ tả cỏch bày thức ăn và dụng cụ ăn uống cho gia đỡnh trước bữa ăn ? HĐ4: Hoạt động tỡm hiểu cỏch thu dọn sau bữa ăn. Việc 1: GV đặt cõu hỏi + Em hóy nờu mục đớch của việc thu dọn sau bữa ăn ? + Ở gia đỡnh em sau bữa ăn em thường thu dọn như thế nào? Việc 2: Lưu ý: Thu dọn sau bữa ăn được thực hiện ngay sau khi mọi người đó ăn xong.. Việc 3: Cho HS nhắc lại phần ghi nhớ trong SGK. HĐ5: Đỏnh giỏ kết quả học tập. Việc 1: GV đặt cõu hỏi - Em hóy nờu tỏc dụng của việc bày mún ăn và dụng cụ ăn uống trước bữa ăn? - Em hóy kể tờn những cụng việc em cú thể giỳp đỡ gia đỡnh trước và sau bữa ăn? B. Hoạt động ứng dụng: I. Hoạt động cựng gia đỡnh: Việc 1: Về nhà giỳp đỡ gia đỡnh cụng việc nội trợ. Tuần 11 Thứ 2 ngày 13 thỏng 11 năm 2017 Sỏng Tiết 4: 5A3 ; Chiều Tiết 2: 5A1 Thứ 3 ngày 14 tháng 11năm 2017 - Tiết 3: 5A2 RỬA DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG I.Mục tiêu - HS nờu được tỏc dụng của việc rửa sạch dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đỡnh. - Biết cỏch rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đỡnh. - Giỏo dục HS cú ý thức giỳp đỡ gia đỡnh. II. Đồ dùng dạy học - Nhà bếp: Một số bỏt đũa, nước rửa chộn. III. Hoạt động dạy học A. Hoạt động cơ bản: HĐ1: Khởi động: Cho cả lớp hỏt bài: Con cào cào HĐ2: Giới thiệu bài: - HS nờu mục tiờu- Ghi mục bài. - HS thực hiện 10 bước học tập. HĐ3: Tỡm hiểu mục đớch, tỏc dụng của việc rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống. Việc 1: GV phỏt phiếu cõu hỏi. + Nờu tờn cỏc dụng cụ nấu ăn và ăn uống thường dựng ? + Em hóy nờu tỏc dụng của việc rửa dụng cụ nấu, bỏt, đũa sau bữa ăn ? + Nếu dụng cụ nấu, bỏt, đũa khụng được rửa sạch sau bữa ăn thỡ sẽ như thế nào? Việc 2: Cỏc nhúm thảo luận trả lời và bổ sung. Việc 3: GV túm tắt: Bỏt đĩa sau khi đó sử dụng nhất thiết phải được cọ rửa sạch sẽ để nơi khụ thoỏng. Rửa dụng cụ nấu ăn khụng những làm cho cỏc dụng cụ đú sạch sẽ, cũn bảo quản cỏc đồ dựng đú và bảo vệ sức khoẻ cho mọi người.. HĐ4: Hoạt động tỡm hiểu cỏch rửa sạch dụng cụ nấu ăn và ăn uống. Việc 1: GV đặt cõu hỏi - Theo em những dụng cụ dớnh mỡ, cú mựi tanh nờn rửa trước hay rửa sau? - Rửa cỏc dụng cụ nấu ăn và ăn uống thường theo mấy bước ? Việc 3: GV nhận xột và túm tắt nội dung. Cho HS đọc phần ghi nhớ trong SGK, HĐ5: Đỏnh giỏ kết quả học tập của HS. Việc 1: Em hóy cho biết vỡ sao phải rửa bỏt ngay sau khi ăn xong ? B. Hoạt động ứng dụng: I. Hoạt động cựng gia đỡnh: Việc 1: GV động viờn HS tham gia giỳp đỡ gia đỡnh. Tuần 12 Thứ 2 ngày 20 thỏng 11 năm 2017 Sỏng Tiết 4: 5A3 ; Chiều Tiết 2: 5A1 Thứ 3 ngày21 tháng 11năm 2017 - Tiết 3: 5A2 CẮT, KHÂU, THấU HOẶC NẤU ĂN TỰ CHỌN (Tiết 1) I.Mục tiêu - Học sinh được thực hành làm một sản phẩm do mỡnh tự chọn. - Rốn cho HS cú đụi tay khộo lộo. - Giỏo dục HS cú ý thức lao động tự phục vụ bản thõn. II. Đồ dùng dạy học - Dụng cụ thờu, hoặc dụng cụ nấu ăn. III. Hoạt động dạy học A. Hoạt động cơ bản: HĐ1: Khởi động: Cho cả lớp hỏt bài: Mỏi trường mến yờu HĐ2: Giới thiệu bài: - HS nờu mục tiờu- Ghi mục bài. - HS thực hiện 10 bước học tập. HĐ3: ễn tập những nội dung đó học trong chương I. Việc 1: GV phỏt phiếu cỏc cõu hỏi . + Chương I chỳng ta đó được học những nội dung gỡ? + Em hóy nhắc lại cỏch đớnh khuy hai lỗ? + Nờu cỏch thờu dấu nhõn? + Nờu những dụng cụ dựng để nấu ăn và ăn uống? + Hóy nờu quy trỡnh nấu cơm và luộc rau? + Chỳng ta cần phải bày dọn bữa ăn như thế nào? + Khi ăn uống xong chỳng ta cần phải làm cụng việc gỡ? Việc 2: Cỏc nhúm trả lời và nhận xột. Việc 3: GV nhận xột và túm tắt những nội dung trờn. HĐ4: HS thảo luận nhúm để chọn sản phẩm thực hành. Việc 1: GV nờu mục đớch, yờu cầu làm sản phẩm tự chọn: + Củng cố những kiến thức, kĩ năng về khõu, thờu, nấu ăn đó học. + Nếu chọn sản phảm về khõu, thờu thỡ mỗi HS hoàn thành một sản phẩm( đo, cắt vải và khõu thành sản phẩm. Cú thể đớnh khuy hoặc thờu trang trớ sản phẩm). Việc 2:Tổ chức chia nhúm và phõn cụng vị trớ làm việc của cỏc nhúm. Việc 3: Gọi cỏc nhúm lờn trỡnh bày Việc 4: GV ghi tờn sản phẩm cỏc nhúm đó chọn. B. Hoạt động ứng dụng: I. Hoạt động cựng gia đỡnh: Việc 1: GV cho HS về nhà chuẩn bị để giờ sau thực hành tiếp. Tuần 13 Thứ 2 ngày 27 thỏng 11 năm 2017 Sỏng Tiết 4: 5A3 ; Chiều Tiết 2: 5A1 Thứ 3 ngày28 tháng 11năm 2017 - Tiết 3: 5A2 CẮT, KHÂU, THấU HOẶC NẤU ĂN TỰ CHỌN (Tiết 2) I.Mục tiêu - Học sinh được thực hành làm cỏc sản phẩm mà mỡnh tự chọn. - Rốn cho HS cú đụi tay khộo lộo. - Giỏo dục HS cú ý thức lao động tự phục vụ bản thõn. II. Đồ dùng dạy học - GV: Hộp dụng cụ thờu. - HS: Vải, kim, chỉ III. Hoạt động dạy học A. Hoạt động cơ bản: HĐ1: Khởi động: Cho cả lớp hỏt bài: Mỏi trường mến yờu HĐ2: Giới thiệu bài: - HS nờu mục tiờu- Ghi mục bài. - HS thực hiện 10 bước học tập. B. HĐ Thực hành Việc 1: Phần khõu, thờu cần lưu ý cho HS một số vấn đề sau: + Mũi thờu đều, vải phẳng, khụng nhăn, dỳm. + Phần nấu ăn cần lưu ý: sản phẩm sạch sẽ, chớn, Việc 2: GV kiểm tra nguyờn vật liệu và dụng cụ thực hành của HS. Việc 3: GV quan sỏt và đến từng nhúm theo dừi. Việc 4: Hướng dẫn thờm cho cỏc em để làm được sản phẩm đẹp hơn. Việc 5: Nhắc nhở những em làm cũn lỳng tỳng. HĐ3: Trưng bày sản phẩm. Việc 1: Cho HS xem lại và hoàn thành sản phẩm của mỡnh. Việc 2: Cỏc nhúm đỏnh giỏ sản phẩm chộo theo cỏc yờu cầu sau: + Hoàn thành sản phẩm ( khõu, thờu hoặc nấu ăn) đỳng thời gian quy định. + Sản phẩm đảm bảo được yờu cầu kĩ thuật, mĩ thuật ( về khõu, thờu hoặc nấu ăn). Việc 3: GV quan sỏt và hướng dẫn HS đỏnh giỏ sản phẩm. Việc 4: GV nhận xột, đỏnh giỏ kết quả thực hành của cỏc nhúm, cỏ nhõn. Việc 5: Tuyờn dương nhúm và cỏ nhõn hoàn thành sản phẩm đỳng thời gian quy định. C. Hoạt động ứng dụng: I. Hoạt động cựng gia đỡnh: Việc 1: Về nhà ụn lại kiến thức đó học. Tuần 14 Thứ 2 ngày 04 thỏng 12 năm 2017 Sỏng Tiết 4: 5A3 ; Chiều Tiết 2: 5A1 Thứ 3 ngày 05 tháng 11năm 2017 - Tiết 3: 5A2 CẮT, KHÂU, THấU HOẶC NẤU ĂN TỰ CHỌN (Tiết 3) I.Mục tiêu - HS trưng bày sản phẩm mà mỡnh đó làm cựng cỏc bạn. - Sản phẩm hoàn thành, đẹp, cú chất lượng. - Giỏo dục HS cú ý thức lao động tự phục vụ bản thõn. II. Đồ dùng dạy học - GV: Phiếu học tập - HS: Sản phẩm của HS đó hoàn thành giờ trước. III. Hoạt động dạy học A. Hoạt động cơ bản: HĐ1: Khởi động: Cho cả lớp hỏt hoặc chơi trũ chơi. HĐ2: Giới thiệu bài: - HS nờu mục tiờu- Ghi mục bài. - HS thực hiện 10 bước học tập. B. HĐ Thực hành Việc 1: GV phỏt phiếu học tập cho HS làm bài kiểm tra. 1. Hóy ghi tờn một trong hai sản phẩm mà em đó chọn để thực hành: - Sản phẩm cắt, khõu, thờu:..... - Sản phẩm nấu ăn:................. 2. Hóy ghi tờn cỏc vật liệu và dụng cụ dựng để làm sản phẩm đó chọn: - Vật liệu:..................................... - Dụng cụ:.................................... 3. Hóy ghi tờn cỏc cộng việc sẽ thực hiện để làm sản phẩm tự chọn: 4. Hóy ghi kết quả thực hành làm sản phẩm tự chọn theo đỏnh giỏ của bản thõn mỡnh và đỏnh giỏ của cụ giỏo: - Tự đỏnh giỏ của bản thõn:....... - Đỏnh giỏ của cụ giỏo:............ Hoạt động 4: Đỏnh giỏ và nhận xột:. Việc 1: GV nhận xột, đỏnh giỏ kết quả kiểm tra của cỏc nhúm, cỏ nhõn. Việc 2: Tuyờn dương nhúm và cỏ nhõn hoàn thành đỳng thời gian quy định. C. Hoạt động ứng dụng: I. Hoạt động cựng gia đỡnh: Việc 1: Về nhà chuẩn bị cho bài sau học bài: Lợi ớch của việc nuụi gà. Tuần 15 Thứ 2 ngày 11 thỏng 12 năm 2017 Sỏng Tiết 4: 5A3 ; Chiều Tiết 2: 5A1 Thứ 3 ngày 12 tháng 12năm 2017 - Tiết 3: 5A2 LỢI ÍCH CỦA VIỆC NUễI GÀ I.MỤC TIấU - HS biết được ớch lợi của việc nuụi gà. - HS cần phải nờu được lợi ớch của việc nuụi gà. - Giỏo dục HS cú ý thức chăm súc, bảo vệ vật nuụi. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: bảng phụ, bỳt dạ. - HS: SGK III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A. Hoạt động cơ bản: HĐ1: Khởi động: Cho cả lớp hỏt bài: Con gà gỏy HĐ2: Giới thiệu bài: - HS nờu mục tiờu- Ghi mục bài. - HS thực hiện 10 bước học tập. Hoạt động3: Tỡm hiểu ớch lợi của việc nuụi gà. Việc 1: GV chia nhúm và giao nhiệm vụ cho HS thảo luận. Việc 2: Phổ biến cỏch thức thảo luận: Cỏc sản phẩm của nuụi gà - Thịt gà, trứng gà. - Lụng gà. - Phõn gà. Lợi ớch của việc nuụi gà - Gà lớn nhanh và cú khả năng đẻ nhiều trứng trong năm. - Cung cấp thịt, trứng dựng làm thực phẩm hàng ngày. Thịt gà, trứng gà cú nhiều chất bổ, nhất là chất đạm. - Cung cấp nguyờn liệu cho cụng nghiệp chế biến thực phẩm. - Đem lại nguồn thu nhập chủ yếu của nhiều gia đỡnh. - Nuụi gà tận dụng được nguồn thức ăn cú sẵn trong thiờn nhiờn. - Cung cấp phõn bún cho trồng trọt. Hoạt động 4: Đỏnh giỏ kết quả học tập của HS. Việc 1: GV cho HS làm bài trắc nghiệm: Hóy đỏnh dấu x vào phần ở cõu trả lời đỳng. Lợi ớch của việc nuụi gà là : a) + Cung cấp thịt và trứng làm thực phẩm. b) + Cung cấp chất bột đường. c) + Cung cấp nguyờn liệu cho cụng nghiệp chế biến thực phẩm. d) + Đem lại nguồn thu nhập cho người chăn nuụi. e) + Làm thức ăn cho vật nuụi. g) + Làm cho mụi trường xanh, sạch, đẹp. h) + Cung cấp phõn bún cho cõy trồng. C. Hoạt động ứng dụng: I. Hoạt động cựng gia đỡnh: Việc 1: Về nhà tỡm hiểu một số giống gà được nuụi ở nước ta. Tuần 16 Thứ 2ngày18 thỏng 12 năm 2017 Sỏng Tiết 4: 5A3 ; Chiều Tiết 2: 5A1 Thứ 3 ngày 19 tháng 11năm 2017 - Tiết 3: 5A2 MỘT SỐ GIỐNG GÀ ĐƯỢC NUễI NHIỀU Ở NƯỚC TA I. MỤC TIấU - HS kể được tờn một số giống gà và nờu được đặc điểm chủ yếu của một số giống gà được nuụi nhiều ở nước ta. - Rèn kĩ năng quan sát và nhận biết cho HS. - Giỏo dục HS cú ý thức chăm sóc và bảo vệ con vật nuôi. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: Bảng nhóm. - HS: SGK. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A. Hoạt động cơ bản: HĐ1: Khởi động: CTHDDTQ cho cả lớp hỏt hoặc chơi trũ chơi. HĐ2: Giới thiệu bài: - HS nờu mục tiờu- Ghi mục bài. - HS thực hiện 10 bước học tập. HĐ3: Kể tờn một số giống gà được nuụi nhiều ở nước ta và địa phương. Việc 1: Giỏo viờn đặt cõu hỏi: - Em hóy kể tờn những giống gà mà em biết ? Việc 2: GV ghi bảng, nhận xột và túm tắt: HĐ4: Tỡm hiểu một số giống gà được nuụi nhiều ở nước ta. Việc1: GV phỏt phiếu học tập, giao nhiệm vụ cho cỏc nhúm. HS thảo luận nhúm. Tờn giống gà Đặc điểm hỡnh dạng Ưu điểm chủ yếu Nhược điểm Gà ri Thõn,chõn, đầu nhỏ,gà trống to hơn gà mỏi,... Thịt và trứng thơm, ngon, thịt chắc, Tầm vúc nhỏ, chậm lớn. Gà ỏc Thõn hỡnh nhỏ, lụng trắng, chõn cú 5 ngún Thịt và xương màu đen, dựng để bồi dưỡng sức khỏe Tầm vúc nhỏ. Gà Tam hoàng Thõn hỡnh ngắn, chúng lớn, lụng màu vàng rơm Đẻ nhiều trứng Thịt mềm, nhóo Gà Lơ- go Thõn hỡnh to, lụng trắng Đẻ nhiều trứng Việc 2: GV quan sỏt hướng dẫn cỏc em. Việc 3: Gọi đại diện nhúm trả lời. Cả lớp và GV nhận xột , chốt ý đỳng. HĐ4: Đỏnh giỏ kết quả học tập của HS. Việc 1: GV đặt cõu hỏi: - Vỡ sao gà ri được nuụi nhiều ở nước ta ? - Em hóy kể tờn một số giống gà được nuụi nhiều ở gia đỡnh hoặc địa phương em? B. Hoạt động ứng dụng: I. Hoạt động cựng gia đỡnh: Việc 1: Hướng dẫn HS về nhà đọc trước bài: Thức ăn nuụi gà.. Tuần 17 Thứ 2 ngày 25 thỏng 12 năm 2017 Sỏng Tiết 4: 5A3 ; Chiều Tiết 2: 5A1 Thứ 3 ngày 26 tháng 11năm 2017 - Tiết 3: 5A2 THỨC ĂN NUễI GÀ ( Tiết 1) I. MỤC TIấU - HS cần phải liệt kờ được một số thức ăn thường dựng để nuụi gà. - Nờu được tỏc dụng và sử dụng một số thức ăn thường dựng để nuụi gà. - Cú nhận thức bước đầu về vai trũ của thức ăn trong chăn nuụi. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Lỳa, ngụ, gạo,Phiếu học tập. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A. Hoạt động cơ bản: HĐ1: Khởi động: CTHDDTQ cho cả lớp hỏt hoặc chơi trũ chơi. HĐ2: Giới thiệu bài: - HS nờu mục tiờu- Ghi mục bài. - HS thực hiện 10 bước học tập. HĐ3: Tỡm hiểu tỏc dụng của thức ăn nuụi gà. Việc 1: GV nêu câu hỏi: + Động vật cần những yếu tố nào để tồn tại và phỏt triển ? + Cỏc chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể động vật được lấy từ đõu ? + Nờu tỏc dụng của thức ăn đối với cơ thể gà ? HĐ4: Tỡm hiểu cỏc loại thức ăn nuụi gà . Việc 1: GV nêu câu hỏi: + Em hóy kể tờn cỏc loại thức ăn nuụi gà ở gia đỡnh em ? + Em hóy kể tờn cỏc loại thức ăn nuụi gà? ( rau, thúc, gạo, ngụ, khoai, sắn, ốc,) Việc 2: GV ghi bảng những thức ăn nuụi gà và gọi HS nhắc lại. HĐ5: Tỡm hiểu tỏc dụng và sử dụng từng loại thức ăn nuụi gà. Việc 1: GV cho HS thảo luận nhóm2. Việc 2: Gọi HS trình bày kết quả thảo luận. Việc 3: GV nhận xét luận. B. Hoạt động ứng dụng: I. Hoạt động cựng gia đỡnh: Việc 1: GV Nhận xột giờ học. Việc 2: Dặn HS về nhà chuẩn bị giờ sau. Tuần 18 Thứ 2 ngày 01 thỏng 01 năm 2018 Sỏng Tiết 4: 5A3 ; Chiều Tiết 2: 5A1 Thứ 3 ngày 02 tháng 01 năm 2018 - Tiết 3: 5A2 THỨC ĂN NUễI GÀ ( Tiết 2) I. MUC TIấU - HS nờu được tỏc dụng và cỏch sử dụng cỏc loại thức ăn cung cấp chất đạm, chất khoỏng, vi ta min, thức ăn tổng hợp. - Rốn cho HS nắm chắc cỏc loại thức ăn nuụi gà. - Giỏo dục HS ý thức chăm súc và nuụi dưỡng gà ở gia đỡnh. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Phiếu học tập. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A. Hoạt động cơ bản: HĐ1: Khởi động: Cho cả lớp chơi trũ chơi: Làm người lịch sự. HĐ2: Giới thiệu bài: - HS nờu mục tiờu- Ghi mục bài. - HS thực hiện 10 bước học tập. HĐ3: Tỡm hiểu tỏc dụng và sử dụng thức ăn cung cấp chất đạm, chất khoỏng, vi-ta-min, thức ăn tổng hợp. Việc 1: GV nhắc lại và cho HS trỡnh bày. Việc 2: GV nờu túm tắt tỏc dụng, cỏch sử dụng từng loại thức ăn. Việc 3: GV đặt cõu hỏi. + Em hóy kể tờn những thức ăn cung cấp chất đạm cho gà ? + Kể tờn một số thức ăn cú chất khoỏng? + Kể tờn một số thức ăn cú vi-ta-min ? Việc 4: GV nờu thức ăn hỗn hợp: gồm nhiều loại thức ăn, cú đầy đủ cỏc chất dinh dưỡng cần thiết, phự hợp với nhu cầu dinh dưỡng của từng lứa tuổi gà. Việc 5: GV kết luận và túm tắt nội dung. HS đọc nội dung phần ghi nhớ SGK. HĐ4: Đỏnh giỏ kết quả học tập. Việc 1: GV đặt cõu hỏi cỏc nhúm thảo luận. - Vỡ sao phải sử dụng nhiều loại thức ăn để nuụi gà ? - Vỡ sao khi cho gà ăn thức ăn tổng hợp sẽ giỳp gà khỏe mạnh, lớn nhanh, đẻ trứng to và nhiều ? Việc 2: GV kết luận. B. Hoạt động ứng dụng: I. Hoạt động cựng gia đỡnh: Việc 1: GV nhận xét tiết học. Tuần 19 Thứ 2 /15 / 01 /2018 Sỏng Tiết 4: 5A3 ; Chiều Tiết 2: 5A1 Thứ 3 /16 / 01 /2018 - Tiết 3: 5A2 NUễI DƯỠNG GÀ I. MỤC ĐÍCH: - HS nắm được mục đớch, ý nghĩa của việc nuụi dưỡng gà. - Biết cỏch cho gà ăn uống, biết liên hệ thực tế về cách cho gà ăn ở gia đình... - Giỏo dục HS cú ý thức nuụi dưỡng và chăm súc gà. II. CHUẨN BỊ : GV: SGK, bảng nhóm. HS: SGK III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : A. Hoạt động cơ bản: HĐ1: Khởi động: CTHDDTQ cho cả lớp hỏt hoặc chơi trũ chơi. HĐ2: Giới thiệu bài: - HS nờu mục tiờu- Ghi mục bài. - HS thực hiện 10 bước học tập. Hoạt động 1. Tỡm hiểu mục đớch, ý nghĩa của việc nuụi dưỡng gà. * GV chốt ý chính. Hoạt động 2. Tỡm hiểu cỏch cho gà ăn, uống. Việc 1: GV cho HS tỡm hiểu và trả lời cõu hỏi. - Cỏch cho gà ăn: * Nờu cỏch cho gà ăn ở từng thời kỡ sinh trưởng. - Tại sao gà con lại cho ăn liờn tục suốt ngày. Vỡ sao gà giũ cần ăn nhiều thức ăn cú chất đạm ? - Cho gà uống : - Vỡ sao phải cho gà uống nước đầy đủ ?( Thức ăn của gà chủ yếu là thức ăn khụ)* GV kết luận và túm tắt nội dung. Hoạt động 3. Đỏnh giỏ kết quả học tập. Việc 1: GV đặt cõu hỏi. - Vỡ sao phải cho gà ăn, uống đầy đủ, đảm bảo chất lượng và hợp vệ sinh ? - Ở gia đỡnh em thường cho gà ăn, uống như thế nào ? C. Hoạt động ứng dụng: I. Hoạt động cựng gia đỡnh: Việc 1: GV hướng dẫn về nhà đọc trước bài Chăm súc gà. Tuần 20 Thứ 2 /22 / 01 /2018 Sỏng Tiết 4: 5A3 ; Chiều Tiết 2: 5A1 Thứ 3 /23 / 01 /2018 - Tiết 3: 5A2 CHĂM SểC GÀ I.MỤC ĐÍCH : - HS nờu được mục đớch, tỏc dụng của việc chăm súc gà. - Rốn cho HS kĩ năng biết cỏch chăm súc gà. - Giỏo dục HS cú ý thức chăm súc và bảo vệ gà. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: SGK, bảng nhóm. HS: SGk. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A. Hoạt động cơ bản: HĐ1: Khởi động: CTHDDTQ cho cả lớp hỏt hoặc chơi trũ chơi. HĐ2: Giới thiệu bài: - HS nờu mục tiờu- Ghi mục bài. - HS thực hiện 10 bước học tập. Hoạt động 1. Tỡm hiểu mục đớch, tỏc dụng của việc chăm súc gà . Việc 1: GV cho HS hiểu thế nào là chăm súc gà . Việc 2: GV nhận xột và túm tắt nội dung. Hoạt động 2. Tỡm hiểu cỏch chăm súc gà. Việc 1: GV cho HS tỡm hiểu và trả lời cõu hỏi. a.Sưởi ấm cho gà con. b.Chống núng, chống rột, phũng ấm cho gà. c.Phũng ngộ độc thức ăn cho gà. - Nờu tờn những thức ăn khụng được cho gà ăn ?( Thức ăn vị mốc, cú vị mặn ) Việc 2: GV nhận xột và chốt ý. Hoạt động 3. Đỏnh giỏ kết quả học tập. Việc 1: GV đặt cõu hỏi. - Tại sao phải sưởi ấm, chống núng, chống rột cho gà ? - Em hóy nờu cỏch phũng ngộ độc thức ăn cho gà ? C. Hoạt động ứng dụng: I. Hoạt động cựng gia đỡnh: Việc 1: Hướng dẫn HS đọc bài Vệ sinh phũng dịch cho gà. Tuần 21 Thứ 2 /29 / 01 /2018 Sỏng Tiết 4: 5A3 ; Chiều Tiết 2: 5A1 Thứ 3 /30 / 01 /2018 - Tiết 3: 5A2 VỆ SINH PHềNG BỆNH CHO GÀ I. Mục tiờu : - Kiến thức: HS cần nờu được mục đớch, tỏc dụng và một số cỏch vệ sinh phũng bệnh cho gà. - Kỹ năng: Biết liện hệ thực tế để nêu một số cách phòng bệnh cho gà. - Giỏo dục: HS cú ý thức chăm súc, bảo vệ vật nuụi. II. Đồ dựng dạy học : Tranh minh họa SGK. III. Hoạt động dạy học : A. Hoạt động cơ bản: HĐ1: Khởi động: CTHDDTQ cho cả lớp hỏt hoặc chơi trũ chơi. HĐ2: Giới thiệu bài: - HS nờu mục tiờu- Ghi mục bài. - HS thực hiện 10 bước học tập. Hoạt động 1 : Tỡm hiểu mục đich, tỏc dụng của việc vệ sinh phũng bệnh cho gà. Việc 1: GV nhận xột và túm tắt. - Nờu tỏc dụng của vệ sinh dụng cụ cho gà ăn, uống? (tiờu diệt vi trựng, tăng sức đề khỏng). Hoạt động 2 : Tỡm hiểu cỏch vệ sinh phũng dịch cho gà. Việc 1: GV cho HS đọc và tỡm hiểu. Trả lời cõu hỏi phiếu học tập. a.Vệ sinh dụng cụ ăn uống. (Cọ rửa mỏng hàng ngày, thay nước sạch, khụng để thức ăn nước uống lõu ngày trong mỏng) b.Vệ sinh chuồng nuụi. - Nờu tỏc dụng của vệ sinh chuồng gà? (chuồng nuụi sạch và tiờu diệt vi trựng gõy bệnh) - Nếu khụng dọn vệ sinh chuồng nuụi thỡ sẽ gõy tỏc hại gỡ? c.Tiờm thuốc, nhỏ thuốc phũng dịch bệnh cho gà. Hoạt động 3: Đỏnh giỏ kết quả học tập. Việc 1: GV đặt cõu hỏi. - Nờu tỏc dụng của việc vệ sinh phũng dịch cho gà? - Ở gia đỡnh em phũng bệnh cho gà như thế nào? C. Hoạt động ứng dụng: I. Hoạt động cựng gia đỡnh: Việc 1: Về ụn bài để giờ sau ụn tập kiểm tra chương. Tuần 22 Thứ 2 /5 / 02 /2018 Sỏng Tiết 4: 5A3 ; Chiều Tiết 2: 5A1 Thứ 3 /6 / 02 /2018 - Tiết 3: 5A2 LẮP XE CẦN CẨU( Tiết 1) I. Mục tiờu: - Chọn được cỏc chi tiết để lắp xe cần cẩu. - Lắp được đỳng kĩ thuật, đỳng quy trỡnh. - Rốn luyện tớnh cẩn thận khi thực hành. II. Đồ dựng dạy học: - Mẫu xe cần cẩu đó lắp sẵn. - Bộ lắp ghộp mụ hỡnh kĩ thuật. III. Cỏc hoạt động dạy và học: A. Hoạt động cơ bản: HĐ1: Khởi động: CTHDDTQ cho cả lớp hỏt hoặc chơi trũ chơi. HĐ2: Giới thiệu bài: - HS nờu mục tiờu- Ghi mục bài. - HS thực hiện 10 bước học tập. Hoạt động 1: Quan sỏt, nhận xột mẫu. Viờc 1: GV cho HS quan sỏt mẫu xe cần cẩu đó lắp sẵn. + Để lắp được xe cần cẩu, theo em cần phải lắp mấy bộ phận ? Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tỏc kĩ thuật. Việc 1: GV hướng dẫn HS tỡm hiểu. a) Hướng dẫn chọn cỏc chi tiết -Yờu cầu: b) Lắp từng bộ phận + Lắp giỏ đỡ cẩu (H 2-SGK) -Yều cầu: Viờc 3: GV hướng dẫn cỏch lắp. + Lắp cần cẩu (H.3-SGK) -Yờu cầu: Viờc 4: GV hướng dẫn lắp hỡnh 3c. +Lắp cỏc bộ phận khỏc (H.4-SGK) -Yờu cầu c) Lắp xe cần cẩu (H.1-SGK) Viờc 5: GV hướng dẫn lắp xe cần cẩu theo cỏc bước trong SGK. d) Hướng dẫn thỏo rời cỏc chi tiết và xếp gọn vào hộp. Viờc 6: GV hướng dẫn cỏch thỏo và xếp cỏc chi tiết vào hộp. -Yờu cầu. B. Hoạt động ứng dụng: I. Hoạt động cựng gia đỡnh: Viờc 1: Chuẩn bị bài tiết sau thực hành Lắp xe cần cẩu. Viờc 2: Nhận xột tiết học. Tuần 23 Thứ 6 /09/ 02 /2018 Sỏng Tiết 4: 5A3 ; Chiều Tiết 2: 5A1 Thứ 4 /21/ 02/2018 - Tiết 3: 5A2 LẮP XE CẦN CẨU ( Tiết 2) I.MỤC TIấU - Chọn đỳng và đủ cỏc chi tiết để lắp xe cần cẩu. - Lắp được xe cần cẩu đỳng kĩ thuật, đỳng qui trỡnh. - Rốn luyện tớnh cẩn thận khi thực hành. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bộ lắp ghộp mụ hỡnh kĩ thuật. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A. Hoạt động cơ bản: HĐ1: Khởi động: CTHDDTQ cho cả lớp hỏt hoặc chơi trũ chơi. HĐ2: Giới thiệu bài: - HS nờu mục tiờu- Ghi mục bài. - HS thực hiện 10 bước học tập. Hoạt động 3: HS thực hành lắp xe cần cẩu. Việc 1: GV cho HS thực hành lắp xe cần cẩu. a) Chọn cỏc chi tiết b) Lắp từng bộ phận Việc 1:Trước khi thực hành yờu cầu HS xem lại SGK Việc 2:Trong khi HS thực hành lắp từng bộ phận, GV quan sỏt giỳp đỡ HS cũn lỳng tỳng. c) Lắp xe cần cẩu (H.1-SGK) Việc 1:GV yờu cầu HS lắp xe cần cẩu Hoạt động 4: Đỏnh giỏ sản phẩm. Việc 1: GV nờu tiờu chuẩn đỏnh giỏ: đỳng cỏc bộ phận, chi tiết Việc 2: GV nhận xột, đỏnh giỏ sản phẩm của HS theo 2 mức. B. Hoạt động ứng dụng: I. Hoạt động cựng gia đỡnh: Việc 1: Chuẩn bị bài tiết sau Lắp xe ben. Việc 2: Nhận xột tiết học. Tuần 24 Thứ 2 /26 / 02 /2018 Sỏng Tiết 4: 5A3 ; Chiều Tiết 2: 5A1 Thứ 3 /27 / 02 /2018 - Tiết 3: 5A2 LẮP XE BEN (Tiết 1) I. MỤC TIấU - Chọn đỳng và đủ cỏc chi tiết để lắp xe ben. - Nắm được đỳng kĩ thuật, đỳng qui trỡnh. - Rốn luyện tớnh cẩn thận. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -Bộ lắp ghộp mụ hỡnh kĩ thuật. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A. Hoạt động cơ bản: HĐ1: Khởi động: Chơi trũ chơi “Đi chợ”. HĐ2: Giới thiệu bài: - HS nờu mục tiờu- Ghi mục bài. - HS thực hiện 10 bước học tập. Hoạt động 1: Quan sỏt, nhận xột mẫu. Việc 1: GV cho HS quan sỏt mẫu xe ben đó lắp sẵn. + Để lắp được xe ben, theo em cần phải lắp mấy bộ phận? Kể tờn cỏc bộ phận đú? Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tỏc kĩ thuật. Việc 1: GV hướng dẫn. a) Hướng dẫn chọn cỏc chi tiết b) Lắp từng bộ phận +Lắp khung sàn xe và cỏc giỏ đỡ (H 2-SGK) +Lắp sàn ca bin và thanh đỡ (H.3-SGK) +Lắp hệ thống giỏ đỡ trục bỏnh xe sau (H.4-SGK) + Lắp trục bỏnh xe trước (H.5a-SGK) +Lắp ca bin (H.5b-SGK) c) Lắp rỏp xe ben (H.1-SGK) Việc 1: GV tiến hành lắp xe ben theo cỏc bước trong SGK. Việc 2: Gọi HS lờn bảng lắp. d) Hướng dẫn thỏo rời cỏc chi tiết và xếp gọn vào hộp. Việc 1: GV hướng dẫn cỏch thỏo và xếp cỏc chi tiết vào hộp. C. Hoạt động ứng dụng: I. Hoạt động cựng gia đỡnh: Việc 1: Chuẩn bị tiết sau thực hành Lắp xe ben. Việc 2: Nhận xột tiết học. Tuần 25 Thứ 2 /05 / 03 /2018 Sỏng Tiết 4: 5A3 ; Chiều Tiết 2: 5A1 Thứ 3 /06/ 03 /2018 - Tiết 3: 5A2 LẮP XE BEN (Tiết 2) I. MỤC TIấU - Chọn đỳng và đủ cỏc chi tiết để lắp xe ben. - Nắm được đỳng kĩ thuật, đỳng qui trỡnh, thực hành lắp xe ben. - Rốn luyện tớnh cẩn thận. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV + HS bộ lắp ghộp mụ hỡnh kĩ thuật. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A. Hoạt động cơ bản: HĐ1: Khởi động: CTHDDTQ cho cả lớp hỏt hoặc chơi trũ chơi. HĐ2: Giới thiệu bài: - HS nờu mục tiờu- Ghi mục bài. - HS thực hiện 10 bước học tập. Hoạt động 3: Học sinh thực hành lắp xe ben. Việc 1: GV cho HS thực hành lắp xe ben. a)Chọn chi tiết. Việc 2: GV kiểm tra HS chọn cỏc chi tiết. b) Lắp từng bộ phận. Việc 3: GV yờu cầu HS đọc phần ghi nhớ trong SGK để toàn lớp nắm vững quy trỡnh lắp xe ben. Việc 4: Yờu cầu HS phải quan sỏt kĩ cỏc hỡnh và đọc nội dung từng bước lắp trong SGK. Việc5: GV nhắc HS cần lưu ý một số điểm sau: + Khi lắp khung sàn xe và cỏc giỏ đỡ (H2- Sgk), cần phải chỳ ý đến vị trớ trờn, dưới của cỏc thanh thẳng 3 lỗ, thanh thẳng 11 lỗ và thanh chữ U dài . + Khi lắp H3-Sgk cần chỳ ý thứ tự lắp cỏc chi tiết như đó hướng dẫn ở tiết 1. + Khi lắp hệ thống trục bỏnh xe sau cần lắp đủ số vũng hóm cho mỗi trục. c) Lắp rỏp xe ben (H1-Sgk) Việc 6: HS lắp rỏp xe ben theo cỏc bước trong SGK.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiao an ca nam_12342876.docx
Tài liệu liên quan