Giáo án mầm non lớp chồi - Làm quen văn học - Đề tài: Truyện "tích chu" (tiết 1)

- Xin chào mừng các bé đã đến với chương trình “Sứ sở thần tiên”.

- Đến tham dự chương trình hôm nay còn có các cô, các bác đến từ trường mầm non Phú Đông đấy các con hãy thể hiện mình là những em bé ngoan đi nào!

- Để mở đầu cho chương trình hôm nay đó là 1 tiết mục văn nghệ rất đặc sắc do các bé trong nhóm “những người bạn ngộ nghĩnh” của lớp B thể hiện xin các bé cho 1 chàng pháo tay thật lớn.

-Mời 1 số trẻ lên thể hiện bài hát” Cháu yêu bà”

- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát

+Các con ơi chúng mình vừa được nghe bài hát gì?

+Bài hát có nhắc đến ai?

 

doc3 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 19/11/2018 | Lượt xem: 4724 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án mầm non lớp chồi - Làm quen văn học - Đề tài: Truyện "tích chu" (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o ¸n lµm quen v¨n häc §Ò tµi: TruyÖn "TÝch Chu"(tiết 1) §èi t­îng: MÉu gi¸o nhì (4 - 5 tuæi) Thời gian:20-25 phút Sè l­îng: 20 - 25 trÎ Ng­êi thùc hiÖn: Trần Thị Mai Tr­êng mÇm non Phú Đông I/ Môc ®Ých – yêu cầu 1. KiÕn thøc. - TrÎ nhí tªn truyÖn, tªn c¸c nh©n vËt cã trong chuyÖn. - TrÎ hiÓu ®­îc néi dung c©u chuyÖn: Câu truyện kể về bạn Tích Chu bố mẹ mất sớm Tích Chu ở với bà, bà rất thương Tích Chu nhưng Tích Chu lại mải chơi nên lúc bà bị ốm bà đã biến thành chim, bạn Tích Chu đã hối hận và tìm cách cứu bà trở lại thành người để sống với bạn.. 2. Kü n¨ng. - Chó ý nghe c« kÓ chuyÖn, nhËn râ giäng ®iÖu cña c¸c nh©n vËt trong truyÖn. Qua ®ã ph¸t triÓn trÝ nhí vµ ng«n ng÷ cho trÎ. - Phát triển ngôn ngữ cho trẻ, tr¶ lêi c¸c c©u hái to, râ rµng, m¹ch l¹c. 3. gi¸o dôc. - Th«ng qua néi dung c©u chuyÖn gi¸o dôc trÎ biÕt yªu th­¬ng nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh, v©ng lêi «ng, bµ, bè, mÑ vµ biÕt ch¨m sãc gióp ®ì nh÷ng ng­êi th©n khi hä bÞ èm. II/ chuÈn bÞ. -M¸y tÝnh, nhạc bài hát “cháu yêu bà”, “tình thương bà cháu” - Sân khấu truyện Tích Chu III/ Cách tiÕn hµnh. Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ 1. æn ®Þnh tæ chøc - Xin chào mừng các bé đã đến với chương trình “Sứ sở thần tiên”. - Đến tham dự chương trình hôm nay còn có các cô, các bác đến từ trường mầm non Phú Đông đấy các con hãy thể hiện mình là những em bé ngoan đi nào! - Để mở đầu cho chương trình hôm nay đó là 1 tiết mục văn nghệ rất đặc sắc do các bé trong nhóm “những người bạn ngộ nghĩnh” của lớp B thể hiện xin các bé cho 1 chàng pháo tay thật lớn. -Mời 1 số trẻ lên thể hiện bài hát” Cháu yêu bà” - Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát +Các con ơi chúng mình vừa được nghe bài hát gì? +Bài hát có nhắc đến ai? +Các con có yêu bà của mình không? +Ở nhà các con thường làm gì giúp bà? -Cô thấy các bạn lớp mình bạn nào cũng ngoan cũng quan tâm chăm sóc bà của mình đấy. Nhưng cô Mai biết một bạn nhỏ không biết quan tâm chăm sóc bà của mình đâu. Nên bạn đó đã nhận được một bài học rất sâu sắc đấy. Các con có muốn biết bạn nhỏ đó là ai thì chúng mính hãy lắng nghe cô Mai kể chuyện nhé! 2.Phương pháp hình thức tổ chức - C« kÓ lÇn 1: diÔn c¶m, kh«ng tranh kÕt hîp ®iÖu bé. + C« võa kÓ cho líp m×nh nghe c©u chuyÖn g×? - C« kÓ lÇn 2: Cô kể diễn cảm với hình ảnh trên máy tính + Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện “Tích Chu” câu chuyện nói về câu bé tên là Tích Chu bố mẹ mất sớm nên sống cùng với bà. Bà rất thương Tích Chu nhưng Tích Chu nhưng lại mải chơi nên lúc bà bị ốm bà đã biến thành chim, bạn Tích Chu đã hối hận và tìm cách cứu bà trở lại thành người để sống với bạn.. -Các con ơi chúng mình có yêu bà không nhỉ? Vây cô con mình hãy thể hiên tình cảm với bà qua bài hát “tình thương bà cháu” nhé! * §µm tho¹i: + Trong câu chuyện có những nhân vật nào? + Bà đã thương yêu Tích Chu như thế nào? +Tích Chu có thương bà không? Vì sao con biết? + Tại sao bà bị ốm + Vì sao bà lại biến thành chim? + Tích Chu đã là gì để cứu bà trở lại thành người? + Cuèi cïng hai Bµ ch¸u ®· sèng víi nhau nh­ thÕ nµo? + NÕu con lµ b¹n TÝch Chu khi bµ bÞ bÖnh con sÏ lµm g×? - Cô giáo dục trẻ biết vâng lời ông bà, bố mẹ,yêu thương, kính trọng, biết quan tâm chăm sóc đến mọi người trong gia đình. - Các con ơi các con có muốn nghe lại câu chuyện một lần nữa không nhỉ? Sau đây mời các con đến với sân khấu kịch của “Sứ sở thần tiên” để cùng xem lại câu chuyện qua tiểu phẩm “Cậu bé Tích Chu” - C« kÓ chuyÖn lÇn 3: Cô đóng kịch và kể lại chuyện cho trẻ nghe 3)KÕt thóc - Chương trình “sứ sở thần tiên” đến đây là kết thúc rồi để khép lại chương trình xin mời các bé đứng lên để hát 1 bài hát thật hay nào! - Hát “Cả nhà thương nhau” .- Chó ý l¾ng nghe. -Trẻ hát -Trẻ trả lời - TruyÖn TÝch Chu ¹. - TrÎ chó ý l¾ng nghe - Tích Chu, bà cua Tích Chu và bà tiên nữa ạ - Có thức gì ngon bà cũng nhường cho Tích Chu, Ban đêm khi ngu bà thức để quạt cho Tích Chu -Không,vì Tích Chu suôt ngày rong chơi - Vì bà làm việc vất vả ăn uống lại kham khổ ạ. -Vì bà khát nước quá ạ - Đi lấy nước suối tiên cho bà uống -Sống hạnh phúc Tích Chu luôn yêu thương chăm sóc bà - Trẻ trả lời - Trẻ chú ý nghe -Trẻ hát

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docgiao an truyen Tich chu.doc
Tài liệu liên quan