Giáo án môn Sinh học lớp 9 - Tuần 24

A. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức:

 Ôn tập, củng cố và nâng cao kiến thức trong nội dung đã học ở các chương I, II, III

 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tư duy, tổng hợp và khái quát hóa kiến thức cơ bản.

 Kĩ năng biện luận và giải các dạng bài tập.

 3. Thái độ: Học tập tích cực, chủ động vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.

 4. Phát triển năng lực:

 - NL chung: Nâng cao năng lực tự học thông qua các năng lực tư duy tổng hợp, nhận biết, vận dụng kiến thức. Phát triển năng lực hợp tác trong hoạt động nhóm nhỏ.

 - NL chuyên biệt: Hình thành năng lực nhận biết từ lí thuyết để vận dụng giải các dạng BT di truyền và giải đáp các câu hỏi thuộc các chương đã học.

B. NỘI DUNG

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng đầu câu em chọn là đúng trong những câu sau đây:

 

doc11 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 12/03/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Sinh học lớp 9 - Tuần 24, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 24 - B 18 NGÀY SOẠN: 22- 1- 2018 NGÀY DẠY: 31- 1- 2018 LUYỆN TẬP A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Ôn tập, củng cố và nâng cao kiến thức trong nội dung đã học ở các chương I, II, III 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tư duy, tổng hợp và khái quát hóa kiến thức cơ bản. Kĩ năng biện luận và giải các dạng bài tập. 3. Thái độ: Học tập tích cực, chủ động vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập. 4. Phát triển năng lực: - NL chung: Nâng cao năng lực tự học thông qua các năng lực tư duy tổng hợp, nhận biết, vận dụng kiến thức. Phát triển năng lực hợp tác trong hoạt động nhóm nhỏ. - NL chuyên biệt: Hình thành năng lực nhận biết từ lí thuyết để vận dụng giải các dạng BT di truyền ở cấp độ tế bào và cấp độ phân tử đồng thời giải đáp được các câu hỏi thuộc các chương đã học. B. NỘI DUNG I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Em hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng đầu câu em chọn là đúng trong những câu sau đây: 1.Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là: a.Sự chia đều chất nhân cho 2 tế bào con. b.Các tế bào con giống tế bào mẹ. c.Sự phân chia đồng đều tế bào chất của tế bào mẹ cho 2 tế bào con. d. Đảm bảo cho 2 tế bào con giống tế bào mẹ đều có bộ NST lưỡng bội (2n) 2.Ý nghĩa của phép lai phân tích là : a.Phát hiện được thể dị hợp để sử dụng trong chọn giống. b. Phát hiện được thể đồng hợp để sử dụng trong chọn giống. c. Phát hiện được tính trạng trung gian để sử dụng trong chọn giống. d. Tất cả các câu trên. 3. Phép lai nào dưới đây sẽ cho thế hệ sau phân tính theo tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1 a. A abb x A aBB b. A aBb x a aBb c.A aBb x A ABb d. A aBb x A aBB 4. Trong phép lai 2 cặp tính trạng phản ánh quy luật phân li độc lập của Men Đen thì số kiểu gen và kiểu hình được tạo ra ở F2 là: a. 6 kiểu gen và 3 kiểu hình. b. 7 kiểu gen và 3 kiểu hình. c. 9 kiểu gen và 3 kiểu hình. d. 9 kiểu gen và 4 kiểu hình. 5. Lượng ADN trong tế bào của cơ thể sinh vật được tập trung chủ yếu ở: a. Màng sinh chất. b. Chất tế bào. c. Nhân d. Ty thể và lạp thể. 6. Một đoạn ADN có A = 18 % . G của nó chiếm bao nhiêu %. a. 82% b. 32% c. 41% d. 64% 7. Đột biến số lượng NST là: a. Sự biến đổi số lượng NST trong tế bào. b. Sự tăng số lượng bộ đơn bội (n) NST trong tế bào. c. Sự biến đổi số lượng thuộc 1 cặp NST nào đó trong tế bào. d. Cả a , b và c. e. Cả b và c. 8. Để kiểm tra kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần: a. Sử dụng phép lai phân tích. b. Sử dụng phương pháp phân tích các thế hệ lai. c. Sử dụng phép lai giữu các cặp thuần chủng. d. xử lí số liệu bằng toán thống kê. 9. Trường hợp trội không hoàn toàn , phép lai nào cho tỉ lệ 1 : 1 a. A a x A a b. A a x A A c. A a x a a d. a a x a a e. Cả b và c 10. Một tế bào của ruồi giấm (2n = 8) đang thực hiện giảm phân để tạo giao tử . Khi đó noãn bào bậc II có số lượng NST là: a. 4 NST đơn b. 4 NST kép c. 8 NST đơn d. 8 NST kép 11. Ở người, loại tế bào chứa NST giới tính là: a. Tế bào cơ. b. Tế bào thần kinh. c. Tế bào sinh trứng , sinh tinh. d. Cả a , b và c . B.CÂU HỎI TỰ LUẬN 12. Điểm khác nhau cơ bản giữu cơ chế tổng hợp ARN với cơ chế tổng hợp ADN là gì? 13. Hãy so sánh quá trình tạo giao tử ở động vật và thực vật? 14. So sánh đột biến cấu trúc NST và đột biến số lượng NST? 15. Ở ruồi giấm, khi cho giao phối giữa ruồi có cánh dài với ruồi có cánh ngắn thu được F1 đồng loạt có cánh dài. Tiếp tục cho các ruồi F1 giao phối với nhau: a. Hãy dựa vào tính trạng di truyền nào đó để xác định tính trạng trội và tính trạng lặn của cặp tính trạng về độ dài cánh của ruồi giấm. b. Quy ước gen và viết sơ đồ lai.? 16. Một gen có chiều dài 4080 Ă. Có A = 400 nu. a. Tính số lượng các loại nu của gen? b. Tìm số lượng chu kì xoắn của đoạn phân tử ADN đó? 17. Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật? Nêu vai trò và ý nghĩa của đột biến gen trong thực tiễn sản xuất? Thanh Tùng ngày 25 tháng 1 năm 2018 TM chuyên môn Kí duyệt TUẦN 32 - B 17 NGÀY SOẠN: 28- 3- 2017 NGÀY DẠY: 7- 4- 2017 LUYỆN TẬP A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Ôn tập, củng cố và nâng cao kiến thức trong nội dung đã học ở các chương I, II, III 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tư duy, tổng hợp và khái quát hóa kiến thức cơ bản. Kĩ năng biện luận và giải các dạng bài tập. 3. Thái độ: Học tập tích cực, chủ động vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập. 4. Phát triển năng lực: - NL chung: Nâng cao năng lực tự học thông qua các năng lực tư duy tổng hợp, nhận biết, vận dụng kiến thức. Phát triển năng lực hợp tác trong hoạt động nhóm nhỏ. - NL chuyên biệt: Hình thành năng lực nhận biết từ lí thuyết để vận dụng giải các dạng BT di truyền và giải đáp các câu hỏi thuộc các chương đã học. B. NỘI DUNG I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Em hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng đầu câu em chọn là đúng trong những câu sau đây: 1.Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là: a.Sự chia đều chất nhân cho 2 tế bào con. b.Các tế bào con giống tế bào mẹ. c.Sự phân chia đồng đều tế bào chất của tế bào mẹ cho 2 tế bào con. d. Đảm bảo cho 2 tế bào con giống tế bào mẹ đều có bộ NST lưỡng bội (2n) 2.Ý nghĩa của phép lai phân tích là : a. Phát hiện được thể dị hợp để sử dụng trong chọn giống. b. Phát hiện được thể đồng hợp để sử dụng trong chọn giống. c. Phát hiện được tính trạng trung gian để sử dụng trong chọn giống. d. Tất cả các câu trên. 3. Phép lai nào dưới đây sẽ cho thế hệ sau phân tính theo tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1 a. Aabb x AaBB b. AaBb x aaBb c. AaBb x AABb d. AaBb x AaBB 4. Trong phép lai 2 cặp tính trạng phản ánh quy luật phân li độc lập của Men Đen thì số kiểu gen và kiểu hình được tạo ra ở F2 là: a. 6 kiểu gen và 3 kiểu hình. b. 7 kiểu gen và 3 kiểu hình. c. 9 kiểu gen và 3 kiểu hình. d. 9 kiểu gen và 4 kiểu hình. 5. Lượng ADN trong tế bào của cơ thể sinh vật được tập trung chủ yếu ở: a. Màng sinh chất. b. Chất tế bào. c. Nhân d. Ty thể và lạp thể. 6. Một đoạn ADN có A = 18 % . G của nó chiếm bao nhiêu %. a. 82% b. 32% c. 41% d. 64% 7. Đột biến số lượng NST là: a. Sự biến đổi số lượng NST trong tế bào. b. Sự tăng số lượng bộ đơn bội (n) NST trong tế bào. c. Sự biến đổi số lượng thuộc 1 cặp NST nào đó trong tế bào. d. Cả a , b và c. e. Cả b và c. 8. Để kiểm tra kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần: a. Sử dụng phép lai phân tích. b. Sử dụng phương pháp phân tích các thế hệ lai. c. Sử dụng phép lai giữu các cặp thuần chủng. d. xử lí số liệu bằng toán thống kê. 9. Một tế bào của ruồi giấm (2n = 8) đang thực hiện giảm phân để tạo giao tử . Khi đó noãn bào bậc II có số lượng NST là: a. 4 NST đơn b. 4 NST kép c. 8 NST đơn d. 8 NST kép 10. Ở người, loại tế bào chứa NST giới tính là: a. Tế bào cơ. b. Tế bào thần kinh. c. Tế bào sinh trứng, sinh tinh. d. Cả a , b và c . B.CÂU HỎI TỰ LUẬN 11. Điểm khác nhau cơ bản giữu cơ chế tổng hợp ARN với cơ chế tổng hợp ADN là gì? 12. Hãy so sánh quá trình tạo giao tử ở động vật và thực vật? 13. Ở ruồi giấm, khi cho giao phối giữa ruồi có cánh dài với ruồi có cánh ngắn thu được F1 đồng loạt có cánh dài. Tiếp tục cho các ruồi F1 giao phối với nhau: a. Hãy dựa vào tính trạng di truyền nào đó để xác định tính trạng trội và tính trạng lặn của cặp tính trạng về độ dài cánh của ruồi giấm. b. Quy ước gen và viết sơ đồ lai.? 14. Một gen có chiều dài 4080 Ă. Có A = 400 nu. a. Tính số lượng các loại nu của gen? b. Tìm số lượng chu kì xoắn của đoạn phân tử ADN đó? Thanh Tùng ngày 30 tháng 3 năm 2017 TM chuyên môn Kí duyệt TUẦN 33 - B 18 NGÀY SOẠN: 4- 4- 2017 NGÀY DẠY: 12- 4- 2017 LUYỆN TẬP A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Tiếp tục ôn tập, củng cố và nâng cao kiến thức trong nội dung đã học ở các chương I, II, III 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tư duy, tổng hợp và khái quát hóa kiến thức cơ bản. Kĩ năng biện luận và giải các dạng bài tập. 3. Thái độ: Học tập tích cực, chủ động vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập. 4. Phát triển năng lực: - NL chung: Nâng cao năng lực tự học thông qua các năng lực tư duy tổng hợp, nhận biết, vận dụng kiến thức. Phát triển năng lực hợp tác trong hoạt động nhóm nhỏ. - NL chuyên biệt: Hình thành năng lực nhận biết từ lí thuyết để vận dụng giải các dạng BT di truyền và giải đáp các câu hỏi thuộc các chương đã học. B.NỘI DUNG I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM. Trong mỗi câu sau đây hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 1. Điểm nổi bật nhất trong nghiên cứu của Men Đen là: a. Lai giữa cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 hoặc 1 số cặp tính trạng tương phản b. Sử dụng lai phân tích để kiểm ttra kết quả nghiên cứu. c. Phân tích sự di truyền riêng rẽ từng cặp tính trạng qua các đời lai. d. Sử dụng lí thuyết sắc xuất và toán thống kê. 2. Người ta sử dụng phép lai phân tích nhằm mục đích: a. Phát hiện thể đồng hợp lặn và thể dị hợp . b. Phát hiện thể đồng hợp trội và thể dị hợp. c. Phát hiện thể đồng hợp trội và thể đồng hợp lặn. d. Cả a , b và c. 3. Khi 3 tế bào của cùng 1 loài thực hiện 4 lần phân bào liên tiếp, thì môi trường nội bào cung cấp số lượng NST đơn được tính theo công thức: a. 3.24 .2n b. 3.24 .n c. 3.24 .(2n -1) d. 3.(24 – 1) .2n 4. Khi lai phân tích cơ thể có 2 cặp gen dị hợp cùng nằm trên một cặp NST tương đồng ( các gen liên kết hoàn toàn), con lai có tỉ lệ kiểu hình và kiểu gen là: a. 1 : 2 : 1 b. 1 : 1 c. 1 : 1 : 1 : 1 d. 3 : 1 5. Một cơ thể có kiểu gen AaBbDE de (các gen liên kết hoàn toàn) khi giảm phân phát sinh giao tử sẽ cho tối đa mấy loại giao tử: a. 4 b. 8 c. 16 d. 32 6. Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh. Gen B quy định hạt trơn b quy định hạt nhăn. Hai cặp gen này phân li độc lập với nhau. A. Để thu được toàn hạt vàng trơn thì bố mẹ có kiểu gen là: a. AABB x aabb b. AaBB x Aabb c. AaBb x AABB d. Cả a, b và c B. Phép lai nào dưới đây sẽ không làm xuất hiện kiểu hình xanh – nhăn ở thế hệ sau: a. AaBb x aabb b. Aabb x aaBb c. aabb x AaBB d. aaBb x aaBb C. Phép lai nào dưới đây cho số kiểu hình nhiều nhất: a. AaBb x aabb b. AaBb x AaBb c. Aabb x aaBb d. Cả a, b và c. 7. Ở cà chua, bộ NST 2n = 16. Một tế bào sinh dưỡng sau 1 số lần nguyên phân đã lấy nguyên liệu từ môi trường nội bào tương đương với 112 NST đơn, tế bào đã nguyên phân số lần là: a. 4 lần b. 3 lần c. 2 lần d. 8 lần 8. Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cấu trúc của: a. Prôtê in b. ARN vận chuyển. c. ARN thông tin. d. ARN ri bô xôm 9. Một gen có 900 cặp nu. Khi gen sao mã 4 lần liên tiếp thì tổng số ri bô nu tự do mà môi trường nội bào cung cấp là: a. 900 ri bô nu. b. 1800 ri bô nu c. 3600 ri bô nu d. Tất cả đều đúng. 10. Diễn biến của quá trình giảm phân tạo giao tử đực và giao tử cái ở cơ thể trưởng thành xảy ra: a. Đều có 2 lần phân bào liên tiếp. b. Cùng có sự biến đổi hình thái NST. c. Giống nhau về trình tự, khác nhau về kết quả. d. Một tế bào sinh tinh giảm phân cho 4 tinh trùng, một tế bào sinh trứng giảm phân cho 1 noãn và 3 thể cực II.CÂU HỎI TỰ LUẬN 11.Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người? Quan niệm sinh con trai hay con gái do người phụ nữ quyết định là đúng hay sai? Vì sao? 12. Hãy giải thích tại sao những cây trồng bằng hạt có biến dị phong phú hơn những cây trồng bằng cành? 13. Em hãy so sánh: a. NST thường và NST giới tính? b. Kiểu gen AaBb và ABab (các gen liên kết hoàn toàn) 14. Một cặp gen mà mỗi gen đều dài 1500 Ă và đều có 4050 liên kết hi đ rô. a.Tính số lượng từng loại nu của mỗi gen? b. Làm thế nào để phát hiện cặp gen đó là đồng hợp hay dị hợp? 15. Ở chuột, tính trạng màu lông do một gen nằm trên NST thường quy định. Lông xám trội hoàn toàn so với lông đen. Cho chuột đực giao phối với 2 chuột cái khác nhau, thu được tổng số tổ hợp giao tử từ 2 phép lai là 6. Biết số loại giao tử của cá thể cái thứ nhất nhiều hơn số loại giao tử của cá thể cái thứ 2. a. Biện luận để xác định kiểu gen, kiểu hình của mỗi cá thể nói trên. b. Lập sơ đồ lai cho mỗi phép lai. 16. Cho biết các a xít a min dưới đây tương ứng với bộ 3 mã hóa trên mARN như sau: Va lin GUU, A la lin: GXX, Lơ xin: UUG, Li zin: A A A Một đoạn phân tử prôtêin có trình tự các axítamin như sau: Alalin – Lizin – Valin – Alalin – Lơxin . Hãy xác định trình tự các cặp nu trong đoạn ADN mang thông tin quy định cấu trúc phân tử prôtêin đó? Thanh Tùng ngày 5 tháng 4 năm 2017 TM chuyên môn Kí duyệt TUẦN 16 - B 18 NGÀY SOẠN: 4-12- 2014 NGÀY DẠY: 10- 12- 2014 LUYỆN TẬP A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Tiếp tục ôn tập, củng cố và nâng cao kiến thức trong nội dung đã học ở các chương I, II, III, IV,V 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tư duy, tổng hợp và khái quát hóa kiến thức cơ bản. Kĩ năng biện luận và giải các dạng bài tập. 3. Thái độ: Học tập tích cực, chủ động vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập. 4. Phát triển năng lực: - NL chung: Nâng cao năng lực tự học thông qua các năng lực tư duy tổng hợp, nhận biết, vận dụng kiến thức. Phát triển năng lực hợp tác trong hoạt động nhóm nhỏ. - NL chuyên biệt: Hình thành năng lực nhận biết từ lí thuyết để vận dụng giải các dạng BT di truyền và giải đáp các câu hỏi thuộc các chương đã học. B. NỘI DUNG C©u 1 (4 ®iÓm) 1. Nªu c¸c yÕu tè vµ c¬ chÕ ®¶m b¶o tÝnh ®Æc tr­ng vµ æn ®Þnh cña ADN ë mçi loµi sinh vËt. 2. V× sao tÝnh ®Æc tr­ng vµ æn ®Þnh cña ADN chØ cã tÝnh chÊt t­¬ng ®èi? 3. Cho biÕt: §o¹n m¹ch gèc ADN gåm 5 bé ba: - AAT- TAA- AXG- TAG - GXX- (1) (2) (3) (4) (5) - H·y viÕt bé ba thø (3) t­¬ng øng trªn mARN. - NÕu tARN mang bé ba ®èi m· lµ UAG th× sÏ øng víi bé ba thø mÊy trªn m¹ch gèc? C©u 2 (4 ®iÓm) 1. Trong s¶n xuÊt cã nh÷ng c¸ch nµo ®Ó t¹o ra thÓ tam béi (3n) vµ thÓ tø béi (4n) ? 2. Sè liªn kÕt hi®r« cña gen sÏ thay ®æi nh­ thÕ nµo trong c¸c tr­êng hîp sau: - MÊt 1 cÆp Nuclª«tÝt. - Thay cÆp Nuclª«tÝt nµy b»ng cÆp Nuclª«tÝt kh¸c. C©u 3 (2 ®iÓm) Mét ngưêi cã bé NST gåm (44A + XXY). H·y gi¶i thÝch vÒ sù bÊt thưêng cña bé NST giíi tÝnh nµy. Chóng b¾t nguån tõ bè hay mÑ ? T¹i sao? C©u 4 (3 ®iÓm) ë lóa tÝnh tr¹ng th©n cao t­¬ng ph¶n víi th©n thÊp; tÝnh tr¹ng h¹t trßn t­¬ng ph¶n víi h¹t dµi. Trong mét sè phÐp lai, ë F1 ng­êi ta thu ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: - PhÐp lai 1: 75% c©y lóa th©n cao, h¹t trßn : 25% c©y lóa th©n thÊp, h¹t trßn. - PhÐp lai 2: 75% c©y lóa th©n thÊp, h¹t dµi : 25% c©y lóa th©n thÊp, h¹t trßn. Cho biÕt: c¸c gen quy ®Þnh c¸c tÝnh tr¹ng ®ang xÐt n»m trªn c¸c NST kh¸c nhau. H·y x¸c ®Þnh kiÓu gen cña P vµ F1 ? C©u 5 (4 ®iÓm) Mét tÕ bµo trøng cña mét c¸ thÓ ®éng vËt ®­îc thô tinh víi sù tham gia cña 1048576 tinh trïng. Sè tinh nguyªn bµo sinh ra sè tinh trïng nµy cã 3145728 NST ®¬n ë tr¹ng th¸i ch­a nh©n ®«i. C¸c tinh nguyªn bµo nµy ®Òu cã nguån gèc tõ mét tÕ bµo mÇm. 1. H·y x¸c ®Þnh bé NST l­ìng béi cña loµi. 2. M«i tr­êng néi bµo ®· cung cÊp nguyªn liÖu ®Ó t¹o ra bao nhiªu NST ®¬n cho qu¸ tr×nh nguyªn ph©n cña tÕ bµo mÇm? 3. Hîp tö ®­îc t¹o thµnh tõ kÕt qu¶ thô tinh cña tÕ bµo trøng nãi trªn nguyªn ph©n liªn tiÕp 3 ®ît ®· lÊy nguyªn liÖu tõ m«i tr­êng néi bµo ®Ó t¹o ra 91 NST ®¬n. a. Gi¶i thÝch c¬ chÕ h×nh thµnh hîp tö. b. X¸c ®Þnh sè l­îng NST ë tr¹ng th¸i ch­a nh©n ®«i cña thÕ hÖ tÕ bµo cuèi cïng. C©u6 (3 ®iÓm) So s¸nh hai h×nh thøc ph©n bµo nguyªn ph©n vµ gi¶m ph©n? H­íng dÉn C©u ý Néi dung §iÓm C©u1 3.0 1. * YÕu tè quy ®Þnh tÝnh ®Æc tr­ng vµ æn ®Þnh: -Sè l­îng, thµnh phÇn, tr×nh tù s¾p xÕp c¸c nu trªn ADN 0,5 - Tû lÖ 0,25 - Hµm l­îng ADN trong tÕ bµo 0,25 * C¬ chÕ: Tù nh©n ®«i, ph©n ly vµ tæ hîp cña ADN trong qu¸ tr×nh nguyªn ph©n, gi¶m ph©n vµ thô tinh x¶y ra b×nh th­êng 0,5 2. Cã tÝnh chÊt t­¬ng ®èi v×: - Cã thÓ x¶y ra ®ét biÕn do t¸c nh©n vËt lý, ho¸ häc cña m«i tr­êng lµm thay ®æi cÊu tróc ADN 0,5 - Cã thÓ x¶y ra trao ®æi chÐo trong gi¶m ph©n dÉn ®Õn thay ®æi cÊu tróc ADN 0,5 3. - Bé ba thø 3 trªn mARN lµ: UGX 0,25 - øng víi bé ba thø 4 (TAG) trªn m¹ch gèc 0,25 C©u 2 4.0 1. * C¸ch t¹o ra thÓ tam béi (3n): - T¸c ®éng vµo qu¸ tr×nh gi¶m ph©n ë mét bªn bè hay mÑ t¹o ra giao tö 2n; cho giao tö 2n kÕt hîp víi giao tö n 0,5 - Cho lai thÓ tø béi 4n (cho giao tö 2n) víi thÓ l­ìng béi 2n (cho giao tö n) 0,5 * C¸ch t¹o ra thÓ tø béi (4n): - T¸c ®éng vµo lÇn nguyªn ph©n ®Çu tiªn cña hîp tö (2n) t¹o tÕ bµo 4n ® ph¸t triÓn thµnh thÓ tø béi 0,5 - T¸c ®éng vµo qu¸ tr×nh gi¶m ph©n t¹o ra giao tö 2n; sau ®ã cho c¸c giao tö 2n kÕt hîp víi nhau 0,5 2. Sè liªn kÕt H sÏ thay ®æi trong c¸c tr­êng hîp sau: - MÊt cÆp nu: + NÕu mÊt cÆp A-T sÏ gi¶m 2 liªn kÕt H 0,5 + NÕu mÊt cÆp G- X sÏ gi¶m 3 liªn kÕt H 0.5 - Thay b»ng cÆp kh¸c: + Thay cÆp A - T b»ng cÆp T - A hoÆc cÆp G - X b»ng cÆp X - G sÏ kh«ng thay ®æi. + Thay cÆp G - X b»ng cÆp T - A gi¶m 1 liªn kÕt H 0.5 + Thay cÆp A - T b»ng cÆp G - X t¨ng 1 liªn kÕt H 0.5 (NÕu nªu ®­îc 2 ý thay cÆp G - X b»ng cÆp A-T vµ cÆp A - T b»ng cÆp G - X còng cho ®iÓm tèi ®a) C©u 3 2.0 Ng­êi b×nh th­êng chØ cã 46 NST, gåm 44A vµ 2 NST giíi tÝnh, ng­êi nam lµ XY vµ n÷ lµ XX. 0,4 Tr­êng hîp (44A +XXY) lµ cã 47 NST, trong ®ã d­ 1 NST giíi tÝnh, gäi lµ héi chøng Claiphent¬. KiÓu h×nh lµ nam, th©n cao, ch©n tay dµi, tinh hoµn nhá, si ®Çn, v« sinh 0,9 Nguån gèc cña 3 NST giíi tÝnh XXY cã thÓ b¾t nguån tõ sù bÊt th­êng trong gi¶m ph©n ë ng­êi mÑ hoÆc bè. 0,2 NÕu tõ mÑ trøng sÏ cã (22A + XX) phèi hîp víi tinh trïng b×nh th­êng (22A +Y) => con (44A + XXY). 0,25 NÕu tõ bè sÏ cã tinh trïng (22A + XY) phèi hîp víi trøng b×nh th­êng (22A +X) => Con (44A + XXY) 0,25 C©u 4 3.0 1. X¸c ®Þnh t­¬ng quan tréi -lÆn: - PhÐp lai 1: XÐt tû lÖ tÝnh tr¹ng chiÒu cao ë F1 cã 3 th©n cao: 1 th©n thÊp chøng tá: th©n cao (A) lµ tÝnh tr¹ng tréi so víi th©n thÊp (a) ® ë P cã kiÓu gen: Aa cã kiÓu h×nh th©n cao (1) 0.5 - PhÐp lai 2: XÐt tû lÖ h×nh d¹ng h¹t ë F1 cã 3 h¹t dµi: 1 h¹t trßn chøng tá: h¹t dµi (B) lµ tréi so víi h¹t trßn (b) ® ë P cã kiÓu gen Bb kiÓu h×nh h¹t dµi (2) 0.5 2. X¸c ®Þnh kiÓu gen P: - PhÐp lai 1: TÝnh tr¹ng h×nh d¹ng h¹t ë F1 cã 100% h¹t trßn ® ë P cã kiÓu gen bb (3) ® KÕt hîp (1) vµ (3) ® phÐp lai P1 lµ: Aabb(cao, trßn) x Aabb (cao, trßn) 0.5 ViÕt s¬ ®å lai: (häc sinh viÕt ®óng s¬ ®å lai) 0.5 - PhÐp lai 2: TÝnh tr¹ng chiÒu cao c©y ë F1 cã 100% th©n thÊp ® ë P cã kiÓu gen aa (4) ® KÕt hîp (2) vµ (4) ® phÐp lai P2 lµ: aaBb (thÊp, dµi) x aaBb (thÊp, dµi) 0.5 ViÕt s¬ ®å lai: (häc sinh viÕt ®óng s¬ ®å lai) 0.5 C©u 5 4.0 1. - Sè tinh nguyªn bµo: 1048576 : 4 = 262144 (TB) 0.5 - Sè NST trong bé 2n cña loµi: 2n = 3145728 : 262144 = 12 (NST) 0.5 2. - Sè ®ît nguyªn ph©n cña tÕ bµo mÇm: 2k = 262144 = 218Þ k = 18 (®ît) 0.5 - M«i tr­êng cung cÊp sè NST: 12 (218-1) = 3145716 (NST) 0.5 3. - Sè NST trong hîp tö lµ: 91: (23-1) = 13 (NST) = 12 +1 0.5 a. - Hîp tö cã d¹ng ®ét biÕn dÞ béi thÓ 2n + 1 0.5 - C¬ chÕ h×nh thµnh hîp tö: do 1 tinh trïng (trøng) cã n = 6 NST kÕt hîp víi 1 tinh trïng (trøng) cã n =7 NST (n + 1) t¹o thµnh hîp tö cã 2n + 1= 13 0.5 b. - Sè NST ë thÕ hÖ TB cuèi cïng lµ: 13 x 23 = 104 (NST) 0.5 C©u 6 4.0 1. - §Òu lµ sù ph©n bµo cã sù thµnh lËp thoi v« s¾c. Nh©n ph©n chia tr­íc, tÕ bµo chÊt ph©n chia sau. 0,25 §iÓm gièng nhau - Ho¹t ®éng cña c¸c bµo quan, diÔn biÕn c¸c giai ®o¹n t­¬ng tù nh­ nhau: NST ®ãng xo¾n, trung thÓ t¸ch ®«i, thoi v« s¾c h×nh thµnh, mµng nh©n tan biÕn, NST tËp trung vµ di chuyÓn vÒ hai cùc tÕ bµo, sau ®ã mµng nh©n t¸i lËp, NST th¸o xo¾n vµ tÕ bµo chÊt ph©n chia 0,75 §iÓm kh¸c nhau: Néi dung Nguyªn ph©n Gi¶m ph©n §iÓm X¶y ra khi nµo? C¬ chÕ K× đầu K× gi÷a K× sau K× cuèi KÕt qu¶ Ý nghĩa X¶y ra ë tÕ bµo dinh d­ìng vµ tÕ bµo mÑ bµo tö. Mét lÇn ph©n bµo. - Kh«ng cã sù tiÕp hîp, trao ®æi chÐo gi÷a c¸c NST cïng cÆp ®ång d¹ng. - NST kÐp xÕp mét hµng trªn mÆt ph¼ng xÝch ®¹o. - Ph©n chia ®ång bé NST ®¬n vÒ 2 cùc tÕ bµo. - Mçi tÕ bµo con nhËn 2n NST ®¬n - Hình thành hai tÕ bµo con 2n gièng nhau vµ gièng mÑ. - Ph©n ho¸ t¹o thµnh c¸c lo¹i tÕ bµo sinh d­ìng. - Giúp cơ thể đa bào lớn lên đồng thời duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào trong quá trình phát triển cá thể và qua các thế hệ cơ thể ở những loài sinh sản vô tính. ChØ x¶y ra ë giai ®o¹n chÝn cña tÕ bµo sinh dôc, h×nh thµnh giao tö. Hai lÇn ph©n bµo nh­ng NST chØ nh©n ®«i cã mét lÇn. - Cã sù tiÕp hîp, trao ®æi chÐo gi÷a c¸c NST cïng cÆp ®ång d¹ng. - NST kÐp xÕp thµnh 2 hµng trªn mÆt ph¼ng xÝch ®¹o (ë G1). - Ph©n li 2 NST kÐp cïng cÆp ®ång d¹ng (ë G1) vÒ 2 cùc tÕ bµo. - Mçi tÕ bµo con nhËn n NST kÐp. (ë G1), nhËn n NST ®¬n (ë G2). - Hình thành 2 tÕ bµo con n NST kÐp kh¸c nhau về nguồn gốc (ë G1).TiÕp tôc ph©n bµo lÇn 2 t¹o 4 tÕ bµo con (n) có bộ NST giảm 1/2 so với bộ NST ở TB mẹ. - Ph©n ho¸ t¹o thµnh giao tö. - Tạo ra các loại G khác nhau về nguồn gốc NST và có bộ NST là bộ đơn bội (n NST). Đây là cơ sở hình thành các biến dị tổ hợp phong phú và duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài ở những loài sinh sản hữu tính giao phối. 0,25® 0,25® 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 Thanh Tùng ngày 6 tháng 12 năm 2014 TM chuyên môn Kí duyệt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai 16 ADN va ban chat cua gen_12405222.doc
Tài liệu liên quan