Giáo án lớp 5 môn Tin học - Tuần 22 - Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

 - Biết cách sử dụng các câu lệnh lặp lông nhau;

 - Sử dụng được câu lệnh lặp lồng nhau để vẽ các hình trang trí.

2. Kỹ năng: Vận dụng lệnh Repeat để vẽ các hình hình học theo mẫu.

3.Thái độ: Tạo sự hứng thú với phần mềm mới.

II. Xác định hình thức, phương pháp và phương tiện dạy học:

1. Hình thức: Cá nhân.

2. Phương pháp: đàm thoại, quan sát, trực quan, động não, thực hành.

3. Phương tiện dạy học: SGK, máy tính và máy chiếu.

III. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

1. Giáo viên: bài giảng điện tử, SGK.

2. Học sinh: Biết dùng câu lệnh trong logo để diều khiển rùa

 

doc3 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 08/12/2018 | Lượt xem: 380 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Tin học - Tuần 22 - Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 22 Thứ tư ngày 31 tháng 1 năm 2018 Tiết 43 BÀI 2: CÂU LỆNH LẶP LỒNG NHAU (TIẾT13) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách sử dụng các câu lệnh lặp lông nhau; - Sử dụng được câu lệnh lặp lồng nhau để vẽ các hình trang trí. 2. Kỹ năng: Vận dụng lệnh Repeat để vẽ các hình hình học theo mẫu. 3.Thái độ: Tạo sự hứng thú với phần mềm mới. II. Xác định hình thức, phương pháp và phương tiện dạy học: 1. Hình thức: Cá nhân. 2. Phương pháp: đàm thoại, quan sát, trực quan, động não, thực hành. 3. Phương tiện dạy học: SGK, máy tính và máy chiếu. III. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: 1. Giáo viên: bài giảng điện tử, SGK. 2. Học sinh: Biết dùng câu lệnh trong logo để diều khiển rùa IV. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định lớp. - Kiểm tra sĩ số. - Ổn định lớp. 2. Bài cũ. - Em sử dụng câu lệnh lặp để Rùa vẽ hình lục giác? à Nhận xét + tuyên dương. 3. Bài mới: Câu lệnh lặp lồng nhau (tiết 1) - Trả lời. HS khác nhận xét a. Hoạt động cơ bản - Yêu cầu hs làm phần 1,2,3,4 vào sgk, sau đó 2 bạn cùng bàn kiểm tra chéo nhận xét cho nhau. - Gọi lần lượt từng hs lên gõ lệnh, kiểm tra trên máy tính sau đó so sánh với bài làm của mình. - Nhận xét và tuyên dương. Chú ý: Câu lệnh lặp có dạng Repeat n[]. Trong đó: - Số n trong câu lặp chỉ số lần lặp; giữa Repeat và n phải có dấu cách. - Phần trong cặp ngoặc vuông [] là nơi ghi các câu lệnh được lặp lại. Sử dụng câu lệnh lặp lồng nhau có thể cho ra nhiều hình giống nhau. - Thực hiện theo nhóm đôi - Lắng nghe và nhận xét. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. - Đọc và ghi nhớ. a. Hoạt động thực hành - Yêu cầu hs làm phần 1,2,3 vào sgk, sau đó 2 bạn cùng bàn kiểm tra chéo nhận xét cho nhau. - Gọi lần lượt từng hs lên gõ lệnh, kiểm tra trên máy tính sau đó so sánh với bài làm của mình. - Nhận xét và tuyên dương. 1. REPEAT 4 [ REPEAT 4 [ FD 50 RT 90] RT 90] 2. REPEAT 6 [ REPEAT 4 [ FD 50 RT 90] RT 360/6] V. Kiểm tra đánh giá. - Khen ngợi những HS sôi nổi trong giờ học, có ý thức học tập tốt. - Nhận xét và tuyên dương cá nhân. - Nhận xét tiết học. VI. Định hướng bài học tiếp theo. - Tiết học sau Thực hành. Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2018 Tiết 44 BÀI 2: CÂU LỆNH LẶP LỒNG NHAU (TIẾT 2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách sử dụng các câu lệnh lặp lông nhau; - Sử dụng được câu lệnh lặp lồng nhau để vẽ các hình trang trí. 2. Kỹ năng: Vận dụng lệnh Repeat để vẽ các hình hình học theo mẫu. 3.Thái độ: Tạo sự hứng thú với phần mềm mới. II. Xác định hình thức, phương pháp và phương tiện dạy học: 1. Hình thức: Cá nhân. 2. Phương pháp: đàm thoại, quan sát, trực quan, động não, thực hành. 3. Phương tiện dạy học: SGK, máy tính và máy chiếu. III. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: 1. Giáo viên: bài giảng điện tử, SGK. 2. Học sinh: Biết dùng câu lệnh trong logo để diều khiển rùa IV. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định lớp. - Kiểm tra sĩ số. - Ổn định lớp. 2. Bài cũ. - Em hãy viết các lệnh để Rùa lặp lại 5 lần hình lục giác? à Nhận xét + tuyên dương. 3. Bài mới: Câu lệnh lặp lồng nhau (tiết 1) - Trả lời. HS khác nhận xét c. Hoạt động ứng dụng mở rộng 1. Gọi lần lượt từng hs lên gõ lệnh, kiểm tra trên máy tính sau đó ghi kết quả lại. 2. Thêm lệnh Wait 30 vào lệnh và quan sát. 3. Viết lệnh điều khiển rùa vẽ hình. - Yêu cầu hs làm vào sgk, sau đó 2 bạn cùng bàn kiểm tra chéo nhận xét cho nhau. - Gọi hs lên gõ lệnh, kiểm tra trên máy tính sau đó so sánh với bài làm của mình. - Nhận xét và tuyên dương. - Quan sát và nhận xét bạn - Quan sát và nhận xét bạn - Thực hiện theo nhóm đôi - Quan sát và nhận xét bạn -Lắng nghe và rút kinh nghiệm V. Kiểm tra đánh giá. - Khen ngợi những HS sôi nổi trong giờ học, có ý thức học tập tốt. - Nhận xét và tuyên dương cá nhân. - Nhận xét tiết học. VI. Định hướng bài học tiếp theo. - Chuẩn bị bài mới.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCD4 Bai 2 Cau lenh lap long nhau_12328154.doc
Tài liệu liên quan