Giáo án môn Thể dục 7 năm 2018

- Chạy nhanh: Nâng cao kỹ thuật chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; Xuất phát cao – chạy nhanh 60m.

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên. Giới thiệu hiện tượng "đau sóc" và cách khắc phục.

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức

- Biết cách thực hiệnđộng tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao - chạy nhanh 60m.

- Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên và biết hiện tượng "đau sóc", cách khắc phục.

2. Kĩ năng

- Thực hiện cơ bản đúng động tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao - chạy nhanh 60m.

- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên và vận dụng vào tập luyện.

3. Thái độ:

- Chấp hành nghiêm túc các nhiệm vụ và yêu cầu của GV, tự giác, tích cực tập luyện, tác phong nhanh nhẹn.

 

doc249 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 12/03/2019 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 7 năm 2018, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, chân, vai, hông, cổ, gối.. + ép dẻo hông: ép dọc, ép ngang + Chay tại chỗ: chạy bước nhỏ nâng cao đùi, gót chạm mông 8 -10 phút 1 - 2 phút 7 - 8 phút 150 -200m Mỗi động tác 2 x 8 nhịp a.GV nhận lớp - Lớp trưởng tập hợp lớp, và báo cáo sĩ số cho GV, điều khiển lớp chúc giáo viên khỏe. - GV phổ biến nội dung, mục tiêu bài học. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€€ rGV b. Khởi động: - Hs chay nhẹ nhàng quanh sân trường -> về 3 hàng ngang giãn cách thực hiện các động tác khởi động do cán sự điều khiển. - GV quan sát nhắc nhở học sinh thực hiện đúng động tác. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €rGV ( Đội hình tập ) 2. Phần cơ bản: - Nội dung kiểm tra ( Chạy bền trên địa hình tự nhiên cự ly 500m dành cho cả nam và nữ theo TCRLTT) - Cách đánh giá xếp loại. + Loại giỏi: Chạy hết cự li thành tích đạt 105s đối với nam, 114s đối với nữ. + Loại khá:Chạy hết cự li thành tích đạt 115s đối với nam, 122s đối với nữ. + Loại đạt: Chạy hết cự li thành tích đạt 125s đối với nam, 136s đối với nữ. + Loại chưa đạt: Chưa chạy hết cự li thành tích chưa đạt mức đạt. 28 – 30 phút Nam 500m Nữ 500m 1L / HS - Về 3 hàng ngang. GV phổ biến lại nội dung, yêu cầu, phương pháp kiểm tra, cách đánh giá xếp loại. - Kiểm tra làm nhiều đợt mỗi đợt 4-5 hs . Mỗi học sinh được kiểm tra 1 lần. - GV bấm giờ đánh giá kết quả. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ rGV - Hs chạy song Gv yêu cầu thực hiện các động tác hồi tĩnh. 3. Phần kết thúc a. Thả lỏng - Thực hiện một số động tác thả lỏng: + Cúi người thả lỏng tay, vai, + Rũ chân, + Bật nhảy thả lỏng. b. Nhận xét giờ học - Nhận xét ưu khuyết điển giờ học, biểu dương HS hoàn thành tốt nhiêm vụ. Thông báo kết quả. c. Giao bài tập về nhà - Rốn sức mạnh của chõn - Chuẩn bị cờ để tập bài TD với cờ 4 – 5 phút 1 - 2 phút Mỗi động tác 2 x 8 nhịp 1 - 2 phút 1 phút a. Thả lỏng - Về 3 hàng ngang thực hiện thả lỏng do cán sự điều khiển. - Gv nhắc học sinh thực hiện đúng động tác. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € rGV b. Nhận xét - Vê 3 hàng ngang như ban đầu - GV nhận xét củng cố lại bài học. Thông báo kết quả. c. Giao bài tập về nhà - Gv hướng dẫn học sinh tập luyện ở nhà - GV làm thủ tục xuống lớp. Rút kinh nghiệm tiết dạy. .................. Ngày soạn: 10 /01 / 2018 Ngày giảng: 17/01/ 2018 Tiết 37: bài thể dục- bật nhảy - Bài TD với cờ: Học 4 động tác: Vươn thở, Tay, chân, lườn. - Bật nhẩy: Ôn động tác đá lăng trước - sau, trò chơi " nhảy cừu" I. Mục tiêu. 1. Kiến thức - Biết tên và cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, lườn. - Biết cách thực hiện động tác đá lăng trước – sau và tổ chức trò chơi " nhảy cừu". 2. Kĩ năng - Thực hiện được các động tác: vươn thở, tay, chân, lườn. - Thực hiện được động tác đá lăng trước – sau và trò chơi " nhảy cừu". 3. Thái độ: - Chấp hành nghiêm túc các nhiệm vụ và yêu cầu của GV, tự giác, tích cự trong học tập. Luôn có tính kỉ luật.. II. Địa điểm - phương tiện. - Địa điểm: Tại sân trường dọn vệ sinh nơi tập. - Phương tiện: Còi, cờ III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Định lượng Phương Pháp - Tổ chức 1. phần mở đầu: a. GV nhận lớp : Kiểm tra sĩ số trang phục, kiểm tra sức khỏe học sinh. - Phổ biến nội dung, mục tiêu bài học. b. Khởi động: - Hs chạy nhẹ nhàng 150 – 200m -> về thành hàng ngang thực hiện các động tác bài thể dục phát triển chung: vươn thở, tay, chân, lườn, bụng ... + Tại chỗ xoay các khớp cổ tay, chân, vai, hông, cổ, gối.. + ép dẻo hông: ép dọc, ép ngang + Chay tại chỗ: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông 8 -10 phút 1 - 2 phút 7 - 8 phút 150 -200m Mỗi động tác 2 x 8 nhịp a.GV nhận lớp - Lớp trưởng tập hợp lớp, và báo cáo sĩ số cho GV, điều khiển lớp chúc giáo viên khỏe. - GV phổ biến nội dung, mục tiêu bài học. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€€ rGV b. Khởi động: - Hs chay nhẹ nhàng quanh sân trường -> về 3 hàng ngang giãn cách thực hiện các động tác khởi động do cán sự điều khiển. - GV quan sát nhắc nhở học sinh thực hiện đúng động tác. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €rGV ( Đội hình tập ) 2. Phần cơ bản: a. Bài Thể dục: * Học 4 động tác của bài thể dục với cờ - Động tỏc vươn thở. + Nhịp 5,6,7,8:Như nhịp 1,2,3,4 nhưng đổi chõn - Động tỏc tay. + Nhịp 5,6,7,8:Như nhịp 1,2,3,4 nhưng đổi chõn. + Động tác chân Nhịp 5,6,7,8:Như nhịp 1,2,3,4, nhưng nhịp 7 quay mặt sang phải. + Động tỏc lườn. + Nhịp 5,6,7,8: Như nhịp 1,2,3,4, nhưng đổi chõn, nhịp 6 nghiờng lườn sang trỏi, nhịp 7 quay nhỡn cờ bờn phải. b. Bật nhảy: - Ôn: Đá lăng trước – sau. - Chơi trò chơi " Nhảy cừu". - CB: Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc nam, nữ riêng. - Cách chơi: Các em lần lượt chạy đến cừu đặt 2 tay lên lưng cừu nhảy dạng chân để vượt qua. 28–30phút 15–16phút 13-14 phút 6 - 7 phút 4lx8nhịp 6- 7 phút a. Bài Thể dục: - Về 3 hàng ngang. GV làm mẫu kết hợp với phân tích động tác, nêu một số sai thường mắc. - GV hô và tập chậm: yêu cầu học sinh thực hiện theo. - GV hô chậm học sinh thực hiện 1- 2 lần. - Cho hs thực hiện đồng loạt theo 3 hàng ngang do cán sự hô. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € rGV ( Đội hình tập) - GV quan sát nhắc và sửa sai cho học sinh. - Về 3 hàng ngang GV cho từng hàng lên thực hiện 4 động tác. yêu cầu cả lớp quan sát nhận xét. €€€€€€€€ €€€€€€€€ rGV €€€€€€€€ (Đội hình tập) - Trước khi chuyển nội dung Gv nhận xét chung. b. Bật nhảy: - Về 3 hàng ngang. GV làm mẫu lại kĩ thuật động tác, nêu một số sai thường mắc sau đó cho học sinh tập. - HS tập đồng loạt €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € rGV (Đội hình tập) - Về 3 hàng ngang GV cho từng hàng lên thực hiện. Yêu cầu cả lớp quan sát nhận xét * Chơi trò chơi - Gv nhắc lại luật chới sau đó cho học sinh chơi theo hàng ( nam, nữ riêng) - Học sinh chơi trò chơi. GV quan sát nhắc nhở các em choi tích cực, an toàn. €€€€€€€ € €€€€€€€ € €€€€€€€ € rGV (Đội hình chơi) 3. Phần kết thúc a. Thả lỏng - Thực hiện một số động tác thả lỏng: + Cúi người thả lỏng tay, vai, + Rũ chân, + Bật nhảy thả lỏng. b. Nhận xét giờ học - Nhận xét ưu khuyết điển giờ học, biểu dương HS hoàn thành tốt nhiêm vụ. c. Giao bài tập về nhà Ôn các động tác bài TD, luyện tập chạy bền.. 4 – 5 phút 1 - 2 phút Mỗi động tác 2 x 8 nhịp 1 - 2 phút 1 phút a. Thả lỏng - Về 3 hàng ngang thực hiện thả lỏng do cán sự điều khiển. - Hs tập - Gv nhắc học sinh thực hiện đúng động tác. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € rGV b. Nhận xét - Vê 3 hàng ngang như ban đầu - GV nhận xét củng cố lại bài học. c. Giao bài tập về nhà - Gv hướng dẫn học sinh tập luyện ở nhà - GV làm thủ tục xuống lớp. Rút kinh nghiệm tiết dạy..... ............ Ngày soạn: 13 /01/ 2018 Ngày giảng: 18 /01/2018 Tiết 38: bài thể dục- chạy bền - Bài TD với cờ : Ôn: 4 động tác: Vườn thở, tay, chân, lườn. Học 3 động tác bụng, phối hợp, thăng bằng. - Chạy bền: Trên địa hình tự nhiên. I. Mục tiêu. 1. Kiến thức - Biết tên và cách thực hiện các động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng. - Biết cách luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên 2. Kĩ năng - Thực hiện được các động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng. - Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên. 3. Thái độ: - Chấp hành nghiêm túc các nhiệm vụ và yêu cầu của GV, tự giác, tích cự, tác phong nhanh nhẹn trong học tập. Luôn có tính kỉ luật cao. II. Địa điểm - phương tiện. - Địa điểm: tại sân trường dọn vệ sinh nơi tập. - Phương tiện: còi, cờ III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐịNH LƯợNG Phương Pháp - Tổ chức 1. phần mở đầu: a. GV nhận lớp : Kiểm tra sĩ số trang phục, kiểm tra sức khỏe học sinh. - GV phổ biến nội dung, mục tiêu bài học. b. Khởi động: - Hs chạy nhẹ nhàng 150 – 200m -> về thành hàng ngang thực hiện các động tác bài thể dục phát triển chung: vươn thở, tay, chân, lườn, bụng ... + Tại chỗ xoay các khớp cổ tay, chân, vai, hông, cổ, gối.. + ép dẻo hông: ép dọc, ép ngang - Kiểm tra bài cũ ( 4 động tác bài thể dục với cờ đã học) 8 -10 phút 1 - 2 phút 7 - 8 phút 150 -200m Mỗi động tác 2 x 8 nhịp 2 – 3 phút a.GV nhận lớp - Lớp trưởng tập hợp lớp, và báo cáo sĩ số cho GV, điều khiển lớp chúc giáo viên khỏe.\ - GV phổ biến nội dung, mục tiêu bài học. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€€ rGV b. Khởi động: - Hs chay nhẹ nhàng quanh sân trường -> về 3 hàng ngang giãn cách thực hiện các động tác khởi động do cán sự điều khiển. - GV quan sát nhắc nhở học sinh thực hiện đúng động tác. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €rGV ( Đội hình tập ) - Kiểm tra 1 – 2 học sinh 2. Phần cơ bản: a. Bài Thể dục: - Ôn 4 động tác + Vươn thở + Tay + Chân + Lườn. * Học 3 động tác của bài thể dục với cờ. + Động tỏc bụng. + Nhịp 5,6,7,8: Như nhịp 1,2,3,4, nhưng đổi chõn, nhịp 7 nhỡn cờ bờn phải. + Động tỏc phối hợp. Nhịp 5,6,7,8:Như nhịp 1,2,3,4 nhưng đổi chõn, nhịp 7 vặn mỡnh sang phải, mắt nhỡn cờ bờn phải. - Động tỏc thăng bằng. + Nhịp 5,6,7,8: Như nhịp 1,2,3,4 nhưng đổi chân. - Ôn 7 động tác: Vươn thở- tay- chân –lươn –bụng- phối hợp- thăng bằng. b. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên: + Nam chạy 600m + Nữ chạy 500m - Kiểm tra sức khoẻ và yêu cầu học sinh trước khi chạy. 28-30phút 23-24phút 5 -6 phút 4 – 6 lượt 2 x 8 nhịp 8 - 10 phút 4 – 6 lượt 2 x8 nhịp 7 - 8phút 4 - 5 lần 6 – 7 phút Nam600m Nữ 500 a. Bài Thể dục: - Về 3 hàng ngang. GV nêu lại yêu cầu kĩ thuật sau đó cho học sinh tập. - Học sinh tập đồng loạt theo 4 hàng ngang do cán sự điều khiển. - GV quan sát học sinh tập để nhận xét va sửa sai. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € rGV - Về 3 hàng ngang. GV làm mẫu kết hợp với phân tích động tác và nêu một số sai thường mắc. - GV hô và tập chậm: yêu cầu học sinh thực hiện theo. - GV hô chậm học sinh thực hiện 1- 2 lần. - Cho hs thực hiện đồng loạt theo 3 hàng ngang do cán sự điều khiển. - GV quan sát nhắc và sửa sai cho học sinh €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € rGV - GV quan sát nhắc và sửa sai cho học sinh - Hs tập đồng loạt 7 động tác sau đó Gv cho từng hàng lên thực hiện – các tổ chưa đến lượt quan sát nhận xét – GV nhận xét b. Chạy bền: - Về 3 hàng ngang. GV kiểm tra lại sức khoẻ và yêu cầu hs - Cho học sinh chạy quanh sân trường theo 2 nhóm nam, nữ riêng. - Học sinh chạy song Gv yêu cầu các em thực hiện các động tác hồi tĩnh. 3. Phần kết thúc a. Thả lỏng - Thực hiện một số động tác thả lỏng: + Cúi người thả lỏng tay, vai, + Rũ chân, + Bật nhảy thả lỏng. b. Nhận xét giờ học - Nhận xét ưu khuyết điển giờ học, biểu dương HS hoàn thành tốt nhiêm vụ. c. Giao bài tập về nhà - Luyện tập bài thể dục các động tác đã học, bật nhảy tập các động tác bổ trợ... 4 – 5 phút 1 - 2 phút Mỗi động tác 2 x 8 nhịp 1 - 2 phút 1 phút a. Thả lỏng - Về 3 hàng ngang thực hiện thả lỏng do cán sự điều khiển. - Gv nhắc học sinh thực hiện đúng động tác. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € rGV b. Nhận xét - Vê 3 hàng ngang như ban đầu - GV nhận xét củng cố lại bài học. c. Giao bài tập về nhà - Gv hướng dẫn học sinh tập luyện ở nhà - GV làm thủ tục xuống lớp. Rút kinh nghiệm tiết dạy..... ............ Ngày soạn: 17/ 01/ 2018 Ngày giảng: 24/01/ 2018 Tiết 39: bài thể dục- bật nhảy - Bài TD với cờ: Ôn: 7 động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng. Học 2 động tác: Nhảy, điều hoà. - Bật nhẩy: Ôn: Động tác đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang: trò chơi " Nhảy ô tiếp sức ". I. Mục tiêu. 1. Kiến thức - - Bài TD với cờ: Biết tên và cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhẩy, điều hoà. - Bật nhẩy: Biết cách thực hiện động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang và trò chơi " Nhảy ô tiếp sức ". 2. Kĩ năng - Bài TD với cờ: Thực hiện cơ bản đúng các động tác: vươn thở, tay, ngực, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng. Thực hiện được động tác nhẩy, điều hoà. - Bật nhẩy: Thực hiện cơ bản đúng động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang, tổ chưc được trò chơi " Nhảy ô tiếp sức ". 3. Thái độ: - Chấp hành nghiêm túc các nhiệm vụ và yêu cầu của GV, tự giác, tích cực, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật.. II. Địa điểm - phương tiện. - Địa điểm: Tại sân trường dọn vệ sinh nơi tập. - Phương tiện: Còi, cờ III- Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐịNH LƯợNG Phương Pháp - Tổ chức 1. phần mở đầu: a. GV nhận lớp : Kiểm tra sĩ số trang phục, kiểm tra sức khỏe học sinh. - GV phổ biến nội dung, mục tiêu bài học. b. Khởi động: - Hs chạy nhẹ nhàng 150 – 200m -> về thành hàng ngang thực hiện các động tác bài thể dục phát triển chung: vươn thở, tay, chân, lườn, bụng ... + Tại chỗ xoay các khớp cổ tay, chân, vai, hông, cổ, gối.. + ép dẻo hông: ép dọc, ép ngang + Chay tại chỗ: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông 8 -10 phút 1 - 2 phút 7 - 8 phút 150 -200m Mỗi động tác 2 x 8 nhịp a.GV nhận lớp - Lớp trưởng tập hợp lớp, và báo cáo sĩ số cho GV, điều khiển lớp chúc giáo viên khỏe. - GV phổ biến nội dung, mục tiêu bài học. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€€ rGV b. Khởi động: - Hs chay nhẹ nhàng quanh sân trường -> về 3 hàng ngang giãn cách thực hiện các động tác khởi động do cán sự điều khiển. - GV quan sát nhắc nhở học sinh thực hiện đúng động tác. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €rGV ( Đội hình tập ) 2. Phần cơ bản: a. Bài Thể dục: - Ôn 7 động tác của bài thể dục phát triển chung với cờ - Động tác: Vươn thở- tay – chân- lườn- bụng- phối hợp – thăng bằng. - Học 2 động tác - Động tỏc nhảy. + Nhịp 5,6,7,8:Như nhịp 1,2,3,4, nhưng nhịp 5 đưa tay phải sang ngang. b.Học động tỏc điều hoà. + Nhịp 5,6,7,8:Như nhịp 1,2,3,4. - Ôn kết hợp 9 động tác từ động tác vươn thở đến động tác điều hoà b. Bật nhảy: * Thực hiện 1 số động tác bổ trợ - Ôn: Đá lăng trước – sau. + Đá lăng sang ngang * Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”. + Chia đội xếp hàng dọc trước vạch xuất phát, khi có lệnh người đầu nhảy chụm hai chân vào ô số 1 rồi bật hai chân sang ô số 2 và 3 sau đó lần lượt thực hiện tiếp ở ô số 4,5,6 rồi bật nhảy ngược trở lại chạm tay bạn tiếp theo. 28-30 phút 14-15p 4-5phút 1- 2lần 9-10 phút 2-3lần 14-15phút 7 – 8 phút 6 – 7 phút a. Bài Thể dục: - Về 3 hàng ngang. GV nêu lại một số yêu cầu kĩ thuật sau đó cho học sinh tập. - Học sinh tập đồng loạt theo 4 hàng ngang do cán sự điều khiển. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € rGV (Đội hình tập) - GV quan sát học sinh tập để nhận xét va sửa sai. - Học 2 động tác - Về 3 hàng ngang. GV làm mẫu kết hợp với phân tích động tác và nêu một số sai thường mắc. - GV hô và tập chậm: yêu cầu học sinh thực hiện theo. - GV hô chậm học sinh thực hiện 1- 2 lần. - Cho hs thực hiện đồng loạt theo 3 hàng ngang do cán sự điều khiển. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € rGV - GV quan sát nhắc và sửa sai cho học sinh - GV nhận xét chung b. Bật nhảy: - Về 3 hàng ngang. GV nêu lại một số yêu cầu. - Cho học sinh tập đồng loạt - GV quan sát học sinh tập để nhận xét sửa sai. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ rGV (Đội hình tập) * Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”. - Gv nhắc lại luật chơi - Học sinh chơi . GV quan sát nhắc nhở. (Đội hình chơi) 3. Phần kết thúc a. Thả lỏng - Thực hiện một số động tác thả lỏng: + Cúi người thả lỏng tay, vai, + Rũ chân, + Bật nhảy thả lỏng. b. Nhận xét giờ học - Nhận xét ưu khuyết điển giờ học, biểu dương HS hoàn thành tốt nhiệm vụ. c. Giao bài tập về nhà - Ôn tập chạy bền, bài thể dục, bật nhẩy 4 – 5 phút 1 - 2 phút Mỗi động tác 2 x 8 nhịp 1 - 2 phút 1 phút a. Thả lỏng - Về 3 hàng ngang thực hiện thả lỏng do cán sự điều khiển. - Gv nhắc học sinh thực hiện đúng động tác. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € rGV b. Nhận xét - Vê 3 hàng ngang như ban đầu - GV nhận xét củng cố lại bài học. c. Giao bài tập về nhà - Gv hướng dẫn học sinh tập luyện ở nhà - GV làm thủ tục xuống lớp. Rút kinh nghiệm tiết dạy.... ........... Ngày soạn: 19 / 01/ 2018 Ngày giảng: 26/ 01/ 2018 Tiết 40: bài thể dục- chạy bền - Bài TD: Ôn: 9 động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp ,thăng bằng, nhảy, điều hoà. ( chú ý biên độ, nhịp điệu ). - Chạy bền: Trên địa hình tự nhiên(GV ấn định cự ly cho phù hợp). I.Mục tiêu. 1. Kiến thức - Biết tên và cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhẩy, điều hoà. - Biết cách luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên 2. Kĩ năng - Thực hiện cơ bản đúng các động tác: vươn thở, tay, ngực, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhẩy, điều hoà. - Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên. 3. Thái độ: - Chấp hành nghiêm túc các nhiệm vụ và yêu cầu của GV, tự giác, tích cực, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật.. II. Địa điểm - phương tiện. - Địa điểm: Tại sân trường dọn vệ sinh nơi tập. - Phương tiện: Còi, cờ III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐịNH LƯợNG Phương Pháp – Tổ chức 1. phần mở đầu: a. GV nhận lớp : Kiểm tra sĩ số trang phục, kiểm tra sức khỏe học sinh. - GV phổ biến nội dung, mục tiêu bài học. b. Khởi động: - Hs chạy nhẹ nhàng 150 – 200m -> về thành hàng ngang thực hiện các động tác bài thể dục phát triển chung: vươn thở, tay, chân, lườn, bụng ... + Tại chỗ xoay các khớp cổ tay, chân, vai, hông, cổ, gối.. + ép dẻo hông: ép dọc, ép ngang c. Kiểm tra bài cũ : Động tác nhảy, Điều hòa 8 -10 phút 1 - 2 phút 7 - 8 phút 150 -200m Mỗi động tác 2 x 8 nhịp 1 – 2 phút a.GV nhận lớp - Lớp trưởng tập hợp lớp, và báo cáo sĩ số cho GV, điều khiển lớp chúc giáo viên khỏe.\ - GV phổ biến nội dung, mục tiêu bài học. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€€ rGV b. Khởi động: - Hs chay nhẹ nhàng quanh sân trường -> về 3 hàng ngang giãn cách thực hiện các động tác khởi động do cán sự điều khiển. - GV quan sát nhắc nhở học sinh thực hiện đúng động tác. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €rGV ( Đội hình tập ) c. Kiểm tra 1 – 2 học sinh – HS thực hiện dưới lớp quan sát nhận xét – giáo viên nhận xét đánh giá 2. Phần cơ bản a. Bài Thể dục: - Ôn 9 động tác của bài thể dục với cờ 1. Vươn thở 2. Tay 3. Động tác chân 4. Động tỏc lườn. 5. Động tỏc bụng. 6. Động tỏc phối hợp. 7. Động tỏc thăng bằng. 8 Động tỏc nhảy. 9. Động tỏc điều hoà. b. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. + Nam chạy 600m + Nữ chạy 500m - Kiểm tra sức khoẻ và yêu cầu kĩ thuật đối với học sinh trước khi chạy. 28-30 phút 22-23phút 1 -2 lần 2 x 8 nhịp 6 – 7 phút Nam600m Nữ 500m a. Bài Thể dục: - Về 3 hàng ngang. GV nêu lại yêu cầu kĩ thuật sau đó cho học sinh tập. - Học sinh tập đồng loạt theo 3 hàng ngang do cán sự điều khiển. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € rGV - GV quan sát học sinh tập để nhận xét va sửa sai. - Chia lớp thành 3 nhóm theo tổ tập luyện ( theo hình vuông quay mặt ra ngoài) do các tổ trưởng điều khiển. €€€€€€€€ € €€€€€€€€ € €€€€€€€€ € - GV đi từng nhón quan sát nhắc và sửa sai cho học sinh - Trước khi chuyển nội dung các nhóm quay mặt vào trong GV kiểm tra từng nhóm, các nhóm chưa đến lượt quan sát nhận xét – Gv nhận xét - Hs về 3 hàng ngang – Tập đồng loạt cán sự điều khiển €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €rGV (Đội hình tập) b. Chạy bền: - Về 3 hàng ngang. GV kiểm tra lại sức khoẻ và yêu cầu hs - Cho học sinh chạy quanh sân trường theo 2 nhóm nam, nữ riêng. - Hs chạy xong Gv nhắc các em thực hiện một số động tác hồi tĩnh 3. Phần kết thúc a. Thả lỏng - Thực hiện một số động tác thả lỏng: + Cúi người thả lỏng tay, vai, + Rũ chân, + Bật nhảy thả lỏng. b. Nhận xét giờ học - Nhận xét ưu khuyết điển giờ học, biểu dương HS hoàn thành tốt nhiêm vụ. c. Giao bài tập về nhà - Ôn bài thể dục, bật nhảy, chạy bền 4 – 5 phút 1 - 2 phút Mỗi động tác 2 x 8 nhịp 1 - 2 phút 1 phút a. Thả lỏng - Về 3 hàng ngang thực hiện thả lỏng do cán sự điều khiển. - Gv nhắc học sinh thực hiện đúng động tác. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € rGV b. Nhận xét - Vê 3 hàng ngang như ban đầu - GV nhận xét củng cố lại bài học. c. Giao bài tập về nhà - Gv hướng dẫn học sinh tập luyện ở nhà - GV làm thủ tục xuống lớp. Rút kinh nghiệm tiết dạy..... ............ Ngày soạn: 24/ 01/ 2018 Ngày giảng: 31 / 01/ 2018 Tiết 41: bài thể dục- bật nhảy - Bài TD với cờ: Ôn: 9 động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hoà. - Bật nhẩy: Ôn: Động tác đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang, trò chơi: "Bật xa tiếp sức". I. Mục tiêu. 1. Kiến thức - Biết tên và cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhẩy, điều hoà. - Biết cách thực hiện động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang và trũ chơi: "Bật xa tiếp sức". 2. Kĩ năng - Thực hiện cơ bản đúng các động tác: vươn thở, tay, ngực, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhẩy, điều hoà. - Thực hiện cơ bản đúng động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang chơi trò chơi đúng luật 3. Thái độ: - Chấp hành nghiêm túc các nhiệm vụ và yêu cầu của GV, tự giác, tích cực trong tập luyện, kỉ luật.. II. Địa điểm - phương tiện. - Địa điểm: Tại sân trường, hs dọn vệ sinh nơi tập. - Phương tiện: Còi, cờ III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐịNH LƯợNG Phương Pháp – Tổ chức 1. phần mở đầu: a. GV nhận lớp : Kiểm tra sĩ số trang phục, kiểm tra sức khỏe học sinh. - GV phổ biến nội dung, mục tiêu bài học. b. Khởi động: - Hs chạy nhẹ nhàng 150 – 200m -> về thành hàng ngang thực hiện các động tác bài thể dục phát triển chung: vươn thở, tay, chân, lườn, bụng ... + Tại chỗ xoay các khớp cổ tay, chân, vai, hông, cổ, gối.. + ép dẻo hông: ép dọc, ép ngang + Chay tại chỗ: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông + Trò chơi : Phép lịch sự 8 -10 phút 1 - 2 phút 7 - 8 phút 150 -200m Mỗi động tác 2 x 8 nhịp 1- 2 phút a.GV nhận lớp - Lớp trưởng tập hợp lớp, và báo cáo sĩ số cho GV, điều khiển lớp chúc giáo viên khỏe. - GV phổ biến nội dung, mục tiêu bài học. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€€ rGV b. Khởi động: - Hs chay nhẹ nhàng quanh sân trường -> về 3 hàng ngang giãn cách thực hiện các động tác khởi động do cán sự điều khiển. - GV quan sát nhắc nhở học sinh thực hiện đúng động tác. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €rGV ( Đội hình tập ) -Hs chơi tạo hàng – Gv điều khiền 2. Phần cơ bản: a. Bài Thể dục: - Ôn 9 động tác của bài thể dục với cờ 1. Vươn thở 2. Tay 3. Động tác chân 4. Động tỏc lườn. 5. Động tỏc bụng. 6. Động tỏc phối hợp. 7. Động tỏc thăng bằng. 8.Động tỏc nhảy. 9. Động tỏc điều hoà. b. Bật nhảy b.1 Thực hiện 1 số động tác bổ trợ. Ôn: + Đá lăng trước – sau. + Đá lăng sang ngang. b.2. Chơi trò chơi “ Bật xa tiếp sức" + Hướng dẫn lại cho học sinh cách chơi. + Cho học sinh chơi nháp 1 lần sau đó chơi thi theo tổ. 28-30 phút 14-15 phút 1 – 2 lần 2x 8 nhịp 3 – 4 lần 2x 8 nhịp 2 – 3 lần 2x 8 nhịp 14-15phút 8 - 9 phút 5 - 6 phút 2 - 3 hiệp a. Bài Thể dục: - Về 3 hàng ngang. - Học sinh tập đồng loạt theo 3 hàng ngang do cán sự điều khiển. - GV quan sát học sinh tập để nhận xét va sửa sai €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € rGV ( Đội hình tập ) - Chia lớp thành 3 nhóm theo tổ tập luyện ( theo hình vuông quay mặt ra ngoài) do các tổ trưởng điều khiển. - GV đi từng nhón quan sát nhắc và sửa sai cho học sinh € € € € €€ €€ € € €€€€€ € (Đội hình tập) - Trước khi chuyển nội dung các nhóm quay mặt vào trong GV kiểm tra từng nhóm, các nhóm chưa đến lượt quan sát nhận xét – Gv nhận xét - Hs về 3 hàng ngang – Tập đồng loạt cán sự điều khiển - Gv nhắc học sinh thực hiện nhịp điệu, biên độ động tác. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €rGV (Đội hình tập) b. Bật nhảy: b.1 Thực hiện 1 số động tác bổ trợ - Về 3 hàng ngang. GV nêu lại một số yêu cầu. - Cho học sinh tập đồng loạt. - Gv điều khiển và nhắc học sinh thực hiên tích cực. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ rGV - Chia lớp thành 3 nhóm tập luyện do các tổ trưởng điều khiển - GV quan sát học sinh tập để nhận xét va sửa sai. b.2. Chơi trò chơi. - Về 3 hàng ngang GV hướng dẫn lại cách chơi. - Hs chơi thử 1 lần sau đó cho các đội thi với nhau (đội thua cuộc lồ cò 1 vòng quanh lớp ) - Gv quan sát nhắc học sinh chơi đúng luật. <--- <---- <---- €€€€ € -----------> €€€€ € -----------> €€€€ € -----------> CB XP rGV ( Đội hình chơi) 3. Phần kết thúc a. Thả lỏng - Thực hiện một số động tác thả lỏng: + Cúi người thả lỏng tay, vai, + Rũ chân, + Bật nhảy thả lỏng. b. Nhận xét giờ học - Nhận xét ưu khuyết điển giờ học, biểu dương HS hoàn thành tốt nhiêm vụ. c. Giao bài tập về nhà - Oob bài thể dục, chạy bền, bật nhẩy... 4 – 5 phút 1 - 2 phút Mỗi động tác 2 x 8 nhịp 1 - 2 phút 1 phút a. Thả lỏng - Về 3 hàng ngang thực hiện thả lỏng do cán sự điều khiển. - Gv nhắc học sinh thực hiện đúng động tác €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € rGV b. Nhận xét - Vê 3 hàng ngang như ban đầu - GV nhận xét củng cố lại bài học. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€€ € rGV c. Giao bài tập về nhà - Gv hướng dẫn học sinh tập luyện ở nhà - GV làm thủ tục xuống lớp. Rút kinh nghiệm tiết dạy..... ............ Ngày soạn: 27 / 01/ 2018 Ngày giảng: 02 / 02/ 2018 Tiết 42: bài thể dục- chạy bền

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12515180.doc