Giáo án môn học Tin học khối 8 - Tuần 17

I. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức: - Củng cố cho HS khắc sâu kiến thức đã học, kiểm tra lại việc lĩnh hội kiến thức của HS.

 2. Kĩ năng: - Rèn luyện cho HS có kỹ năng trình bày bài, và biết vận dụng kiến thức đã học để trả lời.

 - Đánh giá khả năng tự học, mức độ tiếp thu của mình

 3. Thái độ: - Giáo dục cho HS tính cẩn thận, chính xác.

4. Năng lực: Xác định lại Khả năng nghiên cứu, khả năng tự học

II. CHUẨN BỊ

 1. Giáo viên: Giải đề kiểm tra.

 2. Học sinh: Nhớ lại bài đã làm

 

docx3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 09/03/2019 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn học Tin học khối 8 - Tuần 17, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA HỌC KÌ I TIN HỌC 8 Tuần 17 Tiết (PPCT): 33 Tin học 8 I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức: - Hệ thống hóa lại kiến thức đã học 2. Về kĩ năng: - Tự đánh giá khả năng tự học, mức độ tiếp thu của mình 3. Về thái độ: Biết cách biểu diễn thông tin trong chương trình. Năng lực: Khả năng nghiên cứu, khả năng tự học II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Chủ đề Cấp độ → ↓ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Cấp độ thấp Cấp độ cao TN TL TN TL TN TL TN TL Máy tính và chương trình máy tính 1C 0,5Đ 1C 0,5Đ Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình 1C 0,5Đ 1C 0,5Đ Làm quen với Turbo Pascal 1C 0,5Đ 1C 0,5Đ 2C 1Đ Chương trình máy tính và dữ liệu 2C 1Đ 1C 2Đ 3C 3Đ Sử dụng biến trong chương trình 2C 1Đ 2C 1Đ Câu lệnh điều kiện 1C 4Đ 1C 4Đ Tổng số câu Tổng số điểm 6C 3Đ 1C 0,5Đ 1C 0,5Đ 1C 2Đ 1C 4Đ 10C 10Đ III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 1. Ổn định lớp Kiểm tra số HS vắng 2. Dạy – học bài mới Phát bài kiểm tra cho HS TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĨNH NGHIỆP HỌ VÀ TÊN:.................................................... LỚP:................................................................. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018 MÔN: TIN HỌC 8 THỜI GIAN: 45 PHÚT ( Không tính thời gian phát đề ) Điểm Lời phê của thầy (cô) giáo I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Em hãy khoanh tròn trước câu trả lời đúng ( mỗi câu 0,5 điểm ) Câu 1:Các dãy bit (0101...) là cơ sở để tạo ra ngôn ngữ gì? A. Ngôn ngữ lập trình B. Ngôn ngữ tiếng Anh C. Ngôn ngữ tiếng Việt D. Ngôn ngữ máy Câu 2: Program là từ khóa khai báo gì? A. Tên chương trình B. Các thư viện C. Điểm bắt đầu chương trình D. Điểm kết thúc chương trình Câu 3: Sau khi soạn thảo, ta nhấn tổ hợp nào để dịch và chạy chương trình A. Alt + F9 B. Ctrl + F6 C. Ctrl + F9 D. Alt + F6 Câu 4: Integer là kiểu dữ liệu? A. Số nguyên B. Số thực C. Chuỗi D. Chữ Câu 5: Cách chuyển biểu thức ax2 +bx+c nào sau đây là đúng A. a*x2 +b*x+c B. a*x*x+b*x+c*x C. a*x*x +b.x +c*x D. a*x*x + b*x+c Câu 6: Kiểu dữ liệu String có phạm vi giá trị là A. Một ký tự trong bảng chữ cái B. Xâu ký tự tối đa 522 ký tự C. Xâu ký tự tối đa 525 ký tự D. Xâu ký tự tối đa 255 ký tự Câu 7: Div là phép toán gì? A. Chia lấy phần nguyên B. Chia lấy phần dư C. Cộng D. Trừ Câu 8: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng A. Const x:real; B. Var 4hs: Integer C. Var Tb : real; D. Var R=30; II. TỰ LUẬN (6 điểm) Câu 1 (2 điểm): a) 2Div3 – 2Mod3 + 3Div2 – 3Mod2 = b) 1/3 – 2*7Mod2 – 8Div4*4 = Câu 2 (4 điểm): Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình Pascal thực hiện: Nhập vào 3 cạnh của một tam giác, tương ứng với 3 biến a, b, c. Kiểm tra và xuất thông báo a, b, c có phải là 3 cạnh của tam giác cân hay không? Nếu không phải thì thông báo: “Không phải 3 cạnh của tam giác cân” Ví dụ: Nhap canh a = 6 Nhap canh b = 6 Nhap canh c = 8 La 3 canh cua tam giac can Bài làm TRẢ BÀI Tuần 17 Tiết (PPCT): 34 Tin học 8 I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Củng cố cho HS khắc sâu kiến thức đã học, kiểm tra lại việc lĩnh hội kiến thức của HS. 2. Kĩ năng: - Rèn luyện cho HS có kỹ năng trình bày bài, và biết vận dụng kiến thức đã học để trả lời. - Đánh giá khả năng tự học, mức độ tiếp thu của mình 3. Thái độ: - Giáo dục cho HS tính cẩn thận, chính xác. Năng lực: Xác định lại Khả năng nghiên cứu, khả năng tự học II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Giải đề kiểm tra. 2. Học sinh: Nhớ lại bài đã làm 3. ĐÁP ÁN. Phần I/ Trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đ.án D A C A D D A C Phần II: Tự luận (6 điểm) Câu 1: (2đ) a) = -2 (1đ) b) = -7.6 (1đ) Câu 2: (4đ) Program kiem_tra_3_canh; Uses crt; Var a,b,c:integer; (1đ) Begin Write(‘nhap 3 canh: ’); readln(a,b,c); (1đ) If (a=b)or(a=c)or(b=c) then writeln(‘La 3 canh cua tam giac can’) (1đ) Else writeln(‘Khong la 3 canh cua tam giac can’); (1đ) Readln End. BAN GIÁM HIỆU (Duyệt) TỔ TRƯƠNG (Kiểm tra)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTuần 17.docx
Tài liệu liên quan