Giáo án lớp 5 môn Tin học - Bài 3: Thư điện tử (email) - Trường tiểu học Cây Thị

I. MỤC TIÊU

 - Biết được cấu trúc của một địa chỉ thư điện tử;

 - Hiểu được lợi ích của dịch vụ thư điện tử và biết sử dụng dịch vụ này để gửi và nhận thư điện tử.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - Máy tính, SGK.

 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc6 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 08/12/2018 | Lượt xem: 330 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Tin học - Bài 3: Thư điện tử (email) - Trường tiểu học Cây Thị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 3 Ngày soạn: 23/09/2018 Tiết : 5 Bài 3: THƯ ĐIỆN TỬ (EMAIL) (tiết 1) I. MỤC TIÊU - Biết được cấu trúc của một địa chỉ thư điện tử; - Hiểu được lợi ích của dịch vụ thư điện tử và biết sử dụng dịch vụ này để gửi và nhận thư điện tử. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Máy tính, SGK. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 2’ 7’ 7’ 7’ 7’ 4’ 1. Ổn định lớp 2. Dạy bài mới * Giới thiệu bài Công nghệ ngày càng hiện đại, thì việc gởi nhận thư qua mạng rất phổ biến. Và thư điện tử là một công cụ gởi nhận mail hỗ trợ người dùng nhất. Hôm nay thầy và các em sẽ tìm hiểu về thư điện tử. * Bài mới A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1. Địa chỉ thư điện tử - Quan sát và đọc thông tin trong hình dưới đây. - Một địa chỉ thư điện tử có cấu trúc như thế nào? -> Nhận xét, tuyên dương và nêu sơ lược về cấu trúc của địa chỉ thư điện tử. - Có những nhà cung cấp dịch vụ nào? -> Nhận xét và giới thiệu về các nhà cung cấp dịch vụ trên mạng internet. 2. Đăng kí tài khoản thư điện tử miễn phí - Hãy điền vào chỗ chấm () để tự đặt cho mình một địa chỉ thư điện tử. - Gọi một số học sinh đọc tên người dùng mà mình vừa điền vào chỗ chấm() -> Nhận xét tuyên dương học sinh. 3. Nhận và gửi thư điện tử a) Vào hộp thư, xem thư - Hãy nêu các bước để thực hiện việc vào hộp thư và xem thư? -> Nhận xét. -> Thực hiện mẫu một hoặc hai lần cách vào và xem hộp thư để học sinh quan sát và thực hành theo. -> Nhận xét và tuyên dương học sinh làm đúng và làm nhanh. b) Soạn, gửi thư - Hãy nêu các bước để thực việc soạn và gửi thư cho bạn? -> Thực hiện mẫu một hoặc hai lần cách soạn và gửi thư để học sinh quan sát và thực hành theo. => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương. 3. Củng cố - dặn dò - Nêu cấu trúc của một địa chỉ thư điện tử? - Nêu các bước vào hộp thư, xem thư, soạn và gửi thư? - Xem trước phần còn lại của bài đã học. - Hát. - Chú ý lắng nghe. - Quan sát hình. - Lắng nghe. -> Một địa chỉ thư điện tử có cấu trúc gồm: + Tên người dùng; + Tên nhà cung cấp dịch vụ. - Lắng nghe, hoan hô. - Lắng nghe. -> Có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ, có hai nhà cung cấp dịch vụ nổi tiếng là Gmail và Yahoo. - Lắng nghe. - Chú ý lắng nghe. -> Thực hiện các nhân và điền tên người dùng vào chỗ chấm. + Hà Thành Toàn thì có thể đặt tên người dùng: thanhtoanlop5@gmail.com - Chú ý lắng nghe. -> Một số học sinh đọc tên người dùng của mình, cả lớp lắng nghe và nhận xét. - Lắng nghe, hoan hô. - Lắng nghe. -> Các bước để thực hiện vào hộp thư và xem thư điện tử: + Bước 1: Truy cập trang web chọn Đăng nhập góc trên bên phải cửa sổ trình duyệt. + Bước 2: Nhập , rồi nháy chuột vào nút tiếp theo. + Bước 3: Nhập mật khẩu, rồi nháy vào nút Đăng nhập. + Bước 4: Vào hộp thư. + Bước 5: Đăng xuất khỏi hộp thư. - Lắng nghe. - Chú ý quan sát. - Thực hiện việc vào và xem hộp thư theo các bước hướng dẫn và sự hướng dẫn của thầy cô giáo. - Lắng nghe, hoan hô. - Lắng nghe. -> Các bước để thực hiện việc soạn và gửi thư cho bạn: + Bước 1: Nháy chuột vào nút Soạn để bắt đầu soạn thư. + Bước 2: Gõ địa chỉ thư điện tử của người nhận vào ô địa chỉ. + Bước 3: Gõ tiêu đề cho bức thư. + Bước 4: Soạn nội dung thư. + Bước 5: Chọn nút gửi. - Chú ý quan sát. => Em báo cáo kết quả sau khi tìm hiểu phần hoạt động cơ bản với thầy/cô giáo - Trả lời. - Trả lời. - Lắng nghe. IV. RÚT KINH NGHIỆM Tuần : 3 Ngày soạn: 23/09/2018 Tiết : 6 Bài 3: THƯ ĐIỆN TỬ (EMAIL) (tiết 2) I. MỤC TIÊU - Biết được cấu trúc của một địa chỉ thư điện tử; - Hiểu được lợi ích của dịch vụ thư điện tử và biết sử dụng dịch vụ này để gửi và nhận thư điện tử. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Máy tính, SGK. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 2’ 1’ 5’ 5’ 7’ 2’ 2’ 8’ 3’ 1. Ổn định lớp 2. Dạy bài mới * Giới thiệu bài Hôm nay thầy và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu phần thực hành và phần ứng dụng, mở rộng của bài. * Bài mới B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1. Điền tên người dung, tên nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử vào ô trống trong bảng sau: -> Nhận xét và tuyên dương các nhóm làm đúng và làm nhanh. 2. Đánh dấu X vào 5 đặt trước câu trả lời đúng. -> Nhận xét và tuyên dương. 3. Soạn rồi gửi thư cho bạn của em với nội dung giới thiệu về bản thân (họ và tên, tên trường, tên lớp nơi em đang theo học, sở thích,...). - Quan sát quá trình thực hành của học sinh, tư vấn và hỗ trợ để học sinh hoàn thành bài. -> Nhận xét và tuyên dương. 4. Đăng nhập vào hộp thư của em để mở đọc thư của bạn gửi cho em. 5. Đăng xuất khỏi hộp thư của em sau khi đọc xong thư của bạn. C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG Đăng nhập vào hộp thư của em, đọc lại thư của bạn vừa gửi rồi gửi thư tra lời cho bạn. => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học, thực hiện mẫu lại các thao tác soạn và gửi thư và tuyên dương học sinh. 3. Củng cố - dặn dò - Nêu các bước soạn và gửi thư điện tử; - Em hãy đọc phần ghi nhớ; - Xem trước bài tiếp theo. - Hát. - Chú ý lắng nghe. - Lắng nghe. - Thảo luận nhóm đôi và thực hiện việc điền tên người dùng và tên nhà cung cấp dịch vụ. -> Từng nhóm báo cáo kết quả làm được với thầy/cô giáo. - Lắng nghe và hoan hô các nhóm làm đúng và nhanh. - Lắng nghe. - Từng cá nhân thực hiện đánh dấu X vào bảng theo yêu cầu bài đề ra. -> Báo cáo kết quả mình làm được với thầy/cô giáo. - Lắng nghe và hoan hô các bạn làm đúng và nhanh. - Lắng nghe. - Từng cá nhân tiến hành soạn và gửi thư theo yêu cầu bài. -> Báo cáo kết quả mình làm được với thầy/cô giáo. - Lắng nghe và hoan hô. - Lắng nghe. -> Đăng nhập và mở hộp thư để đọc thư mà các bạn khác đã gửi. - Lắng nghe. -> Đăng xuất khỏi hộp thư. - Lắng nghe. - Thực hành trả lời thư mà bạn đã gửi cho mình. => Em báo cáo kết quả sau khi tìm hiểu phần hoạt động thực hành và phần ứng dụng, mở rộng với thầy/cô giáo. - Trả lời. - Đọc phần ghi nhớ. - Chú ý lắng nghe. IV. RÚT KINH NGHIỆM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCD1 Bai 3 Thu dien tu email_12446705.doc