Giáo án lớp 4 tuần 10 môn Đạo đức - Tiết 10: Tiết kiệm thời giờ

1.Khởi động:

2.Bài cũ: Tiết kiệm thời giờ

- GV kiểm tra thời gian biểu hàng ngày của HS lập .

- Tại sao chúng ta phải tiết kiệm thời giờ ?

- Chúng ta phải sử dụng thời giờ ra sao?

- GV nhận xét – chấm điểm .

3.Bài mới: Tiết kiệm thời giờ

- GV ghi tựa bài .

4.Phát triển các hoạt động

Hoạt động1: Tìm hiểu việc làm nào là tiết kiệm thời giờ .

Mục tiêu : HS biết phân biệt ,xử lí tình huống tiết kiệm thời giờ đúng .

- GV tổ chức HS làm việc nhóm đôi

- GV phát cho mỗi nhóm 1 tờ bìa 2 mặt xanh , đỏ .

 

doc2 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 384 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 10 môn Đạo đức - Tiết 10: Tiết kiệm thời giờ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠO ĐỨC TIẾT 10 : TIẾT KIỆM THỜI GIỜ I . MỤC TIÊU :Học xong bài này, HS có khả năng: 1 . Kiến thức: HS hiểu được: - Thời giờ là cái quý nhất, cần phải tiết kiệm. 2 . Kĩ năng: - Giúp HS biết cách tiết kiệm thời giờ. 3 . Thái độ: - Biết quý trọng và sử dụng thời giờ một cách tiết kiệm. II . MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG : 1. KN giao tiếp – tự nhận thức : HS biết được thời giờ là cái quý nhất vì thế ta cần phải tiết kiệm 2. KN xác định giá trị : HS biết tiết kiệmthời giờ và sử dụng thời gian hợp lí. III .CHUẨN BỊ: GV : SGK – Các truyện , tấm gương về tiết kiệm thời giờ . HS : Mỗi HS có 3 tấm bìa màu xanh, đỏ, trắng . IV . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 8 phút 8 phút 8 phút 4 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Tiết kiệm thời giờ GV kiểm tra thời gian biểu hàng ngày của HS lập . Tại sao chúng ta phải tiết kiệm thời giờ ? - Chúng ta phải sử dụng thời giờ ra sao? GV nhận xét – chấm điểm . 3.Bài mới: Tiết kiệm thời giờ - GV ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động1: Tìm hiểu việc làm nào là tiết kiệm thời giờ . Mục tiêu : HS biết phân biệt ,xử lí tình huống tiết kiệm thời giờ đúng . - GV tổ chức HS làm việc nhóm đôi - GV phát cho mỗi nhóm 1 tờ bìa 2 mặt xanh , đỏ . - GV yêu cầu HS đọc bài tập 1 . - Yêu cầu các nhóm thảo luận bài tập 1 / 15 – 16 . - GV lần lượt đọc các tình huống , yêu cầu HS giơ tấm bìa đánh giá : + Đỏ : tình huống tiết kiệm thời giờ . + Xanh : Tình huống lãng phí thời giờ à GV kết luận: Hoạt động 2: Em có biết tiết kiệm thời giờ ? Mục tiêu : HS biết cách tiết kiệm thời giờ . Yêu cầu mỗi HS viết thời gian biểu vào giấy Yêu cầu HS trình bày trước lớp Công việc sắp xếp hợp lí chưa ? Bạn có thực hiện đúng thời gian biểu không ? Bạn có tiết kiệm thời giờ không ? GV nhận xét, khen ngợi những HS đã biết sử dụng tiết kiệm thời giờ và nhắc nhở các HS còn sử dụng lãng phí thời giờ. Hoạt động 3: Trình bày, giới thiệu các tranh vẽ, các tư liệu đã sưu tầm. Mục tiêu : HS có ý thức làm việc làm việc khoa học . - GV yêu cầu HS các nhóm trình bày , giới thiệu tranh vẽ , tư liệu đã sưu tầm về việc tiết kiệm thời giờ . GV khen những nhóm chuẩn bị tốt và giới thiệu hay. à GV kết luận, giáo dục BVMT Thời giờ là thứ quý nhất, cần phải sử dụng tiết kiệm. Tiết kiệm thời giờ là sử dụng thời giờ vào các việc có ích một cách hợp lí, có hiệu quả. Hoạt động 4 : Củng cố Mục tiêu:Củng cố kiến thức vừa học - Tiết kiệm thời giờ là một đức tính thế nào ? - Tại sao chúng ta phải tiết kiệm thời giờ ? - Giáo dục tư tưởng . 5.Tổng kết - Dặn dò: Thực hiện tiết kiệm thời giờ . Chuẩn bị: Hiếu thảo với ông. mẹ. - Hát - HS để thời gian biểu lên bàn để kiểm tra . - Thời giờ là thứ quý nhất , vì khi nó đã trôi qua thì không bao giờ trở lại . - Chúng ta cần phải sử dụng thời giờ vào những việc có ích một cách hiệu quả . - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động nhóm đôi - Các nhóm nhận tờ bìa . - 1 HS đọc bài 1 . - HS thảo luận các tình huống theo hướng dẫn của GV . - HS lắng nghe và giơ tấm bìa theo đánh giá của nhóm . Hoạt động cá nhân - HS tự lập thời gian biểu của mình . HS trình bày trước lớp thời gian biểu của mình . Lớp nhận xét . Hoạt động nhóm HS trình bày, giới thiệu các tranh vẽ, bài viết hoặc các tư liệu các em sưu tầm được về chủ đề tiết kiệm thời giờ. HS cả lớp trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của các tranh vẽ, ca dao, tục ngữ, truyện, tấm gương vừa trình bày . Hoạt động lớp - Tiết kiệm thời giờ là một đức tính tốt - Thời giờ là thứ quý nhất , vì khi nó trôi qua không bao giờ trở lại được . Do đó chúng cần phải sử dụng thời giờ vào những việc có ích một cách hiệu quả . - HS lắng nghe . Kiểm tra Thảo luận Thực hành Thực hành Trình bày T. trình KNS Củng cố Rút kinh nghiệm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDAO DUC.doc