Giáo án môn Thể dục lớp 1 (chuẩn cả năm)

I/ Mục tiêu :

 - Ôn một số động tác thể dục RLTT cơ bản, đứng đưa hai tay ra trước,dang ngang và lên cao chết chữ V. Yêu cầu biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản,đứng đưa hai tay ra trước,dang ngang và lên cao chết chữ V.

 - Học đứng kiểng gót, hai tay chống hông. Yêu cầu bước đầu làm quen với tư thế đứng khiển gót, hai tay chống hông.

II/ Địa điểm, phương tiện :

 - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập.

 - Một còi giáo viên.

III/ Phương pháp lên lớp :

 

doc70 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 24/11/2018 | Lượt xem: 390 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục lớp 1 (chuẩn cả năm), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
---AAA---- I/ Mục tiêu : - Ôn một số động tác thể dục RLTT cơ bản. Yêu cầu biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay dang ngang lên cao chết chữ V, đứng kiểng gót, hai tay chống hông, đứng đưa 1 chân ra trước, hai tay chống hông. - Học động tác đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. Yêu cầu bước đầu thực hiện được đứng đưa 1 chân ra sau. - Ôn trò chơi : “ Chuyển bóng tiếp sức “. Yêu cầu bước đầu làm quen với trò chơi. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên, 2-4 bóng da hoặc cao su để chơi trò chơi. III/ Phương pháp lên lớp : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY LVĐ HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát. - Cho hs giậm chân tại chổ đếm theo nhịp. - Chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc trên địa hình tự nhiên, đi theo vòng tròn và hít thở sâu - Ôn cá tư thế đã học. 8p-10p 2/ Phần cơ bản : - Ôn phối hợp : + Nhịp 1 : từ TTĐCB đưa hai tay ra trước. + Nhịp 2 : về TTĐCB. + Nhịp 3 : đưa hai tay dang ngang. + Nhịp 4 : về TTĐCB. - Ôn phối hợp : + Nhịp 1 : đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. + Nhịp 2 : về TTĐCB. + Nhịp 3 : đứng đưa hai tay lên cao thẳng hướng. + Nhịp 4 : về TTĐCB. - Ôn đứng kiễng gót hai tay chống hông : + Chuẩn bị : TTĐCB. + Động tác : từ TTĐCB kiểng hai gót chân lên cao, đồng thời hai tay chống hông ( ngón tay cái hướng ra sau lưng ), thân người thẳng, mặt hướng trước, khuỷu tay hướng sang hai bên. - Trò chơi : “ Chuyển bóng tiếp sức “ GV nêu tên trò chơi, sau đó cho tập hợp thành 2-4 hàng dọc hàng nọ cách hàng kia 1m. Trong mỗi hàng, em nọ cách em kia một cánh tay. tổ trưởng đứng trên cùng, hai tay cầm bóng ( giơ lên cao rồi hạ xuống ). GV làm mẫu cách chuyển bóng, sau đó dùng lời chỉ dẫn cho một tổ chơi thử. GV tiếp tục giải thích cách chơi. Cho cả lớp chơi thử 1 lần. khi thấy cả lớp biết cách chơi, mới cho học sinh chơi chính thức có phân thắng thua. 23p-25p 2Lx4N 2Lx4N 1L-2L 2L-3L €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p 3/ Phần kết thúc : - Cho hs đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc trên địa hình tự nhiên và hát. - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét giờ học. - Sau đó GV giao bài tập về nhà. 4p-5p €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p Nhận xét – bổ sung tiết dạy: Ngày dạy:././201 - .././201 - .././201 -.././201 Tuần 13 Bài 13 THỂ DỤC RLTT CƠ BẢN - TRÒ CHƠI ----AAA---- I/ Mục tiêu : - Ôn tư thế đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thang hướng. Yêu cầu biết cách thực hiện tư thế đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thang hướng. - Học đứng đưa một chân sang ngang. Yêu cầu làm quen với tư thế đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông. - Tiếp tục ôn trò chơi : “ Chuyển bóng tiếp sức “. Yêu cầu biết cách chơi và chơi đúng luật của trò chơi. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên, 2-4 bóng da hoặc cao su để chơi trò chơi. III/ Phương pháp lên lớp : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY LVĐ HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Cho hs chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trường 40-50m, sau đó đi thường và hít thở sâu theo vòng tròn. - Ôn đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái - Trò chơi. 8p-10p 2/ Phần cơ bản : - Cho hs ôn phối hợp đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang : + Nhịp 1 : từ TTĐCB đưa hai tay ra trước. + Nhịp 2 : về TTĐCB. + Nhịp 3 : đứng đưa 2 tay dang ngang bàn tay sấp. + Nhịp 4 : về TTĐCB. - Cho hs ôn phối hợp đứng đưa hai tay ra trước, hai tay đưa lên cao chếch chữ V : + Nhịp 1 : từ TTĐCB đưa hai tay ra trước. + Nhịp 2 : về TTĐCB. + Nhịp 3 : đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V. + Nhịp 4 : về TTĐCB. - Cho hs ôn phối hợp đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. + Nhịp 1 : từ TTĐCB đưa hai tay dang ngang. + Nhịp 2 : về TTĐCB. + Nhịp 3 : đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V. + Nhịp 4 : về TTĐCB. - GV ôn cho hs tư thế đứng kiểng gót, hai tay chống hông : + Chuẩn bị : TTĐCB. + Động tác : từ TTĐCB kiểng hai gót chân lên cao, đồng thời hai tay chống hông ( ngón tay cái hướng ra sau lưng ), thân người thẳng, mặt hướng trước, khuỷu tay hướng sang hai bên. - Trò chơi : “ Chuyển bóng tiếp sức “ GV nêu tên trò chơi, sau đó cho tập hợp thành 2-4 hàng dọc hàng nọ cách hàng kia 1m. Trong mỗi hàng, em nọ cách em kia một cánh tay. tổ trưởng đứng trên cùng, hai tay cầm bóng ( giơ lên cao rồi hạ xuống ). GV làm mẫu cách chuyển bóng, sau đó dùng lời chỉ dẫn cho một tổ chơi thử. GV tiếp tục giải thích cách chơi. Cho cả lớp chơi thử 1 lần. khi thấy cả lớp biết cách chơi, mới cho học sinh chơi chính thức có phân thắng thua. 23p-25p 1L-2L 3L-4L 2L-3L €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p 3/ Phần kết thúc : - Cho hs đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc trên địa hình tự nhiên và hát. Sau đó về đứng lại, quay mặt thàng hàng ngang. - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét giờ học. - Sau đó GV giao bài tập về nhà. 4p-5p €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p Nhận xét – bổ sung tiết dạy: Ngày dạy:././201 - .././201 - .././201 -.././201 Tuần 14 Bài 14 THỂ DỤC RLTT CƠ BẢN - TRÒ CHƠI ----AAA---- I/ Mục tiêu : - Ôn tư thế đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chết chử V. Yêu cầu biết cách phối hợp các tư thế đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chết chử V. -Học tư thế đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông. Yêu cầu làm quen với tư thế đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông. - Làm quen với trò chơi : “ Chạy tiếp sức “. Yêu cầu bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi đựơc. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên, 2-4 lá cờ nhỏ và kẻ sân để chơi trò chơi. III/ Phương pháp lên lớp : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY LVĐ HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Đứng tại chổ vỗ tay và hát - Gv cho hs giậm chân tại chổ, đếm theo nhịp. - Trò chơi : “ Diệt các con vật có hại “ hoặc trò chơi do GV và học sinh chọn. - Kiểm tra bài cũ. 8p-10p 2/ Phần cơ bản : - Gv cho hs ôn phối hợp : + Nhịp 1 : đưa hai tay ra trước thẳng hướng. + Nhịp 2 : về TTĐCB. + Nhịp 3 : đưa hai tay lên cao chếch chữ V. + Nhịp 4 : về TTĐCB. - Gv cho hs ôn phối hợp : + Nhịp 1 : đứng đưa hai tay ra trước + Nhịp 2 : về TTĐCB. + Nhịp 3 : đứng đưa hai tay dang ngang + Nhịp 4 : về TTĐCB. Gv thị phạm và hướng dẩn tư thế đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông + Chuẩn bị : TTĐCB. +Động tác : từ TTĐCB đưa chân trái ra trước lên cao thẳng hướng, chân và mũi chân thẳng chếch xuống đất, đồng thời hai tay chống hông, chân phải và thân người thẳng, mắt nhìn theo mũi chân trái. Lần tập tiếp theo, đổi chân, mắt nhìn vào mũi chân phải. GV nêu tên động tác sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích động tác và cho học sinh tập theo 4 nhịp dưới đây : + Nhịp 1 : đưa chân trái ra trước hai tay chống hông. + Nhịp 2 : về TTĐCB. + Nhịp 3 : đưa chân phải ra trước hai tay chống hông. + Nhịp 4 : về TTĐCB. - Trò chơi : “ Chạy tiếp sức “ : GV nêu tên trò chơi, tập hợp học sinh theo đội hình chơi. Giải thích cách chơi kết hợp với chỉ dẫn trên hình vẽ. GV hoặc 1-2 nhóm HS làm mẫu. Tiếp theo cho một tổ hoặc một nhóm chơi thử, sau đó cho cả lớp chơi thử, sau đó cho cả lớp chơi thử lần 1 và 2. Nếu còn thời gian có thể cho lần 3 chơi chính thức. 23p-25p 1L-2L 3L-4L 2L-3L 1L-2L €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p 3/ Phần kết thúc : - Cho hs đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc trên địa hình tự nhiên và hát. - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét giờ học. - Sau đó GV giao bài tập về nhà. 4p-5p €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p Nhận xét – bổ sung tiết dạy: Ngày dạy:././201 - .././201 - .././201 -.././201 Tuần 15 Bài 15 THỂ DỤC RLTT CƠ BẢN - TRÒ CHƠI ----AAA---- I/ Mục tiêu : - Tư thế đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng và chết chữ V. Yêu cấu biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng đưa một chân về phía sau, hai tay giơ cao thẳng hướng và chết chử V. - Tư thế đứng một chân dang ngang, hai tay chống hông. Yêu cầu thực hiện được đứng đưa một chân dang ngang, hai tay chống hông. - Tiếp tục làm quen với trò chơi : “ Chạy tiếp sức “. Yêu cầu biết cách chơi và chơi đúng theo luật của trò chơi. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên, 2-4 lá cờ nhỏ và kẻ sân để chơi trò chơi. III/ Phương pháp lên lớp : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY LVĐ HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Đứng tại chổ vỗ tay và hát. - Gv cho hs giậm chân tại chổ, đếm theo nhịp. - Trò chơi 8p-10p 2/ Phần cơ bản : - Ôn phối hợp : + Nhịp 1 : đứng đưa chân trái ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. + Nhịp 2 : về TTĐCB. + Nhịp 3 : đứng đưa chân phải ra sau, hai tay đưa lên cao chếch chữ V. + Nhịp 4 : về TTĐCB. - Ôn phối hợp : + Nhịp 1 : đứng đưa chân trái sang ngang hai tay chống hông. + Nhịp 2 : về tư thế hai tay chống hông. + Nhịp 3 : đứng đưa chân phải sang ngang hai tay chống hông. + Nhịp 4 : về TTĐCB. - Trò chơi : “ Chạy tiếp sức “ : GV nhắc lại tên trò chơi và cách chơi, sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi chơi chính thức có phân thắng thua. Đội thua phải chạy một vòng xung quanh đội thắng cuộc. 23p-25p 1L-2L 3L-4L 2L-3L €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p 3/ Phần kết thúc : - Cho hs đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc trên địa hình tự nhiên và hát. - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét giờ học. - Sau đó GV giao bài tập về nhà. 4p-5p €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p Nhận xét – bổ sung tiết dạy: Ngày dạy:././201 - .././201 - .././201 -.././201 Tuần 16 Bài 16 THỂ DỤC RLTT CƠ BẢN ----AAA---- I/ Mục tiêu : - Tư thế đứng cơ bản, đứng đưa hai tay ra trước, dang ngang và đưa hai tay lên cao chết chữ V. Yêu cầu biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, dang ngang và đưa hai tay lên cao chết chữ V. - Đứng kiểng gót chân hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra trước và sang ngang, hay tay chống hông. Yêu cầu thực hiện được đứng kiển gót, hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra trước và sang ngang, hai tay chống hông. - Tư thế đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. Yêu cầu thực hiện được đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên, 2-4 lá cờ nhỏ III/ Phương pháp lên lớp : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY LVĐ HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Gv cho hs giậm chân tại chổ, đếm theo nhịp. - Trò chơi 8p-10p 2/ Phần cơ bản : * GV tổ chức cho hs ôn: - Ôn phối hợp : + Nhịp 1 : Đứng đưa hai tay ra trước. + Nhịp 2 : về TTĐCB. + Nhịp 3 : Đứng đưa hai tay dang ngang. + Nhịp 4 : về TTĐCB. - Ôn phối hợp : + Nhịp 1 : Đứng đưa hai tay ra trước. + Nhịp 2 : về TTĐCB. + Nhịp 3 : Đứng đưa hai tay lên cao chết chữ V. + Nhịp 4 : về TTĐCB. Ôn tư thế đứng kiễng gót chân hai tay chống hông - Ôn tư thế đưa một chân ra trước, hai tay chống hông + Nhịp 1 : Đứng đưa chân trái ra trước, hai tay chống hông + Nhịp 2 : về TTĐCB. + Nhịp 3 : Đứng đưa chân phải ra trước, hai tay chống hông + Nhịp 4 : về TTĐCB. Ôn phối hợp: + Nhịp 1 : Đứng đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông + Nhịp 2 : về TTĐCB. + Nhịp 3 : Đứng đưa chân phải sang ngang, hai tay chống hông + Nhịp 4 : về TTĐCB. Ôn đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng + Nhịp 1 : đứng đưa chân trái ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng + Nhịp 2 : về TTĐCB. + Nhịp 3 : đứng đưa chân phải ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng + Nhịp 4 : về TTĐCB. 23p-25p 1L-2L 1L-2L 1L-2L 1L-2L 1L-2L 1L-2L €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p Chia nhóm €€€€T1 T2€€€€ p €€€€T3 T4€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p 3/ Phần kết thúc : - Cho hs đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc trên địa hình tự nhiên và hát. - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét giờ học. - Sau đó GV giao bài tập về nhà. 4p-5p €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p Nhận xét – bổ sung tiết dạy: Ngày dạy:././201 - .././201 - .././201 -.././201 Tuần 17 Bài 17 SƠ KẾT HỌC KỲ I ----AAA---- I/ Mục tiêu : Ôn đội hình độ ngũ, ren luyện tư thế cơ bản. Yêu cầu biết được những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học trong học kì và thực hiện được cơ bản đúng những kĩ năng đó Trò chơi “ chạy tiếp sức”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập hoặc trong lớp học. - Một còi giáo viên, kẻ sân để chơi trò chơi. III/ Phương pháp lên lớp : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY LVĐ HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Cho hs giậm chân tại chổ, đếm theo nhịp và chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên 50-60m. - Cho hs đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. - Ôn một số động tác Thể dục RLCB. 8p-10p 2/ Phần cơ bản : - Sơ kết học kỳ I : + GV cùng HS nhắc lại những kiến thức, kỹ năng đã học về : đội hình đội ngũ, thể dục RLTTCB và trò chơi vận động. + Xen kẽ GV gọi một vài em ( trên tinh thần xung phong ) lên làm mẫu các động tác. + GV đánh giá kết quả học tập của HS ( cả lớp hoặc từng tổ ). Tuyên dương một vài tổ và cá nhân. Nhắc nhở chung một số tồn tại và khắc phục trong học kỳ II. - Trò chơi : “ Chạy tiếp sức “. GV nhắc lại tên trò chơi và cách chơi, sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi chơi chính thức có phân thắng thua. Đội thua phải chạy một vòng xung quanh đội thắng cuộc. 23p-25p 1L-2L 1L-2L €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p 3/ Phần kết thúc : - Gv cùng học sinh hệ thồng bài - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. - Xuống lớp 4p-5p €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p Nhận xét – bổ sung tiết dạy: Ngày dạy:././201 - .././201 - .././201 -.././201 Tuần 18 Bài 18 TRÒ CHƠI ----AAA---- I/ Mục tiêu : - Làm quen với trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia ch ơi được II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập - Một còi giáo viên, kẻ sân để chơi trò chơi. III/ Phương pháp lên lớp : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY LVĐ HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát - Giậm chân tại chỗ theo nhịp - Trò chơi 8p-10p 2/ Phần cơ bản : - Gv hướng dẫn cho hs chơi trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” Cách chơi : khi có lệnh, em số 1 bật nhảy hai chân vào ô số 1, sau đó bật nhảy bằng hai chân vào ô số 2 và 3, nhảy chụm hai chân vào ô số 4 và cứ lần lượt như vậy cho đến ô số 10 thì bật nhảy ngược lại chạm tay bạn thứ 2, bạn thứ hai tiếp tục thực hiện tương tự bạn thứ nhất cho đến hết tổ. GV nêu tên trò chơi, chỉ lên hình vẽ và giải thích cách chơi, GV thực hiện mẫu chậm 01 lần. GV tổ chức cho HS chơi thử một số lần để làm quen cách bật nhảy vào các ô, giữa các lần thực hiện GV nhận xét và hướng dẫn thêm. Sau đó tổ chức dưới dạng thi đua giữa các tổ xem tổ nào nhất. 23p-25p 4L-6L €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p 3/ Phần kết thúc : - Đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 4p-5p €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p Nhận xét – bổ sung tiết dạy: Ngày dạy:././201 - .././201 - .././201 -.././201 Tuần 19 Bài 19 BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI ----AAA---- I/ Mục tiêu : - Làm quen với 02 động tác : vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu bước đầu biết cách thực hiện hai động tác vươn thơ và tay của bài thể dục phát triển chung. - Ôn trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập - Một còi giáo viên, kẻ sân để chơi trò chơi. III/ Phương pháp lên lớp : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY LVĐ HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên 50-60m. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. - Trò chơi 8p-10p 2/ Phần cơ bản : Gv thị phạm động tác vươn thở. + TTCB : đứng cơ bản. + Nhịp 1 : đưa hai tay sang hai bên lên cao chếch chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau, đồng thời chân trái bước sang ngang rộng bằng vai, mặt ngửa, mắt nhìn lên cao, hít sâu vào bằng mũi. + Nhịp 2 : đưa hai tay theo chiều ngược lại với nhịp 1, sau đó hai tay bắt chéo trước bụng (tay trái để ngoài) thở ra bằng miệng. + Nhịp 3 : như nhịp 1. + Nhịp 4 : về TTCB. + Nhịp 5, 6, 7, 8 : như nhịp 1-4 nhưng đổi bên. Gv thị phạm động tác tay. + TTCB : đứng cơ bản. + Nhịp 1 : bước chân trái sang ngang một bước rộng bằng vai, đồng thời vỗ hai bàn tay vào nhau phía trước ngực (ngang vai), mắt nhìn theo tay. + Nhịp 2 : đưa hai tay dang ngang, bàn tay ngửa. + Nhịp 3 : như nhịp 1. + Nhịp 4 : về TTCB. + Nhịp 5, 6, 7, 8 : như nhịp 1-4 nhưng đổi bên. - Gv cho hs tập liên hoàn 02 động tác : vươn thở và tay. - Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” GV nêu tên trò chơi, giải thích ngắn gọn cách chơi, cho HS chơi thử 01 lần sau đó GV tổ chức thi đua giữa các tổ với nhau, GV tuyên dương những cá nhân, tổ thực hiện tốt. 23p-25p 4L-5L 2L-8N 4L-5L 2L-8N 2L-3L 2L-8N 2L-3L €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p 3/ Phần kết thúc : - Đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc - Trò chơi hồi tĩnh - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 4p-5p €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p Nhận xét – bổ sung tiết dạy: Ngày dạy:././201 - .././201 - .././201 -.././201 Tuần 20 Bài 20 BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI ----AAA---- I/ Mục tiêu : - Ôn hai động tác thể dục đã học. Yêu cầu biết cách thực hiện hai động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung - Học động tác chân. Yêu cầu bước đầu biết cách thực hiện động tác chân của bài thề dục phát triển chung. - Điểm số hàng dọc theo tổ. Yêu cầu biết cách điểm số đúng hàng dọc theo từng tổ. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập hoặc trong lớp học. - Một còi giáo viên, kẻ sân để chơi trò chơi. III/ Phương pháp lên lớp : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY LVĐ HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Giậm chân tại chỗ theo nhịp - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên 50-60m. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. - Trò chơi 8p-10p 2/ Phần cơ bản : - Gv cho hs ôn 02 động tác : vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. GV gọi 01 HS lên làm mẫu 01 lần, sau đó tổ chức cho cả lớp tập dưới sự điều khiển của cán sự lớp hay GV. - Gv thị phạm và hướng dẩn cho học sinh động tác chân. + TTCB : đứng cơ bản. + Nhịp 1 : hai tay chống hông đồng thời kiễng hai gót chân. + Nhịp 2 : hạ gót chân chạm đất, khuỵu gối, thân trên thẳng, vỗ hai bàn tay vào nhau phía trước ngực. + Nhịp 3 : như nhịp 1. + Nhịp 4 : về TTCB. + Nhịp 5, 6, 7, 8 : như trên. Sau khi nêu tên động tác GV vừa giải thích vừa làm mẫu chậm cho HS tập bắt chước lần 1 và 2. Lần 3-4 GV chỉ hô nhịp không làm mẫu, xen kẽ có nhận xét. Lần 5 cho HS thi xem tổ nào có nhiều người tập đúng, đẹp nhất hoặc cho 1-2 tổ hay mỗi tổ đại diện lên thực hiện một động tác dưới sự điều khiển của GV để cả lớp cùng quan sát, GV cùng HS nhận xét đánh giá. - Ôn tập 03 động tác đã học : lần 1 GV điều khiển, lần 2 do cán sự điều khiển. Xen kẽ GV cùng HS nhận xét. - Điểm số hàng dọc theo tổ : dưới sự điều khiển của GV hay tổ trưởng. 23p-25p 1L-2L 2L-8N 4L-5L 2L-8N 2L-3L 2L-8N 2L-3L €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ p 3/ Phần kết thúc : - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát - Đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 4p-5p €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p Nhận xét – bổ sung tiết dạy: Ngày dạy:././201 - .././201 - .././201 -.././201 Tuần 21 Bài 21 BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI ----AAA---- I/ Mục tiêu : - Ôn ba động tác thể dục đã học. Yêu cầu biết cách thực hiện ba động tác vươn thở, tay, chân của bài thể dục phát triển chung - Học động tác vặn mình. Yêu cầu bước đầu biết cách thực hiện động tác văn mình của bài thể dục phát triển chung - Ôn điểm số hàng dọc theo tổ. Yêu cầu điểm số đúng hàng dọc theo từng tổ. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập hoặc trong lớp học. - Một còi giáo viên, kẻ sân để chơi trò chơi. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY LVĐ HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Giậm chân tại chổ, đếm theo nhịp. - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên 50-60m. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. - Trò chơi. 8p-10p 2/ Phần cơ bản : - Ôn 03 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung. GV gọi 01 HS lên làm mẫu 01 lần, sau đó tổ chức cho cả lớp tập dưới sự điều khiển của cán sự lớp hay GV. - Học động tác vặn mình. + TTCB : đứng cơ bản. + Nhịp 1 : bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, hai tay dang ngang, bàn tay sấp. + Nhịp 2 : vặn mình sang trái, hai bàn chân giữ nguyên, tay phải đưa sang trái vổ vào bàn tay trái. + Nhịp 3 : như nhịp 1. + Nhịp 4 : về TTCB. + Nhịp 5, 6, 7, 8 : như nhịp 1-4 nhưng đổi bên. Sau khi nêu tên động tác GV vừa giải thích vừa làm mẫu chậm cho HS tập bắt chước lần 1 và 2. Lần 3-4 GV chỉ hô nhịp không làm mẫu, xen kẽ có nhận xét. Lần 5 cho HS thi xem tổ nào có nhiều người tập đúng, đẹp nhất hoặc cho 1-2 tổ hay mỗi tổ đại diện lên thực hiện một động tác dưới sự điều khiển của GV để cả lớp cùng quan sát, GV cùng HS nhận xét đánh giá. - Ôn tập 04 động tác đã học : lần 1 GV điều khiển, lần 2 do cán sự điều khiển. Xen kẽ GV cùng HS nhận xét. - TDĐiểm số hàng dọc theo tổ 23p-25p 1L-2L 2L-8N 4L-5L 2L-8N 2L-3L 2L-8N 2L-3L €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ p 3/ Phần kết thúc : - Đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc và hát. - Trò chơi hồi tĩnh - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 4p-5p €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p Nhận xét – bổ sung tiết dạy: Ngày dạy:././201 - .././201 - .././201 -.././201 Tuần 22 Bài 22 BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI ----AAA---- I/ Mục tiêu : - Ôn bốn động tác thể dục đã học. Yêu cầu biết cách thực hiện 4 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình của bài thể dục phát triển chung. - Học động tác bụng. Yêu cầu bước đầu biết cách thực hiện động tác bụng của bài thể dục phát triển chung - Làm quen với trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”. Yêu cầu bước đầu làm quen với trò chơi và tham gia chơi được. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập hoặc trong lớp học. - Một còi giáo viên, kẻ sân để chơi trò chơi. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY LVĐ HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp. - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên 50-60m. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. 8p-10p 2/ Phần cơ bản : - Ôn 04 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung. GV gọi 01 HS lên làm mẫu 01 lần, sau đó tổ chức cho cả lớp tập dưới sự điều khiển của cán sự lớp hay GV. - Học động tác bụng. + TTCB : đứng cơ bản. + Nhịp 1 : bước chân trái sang ngang rộng hơn vai, đồng thời vỗ hai bàn tay vào nhau ở phía trước, mắt nhìn theo tay. + Nhịp 2 : cúi người vỗ hay bàn tay vào nhau ở phía dưới thấp, chân thẳng, mắt nhìn theo tay. + Nhịp 3 : đứng thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa. + Nhịp 4 : về TTCB. + Nhịp 5, 6, 7, 8 : như nhịp 1-4 nhưng đổi bên. Sau khi nêu tên động tác GV vừa giải thích vừa làm mẫu chậm cho HS tập bắt chước lần 1 và 2. Lần 3-4 GV chỉ hô nhịp không làm mẫu, xen kẽ có nhận xét. Lần 5 cho HS thi xem tổ nào có nhiều người tập đúng, đẹp nhất hoặc cho 1-2 tổ hay mỗi tổ đại diện lên thực hiện một động tác dưới sự điều khiển của GV để cả lớp cùng quan sát, GV cùng HS nhận xét đánh giá. - Ôn tập 05 động tác đã học : lần 1 GV điều khiển, lần 2 do cán sự điều khiển. Xen kẽ GV cùng HS nhận xét. - Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh” GV nêu tên trò chơi, chỉ vào hình vẽ rồi làm mẫu động

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an hoc ki 1_12442788.doc