Giáo án lớp 5 môn Toán - Tuần 35 - Tiết 178 đến tiết 186

I. MỤC TIÊU:

- Giúp HS củng cố tiếp về tính giá trị của biểu thức, tìm số trung bình cộng, giải các bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm, toán chuyển động đều.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 01/03/2019 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Toán - Tuần 35 - Tiết 178 đến tiết 186, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn: M«n: to¸n LuyÖn tËp chung (178) I. MỤC TIÊU: - Giúp HS tiếp tục củng cố các kĩ năng thực hành tính nhân chia và vận dụng để tìm thành phần chưa biết của phép tính và giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ để HS làm bài. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giới thiệu. Hoạt động 1: Thực hành – Luyện tập (35’) Bài tập 1: - 1HS đọc yêu cầu BT1. - HS làm vở. - 3 HS lên bảng làm theo 3 cột dọc (a, b, c, d) - Gọi HS lần lượt trình bày kết quả. - GV nhận xét kiểm tra một số HS. - HS chữa bài nhận xét – Đổi vở chấm chéo. Bài tập 2: - 1HS đọc đề bài tập 2. - HS làm vở. - GV đi quan sát. - 2HS lên bảng làm. - HS chữa bài nhận xét. - GV nhận xét. - Đổi vở chấm chữa. Bài tập 3: - 1HS đọc yêu cầu BT3. + Bài toán này thuộc dạng toán gì đã học? - 1HS nêu tóm tắt. - 1HS làm bảng phụ, lớp làm vở. - 1HS làm bảng phụ - GV nhận xét. - HS chữa bài nhận xét, đổi vở chấm chữa. Hoạt động 2: Củng cố, dặn dò (2’) - Gv nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài luyện tập chung (tt) (179+180). TuÇn: M«n: to¸n LuyÖn tËp chung (179-180) I. MỤC TIÊU: - Giúp HS củng cố kĩ năng thực hành tính và giải toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ để HS làm bài. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giới thiệu. Hoạt động 1: Thực hành – Luyện tập (35’) Bài tập 1: - 1HS đọc yêu cầu BT1. - GV đi quan sát. - 4HS làm bảng phụ. - HS làm vở. - GV nhận xét. - HS chữa bài, nhận xét – Đổi vở. Bài tập 2: - 1HS đọc đề bài tập 2. - GV đi quan sát. - HS làm vào vở. - 2HS làm bảng phụ. - GV nhận xét. - HS chữa bài nhận xét – Đổi vở chấm chữa. Bài tập 3: - 1HS đọc yêu cầu BT3. - GV gắn hình minh họa lên bảng. - HS quan sát. + Hãy viết công thức tính thể tích? V = a x b x h + Hãy tính chiều cao theo công thức trên. h = V : (a x b) - HS áp dụng công thức làm vào vở. - 1HS lên làm bảng phụ. - GV nhận xét. - HS chữa bài nhận xét – Đổi vở. Bài tập 4: - 1HS đọc đề bài tập 4. - 1HS làm bảng phụ. - HS làm vào vở. - GV nhận xét. - HS nhận xét – Chữa bài. Hoạt động 2: Củng cố, dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học. - Bài tập 5 – làm vào buổi chiều. - Chuẩn bị bài luyện tập chung (tt) (181-182). TuÇn: M«n: to¸n LuyÖn tËp chung (181-182) I. MỤC TIÊU: - Giúp HS củng cố tiếp về tính giá trị của biểu thức, tìm số trung bình cộng, giải các bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm, toán chuyển động đều. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giới thiệu. Hoạt động 1: Thực hành – Luyện tập (35’) Bài tập 1: - 1HS đọc yêu cầu BT1. - HS làm vở. - 2HS làm bảng phụ. - HS nhận xét chữa bài. - GV nhận xét. - Đổi vở chữa bài. Bài tập 2: - 1HS đọc đề bài tập 2. - 1 HS lên bảng làm. - GV đi quan sát. - Lớp làm vở. - GV nhận xét. - HS nhận xét chữa bài. Bài tập 3: - 1HS đọc yêu cầu BT3. - 1HS nêu tóm tắt. + Bài toán này thuộc dạng toán gì? - 1HS lên làm bảng phụ. + Muốn tìm tỉ số phần trăm của 2 số ta làm thế nào? - HS làm vở. - HS nhận xét chữa bài – Đổi vở. - GV nhận xét. Bài tập 4: - 1HS đọc đề bài tập 4. - 1HS lên bảng làm. - GV đi quan sát. - Lớp làm vào vở. - GV nhận xét. - HS chữa bài – Nhận xét – Đổi vở chấm chữa. Hoạt động 2: Củng cố, dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học. - Về nhà làm bài tập 5. - Chuẩn bị bài luyện tập chung (tt) (183-184). TuÇn: M«n: to¸n LuyÖn tËp chung (183-184) I. MỤC TIÊU: - Giúp HS ôn tập củng cố về: + Tỉ số phần trăm và giải toán về tỉ số phần trăm. + Tính diện tích và chu vi của hình tròn. - Phát triển trí tưởng tượng không gian của HS. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giới thiệu. Hoạt động 1: Thực hành – Luyện tập (35’) Phần I: - 1HS đọc yêu cầu của phần 1. - HS làm vở chỉ ghi kết quả. - HS lần lượt đọc kết quả của mình. - GV nhận xét. - HS khác nhận xét. Phần II: Bài tập 1: - 1 HS đọc đề bài tập 1. - 1HS lên bảng làm. - GV dán hình vẽ như SGK. - HS làm vào vở. - GV nhận xét chữa bài – Yêu cầu HS nêu cách tính chu vi và diện tích hình tròn. - HS nhận xét chữa bài – Đổi vở chấm chữa. Bài tập 2: - 1HS đọc yêu cầu BT2. - 1HS làm bảng phụ. - HS làm vào vở. - HS nhận xét chữa bài. - GV nhận xét. - Đổi vở chấm chéo. Hoạt động 2: Củng cố, dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài luyện tập chung (tt) (185-186). TuÇn: M«n: to¸n LuyÖn tËp chung (185-186) I. MỤC TIÊU: - Giúp HS ôn tập củng cố về giải toán có lien quan đến chuyển động cùng chiều, tỉ số phần trăm, tính thể tích hình hộp chữ nhật và sử dụng máy tính bỏ túi. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ để HS làm bài. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giới thiệu. Hoạt động 1: Thực hành – Luyện tập (35’) Phần I: - 1HS đọc yêu cầu của phần 1. - HS tự làm chỉ ghi kêt quả vào vở. - HS lần lượt đọc kết quả bài làm của mình. - GV nhận xét. - HS nhận xét bổ sung. Phần II: Bài tập 1: - 1 HS đọc đề bài tập 1. - 1HS làm vào bảng phụ. - Lớp làm vào vở. - GV nhận xét. - HS chữa bài, nhận xét. Bài tập 2: - 1HS đọc đề BT2. - Khi thực hiện tính từng bước HS được sử dụng máy tính bỏ túi. - 1HS làm vào bảng phụ, lớp làm vở. - GV nhận xét. - HS nhận xét chữa bài. Hoạt động 2: Củng cố, dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà ôn lại các dạng bài toán để giờ sau kiểm tra cuối năm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docToan tuan 35.doc