Giáo án môn Số học 6 - Tiết 85: Phép nhân phân số

Hoạt động 1: Quy tắc (15’)

-Yêu cầu HS làm ?1

Gv các làm tương tự như nhân phân số đã học ở Tiểu học

Gọi 2 HS lên bảng hoàn thành

- Quy tắc trên vẫn đúng đối với phân số có tử và mẫu là các số nguyên.

-Gọi HS nhận xét và rút ra quy tắc.

Ví dụ:

Áp dụng quy tắc

Yêu cầu HS làm ?2, ?3

Khi nhân các phân số với nhau ta có thể làm thêm bước gì?

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 14/03/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Số học 6 - Tiết 85: Phép nhân phân số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 85 Ngày Soạn : 15/03/2018 Ngày Giảng: 6A: 22/3/2018 § 10. PHÉP NHÂN PHÂN SỐ I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Hs hiểu được quy tắc nhân phân số. HS biết và vận dụng được quy tắc nhân phân số. 2. Kỹ năng: - Có kĩ năng nhân phân số và rút gọn các phân số khi cần thiết. 3. Tư duy và thái độ: Giáo dục HS yêu thích mộn toán, có tư duy logic. II Chuẩn bị: 1. GV: sgk, bài soạn, thước, 2. HS: Xem trước bài, thước kẻ có chia đơn vị, Ôn lại Quy tắc nhân phân số đã học ở tiểu học. III. Phương pháp dạy học: nêu vấn đề, so sánh, tổng hợp. IV Tiến trình bài học: 1. Ổn định lớp:1’ 6A.. 2. Kiểm tra bài cũ: 5’ - Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên trong trường hợp : a) Hai số âm b) Hai số khác dấu - Tính : a) -12 . 4 b) -12 . (-4) 3. Bài mới -Giới thiệu bài(2’): Hãy nhắc lại quy tắc nhân phân số đã học ở Tiểu học. Áp dụng tính : =. Nhân phân số với phân số có tử và mẫu là số nguyên có giống phép nhân phân số với phân số đã học ở Tiểu học không à Bài mới. (2 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng *Hoạt động 1: Quy tắc (15’) -Yêu cầu HS làm ?1 Gv các làm tương tự như nhân phân số đã học ở Tiểu học Gọi 2 HS lên bảng hoàn thành - Quy tắc trên vẫn đúng đối với phân số có tử và mẫu là các số nguyên. -Gọi HS nhận xét và rút ra quy tắc. Ví dụ: Áp dụng quy tắc Yêu cầu HS làm ?2, ?3 Khi nhân các phân số với nhau ta có thể làm thêm bước gì? -Gọi 4 HS lên bảng Gv yêu cầu hs dưới lớp làm vào vở Gv gọi hs nhận xét Gv kết luận lại -HS lên bảng thực hiện HS1: a) HS2: b) Hs lắng nghe Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau. Khi nhân các phân số với nhau ta có thể rút gọn luôn trên tử và mẫu Hs lên bảng làm ?2, ?3 Hs dưới lớp làm vào vở Hs nhận xét bài làm của bạn 1. Quy tắc Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau. . Ví dụ ?2 a) b) ?3 *Hoạt động 2: Nhận xét (12’) Ví dụ: Yêu cầu hs rút ra nhận xét Áp dụng nhận xét - Yêu cầu HS làm ?4 -Gọi 3 HS lên bảng Gv yêu cầu hs dưới lớp làm vào vở Gv gọi hs nhận xét Gv kết luận lại -Hs nhận xét và phát biểu: Muốn nhân số nguyên với một phân số ( hoặc một phân số với một số nguyên), ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu. Hs lên bảng làm ?4 Hs dưới lớp làm vào vở Hs nhận xét bài làm của bạn 2. Nhận xét (SGK) ?4 4. Củng cố (8’) ? Phát biểu quy tắc nhân hai phân số. - Bài tập 69/36 SGK a) ; b) ; c); d); e) ; g) 5. Hướng dẫn học ở nhà (2’) - Học thuộc quy tắc và công thức tổng quát phép nhân phân số - Nắm vững phần nhận xét - Làm tập 70, 72/37 SGK - Xem trước bài “Tính chất cơ bản của phép nhân phân số” - Ôn lại kiến thức tính chất của phép nhân các số nguyên. * Rút kinh nghiệm ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiết 85. PHÉP NHÂN PHÂN SỐ.doc