Giáo án môn Thể dục 6 - Tiết 1 đến tiết 70

 I- Mục tiêu.

- Thực hiện đúng, đẹp 9 động tác bài TD.

- Thực hiện tương đối tốt các kỹ năng cá nhân về cầu.

- Tham gia trò chơi tích cực, tự giác.

 II- Địa điểm – Phương tiện:

+ Sân TD trường.

 + GV: Giáo án, một bộ bàn ghế GV, còi.

 + HS: Đi giầy, quần áo gọn gàng , vệ sinh sân tập

 

doc142 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 12/03/2019 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 6 - Tiết 1 đến tiết 70, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1.Hồi tĩnh, thả lỏng: 2. Nhận xét giờ học. 3.Hướng dẫn về nhà: +Ôn tập các nội dung trên. +Luyện chạy. 10p 30p 5p LT: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp. + Đội hình khởi động: + Lớp trưởng điều khiển. + HS nhận xét. + GV nhận xét, đánh giá và cho điểm. + GV hướng dẫn HS thực hiện.Chú ý quan sát, nhắc nhở, sửa sai kỹ thuật động tác cho từng HS. * Đội hình tập luyện: x x x x x x x x x x x GV 15-20m x x x x x x x x x + GV quan sát, và sửa sai kỹ thuật động tác cho từng HS. + Gv hướng dẫn HS thực hiện. + Đội hình tập luyện: x GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + HS nhận xét. + GV nhận xét, đánh giá và sửa sai -Giáo viên phổ biến cách chơI luật chơI và làm trọng tài trò chơi. - ĐH kết thúc 2-4 hàng ngang. x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x £Gv *Rút kinh nghiệm sau giờ học .............................................................................................................................................................................................. Ngày soạn: 21/11/2014. Tiết 28: Ngày giảng6a: /11/2014. 6b: /11/2014. CHẠY NHANH - TRÒ CHƠI. Chạy ngắn: * Ôn: + Một số động tác bổ trợ cho chạy ngắn, chạy tốc độ cao 30m. + Xuất phát cao chạy nhanh 60m. Trò chơi: “ Người thừa thứ 3”. I. Mục tiêu: + HS thực hiện tốt các động tác bổ trợ cho chạy nhanh. Thực hiện tốt kỹ thuật chạy xuất phát cao 60m. + HS tham gia trò chơi nghiêm túc, tích cực và đúng luật. II. Địa điểm phương tiện. -Tại sân TD. - GV: Giáo án, một bộ bàn ghế GV, vôi, kẻ đường chạy, vạch xuất phát, vạch đích. - HS:. Đi giầy, quần áo gọn gàng, vệ sinh sân tập. III. Tiến trình giờ dạy. Nội dung Đ- L Phương pháp- Tổ chức A. Phần mở đầu 1 - Nhận lớp: - ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, sức khoẻ học sinh. -Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. + To ngắn gọn, rõ ràng. 2.Khởi động: +Chạy nhẹ nhàng200-400m +Xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân, vai, hông, đầu gối. + Bài TD: Động tác: tay, lườn, vặn mình, bụng, chân, phối hợp. +ép dây chằng. 3. Kiểm tra bài cũ: ? Xuất phát cao chạy nhanh 40m?. B. Phần cơ bản: 1. Chạy nhanh. + Ôn: Một số động tác bổ trợ chạy nhanh: - Đứng lên ngồi xuống: - Bật cóc bằng hai chân: - Bật đổi chân: - Tại chỗ lấy đà bật cao. - Chạy bước nhỏ: - Chạy nâng cao đùi: - Chạy đá lăng sau. - Đứng tại chỗ đánh tay. - Chạy xuất phát vai, lưng hướng chạy. * Xuất phát cao chạy nhanh 60m: 2. Hệ thống, củng cố: ? Xuất phát cao chạy nhanh 60m? 3.Trò chơi: “ Người thừa thứ 3”. C. Phần kết thúc: 1.Hồi tĩnh, thả lỏng: 2. Nhận xét giờ học. 3.Hướng dẫn về nhà: +Ôn tập các nội dung trên. +Luyện chạy. 10p 30p 5p LT: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp. + Đội hình khởi động: + Lớp trưởng điều khiển. + HS nhận xét. + GV nhận xét, đánh giá và cho điểm. + GV hướng dẫn HS thực hiện.Chú ý quan sát, nhắc nhở, sửa sai kỹ thuật động tác cho từng HS. * Đội hình tập luyện: x x x x x x x x x x x GV 15-20m x x x x x x x x x + GV quan sát, và sửa sai kỹ thuật động tác cho từng HS. + Gv hướng dẫn HS thực hiện. + Đội hình tập luyện: x GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + HS nhận xét. + GV nhận xét, đánh giá và sửa sai -giáo viên phổ biến cách chơi luật chơi và làm trọng tài trò chơi. - ĐH kết thúc 2-4 hàng ngang. x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x £Gv *. Rút kinh nghiệm sau giờ học ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày tháng 11 năm 2014. Tổ trưởng ký duyệt. Bùi Văn Toản Ngày soạn: 26/11/2014. Tuần15 Tiết 29: Ngày giảng6a: /12/2014. 6b: /12/2014. CHẠY NHANH – TRÒ CHƠI Chạy ngắn: * Ôn: + Một số động tác bổ trợ . + Luyện tập xuất phát cao chạy nhanh 60m có bấm thời gian. Trò chơi: “ Chạy tiếp sức”. I. Mục tiêu: + HS thực hiện tốt các động tác bổ trợ cho chạy nhanh. Thực hiện tốt kỹ thuật chạy xuất phát cao 60m và đạt thành tích tốt. + HS tham gia trò chơi nghiêm túc, tích cực và đúng luật. II. Địa điểm phương tiện. -Tại sân TD. - GV: Giáo án, một bộ bàn ghế GV, vôi, kẻ đường chạy, vạch xuất phát, vạch đích. - Đi giầy, quần áo gọn gàng, vệ sinh sân tập. III. Tiến trình giở dạy. Nội dung Đ- L Phương pháp- Tổ chức A - Phần mở đầu 1 - Nhận lớp: - ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, sức khoẻ học sinh. -.Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. + To ngắn gọn, rõ ràng. 2.Khởi động: +Chạy nhẹ nhàng200-400m +Xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân, vai, hông, đầu gối. + Bài TD: Động tác: tay, lườn, vặn mình, bụng, chân, phối hợp. +ép dây chằng. 3. Kiểm tra bài cũ: ? Xuất phát cao chạy nhanh 60m?. B. Phần cơ bản: 1.Chạy nhanh. * Ôn: Một số động tác bổ trợ chạy nhanh: - Đứng lên ngồi xuống: - Bật cóc bằng hai chân: - Bật đổi chân: - Tại chỗ lấy đà bật cao. - Chạy bước nhỏ: - Chạy nâng cao đùi: - Chạy đá lăng sau. - Chạy xuất phát vai, lưng hướng chạy. * Xuất phát cao chạy nhanh 60m: 2. Hệ thống, củng cố: ? Xuất phát cao chạy nhanh 60m? 3. Trò chơi: “Chạy tiếp sức”. GV phổ biến cách chơi và hướng dẫn HS chơi. C. Phần kết thúc: 1.Hồi tĩnh, thả lỏng: 2. Nhận xét giờ học. 3.Hướng dẫn về nhà: +Ôn tập các nội dung trên. +Luyện chạy. 10p 5p LT: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp. + Đội hình khởi động: + Lớp trưởng điều khiển. + HS nhận xét. + GV nhận xét, đánh giá và cho điểm. + GV hướng dẫn HS thực hiện.Chú ý quan sát, nhắc nhở, sửa sai kỹ thuật động tác cho từng HS. * Đội hình tập luyện: x x x x x x x x x x x GV 15-20m x x x x x x x x x + GV quan sát, và sửa sai kỹ thuật động tác cho từng HS. + Gv hướng dẫn HS thực hiện. + Đội hình tập luyện: x GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + HS nhận xét. + GV nhận xét, đánh giá và sửa sai + Đội hình trò chơi như đội hình tập luyện. - ĐH kết thúc 2-4 hàng ngang. x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x £Gv Giao bài tập về nhà cho HS. - GV và HS kết thúc bài. * Rút kinh nghiệm sau giờ học ............................................................................................................................................................................................. Ngày soạn: 26/11/2014. Tiết 30: Ngày giảng6a: /12/2014. 6b: /12/2014. CHẠY NHANH – TRÒ CHƠI Chạy ngắn: * Ôn: + Một số động tác bổ trợ cho chạy ngắn, chạy tốc độ cao 30m. + Xuất phát cao chạy nhanh 60m có bấm thành tích. Trò chơi: “ Chạy tiếp sức”. I. Mục tiêu: + HS thực hiện tốt các động tác bổ trợ cho chạy nhanh. Thực hiện tốt kỹ thuật chạy xuất phát cao 60m và đạt thành tích tốt. + HS tham gia trò chơi nghiêm túc, tích cực và đúng luật. II. Địa điểm phương tiện. - Tại sân TD. - GV: Giáo án, một bộ bàn ghế GV, vôi, kẻ đường chạy, vạch xuất phát, vạch đích. - HS:. Đi giầy, quần áo gọn gàng, vệ sinh sân tập. III. Tiến trình giờ dạy. Nội dung Đ- L Phương pháp- Tổ chức A. Phần mở đầu 1 - Nhận lớp: - ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, sức khoẻ học sinh. 2.Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. + To ngắn gọn, rõ ràng. 2.Khởi động: +Chạy nhẹ nhàng200-400m +Xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân, vai, hông, đầu gối. + Bài TD: Động tác: tay, lườn, vặn mình, bụng, chân, phối hợp. +ép dây chằng. *. Kiểm tra bài cũ: ? Xuất phát cao chạy nhanh 60m?. B. Phần cơ bản: 1. Chạy nhanh * Ôn: Một số động tác bổ trợ chạy nhanh: - Đứng lên ngồi xuống: - Bật cóc bằng hai chân: - Bật đổi chân: - Tại chỗ lấy đà bật cao. - Chạy bước nhỏ: - Chạy nâng cao đùi: - Chạy đá lăng sau. - Chạy xuất phát vai, lưng hướng chạy. * Xuất phát cao chạy nhanh 60m: 2. Hệ thống, củng cố: ? Xuất phát cao chạy nhanh 60m? 3. Trò chơi: “Chạy tiếp sức”. GV phổ biến cách chơi và hướng dẫn HS chơi. C. Phần kết thúc: 1.Hồi tĩnh, thả lỏng: 2. Nhận xét giờ học. 3.Hướng dẫn về nhà: +Ôn tập các nội dung trên. +Luyện chạy. 10p 30P 5p LT: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp. + Đội hình khởi động: + Lớp trưởng điều khiển. + HS nhận xét. + GV nhận xét, đánh giá và cho điểm. + GV hướng dẫn HS thực hiện.Chú ý quan sát, nhắc nhở, sửa sai kỹ thuật động tác cho từng HS. * Đội hình tập luyện: x x x x x x x x x x x GV 15-20m x x x x x x x x x + GV quan sát, và sửa sai kỹ thuật động tác cho từng HS. + Gv hướng dẫn HS thực hiện. + HS nhận xét. + GV nhận xét, đánh giá và sửa sai + Đội hình trò chơi như đội hình tập luyện. - ĐH kết thúc 2-4 hàng ngang. x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x £Gv Giao bài tập về nhà cho HS. - GV và HS kết thúc bài. * Rút kinh nghiệm sau giờ học ............................................................................................................................................................................................... . Ngày tháng 11 năm 2014. Tổ trưởng ký duyệt. Bùi Văn Toản Ngày soạn: 04/12/2014. Tuần 16 Tiết 31: Ngày giảng6a: /12/2014. 6b: /12/2014. CHẠY NHANH - TRÒ CHƠI. Chạy ngắn: * Ôn: + Xuất phát cao chạy nhanh 60m có bấm thành tích. Trò chơi: “Người thời thứ 3”. I. Mục tiêu: + HS thực hiện tốt các động tác bổ trợ cho chạy nhanh. Thực hiện tốt kỹ thuật chạy xuất phát cao 60m và đạt thành tích tốt. + HS tham gia trò chơi nghiêm túc, tích cực và đúng luật. II. Địa điểm phương tiện. - Tại sân TD. - GV: Giáo án, một bộ bàn ghế GV, vôi, kẻ đường chạy, vạch xuất phát, vạch đích. - HS:. Đi giầy, quần áo gọn gàng, vệ sinh sân tập. III. Tiến trình giờ dạy. Nội dung Đ- L Phương pháp- Tổ chức A. Phần mở đầu 1 - Nhận lớp: - ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, sức khoẻ học sinh. -Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. + To ngắn gọn, rõ ràng. 2-Khởi động: +Chạy nhẹ nhàng200-400m +Xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân, vai, hông, đầu gối. + Bài TD: Động tác: tay, lườn, vặn mình, bụng, chân, phối hợp. +ép dây chằng. 3.Kiểm tra bài cũ: ? Xuất phát cao chạy nhanh 60m?. B. Phần cơ bản: 1. Chạy nhanh. * Ôn: Một số động tác bổ trợ chạy nhanh: - Đứng lên ngồi xuống: - Bật cóc bằng hai chân: - Bật đổi chân: - Tại chỗ lấy đà bật cao. - Chạy bước nhỏ: - Chạy nâng cao đùi: - Chạy đá lăng sau. - Chạy xuất phát vai, lưng hướng chạy. * Xuất phát cao chạy nhanh 60m: 2. Hệ thống, củng cố: ? Xuất phát cao chạy nhanh 60m? 3.Trò chơi: “Người thừa thứ 3”. C. Phần kết thúc: 1.Hồi tĩnh, thả lỏng: 2. Nhận xét giờ học. 3.Hướng dẫn về nhà: +Ôn tập các nội dung trên. +Luyện chạy. 10p 30p 5p LT: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp. + Đội hình khởi động: + Lớp trưởng điều khiển. + HS nhận xét. + GV nhận xét, đánh giá và cho điểm. + GV hướng dẫn HS thực hiện.Chú ý quan sát, nhắc nhở, sửa sai kỹ thuật động tác cho từng HS. * Đội hình tập luyện: x x x x x x x x x x x GV 15-20m x x x x x x x x x + GV quan sát, và sửa sai kỹ thuật động tác cho từng HS. + Gv hướng dẫn HS thực hiện. + Đội hình tập luyện: x GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + HS nhận xét. + GV nhận xét, đánh giá và sửa sai GV phổ biến cách chơi và hướng dẫn HS chơi. - ĐH kết thúc 2-4 hàng ngang. x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x £Gv Giao bài tập về nhà cho HS. - GV và HS kết thúc bài. * Rút kinh nghiệm sau giờ học .............................................................................................................................................................................................. . Ngày soạn: 05/12/2014. Tiết 32: Ngày giảng6a: /12/2014. 6b: /12/2014. CHẠY NHANH - TRÒ CHƠI. Chạy ngắn: * Ôn:+ Xuất phát cao chạy nhanh 60m có bấm thành tích. Trò chơi: “ Giáo viên chọn ”. I. Mục tiêu: + HS thực hiện tốt các động tác bổ trợ cho chạy nhanh. Thực hiện tốt kỹ thuật chạy xuất phát cao 60m và đạt thành tích tốt. + HS tham gia trò chơi nghiêm túc, tích cực và đúng luật. II. Địa điểm phương tiện. - Tại sân TD. - GV: Giáo án, một bộ bàn ghế GV, vôi, kẻ đường chạy, vạch xuất phát, vạch đích. - HS:. Đi giầy, quần áo gọn gàng, vệ sinh sân tập. III. Tiến trình giờ dạy. Nội dung Đ- L Phương pháp- Tổ chức A. Phần mở đầu 1 - Nhận lớp: - ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, sức khoẻ học sinh. -Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. + To ngắn gọn, rõ ràng. 2.Khởi động: +Chạy nhẹ nhàng200-400m +Xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân, vai, hông, đầu gối. + Bài TD: Động tác: tay, lườn, vặn mình, bụng, chân, phối hợp. +ép dây chằng. 3. Kiểm tra bài cũ: ? Xuất phát cao chạy nhanh 60m?. B. Phần cơ bản: 1. Chạy nhanh. * Ôn: Một số động tác bổ trợ chạy nhanh: - Đứng lên ngồi xuống: - Bật cóc bằng hai chân: - Bật đổi chân: - Tại chỗ lấy đà bật cao. - Chạy bước nhỏ: - Chạy nâng cao đùi: - Chạy đá lăng sau. - Chạy xuất phát vai, lưng hướng chạy. * Xuất phát cao chạy nhanh 60m: 2. Hệ thống, củng cố: ? Xuất phát cao chạy nhanh 60m? 3. Trò chơi: “Chạy tiếp sức”. C. Phần kết thúc: 1.Hồi tĩnh, thả lỏng: 2. Nhận xét giờ học. 3.Hướng dẫn về nhà: 10p 30p 5p LT: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp. + Đội hình khởi động: + Lớp trưởng điều khiển. + HS nhận xét. + GV nhận xét, đánh giá và cho điểm. + GV hướng dẫn HS thực hiện.Chú ý quan sát, nhắc nhở, sửa sai kỹ thuật động tác cho từng HS. * Đội hình tập luyện: x x x x x x x x x x x GV 15-20m x x x x x x x x x + GV quan sát, và sửa sai kỹ thuật động tác cho từng HS. + Gv hướng dẫn HS thực hiện. + Đội hình tập luyện: x GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + HS nhận xét. + GV nhận xét, đánh giá và sửa sai + Đội hình trò chơi như đội hình tập luyện. GV phổ biến cách chơi và hướng dẫn HS chơi( Lồng vào xuất phát vai, lưng hướng chạy). - ĐH kết thúc 2-4 hàng ngang. x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x £Gv * Rút kinh nghiệm sau giờ học: .............................................................................................................................................................................................. . Ngày tháng 12 năm 2014. Tổ trưởng ký duyệt. Bùi Văn Toản Ngày soạn: 13/12/2014. Tuần 17 Tiết 33: Ngày giảng6a: /12/2014. 6b: /12/2014. ÔN TẬP HỌC KÌ I Chạy ngắn: * Ôn: + Một số động tác bổ trợ cho chạy ngắn, chạy tốc độ cao 30m. + Xuất phát cao chạy nhanh 60m có bấm thử thành tích. Trò chơi: “ Người thừa thứ 3”. I. Mục tiêu: + HS thực hiện tốt các động tác bổ trợ cho chạy nhanh. Thực hiện tốt kỹ thuật chạy xuất phát cao 60m và đạt thành tích tốt. + HS tham gia trò chơi nghiêm túc, tích cực và đúng luật. II. Địa điểm phương tiện. -Tại sân TD. - GV: Giáo án, một bộ bàn ghế GV, vôi, kẻ đường chạy, vạch xuất phát, vạch đích. - HS:. Đi giầy, quần áo gọn gàng, vệ sinh sân tập. III. Tiến trình giờ dạy. Nội dung Đ- L Phương pháp- Tổ chức A. Phần mở đầu 1 - Nhận lớp: - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, sức khoẻ học sinh. -Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 2.Khởi động: +Chạy nhẹ nhàng200-400m +Xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân, vai, hông, đầu gối. + Bài TD: Động tác: tay, lườn, vặn mình, bụng, chân, phối hợp. +ép dây chằng. 3. Kiểm tra bài cũ: ? Xuất phát cao chạy nhanh 60m?. B. Phần cơ bản: 1. Chạy Nhanh. * Ôn: Một số động tác bổ trợ chạy nhanh: - Đứng lên ngồi xuống: - Bật cóc bằng hai chân: - Bật đổi chân: - Tại chỗ lấy đà bật cao. - Chạy bước nhỏ: - Chạy nâng cao đùi: - Chạy đá lăng sau. - Chạy xuất phát vai, lưng hướng chạy. * Xuất phát cao chạy nhanh 60m: 2. Hệ thống, củng cố: ? Xuất phát cao chạy nhanh 60m? 3. Trò chơi: “Người thừa thứ 3”. C. Phần kết thúc: 1.Hồi tĩnh, thả lỏng: 2. Nhận xét giờ học. 3.Hướng dẫn về nhà: +Ôn tập các nội dung trên. +Luyện chạy. 10p 30p 5p LT: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp. + Đội hình khởi động: + Lớp trưởng điều khiển. + HS nhận xét. + GV nhận xét, đánh giá và cho điểm. + GV hướng dẫn HS thực hiện.Chú ý quan sát, nhắc nhở, sửa sai kỹ thuật động tác cho từng HS. * Đội hình tập luyện: x x x x x x x x x x x GV 15-20m x x x x x x x x x + GV quan sát, và sửa sai kỹ thuật động tác cho từng HS. + Gv hướng dẫn HS thực hiện. + Đội hình tập luyện: x GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + HS nhận xét. + GV nhận xét, đánh giá và sửa sai + GV phổ biến cách chơi và hướng dẫn HS chơi. - ĐH kết thúc 2-4 hàng ngang. x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x £Gv * Rút kinh nghiệm sau giờ học .............................................................................................................................................................................................. . .. Ngày soạn: 13/12/2014. Tiết 34: Ngày giảng6a: /12/2014. 6b: /12/2014. ÔN TẬP HỌC KÌ I Chạy ngắn: * Ôn: + Một số động tác bổ trợ cho chạy ngắn. + Xuất phát cao chạy nhanh 60m có bấm thử thành tích, tiết sau kiểm tra học kỳ I Trò chơi: “ Người thừa thứ 3”. I. Mục tiêu: + HS thực hiện tốt các động tác bổ trợ cho chạy nhanh. Thực hiện tốt kỹ thuật chạy xuất phát cao 60m và đạt thành tích tốt. + HS tham gia trò chơi nghiêm túc, tích cực và đúng luật. II. Địa điểm phương tiện. -Tại sân TD. - GV: Giáo án, một bộ bàn ghế GV, vôi, kẻ đường chạy, vạch xuất phát, vạch đích. - HS:. Đi giầy, quần áo gọn gàng, vệ sinh sân tập. III. Tiến trình giờ dạy. Nội dung Đ- L Phương pháp- Tổ chức A. Phần mở đầu 1 - Nhận lớp: - ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, sức khoẻ học sinh. -Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 2.Khởi động: +Chạy nhẹ nhàng200-400m +Xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân, vai, hông, đầu gối. + Bài TD: Động tác: tay, lườn, vặn mình, bụng, chân, phối hợp. +ép dây chằng. 3. Kiểm tra bài cũ: ? Xuất phát cao chạy nhanh 60m?. B. Phần cơ bản: 1.Chạy nhanh * Ôn: Một số động tác bổ trợ chạy nhanh: - Đứng lên ngồi xuống: - Bật cóc bằng hai chân: - Bật đổi chân: - Tại chỗ lấy đà bật cao. - Chạy bước nhỏ: - Chạy nâng cao đùi: - Chạy đá lăng sau. - Chạy xuất phát vai, lưng hướng chạy. * Xuất phát cao chạy nhanh 60m: Bấm thành tích. 2. Hệ thống, củng cố: ? Xuất phát cao chạy nhanh 60m? 3.Trò chơi: “Người thừa thứ 3”. C. Phần kết thúc: 1.Hồi tĩnh, thả lỏng: 2. Nhận xét giờ học. 3.Hướng dẫn về nhà: +Ôn tập các nội dung trên. +Luyện chạy. 10p 30p 5p LT: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp. + Đội hình khởi động: + Lớp trưởng điều khiển. + HS nhận xét. + GV nhận xét, đánh giá và cho điểm. + GV hướng dẫn HS thực hiện.Chú ý quan sát, nhắc nhở, sửa sai kỹ thuật động tác cho từng HS. * Đội hình tập luyện: x x x x x x x x x x x GV 15-20m x x x x x x x x x + GV quan sát, và sửa sai kỹ thuật động tác cho từng HS. + Gv hướng dẫn HS thực hiện. + Đội hình tập luyện: x GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + HS nhận xét. + GV nhận xét, đánh giá và sửa sai GV phổ biến cách chơi và hướng dẫn HS chơi. - ĐH kết thúc 2-4 hàng ngang. x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x £Gv * Rút kinh nghiệm sau giờ học ............................................................................................................................................................................................... Ngày tháng 12 năm 2014 Tổ trưởng ký duyệt. Bùi Văn Toản Ngày soạn: 18/12/2014. Tuần 18 Tiết 35 Ngày giảng6a: /12/2014. Ngày giảng6b: /12/2014. KIỂM TRA HỌC KÌ I Kiểm tra chạy nhanh cự ly 60m, có bấm thành tích. I. Mục tiêu: HS thực hiện tốt 4 giai đoạn kỹ thuật và đạt thành tích tốt. II. Địa điểm phương tiện. -Tại sân TD. - GV: Giáo án, một bộ bàn ghế GV, vôi, kẻ đường chạy, vạch xuất phát, vạch đích, cờ hiệu, đồng hồ bấm thành tích. -HS:. Đi giầy, quần áo gọn gàng, vệ sinh sân tập. III. Phương pháp kiểm tra, cách cho điểm: Phương pháp kiểm tra: + Kiểm tra theo nhóm, mỗi nhóm 3HS , mỗi HS chỉ được chạy 1 lần, trừ trường hợp đặc biệt kiểm tra lần 2( Đối với trường hợp phạm qui) điểm kiểm tra lần 2 tối đa không quá 8. Cách cho điểm: + Điểm kiểm tra phụ thuộc vào mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích HS đạt được. Điểm Kỹ thuật Thành tích Nam Nữ Đ Thực hiện KT ở mức TB 10,9 – 11,2 11,8 – 12,1 CĐ KT ở mức yếu và TT quá yếu 11,3 – 11,6 12,2 – 12,5 IV. Tiến trình kiểm tra: Phổ biến nội dung, mục tiêu tiết học. Khởi động: Kiểm tra: V. Nhận xét giờ kiểm tra, công bố kết quả: 1. Nhận xét giờ kiểm tra: 2. Công bố kết quả: Ngày soạn: 18/12/2014. Tiết 36: Ngày giảng: /12/2014. Ngày giảng: /12/2014. KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ . Kiểm tra tại chỗ bật xa đo thành tích. I. Mục tiêu: HS thực hiện tốt kỹ thuật và đạt thành tích cao. II. Địa điểm phương tiện. - Tại sân TD. - GV: Giáo án, một bộ bàn ghế GV, thước đo. - HS:. Đi giầy, quần áo gọn gàng, vệ sinh sân tập. III. Phương pháp kiểm tra, cách cho điểm: 1. Phương pháp kiểm tra: + Kiểm tra thứ tự từng HS, mỗi HS được thực hiện 2 lần lấy lần thành tích và kỹ thuật tốt hơn. 2. Cách cho điểm: + Điểm kiểm tra phụ thuộc vào mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích HS đạt được. Điểm Kỹ thuật Thành tích Nam Nữ Đ Thực hiện KT ở mức TB 1,65 – 1,69 1,60 – 1,64 CĐ KT ở mức yếu và TT quá yếu 1,55 – 1,64 1,50 – 1,59 IV. Tiến trình kiểm tra: 1. Phổ biến nội dung, mục tiêu tiết học. 2. Khởi động: 3. Kiểm tra: V. Nhận xét giờ kiểm tra, công bố kết quả: 1. Nhận xét giờ kiểm tra: 2. Công bố kết quả: Ngày tháng 12 năm 2014. Tổ trưởng ký duyệt. Bùi Văn Toản Ngày soạn: 02/01/2016. Tuần 19 Tiết 37: Ngày giảng6a: /01/2016. 6b: /01/2016. BẬT NHẢY- TRÒ CHƠI. Bật nhảy: Tập một số động tác bổ trợ : Đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng ngang, tại chỗ bật nhảy bằng 2 chân tay với vật trên cao. Trò chơi: “ Nhảy ô tiếp sức”. Chạy bền: +Trò chơi hai lần hít vào hai lần thở ra. + Học một số động tác thả lỏng. I.Mục tiêu: + HS thực hiện tốt các động tác bổ trợ và phát triển được sức mạnh của chân. +HS tham gia trò chơi nghiêm túc, nhiệt tình và đúng luật. + Thực hiện tốt các động tác bổ trợ chạy bền và chạy hết cự ly. II. Địa điểm phương tiện. - Tại sân TD. - GV: Giáo án, một bộ bàn ghế GV, còi, Vôi, xà bật vật chuẩn. - HS: Đi giầy, quần áo gọn gàng, vệ sinh sân tập. III. Tiến trình giờ dạy. Nội dung Đ- L Phương pháp- Tổ chức A. Phần mở đầu 1 - Nhận lớp: - ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, sức khoẻ học sinh. -Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. + To, ngắn gọn, rõ ràng. 2.Khởi động: +Chạy nhẹ nhàng200-400m +Xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân, vai, hông, đầu gối. + Bài TD: +ép dây chằng. +Bước nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng sau, chạy đạp sau. B. Phần cơ bản: 1. Bật nhảy: GV hướng dẫn HS tập luyện. + Tại chỗ: - Đá lăng trước, sau, ngang. + 1-3 bước đà bật bằng 1 chân tay với vật trên cao. * Hệ thống-Củng cố: ?Đà 1-3 bướcbật nhảy tay với vật trên cao? 2. Trò chơi: “ Nhảy ô tiếp sức”. 3. Chạy bền: + Trò chơi hai lần hít vào hai lần thở ra. +Học một số động tác thả lỏng . C. Phần kết thúc: 1.Hồi tĩnh, thả lỏng: 2. Nhận xét giờ học. 3.Hướng dẫn về nhà: +Ôn tập các nội dung trên. +Luyện chạy. 10p 30p 5p LT: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung + Đội hình khởi động: + Lớp trưởng điều khiển. +GV làm mẫu, phân tích kỹ thuật động tác và hướng dẫn HS thực hiện: * Chú ý quan sát, nhắc nhở, sửa sai kỹ thuật động tác cho từng HS. + HS nhận xét. + GV nhận xét, đánh giá, sửa sai. * GV phổ biến cách chơi và hướng dẫn HS chơi. - Giáo viên học sinh chơi trò chơi và một số động tác bổ thả lỏng. - ĐH kết thúc 2-4 hàng ngang. x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x £Gv Giao bài tập về nhà cho HS. - GV và HS kết thúc bài. * Rút kinh nghiệm sau giờ học. ............................................................................................................................................................................................... . Ngày soạn: 02/01/2016. Tiết 38: Ngày giảng6a: /01/2016. 6b: /01/2016. BẬT NHẢY- TRÒ CHƠI. Bật nhảy: Ôn nội dung tiết 37 + Học tại chỗ tạo đà bật xa. Trò chơi: “Giáo viên chọn”. Chạy bền: + Một số động tác bổ trợ chạy bền. + Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên nam 300m, nữ 250m. I.Mục tiêu: + HS thực hiện tốt các động tác bổ trợ và phát triển được sức mạnh của chân. +HS tham gia trò chơi nghiêm túc, nhiệt tình và đúng luật. + Thực hiện tốt các động tác bbổ trợ chạy bền và chạy hết cự ly. II. Địa điểm phương tiện. - Tại sân TD. - GV: Giáo án, một bộ bàn ghế GV, còi, Vôi, xà bật vật chuẩn. - HS: Đi giầy, quần áo gọn gàng, vệ sinh sân tập III. Tiến trình giờ dạy. Nội dung Đ- L Phương pháp- Tổ chức A. Phần mở đầu: 1 - Nhận lớp: - ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, sức khoẻ học sinh. -Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. + To, ngắn gọn, rõ ràng. 2..Khởi động: +Chạy nhẹ nhàng200-400m +Xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân, vai, hông, đầu gối. + Bài TD: +Ép dây chằng. +Bước nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng sau, chạy đạp sau. 3.Kiểm tra bài cũ: -Tại chỗ đá lăng trước, sau, ngang. B. Phần cơ bản: 1. Bật nhảy: GV hướng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12300925.doc
Tài liệu liên quan