Giáo án môn học Tin học khối 8 - Tuần 18

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Hệ thống lại kiến thức đã học

2. Kĩ năng: Hoàn thiện kiến thức kỉ năng chương trình

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

4. Năng lực: Năng lực tự học, tự nghiên cứu, năng lực hợp tác.

II. Phương tiện dạy học:

- Giáo viên: Tư liệu, SGK, phòng máy

- Học sinh: Vở ghi, SGK.

 

docx4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 09/03/2019 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn học Tin học khối 8 - Tuần 18, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 7: CÂU LỆNH LẶP (TT) Tuần 18 Tiết (PPCT): 35 Tin học 8 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết nhu cầu cần có cấu trúc lặp trong ngôn ngữ lập trình. - Biết ngôn ngữ lập trình dùng cấu trúc lặp để chỉ dẫn máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công việc nào đó một số lần. 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng vận dụng và biểu diễn câu lệnh lặp 3. Thái độ: Yêu thích môn học. 4. Năng lực - Khả năng tự học, tự nghiên cứu, hoạt động nhóm. II. Phương tiện dạy học - Giáo viên: Tư liệu, bài soạn sách giáo khoa, máy tính cá nhân, máy chiếu. - Học sinh: SGK, vở, kiến thức đã học III. Hoạt động dạy học Nội dung Mô tả hoạt động của thầy và trò Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Dẫn dắt vào bài (thời gian: 5 phút) Mục tiêu: Nhắc lại cho HS về cú pháp câu lệnh lặp. - GV đưa ra câu hỏi: - Viết cú pháp câu lệnh lặp - GV nhận xét, gợi mở dẫn dắt vào bài - 1 HS lên bảng viết - HS khác nhận xét - Cả lớp theo dõi và lắng nghe. Hoạt động 2: Tính tổng và tích bằng câu lệnh lặp: Mục tiêu: Tìm hiểu các ví dụ về câu lệnh lặp (thời gian:35 phút) 2. Tính tổng và tích bằng câu lệnh lặp: Ví dụ 5: Chương trình sau đây sẽ tính tổng N số tự nhiên đầu tiên với N nhập từ bàn phím. Program tinh_tong; Var N,i: Integer; S: longint; Begin Writeln(‘nhap so N =’); Readln(N); S:=0; For i:=1 to N do S:=S+i Witeln(‘tong la:’,S); Readln; End. Ví dụ 6: Ta kí hiệu N! là tích N số tự nhiên đầu tiên: N! = 1.2.3N Program tinh_giai_thua; Var N,i: Integer; P: Longint; Begin Write(‘N =’); readln(N); P:=1; For i:=1 to N do P:=P*i; Wirteln(N,’!=’,P); Readln; End. Ví dụ 5: Chương trình sau đây sẽ tính tổng N số tự nhiên đầu tiên với N nhập từ bàn phím. - Yêu cầu các nhóm thảo luận và hoàn thành bài tập. - GV nhận xét, sửa lại phần giải thích chưa đúng ở các nhóm. - GV chốt lại kiến thức - Ví dụ 6: Ta kí hiệu N! là tích N số tự nhiên đầu tiên: N! = 1.2.3N - Yêu cầu HS viết chương trình theo sự hướng dẫn của GV - Yêu cầu các nhóm thảo luận và hoàn thành bài tập. - GV nhận xét, sửa lại phần giải thích chưa đúng ở các nhóm. - GV nhận xét và chốt lại kiến thức. HS chú ý lắng nghe - HS thực hiện theo yêu cầu. - Các nhóm thảo luận - Đại diện nhóm trả lời - HS nhóm khác nhận xét - HS ghi bài -HS chú ý lắng nghe, ghi nhớ kiến thức. - HS thực hiện theo yêu cầu. - Các nhóm thảo luận - Đại diện nhóm trả lời - HS nhóm khác nhận xét - HS ghi bài -HS chú ý lắng nghe, ghi nhớ kiến thức. Hoạt động 3: Củng cố và dặn dò (thời gian: 5 phút) - Yêu cầu học lại nội dung và ghi nhớ thuật toán làm bài. - Yêu cầu HS tổng kết nội dung đã học - Tiết sau: “Bài tập” - HS đọc nội dung - HS ghi nhớ. Rút kinh nghiệm: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... BÀI TẬP Tuần 18 Tiết (PPCT): 36 Tin học 8 Mục tiêu: 1. Kiến thức: Hệ thống lại kiến thức đã học 2. Kĩ năng: Hoàn thiện kiến thức kỉ năng chương trình 3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, yêu thích môn học. 4. Năng lực: Năng lực tự học, tự nghiên cứu, năng lực hợp tác. Phương tiện dạy học: - Giáo viên: Tư liệu, SGK, phòng máy - Học sinh: Vở ghi, SGK. Hoạt động dạy học : Nội dung Mô tả hoạt động của thầy và trò Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Dẫn dắt vào bài (thời gian: 5 phút) Mục tiêu: HS nhắc lại được cú pháp câu lệnh lặp - GV đưa ra câu hỏi: - Viết cú pháp câu lệnh lặp - GV nhận xét, gợi mở dẫn dắt vào bài - 1 HS trả lời - HS khác nhận xét - Cả lớp theo dõi và ghi bài Hoạt động 2: Ôn tập (thời gian: 35 phút) Mục tiêu: Hệ thống lại nội dung lý thuyết, bài tập đã học Bài tập 1: Viết chương trình in ra màn hình bảng cửu chương 2. Program in_bang_cuu_chuong ; Var i: integer; Begin For i:= 1 to 10 do Writeln(‘2 lan’,i,’=’i*2); Readln; End. *Bài tập 2: Program TINH_X_LUY_THUA_N; Uses crt; Var i,n,x: integer; lt: real; Begin writeln(‘tinh luy thua x mu n:’); writeln(‘nhap x:’); readln(x); writeln(‘nhap n:’); readln(n); lt:= 1; for i:=1 to n do lt:=lt*i; writeln(‘ x^n :’,lt); readln end. - GV đưa ra bài tập: *Bài tập 1: Viết chương trình in ra màn hình bảng cửu chương 2. - Yêu cầu HS viết chương trình. - Nhận xét chương trình của HS - Yêu cầu HS dịch, sửa lỗi và chạy chương trình - GV nhận xét, sửa lại phần chưa đúng ở các nhóm. - GV chốt lại kiến thức *Bài tập 2: Tính xn (Với n là số nguyên không âm). - Yêu cầu các nhóm thảo luận và hoàn thành bài tập. - Yêu cầu HS viết chương trình. - Nhận xét chương trình của HS - Yêu cầu HS dịch, sửa lỗi và chạy chương trình - GV nhận xét, sửa lại phần chưa đúng ở các nhóm. - GV chốt lại kiến thức - Các nhóm làm bài. - Đại diện 1 nhóm trả lời các nhóm khác bổ sung. - Các nhóm thực hành - Cả lớp theo dõi và ghi bài - HS ghi bài - HS đọc đề bài => suy nghĩ và làm bài. - Các nhóm làm bài. - Đại diện 1 nhóm trả lời các nhóm khác bổ sung. - Các nhóm thực hành - Cả lớp theo dõi và ghi bài - HS ghi bài Hoạt động 3: Củng cố và dặn dò (thời gian: 5 phút) - Yêu cầu học lại nội dung và ghi nhớ - Bài tập về nhà: Bài tập 6, 7 SGK Tr 61 - Tiết sau: Ôn tập - HS trả lời - HS ghi nhớ. Rút kinh nghiệm: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... BAN GIÁM HIỆU (Duyệt) TỔ TRƯỞNG (Kiểm tra)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTuần 18.docx
Tài liệu liên quan