Giáo án môn Mĩ thuật lớp 2 (cả năm)

I. MỤC TIÊU

- Kiến thức: HS phân tích và đánh giá được sản phẩm mĩ thuật ở mức độ đơn giản: Nêu được nội dung chủ đề, hình ảnh, màu sắc của bức tranh và cảm nhận về bức tranh đó.

- Kỹ năng: Lựa chọn được hoạt động, hình ảnh yêu thích và tạo được bức tranh theo chủ đề

- Thái độ: Giáo dục học sinh có tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC

1. Phương pháp: Vẽ cùng nhau và sáng tạo các câu chuyện

2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp.

III. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN

1. GV chuẩn bị : Sản phẩm, hình ảnh minh hoạ phù hợp với nội dung chủ đề.

2. HS chuẩn bị : giấy vẽ, kéo, màu, chất liệu yêu thích

 

doc40 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Mĩ thuật lớp 2 (cả năm), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
sát (hình 6.1, 6.2 MT2/tr26, 27), trao đổi, nêu: Tên, hình dạng, màu sắc, các bộ phận chính của hoa, lá; cách trang trí hoa, lá. - Mời đại diện 3 nhóm trình bày trước lớp. - Yêu cầu lớp nhận xét, bổ sung. - GV chốt, liên hệ GDHS ý thức chăm sóc bảo vệ cây Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện - Yêu cầu HS quan sát (H 6.3, 6.4 sách MT2/tr27, 28), nêu cách thực hiện. - GV chốt, làm mẫu; cho HS tham khảo. Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành - Tổ chức HS thực hành: vẽ, trang trí hoa, lá theo ý thích. + HS chậm: tạo được hình hoa hoặc lá đơn giản. + HSNK: Tạo được hình hoa hoặc lá sinh động. - GV theo dõi, góp ý thêm Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học - GV nhận xét một số bài vẽ, khen ngợi, động viên HS HS làm việc nhóm - HS kể tên một số loại hoa, lá cây - HS quan sát, trao đổi theo gợi ý của GV - Đại diện 3 nhóm trình bày. - Lớp nhận xét, bổ sung. HS lắng nghe. - HS lắng nghe, có ý thức chăm sóc bảo vệ cây HS làm việc cả lớp - HS quan sát, nêu. - HS lắng nghe, theo dõi GV vẽ mẫu HS làm cá nhân - HS thực hành. - HS chậm, HS năng khiếu thực hành theo khả năng - HS lắng nghe - HS nêu cảm nhận về tiết học - HS lắng nghe 4. Củng cố-Dặn dò: GV gợi ý HS củng cố nội dung chủ đề, tiết 1. Nhắc HS chuẩn bị giấy vẽ, giấy màu, hồ dán, kéo để học chủ đề 6 " Khu vườn kì diệu", tiết 2. Tuần 14 Lớp: 2 Thứ Ba ngày .... tháng ... năm ...... CHỦ ĐỀ 6: KHU VƯỜN KÌ DIỆU (Tiết 2) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Nhận ra và nêu được vẻ đẹp, đặc điểm về hình dáng, màu sắc của một số loại hoa, lá cây. - Kỹ năng: Biết cách vẽ và trang trí hoa, lá. Biết sắp xếp các hình hoa, lá đã trang trí để tạo được bức tranh khu vườn. - Thái độ: Giáo dục học sinh có tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn. **GDBVMT: HS biết tham gia vào các hoạt động bảo vệ cây. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Vận dụng quy trình vẽ cùng nhau 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp, nhóm. III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Hình ảnh về lá cây, một số bài vẽ về hoa, lá. 2. HS chuẩn bị: Màu vẽ, giấy vẽ, giất màu, kéo, hồ dán, lá cây, hoa, sản phẩm tiết 1 IV. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1. Ổn định. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS, nhận xét. 3. Bài mới: Lớp khởi động với trò chơi ghép hình; GV giới thiệu vào bài. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu - GV gợi ý HS tìm hiểu bức tranh: + Em tạo sản phẩm gì? Em làm như thế nào ++ Theo em màu sắc em vẽ phù hợp chưa? + Theo em sản phẩm có cần thêm hay bớt chi tiết nào không? + Để tạo thành sản phẩm của nhóm, theo em nên làm thế nào? Hoạt động 2: Thực hành - Tổ chức HS thực hành, tạo sản phẩm nhóm + HS chậm: Tạo được bức tranh đơn giản + HSNK: Tạo được bức tranh sinh động, hình ảnh chặt chẽ, màu sắc phù hợp chủ đề - GV theo dõi, góp ý thêm Hoạt động 3: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm - Tổ chức HS trưng bày, GV theo dõi, góp ý. - GV gợi ý HS giới thiệu sản phẩm (ý tưởng) Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học - GV nhận xét, đánh giá HS về kiến thức, kĩ năng, năng lực, phẩm chất, trải nghiệm; khen ngợi, động viên HS, liên hệ GDHS tham gia vào các hoạt động bảo vệ cây HS làm cả lớp - HS tìm hiểu bức tranh, trả lời câu hỏi theo gợi ý của GV HS làm việc nhóm. - HS thực hành, ghép các hình cơ bản để tạo ý tưởng - HS chậm, HS năng khiếu thực hành theo khả năng - HS lắng nghe HS làm cả lớp - HS trưng bày, tìm ý tưởng theo ý thích HS làm cả lớp - HS nêu cảm nhận về tiết học - HS lắng nghe, biết tham gia vào các hoạt động bảo vệ cây 4. Củng cố-Dặn dò: GV gợi ý HS củng cố nội dung chủ đề, tiết 2. Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng học tập để học chủ đề 6 " Khu vườn kì diệu", tiết 3. Tuần 15 Lớp: 2 Thứ Ba ngày .... tháng ... năm ...... CHỦ ĐỀ 6: KHU VƯỜN KÌ DIỆU (Tiết 3) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Nhận ra và nêu được vẻ đẹp, đặc điểm về hình dáng, màu sắc của một số loại hoa, lá cây. - Kỹ năng: Biết cách vẽ và trang trí hoa, lá. Biết sắp xếp các hình hoa, lá đã trang trí để tạo được bức tranh khu vườn. - Thái độ: Giáo dục học sinh có tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn. **GDBVMT: HS biết phê phán các hành động phá hoại cây.. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Vận dụng quy trình vẽ cùng nhau 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp. III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Hình ảnh về lá cây, một số bài vẽ về hoa, lá. 2. HS chuẩn bị: Màu vẽ, giấy A3, kéo, hồ dán, sản phẩm tiết 2 IV. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1. Ổn định. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS, nhận xét. 3. Bài mới: Lớp khởi động với trò chơi đố bạn; GV giới thiệu vào bài. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm - GV chia khu vực trưng bày - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm - GV hướng dẫn HS giới thiệu về sản phẩm của nhóm (chủ đề bức tranh, các hoạt động, hình ảnh, màu sắc, cách sắp xếp các hình ảnh trong tranh). - GV gợi ý HS trong lớp cùng tham gia đặt câu hỏi để nhóm chia sẻ, học tập: + Em thích bức tranh vẽ khu vươn của nhóm nào? Em hãy chia sẻ với lớp cách thể hiện bức tranh của nhóm mình + Em có nhận xét gì về hình ảnh, màu sắc, đường nét trang trí hoa, lá? + Khu vườn của nhóm em đang ở mùa nào trong năm (xuân, hạ, thu, đông)? Vì sao em biết? + Em có thích những khu vườn nhiều bóng mát, hoa quả không? Em làm gì để chăm sóc cây cối? Hoạt động 2: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học, HS tự đánh giá về kiến thức, kĩ năng, năng lực, phẩm chất - GV đánh giá lại, khen ngợi, động viên HS. HS làm việc cả lớp - Các nhóm nhận vị trí trưng bày của nhóm mình và trưng bày. - HS giới thiệu sản phẩm của mình, nhóm mình theo gợi ý của GV. - Các tổ, HS trong lớp cùng tham gia đặt câu hỏi để nhóm chia sẻ, học tập HS làm việc cả lớp - HS nêu cảm nhận riêng, tự đánh giá - HS lắng nghe 4. Củng cố-Dặn dò: GV gợi ý HS tổng kết chủ đề; gợi ý HS làm phần vận dụng sáng tạo. Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng học tập để học chủ đề 7 " Con vật thân quen", tiết 1. Tuần 16 Lớp: 2 Thứ Ba ngày .... tháng ... năm ...... CHỦ ĐỀ 7: CON VẬT THÂN THUỘC (Tiết 1) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Nhận ra và nêu được hình dáng, đặc điểm riêng và cảm nhận vẻ đẹp của một số con vật thân thuộc. - Kỹ năng: Vẽ, xé dán, nặn được những con vật thân thuộc. - Thái độ: Giáo dục học sinh có tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn. **GDBVMT: Có ý thức chăm sóc, bảo vệ vật nuôi trong gia đình. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Vận dụng quy trình vẽ cùng nhau, tạo hình 2D hoặc 3D 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp, cặp, cá nhân III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Hình ảnh về con vật, một số bài vẽ về con vật. 2. HS chuẩn bị: Màu vẽ, giấy vẽ, giấy màu, hồ dán,.... IV. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1. Ổn định. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS, nhận xét. 3. Bài mới: Lớp khởi động với trò chơi "Ai nhanh, ai đúng"; GV giới thiệu vào bài. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu - Yêu cầu HS quan sát (hình 7.1, 7.2 MT2/tr31, 32), trao đổi, nêu: + Tên, hình dáng, màu sắc, các chi tiết nổi bật, hoạt động của các con vật. + Các chất liệu thể hiện, màu sắc trong các sản phẩm. - Mời đại diện một vài cặp trình bày trước lớp. - Yêu cầu lớp nhận xét, bổ sung. - GV chốt, liên hệ GDHS ý thức chăm sóc bảo vệ con vật. Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện - Yêu cầu HS quan sát (H 7.3, 7.4 MT2/tr32), nêu hình thức, chất liệu, cách thực hiện. - GV chốt, làm mẫu; cho HS tham khảo. Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành - Tổ chức HS thực hành: vẽ, xé dán con vật theo ý thích. (HS chậm: tạo được hình con vật đơn giản; HSNK: Tạo được hình con vật sinh động, rõ đặc điểm) - GV theo dõi, góp ý thêm Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học - GV nhận xét một số bài vẽ, khen ngợi, động viên HS HS làm việc cặp - HS kể tên một số loại hoa, lá cây - HS quan sát, trao đổi theo gợi ý của GV - Đại diện một vài cặp trình bày. - Lớp nhận xét, bổ sung. HS lắng nghe. - HS lắng nghe, có ý thức chăm sóc bảo vệ cây HS làm việc cả lớp - HS quan sát, nêu. - HS lắng nghe, theo dõi GV vẽ mẫu HS làm cá nhân - HS thực hành (HS chậm, HS năng khiếu thực hành theo khả năng) - HS lắng nghe - HS nêu cảm nhận về tiết học - HS lắng nghe 4. Củng cố-Dặn dò: GV gợi ý HS củng cố nội dung chủ đề 7, tiết 1; Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng học tập để học chủ đề 7 " Con vật thân quen", tiết 2. Tuần 17 Lớp: 2 Thứ Ba ngày .... tháng ... năm ...... CHỦ ĐỀ 7: CON VẬT THÂN THUỘC (Tiết 2) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Nhận ra và nêu được hình dáng, đặc điểm riêng và cảm nhận vẻ đẹp của một số con vật thân thuộc. - Kỹ năng: Vẽ, xé dán, nặn được những con vật thân thuộc. - Thái độ: Giáo dục học sinh có tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn. **GDBVMT: Biết một số biện pháp bảo vệ vật nuôi trong gia đình. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Vận dụng quy trình vẽ cùng nhau, tạo hình 2D hoặc 3D 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp, cặp, cá nhân III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Hình ảnh về con vật, một số bài vẽ về con vật. 2. HS chuẩn bị: Màu vẽ, giấy vẽ, giấy màu, hồ dán, sản phẩm ở tiết 1, .... IV. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1. Ổn định. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS, nhận xét. 3. Bài mới: Lớp khởi động với trò chơi "Nghe thơ đoán tên con vật"; GV giới thiệu vào bài. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu - GV gợi ý HS tìm hiểu bức tranh: + Em tạo con vật gì? Em làm như thế nào + Theo em hình dáng, màu sắc em vẽ phù hợp chưa? + Theo em sản phẩm có cần thêm hay bớt chi tiết nào không? + Để tạo thành sản phẩm của nhóm, theo em nên làm thế nào? Hoạt động 2: Thực hành - Tổ chức HS thực hành, tạo sản phẩm nhóm + HS chậm: Tạo được bức tranh đơn giản về con vật. + HSNK: Tạo được bức tranh về con vật sinh động. - GV theo dõi, góp ý thêm Hoạt động 3: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm - Tổ chức HS trưng bày, GV theo dõi, góp ý. - GV gợi ý HS giới thiệu sản phẩm (ý tưởng) Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học - GV nhận xét, đánh giá về kiến thức, kĩ năng, năng lực, phẩm chất, trải nghiệm; khen ngợi, động viên HS; liên hệ GDHS một số biện pháp bảo vệ vật nuôi trong gia đình. HS làm cả lớp - HS tìm hiểu bức tranh, trả lời câu hỏi theo gợi ý của GV HS làm việc nhóm. - HS thực hành tạo sản phẩm nhóm - HS chậm, HS năng khiếu thực hành theo khả năng - HS lắng nghe HS làm cả lớp - HS trưng bày, tìm ý tưởng theo ý thích - HS giới thiệu sản phẩm HS làm cả lớp - HS nêu cảm nhận về tiết học - HS lắng nghe, biết một số biện pháp bảo vệ vật nuôi trong gia đình. 4. Củng cố-Dặn dò: GV gợi ý HS củng cố nội dung chủ đề 7, tiết 2; Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng học tập để học chủ đề 8 " Mâm quả ngày Tết", tiết 1. Tuần 18 Lớp: 2 Thứ Ba ngày .... tháng ... năm ...... CHỦ ĐỀ 7: CON VẬT THÂN THUỘC (Tiết 3) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Nhận ra và nêu được hình dáng, đặc điểm riêng và cảm nhận vẻ đẹp của một số con vật thân thuộc. - Kỹ năng: Vẽ, xé dán, nặn được những con vật thân thuộc. - Thái độ: Giáo dục học sinh có tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn. **GDBVMT: Biết tham gia vào một số hoạt động bảo vệ động vật. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Vận dụng quy trình vẽ cùng nhau, tạo hình 2D hoặc 3D 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp. III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Hình ảnh về con vật, một số bài vẽ về con vật. 2. HS chuẩn bị: Màu vẽ, giấy vẽ, giấy màu, hồ dán, sản phẩm ở tiết 2, .... IV. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1. Ổn định. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS, nhận xét. 3. Bài mới: GV nhận xét nhanh một số sản phẩm ở tiết 2; GV giới thiệu vào bài. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm - GV hướng dẫn HS giới thiệu về sản phẩm của nhóm (chủ đề bức tranh, hình ảnh, màu sắc, chất liệu, cách sắp xếp các hình ảnh trong tranh). - GV gợi ý HS trong lớp cùng tham gia đặt câu hỏi để nhóm chia sẻ, học tập: + Các con vật trong bức tranh đang làm gì? Ở đâu? + Câu chuyện em muốn kể về các con vật trong bức tranh là gì? + Em muốn kể câu chuyện về các con vật trong tranh bằng hình thức sắm vai hay thuyết trình? + Nếu em nuôi một con vật, em sẽ làm gì để chăm sóc bảo vệ nó? Hoạt động 2: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học, HS tự đánh giá về kiến thức, kĩ năng, năng lực, phẩm chất - GV đánh giá lại, khen ngợi, động viên HS. HS làm việc cả lớp - Các nhóm trưng bày sản phẩm. - HS giới thiệu sản phẩm của mình, nhóm mình theo gợi ý của GV. - Các tổ, HS trong lớp cùng tham gia đặt câu hỏi để nhóm chia sẻ, học tập HS làm việc cả lớp - HS nêu cảm nhận riêng, tự đánh giá - HS lắng nghe 4. Củng cố-Dặn dò: GV gợi ý HS tổng kết chủ đề 7, gợi ý HS làm phần vận dụng sáng tạo ở nhà; GV liên hệ GDHS tham gia vào một số hoạt động bảo vệ động vật. Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng học tập để học chủ đề 8 " Mâm quả ngày Tết", tiết 1. Tuần 19 Lớp: 2 Thứ Ba ngày .... tháng ... năm ...... CHỦ ĐỀ 8: MÂM QUẢ NGÀY TẾT (Tiết 1) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Nhận ra và nêu được vẻ đẹp, đặc điểm của một số loại quả trong tự nhiên - Kỹ năng: Thể hiện được mâm quả ngày Tết bằng cách vẽ, nặn hoặc xé dán giấy màu. - Thái độ: Giáo dục học sinh có tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Vận dụng quy trình vẽ cùng nhau, tạo hình ba chiều. 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp, cặp, cá nhân III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Hình ảnh về một số loại quả, một số bài vẽ về quả. 2. HS chuẩn bị: Màu vẽ, giấy vẽ, giấy màu, hồ dán, .... IV. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1. Ổn định. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS, nhận xét. 3. Bài mới: Lớp khởi động với bài hát "Quả"; GV giới thiệu vào bài. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu - Yêu cầu HS quan sát (hình 8.1, 8.2 MT2/tr36, 37), trao đổi, nêu: + Tên, hình dáng, màu sắc của một số loại quả trên mâm quả ngày Tết. + Các chất liệu, hình thức thể hiện; hình dáng, màu sắc của các loại quả có giống trong tự nhiên không? + Vị trí các loại quả sắp xếp như thế nào? - Mời đại diện một vài nhóm trình bày trước lớp. - Yêu cầu lớp nhận xét, bổ sung. GV chốt Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện - Yêu cầu HS quan sát (H 8.3a, 8.3b MT2/tr37), nêu hình thức, chất liệu, cách thực hiện. - GV chốt, làm mẫu; cho HS tham khảo. Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành - Tổ chức HS thực hành: vẽ, xé dán hình quả theo ý thích. (HS chậm: tạo được hình quả đơn giản; HSNK: Tạo được hình quả sinh động, rõ đặc điểm) - GV theo dõi, góp ý thêm Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học - GV nhận xét một số sản phẩm, khen ngợi, động viên HS. HS làm việc cặp - HS kể tên một số loại hoa, lá cây - HS quan sát, trao đổi theo gợi ý của GV - Đại diện một vài nhóm trình bày. - Lớp nhận xét, bổ sung. HS lắng nghe. HS làm việc cả lớp - HS quan sát, nêu. - HS lắng nghe, theo dõi GV vẽ mẫu HS làm cá nhân - HS thực hành (HS chậm, HS năng khiếu thực hành theo khả năng) - HS lắng nghe - HS nêu cảm nhận về tiết học - HS lắng nghe 4. Củng cố-Dặn dò: GV gợi ý HS củng cố nội dung chủ đề 8, tiết 1. Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng học tập để học chủ đề 8 " Mâm quả ngày Tết", tiết 2. Tuần 20 Lớp: 2 Thứ Ba ngày .... tháng ... năm ...... CHỦ ĐỀ 8: MÂM QUẢ NGÀY TẾT (Tiết 2) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Nhận ra và nêu được vẻ đẹp, đặc điểm của một số loại quả trong tự nhiên - Kỹ năng: Thể hiện được mâm quả ngày Tết bằng cách vẽ, nặn hoặc xé dán giấy màu. - Thái độ: Giáo dục học sinh có tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Vận dụng quy trình vẽ cùng nhau, tạo hình hai chiều, ba chiều. 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp, cặp. III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Hình ảnh về một số loại quả, một số bài vẽ về quả. 2. HS chuẩn bị: Màu vẽ, giấy vẽ, giấy màu, hồ dán, sản phẩm tiết 1,.... IV. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1. Ổn định. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS, nhận xét. 3. Bài mới: GV cho HS vẽ nhanh một số loại quả vào bảng con; GV giới thiệu vào bài. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu - GV gợi ý HS tìm hiểu bức tranh: + Em tạo hình loại quả gì? Em chọn hình thức nào để thể hiện? + Theo em hình dáng, màu sắc của quả phù hợp chưa? + Theo em sản phẩm có cần thêm hay bớt chi tiết nào không? + Để tạo thành sản phẩm của nhóm, theo em nên làm thế nào? Hoạt động 2: Thực hành - Tổ chức HS thực hành, chỉnh sửa, tạo sản phẩm nhóm + HS chậm: Tạo được bức tranh đơn giản quả. + HSNK: Tạo được bức tranh về quả sinh động. - GV theo dõi, góp ý thêm Hoạt động 3: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm - Tổ chức HS trưng bày, GV theo dõi, góp ý. - GV gợi ý HS giới thiệu sản phẩm (ý tưởng) Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học - GV nhận xét, đánh giá về kiến thức, kĩ năng, năng lực, phẩm chất, trải nghiệm; khen ngợi, động viên HS; liên hệ GDHS một số biện pháp sử dụng quả (trái) cây an toàn. HS làm cả lớp - HS tìm hiểu bức tranh, trả lời câu hỏi theo gợi ý của GV HS làm việc cặp. - HS thực hành tạo sản phẩm nhóm - HS chậm, HS năng khiếu thực hành theo khả năng - HS lắng nghe HS làm cả lớp - HS trưng bày, tìm ý tưởng theo ý thích - HS giới thiệu sản phẩm HS làm cả lớp - HS nêu cảm nhận về tiết học - HS lắng nghe, biết một số biện pháp sử dụng quả (trái) cây an toàn. 4. Củng cố-Dặn dò: GV gợi ý HS củng cố nội dung chủ đề 8, tiết 2. Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng học tập để học chủ đề 8 " Mâm quả ngày Tết", tiết 3. Tuần 21 Lớp: 2 Thứ Ba ngày .... tháng ... năm ...... CHỦ ĐỀ 8: MÂM QUẢ NGÀY TẾT (Tiết 3) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Nhận ra và nêu được vẻ đẹp, đặc điểm của một số loại quả trong tự nhiên - Kỹ năng: Thể hiện được mâm quả ngày Tết bằng cách vẽ, nặn hoặc xé dán giấy màu. - Thái độ: Giáo dục học sinh có tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Vận dụng quy trình vẽ cùng nhau, tạo hình hai chiều, ba chiều. 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp, cặp. III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Hình ảnh về một số loại quả, một số bài vẽ về quả. 2. HS chuẩn bị: Màu vẽ, giấy vẽ, giấy màu, hồ dán, sản phẩm tiết 2,.... IV. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1. Ổn định. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS, nhận xét. 3. Bài mới: Lớp khởi động với trò chơi: Ghép hình; GV giới thiệu vào bài. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm - GV hướng dẫn HS giới thiệu về sản phẩm của nhóm (chủ đề bức tranh, hình ảnh, màu sắc, chất liệu, cách sắp xếp các hình ảnh trong tranh). - GV gợi ý HS trong lớp cùng tham gia đặt câu hỏi để nhóm chia sẻ, học tập: + Em đã tạo hình quả gì? + Mâm quả của nhóm bạn có những quả gì? + Vì sao nhóm em lại quyết định bày mâm quả như thế này? + Em có nhận xét gì (hình dáng, màu sắc) về mâm quả của nhóm em/ nhóm bạn. + Nhà em có trồng loại cây ăn quả nào không? Em sẽ làm gì để chăm sóc bảo vệ nó? Hoạt động 2: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học, HS tự đánh giá về kiến thức, kĩ năng, năng lực, phẩm chất - GV đánh giá lại, khen ngợi, động viên HS. HS làm việc cả lớp - Các nhóm trưng bày sản phẩm. - HS giới thiệu sản phẩm của mình, nhóm mình theo gợi ý của GV. - Các tổ, HS trong lớp cùng tham gia đặt câu hỏi để nhóm chia sẻ, học tập HS làm việc cả lớp - HS nêu cảm nhận riêng, tự đánh giá - HS lắng nghe 4. Củng cố-Dặn dò: GV gợi ý HS tổng kết chủ đề 8; gợi ý HS vẽ bức tranh mâm quả để trang trí trong ngày Tết. Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng học tập để học chủ đề 9. Tuần 22 Lớp: 2 Thứ Ba ngày .... tháng ... năm ...... CHỦ ĐỀ 9: SẮC MÀU THIÊN NHIÊN (Tiết 1) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Nhận ra và nêu được vẻ đẹp của màu sắc trong thiên nhiên. - Kỹ năng: Vẽ được tranh phong cảnh đơn giản và vẽ màu theo ý thích. - Thái độ: Giáo dục học sinh có tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của nhóm. **GDBVMT: HS ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Vận dụng phương pháp trực quan; gợi mở; luyện tập, thực hành. . 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp, cặp. III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Hình ảnh về thiên nhiên, hình minh họa cách vẽ. 2. HS chuẩn bị: Màu vẽ, giấy vẽ, giấy màu, hồ dán,.... IV. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1. Ổn định. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS, nhận xét. 3. Bài mới: GV cho HS quan sát một số tranh về thiên nhiên; GV giới thiệu chủ đề. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu - Yêu cầu HS quan sát (hình 9.1, 9.2 MT2/tr40, 41), trao đổi: + Kể tên các phong cảnh thiên nhiên; sự vật, màu sắc của phong cảnh thiên nhiên? + Tranh vẽ phong cảnh gì? màu sắc trong tranh có giống màu sắc trong tự nhiên không? - Mời đại diện 4 nhóm trình bày trước lớp. - Yêu cầu lớp nhận xét, bổ sung. GV chốt - GV liên hệ GDHS ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện - Yêu cầu HS quan sát (H 9.3, 9.4 MT2/tr41, 42), nêu cách thực hiện, tìm thêm ý tưởng. - GV chốt, làm mẫu; cho HS tham khảo. Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành - Tổ chức HS thực hành vẽ bức tranh về thiên nhiên theo ý thích. (HSNK: vẽ được bức tranh về thiên nhiên sinh động, bố cục chặt chẽ, màu sắc hài hòa) - GV theo dõi, góp ý thêm Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học - GV nhận xét một số sản phẩm, khen ngợi, động viên HS. HS làm việc cặp - HS kể tên một số loại hoa, lá cây - HS quan sát, trao đổi theo gợi ý của GV - Đại diện 4 nhóm trình bày. - Lớp nhận xét, bổ sung. HS lắng nghe. - HS có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường HS làm việc cả lớp - HS quan sát, nêu. - HS lắng nghe, theo dõi GV vẽ mẫu HS làm cá nhân hoặc nhóm. - HS thực hành theo khả năng, ý tưởng riêng. - HS lắng nghe - HS nêu cảm nhận về tiết học - HS lắng nghe 4. Củng cố-Dặn dò: GV gợi ý HS củng cố nội dung chủ đề 9, tiết 1.Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng học tập để học tiếp chủ đề 9, tiết 2. Tuần 23 Lớp: 2 Thứ Ba ngày .... tháng ... năm ...... CHỦ ĐỀ 9: SẮC MÀU THIÊN NHIÊN (Tiết 2) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Nhận ra và nêu được vẻ đẹp của màu sắc trong thiên nhiên. - Kỹ năng: Vẽ được tranh phong cảnh đơn giản và vẽ màu theo ý thích. - Thái độ: Giáo dục học sinh có tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của nhóm. **GDBVMT: HS ý thức tham gia vào các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Vận dụng phương pháp trực quan; gợi mở; luyện tập, thực hành. . 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp, nhóm, cá nhân. III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Hình ảnh về thiên nhiên, hình minh họa cách vẽ. 2. HS chuẩn bị: Màu vẽ, giấy vẽ, sản phẩm ở tiết 1,.... IV. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1. Ổn định. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS, nhận xét. 3. Bài mới: Lớp khởi động với trò chơi đố bạn; GV giới thiệu vào bài. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu - GV gợi ý HS tìm hiểu bức tranh: + Em vẽ phong cảnh gì? Trong tranh có những hình ảnh gì? Hình ảnh nào là hình ảnh chính? + Em vẽ tranh đó như thế nào? + Theo em, bức tranh có cần thêm hay bớt chi tiết nào không? Hoạt động 2: Thực hành - Tổ chức HS thực hành, hoàn thiện bài vẽ. + HSNK: sử dụng được màu sắc đậm nhạt để thể hiện không gian ( xa, gần), sáng tối, thời tiết. - GV theo dõi, góp ý thêm Hoạt động 3: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm - Tổ chức HS trưng bày, GV theo dõi, góp ý. - GV gợi ý HS chia sẻ ý tưởng: + Màu sắc trong tranh được thể hiện như thế nào? các màu sắc được dùng để diễn tả điều gì? + Em thích nhất bức tranh nào của các bạn trong lớp? + Em học hỏi được điều gì từ bức tranh của bạn? Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học, tự đánh giá. GV đánh giá lại, khen ngợi, động viên HS. HS làm việc cả lớp - HS tìm hiểu bức tranh, trả lời câu hỏi theo gợi ý của GV HS cá nhân hoặc nhóm - HS thực hành, hoàn thiện bài vẽ. - HS chậm, HS năng khiếu thực hành theo khả năng - HS lắng nghe HS làm việc cả lớp - HS trưng bày s

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12405496.doc
Tài liệu liên quan