End-Term revision – Grade 2

2. Look. Then circle the best answer. (Nhìn tranh và khoanh vào câu trả lời đúng)

1 Are they black bikes?

Yes they are. / No, they aren’t.

 2.

I have a fish. / I don’t have a fish.

3.

Are they white robots?

Yes, they are. / No, they aren’t.

4.

Do you have a rabbit?

Yes, I do. / No, I don’t.

5.

Does it have two ears?

Yes, it does. / No, it doesn’t.

6.

Does it have four legs?

Yes, it does. / No, it doesn’t.

 

docx2 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 01/03/2019 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu End-Term revision – Grade 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
END-TERM REVISION – GRADE 2 Student’s name: ______________________ Class: 2___ Connect the pictures and words. (Nối từ và tranh sao cho đúng) 1 a. bike 2 b. mouse 3 c. doll 4 d. spider 5 e. kite 6 f. turtle 7 g. rabbit Look. Then circle the best answer. (Nhìn tranh và khoanh vào câu trả lời đúng) 1 Are they black bikes? Yes they are. / No, they aren’t. 2. I have a fish. / I don’t have a fish. 3. Are they white robots? Yes, they are. / No, they aren’t. 4. Do you have a rabbit? Yes, I do. / No, I don’t. 5. Does it have two ears? Yes, it does. / No, it doesn’t. 6. Does it have four legs? Yes, it does. / No, it doesn’t. Match the words with the pictures. (Nhìn tranh và nối) Finger Feet Leg Arm Mouth Eye Ear Hair

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtieng anh 2_12512745.docx
Tài liệu liên quan