Giáo án môn Thể dục lớp 2 - Trường tiểu học Lê Qúy Đôn

I. Yêu cầu cần đạt:

- Ôn đi thường theo nhịp. Yêu cầu bước đầu thực hiện được đi thường theo nhịp (nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải).

- Ôn trò chơi “ Bỏ khăn ”. Yêu cầu biết cách chơi, tham gia chơi tương đối chủ động.

- Trang phục gọn gàng.

- Nghiêm túc trong giờ học.

- Đảm bảo an toàn trong giờ học.

- Đảm bảo vệ sinh sân tập.

II. Địa điểm, phương tiện:

- Địa điểm: Trên sân trường.

- Phương tiện: còi, kẻ sân chơi trò chơi.

 

doc140 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục lớp 2 - Trường tiểu học Lê Qúy Đôn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ, vỗ tay tạo nhịp kết hợp với nghiêng người, ngả đầu như múa và đọc vần điệu: “Vòng tròn, vòng tròn Từ một vòng tròn Chúng ta cùng chuyển Thành hai vòng tròn” Khi đọc đến “hai vòng tròn”, những em số 1 nhảy sang trái một bước, những em số 2 nhảy sang phải một bước tạo thành hai vòng tròn. Sau đó các em lại vừa đi theo hai vòng tròn, vừa vỗ tay và đọc theo vần điệu: “Vòng tròn, vòng tròn Từ hai vòng tròn Chúng ta cùng chuyển Thành một vòng tròn” Khi đọc đến “một vòng tròn”, những em số 1 nhảy sang phải một bước, những em số 2 nhảy sang trái một bước tạo thành một vòng tròn. Trò chơi cứ tiếp tục như vậy. - GV nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, sau đó tổ chức cho HS chơi thử 1-2 lần, sau đó tổ chức cho HS chơi chính thức. - HS chú ý GV hướng dẫn cách chơi để tham gia chơi đúng cách chơi. - GV quan sát nhắc nhở HS nhảy sai hướng để các em chỉnh sửa lần sau. 3. Phần kết thúc: a) Thả lỏng - Lớp tập một số động tác thả lỏng. 5’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS thả lỏng. - HS thả lỏng tích cực. b) GV cùng HS hệ thống lại bài. c) GV nhận xét giờ học giao bài tập về nhà: 1’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV tập hợp lớp và cùng HS cũg cố bài học. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà theo quy định. ----- !& ----- Từ ngày 0e)12 đến 07/1b)2016 BÀI 28: TRÒ CHƠI “ VÒNG TRÒN ” - ĐI ĐỀU I. Yêu cầu cần đạt: - Tiếp tục ôn trò chơi “Vòng tròn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được. - Ôn đi theo nhịp. Yêu cầu thực hiện được đi thường theo nhịp (nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải). * Yêu cầu: - Trang phục gọn gàng. - Nghiêm túc trong giờ học. - Đảm bảo an toàn trong giờ học. - Đảm bảo vệ sinh sân tập. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. - Phương tiện: còi, kẻ sân chơi trò chơi. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức dạy học 1. Phần mở đầu: a) Nhận lớp - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 8’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ số cho GV. - GV nhận lớp phổ biến mục tiêu yêu cầu. b) Khởi động - Khởi động xoay các khớp. - tập 4 động tác bài thể dục phát triển chung. 6’ Đội hình x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS khởi động. - HS khởi động kỹ các khớp. 2. Phần cơ bản: 22’ a) Trò chơi: “vòng tròn”. Cách chơi: + Điểm số theo chu kỳ 1-2, 1-2 đến hết sau đó ôn lại cách nhảy chuyển từ một thành hai vòng tròn và ngược lại theo hiệu lệnh. + Đứng quay mặt vào tâm vòng tròn, học 4 câu vần điệu kết hợp vỗ tay: “vòng tròn” (vỗ nhịp a), “vòng tròn” (vỗ nhịp b), “từ một” (vỗ nhịp c), “vòng tròn” (vỗ nhịp d), “chúng ta” (vỗ nhịp e), “cùng nhau” (vỗ nhịp f), “chuyển thành” (vỗ nhịp h), “hai vòng tròn” (vỗ nhịp 8). + đứng quay mặt theo vòng tròn, đọc vần điệu kết hợp với nhún chân, nghiêng thân, đến nhịp 8 (hai vòng tròn) thì số 1 nhảy sang trái, số 2 nhảy sang phải. tiếp theo đọc vần điệu và nhảy từ hai vòng tròn thành một vòng tròn. 16’ Đội hình - GV nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi: - Sau đó tổ chức cho HS chơi thử 1-2 lần, sau đó tổ chức cho HS chơi chính thức. - HS chú ý GV hướng dẫn cách nhảy để tham gia chơi đúng cách chơi. - GV quan sát nhắc nhở HS nhảy sai hướng để các em chỉnh sửa lần sau. b) Đi đều theo 2 – 3 hàng dọc. 6’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV nêu tên động tác sau đó hướng dẫn HS tập luyện. - HS tập luyện tích cực theo hướng dẫn của GV. - GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS. 3. Phần kết thúc: a) Thả lỏng - Lớp tập một số động tác thả lỏng. 5’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS thả lỏng. - HS thả lỏng tích cực. b) GV cùng HS hệ thống lại bài. c) GV nhận xét giờ học giao bài tập về nhà: 1’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV tập hợp lớp và cùng HS cũg cố bài học. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà theo quy định. ----- !& ----- TUẦN 15 Từ ngày 08/12 đến ngày 1c)1b)2016 BÀI 29: TRÒ CHƠI “ VÒNG TRÒN ” - ĐI ĐỀU I. Yêu cầu cần đạt: - Tiếp tục ôn trò chơi “Vòng tròn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được. - Tiếp tục ôn đi thường theo nhịp. Yêu cầu thực hiện được đi thường theo nhịp (nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải). * Yêu cầu: - Trang phục gọn gàng. - Nghiêm túc trong giờ học. - Đảm bảo an toàn trong giờ học. - Đảm bảo vệ sinh sân tập. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. - Phương tiện: còi, kẻ sân chơi trò chơi. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức dạy học 1. Phần mở đầu: a) Nhận lớp - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 8’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ số cho GV. - GV nhận lớp phổ biến mục tiêu yêu cầu. b) Khởi động - Khởi động xoay các khớp. - tập 4 động tác bài thể dục phát triển chung. 6’ Đội hình x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS khởi động. - HS khởi động kỹ các khớp. 2. Phần cơ bản: 22’ a) Trò chơi: “vòng tròn”. 16’ Đội hình - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi. Sau đó tổ chức cho HS chơi. - HS đọc theo vần điệu kết hợp với vỗ tay, nghiêng người theo nhịp và nhảy chuyển đội hình. - GV quan sát nhắc nhở HS nhảy sai hướng để các em chỉnh sửa lần sau. b) Đi thường theo nhịp. 6’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV nêu tên động tác sau đó hướng dẫn HS tập luyện. - HS tập luyện tích cực theo hướng dẫn của GV. - GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS. 3. Phần kết thúc: a) Thả lỏng - Lớp tập một số động tác thả lỏng. 5’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS thả lỏng. - HS thả lỏng tích cực. b) GV cùng HS hệ thống lại bài. c) GV nhận xét giờ học giao bài tập về nhà: 1’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV tập hợp lớp và cùng HS cũg cố bài học. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà theo quy định. ----- !& ----- Từ ngày 1c)12 đến ngày 1d)1b)2016 BÀI 30:BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - TRÒ CHƠI “ VÒNG TRÒN ” I. Yêu cầu cần đạt: - Ôn bài TDPTC. Yêu cầu thuộc bài, thực hiện cơ bản đúng các động tác bài thể dục phát triển chung. - Ôn trò chơi “Vòng tròn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được. * Yêu cầu: - Trang phục gọn gàng. - Nghiêm túc trong giờ học. - Đảm bảo an toàn trong giờ học. - Đảm bảo vệ sinh sân tập. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. - Phương tiện: còi, kẻ sân chơi trò chơi. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức dạy học 1. Phần mở đầu: a) Nhận lớp - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 8’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ số cho GV. - GV nhận lớp phổ biến mục tiêu yêu cầu. b) Khởi động - Khởi động xoay các khớp. 6’ Đội hình x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS khởi động. - HS khởi động kỹ các khớp. 2. Phần cơ bản: 22’ a) Bài thể dục phát triển chung. 4Lx8N Đội hình x x x x x x x x x x ∆ GV - GV nêu tên động tác và hô cho HS tập 1-2 lần sau đó gọi lớp trưởng lên hô cho lớp tập - HS thực hiện nghiêm túc theo nhịp hô - GV quan sát nhắc nhở và sửa sai cho HS b) Chia tổ tập theo khu vực sân. Tập 8 động tác: vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy, điều hòa. 8’ Đội hình x x x x (ta) x(tb) x ∆ GV x x x x x x x(tc) x - GV chia tổ hướng dẫn HS tập luyện - HS tập luyện theo tổ và theo hướng dẫn của GV - GV đi quan sát nhắc nhở HS tập luyện, sửa sai cho HS các tổ, nhận xét đánh giá kết quả tập luyện của các tổ. c) Trò chơi: “vòng tròn”. 7’ Đội hình - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi. Sau đó tổ chức cho HS chơi. - HS đọc theo vần điệu kết hợp với vỗ tay, nghiêng người theo nhịp và nhảy chuyển đội hình. - GV quan sát nhắc nhở HS nhảy sai hướng để các em chỉnh sửa lần sau. 3. Phần kết thúc: a) Thả lỏng - Lớp tập một số động tác thả lỏng. 5’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS thả lỏng. - HS thả lỏng tích cực. b) GV cùng HS hệ thống lại bài. c) GV nhận xét giờ học giao bài tập về nhà: 1’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV tập hợp lớp và cùng HS cũg cố bài học. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà theo quy định. ----- !& ----- TUẦN 16 Từ ngày 1đ)12 đến ngày 20/1b)2016 BÀI 31: TRÒ CHƠI “ VÒNG TRÒN ” VÀ “ NHÓM BA, NHÓM BẢY ” I. Yêu cầu cần đạt: - Ôn 2 trò chơi “Vòng tròn” và “Nhóm ba, nhóm bảy”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. * Yêu cầu: - Trang phục gọn gàng. - Nghiêm túc trong giờ học. - Đảm bảo an toàn trong giờ học. - Đảm bảo vệ sinh sân tập. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. - Phương tiện: còi, kẻ sân chơi trò chơi. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức dạy học 1. Phần mở đầu: a) Nhận lớp - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 8’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ số cho GV. - GV nhận lớp phổ biến mục tiêu yêu cầu. b) Khởi động - Khởi động xoay các khớp. - Ôn 5 động tác bài thể dục phát triển chung: tay, chân, lườn, bụng và toàn thân. 6’ Đội hình x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn và nhắc nhở HS khởi động. - HS khởi động kỹ các khớp. 2. Phần cơ bản: 22’ a) Trò chơi “Vòng tròn”. 11’ Đội hình b) Trò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy”. 11’ - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi. Sau đó tổ chức cho HS chơi. - HS chú ý và chơi trò chơi một cách hào hứng. - GV quan sát nhắc nhở HS chơi tích cực và đảm bảo an toàn. 3. Phần kết thúc: a) Thả lỏng - Lớp tập một số động tác thả lỏng: + Cúi người thả lỏng. + Nhảy thả lỏng 5’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS thả lỏng. - HS thả lỏng tích cực. b) GV cùng HS hệ thống lại bài. c) GV nhận xét giờ học giao bài tập về nhà: 1’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV tập hợp lớp và cùng HS cũg cố bài học. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà theo quy định. ----- !& ----- Từ ngày 20/12 đến ngày 2a)1b)2016 BÀI 32: TRÒ CHƠI “ NHANH LÊN BẠN ƠI ” VÀ “ VÒNG TRÒN ” I. Yêu cầu cần đạt: - Ôn 2 trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” và “Vòng tròn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. * Yêu cầu: - Trang phục gọn gàng. - Nghiêm túc trong giờ học. - Đảm bảo an toàn trong giờ học. - Đảm bảo vệ sinh sân tập. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. - Phương tiện: còi, kẻ sân chơi trò chơi. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức dạy học 1. Phần mở đầu: a) Nhận lớp - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 8’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ số cho GV. - GV nhận lớp phổ biến mục tiêu yêu cầu. b) Khởi động - Khởi động xoay các khớp. - Tập động tác: tay, chân, lườn bụng và toàn thân. 6’ Đội hình x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS khởi động. - HS khởi động kỹ các khớp. 2. Phần cơ bản: 22’ a) Ôn trò chơi “ Nhanh lên bạn ơi” 11’ Đội hình - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi. Sau đó tổ chức cho HS chơi. - HS chú ý và chơi trò chơi một cách hào hứng. - GV quan sát nhắc nhở HS chơi tích cực và đảm bảo an toàn. b) Ôn trò chơi “Vòng tròn”. 11’ Đội hình - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi. Sau đó tổ chức cho HS chơi. - HS đọc theo vần điệu kết hợp với vỗ tay, nghiêng người theo nhịp và nhảy chuyển đội hình. - GV quan sát nhắc nhở HS nhảy sai hướng để các em chỉnh sửa lần sau. 3. Phần kết thúc: a) Thả lỏng - Lớp tập một số động tác thả lỏng: + Cúi người thả lỏng. + Nhảy thả lỏng. 5’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS thả lỏng. - HS thả lỏng tích cực. b) GV cùng HS hệ thống lại bài. c) GV nhận xét giờ học giao bài tập về nhà: 1’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV tập hợp lớp và cùng HS cũg cố bài học. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà theo quy định. ----- !& ----- TUẦN 17 Từ ngày 2b)12 đến ngày 27/1b)2016 BÀI 33: TRÒ CHƠI “ BỊT MẮT BẮT DÊ ” VÀ “ NHÓM BA, NHÓM BẢY ” I. Yêu cầu cần đạt: - Ôn 2 trò chơi “Bịt mắt bắt dê” và “Nhóm ba, nhóm bảy”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. * Yêu cầu: - Trang phục gọn gàng. - Nghiêm túc trong giờ học. - Đảm bảo an toàn trong giờ học. - Đảm bảo vệ sinh sân tập. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. - Phương tiện: còi, kẻ sân chơi trò chơi. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức dạy học 1. Phần mở đầu: a) Nhận lớp - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 8’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ số cho GV. - GV nhận lớp phổ biến mục tiêu yêu cầu. b) Khởi động - Khởi động xoay các khớp. - Tập động tác: tay, chân, lườn, bụng và toàn thân. 6’ Đội hình x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS khởi động. - HS khởi động kỹ các khớp. 2. Phần cơ bản: 22’ a) Trò chơi: “Nhóm ba, nhóm bảy”. Đội hình - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi. Sau đó tổ chức cho HS chơi. - HS chú ý và chơi trò chơi một cách hào hứng. - GV quan sát nhắc nhở HS chơi tích cực và đảm bảo an toàn. b) Trò chơi “Bịt mắt, bắt dê”. Đội hình - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi. Sau đó tổ chức cho HS chơi. - HS chú ý và chơi trò chơi một cách hào hứng. - GV quan sát nhắc nhở HS chơi tích cực và đảm bảo an toàn. 3. Phần kết thúc: a) Thả lỏng - Lớp tập một số động tác thả lỏng. 5’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS thả lỏng. - HS thả lỏng tích cực. b) GV cùng HS hệ thống lại bài. c) GV nhận xét giờ học giao bài tập về nhà: 1’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV tập hợp lớp và cùng HS cũg cố bài học. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà theo quy định. ----- !& ----- Từ ngày 27/12 đến ngày 28/1b)2016 BÀI 34: TRÒ CHƠI “VÒNG TRÒN” VÀ “BỎ KHĂN” I. Yêu cầu cần đạt: - Ôn 2 trò chơi “Vòng tròn” và “Bỏ khăn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. * Yêu cầu: - Trang phục gọn gàng. - Nghiêm túc trong giờ học. - Đảm bảo an toàn trong giờ học. - Đảm bảo vệ sinh sân tập. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. - Phương tiện: còi, kẻ sân chơi trò chơi. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức dạy học 1. Phần mở đầu: a) Nhận lớp - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 8’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ số cho GV. - GV nhận lớp phổ biến mục tiêu yêu cầu. b) Khởi động - Khởi động xoay các khớp. - Tập động tác: tay, chân, lườn, bụng và toàn thân. 6’ Đội hình x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS khởi động. - HS khởi động kỹ các khớp. 2. Phần cơ bản: 22’ a) Trò chơi: “Vòng tròn”. 11’ Đội hình - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi. Sau đó tổ chức cho HS chơi. - HS chú ý và chơi trò chơi một cách hào hứng. - GV quan sát nhắc nhở HS chơi tích cực và đảm bảo an toàn. b) Trò chơi “Bỏ khăn”. 11’ Đội hình - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi. Sau đó tổ chức cho HS chơi. - HS chú ý và chơi trò chơi một cách hào hứng. - GV quan sát nhắc nhở HS chơi tích cực và đảm bảo an toàn. 3. Phần kết thúc: a) Thả lỏng - Lớp tập một số động tác thả lỏng: + Cúi người thả lỏng. + Nhảy thả lỏng. 5’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS thả lỏng. - HS thả lỏng tích cực. b) GV cùng HS hệ thống lại bài. c) GV nhận xét giờ học giao bài tập về nhà: 1’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV tập hợp lớp và cùng HS cũg cố bài học. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà theo quy định. ----- !& ----- TUẦN 18 Từ ngày 29/1b)2016 đến ngày 0d)0a)2017 BÀI 35: TRÒ CHƠI “ VÒNG TRÒN ” VÀ “ NHANH LÊN BẠN ƠI ” I. Yêu cầu cần đạt: - Ôn 2 trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” và “vòng tròn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. * Yêu cầu: - Trang phục gọn gàng. - Nghiêm túc trong giờ học. - Đảm bảo an toàn trong giờ học. - Đảm bảo vệ sinh sân tập. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. - Phương tiện: còi, kẻ sân chơi trò chơi. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức dạy học 1. Phần mở đầu: a) Nhận lớp - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 8’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ số cho GV. - GV nhận lớp phổ biến mục tiêu yêu cầu. b) Khởi động - Khởi động xoay các khớp. - Tập động tác: tay, chân, lườn, bụng và toàn thân. 6’ Đội hình x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS khởi động. - HS khởi động kỹ các khớp. 2. Phần cơ bản: 22’ a) Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”. 11’ Đội hình - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi. Sau đó tổ chức cho HS chơi. - HS chú ý và chơi trò chơi một cách hào hứng. - GV quan sát nhắc nhở HS chơi tích cực và đảm bảo an toàn. b) Trò chơi “Bỏ khăn”. 11’ Đội hình - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi. Sau đó tổ chức cho HS chơi. - HS chú ý và chơi trò chơi một cách hào hứng. - GV quan sát nhắc nhở HS chơi tích cực và đảm bảo an toàn. 3. Phần kết thúc: a) Thả lỏng - Lớp tập một số động tác thả lỏng: + Cúi người thả lỏng. + Nhảy thả lỏng. 5’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS thả lỏng. - HS thả lỏng tích cực. b) GV cùng HS hệ thống lại bài. c) GV nhận xét giờ học giao bài tập về nhà: 1’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV tập hợp lớp và cùng HS cũg cố bài học. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà theo quy định. ----- !& ----- Từ ngày 0d)01 đến ngày 0đ)0a)2017 BÀI 36: ÔN TẬP HỌC KÌ I I. Yêu cầu cần đạt: - Hệ thống lại những nội dung chính đã học trong học kì I. Yêu cầu HS biết và thực hiện cơ bản đúng các nội dung đã học trong học. * Yêu cầu: - Trang phục gọn gàng. - Nghiêm túc trong giờ học. - Đảm bảo an toàn trong giờ học. - Đảm bảo vệ sinh sân tập. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. - Phương tiện: còi, kẻ sân chơi trò chơi. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức dạy học 1. Phần mở đầu: a) Nhận lớp - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 8’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ số cho GV - GV nhận lớp phổ biến mục tiêu yêu cầu b) Khởi động - Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập - Khởi động xoay các khớp. 6’ Đội hình x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS khởi động - HS khởi động kỹ các khớp 2. Phần cơ bản: a) Sơ kết học kỳ I: - GV cùng HS hệ thống lại những kiến thức kỹ năng đã học trong kỳ. 22’ 12’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV cùng HS hệ thống lại những kiến thức kỹ năng đã học trong kỳ. ( kể tên gọi, cách thực hiện ). Hệ thống kể tên các trò chơi đã học - GV nhận xét đánh giá kết quả học tập của HS. Tuyên dương những HS có kết quả học tập tốt, nhắc nhở động viên những tổ, cá nhân có thành tích chưa được tốt cần phải khắc phục trong học kỳ II. b) Chơi trò chơi "Bịt mắt bắt dê". 10’ Đội hình - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi. Sau đó tổ chức cho HS chơi. - HS chú ý và chơi trò chơi một cách hào hứng. - GV quan sát nhắc nhở HS chơi tích cực và đảm bảo an toàn. 3. Phần kết thúc: a) Thả lỏng - Lớp tập một số động tác thả lỏng. 5’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS thả lỏng - HS thả lỏng tích cực b) GV cùng HS hệ thống lại bài. c) GV nhận xét giờ học giao bài tập về nhà: 1’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV tập hợp lớp và cùng HS cũg cố bài học - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà theo quy định ----- !& ----- TUẦN 19 Từ ngày 10/01 đến ngày 1b)0a)2017 BÀI 37: TRÒ CHƠI “ BỊT MẮT BẮT DÊ ” - VÀ “ NHANH LÊN BẠN ƠI ” I. Yêu cầu cần đạt: - Ôn 2 trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” và “Bịt mắt bắt dê”. Yêu cầu biết cách chơi trò chơi và tham gia chơi được các trò chơi. * Yêu cầu: - Trang phục gọn gàng. - Nghiêm túc trong giờ học. - Đảm bảo an toàn trong giờ học. -Đảm bảo vệ sinh sân tập. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. - Phương tiện: còi, kẻ sân chơi trò chơi. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức dạy học 1. Phần mở đầu: a) Nhận lớp - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 8’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ số cho GV. - GV nhận lớp phổ biến mục tiêu yêu cầu. b) Khởi động - Khởi động xoay các khớp. - Tập 3 động tác bài thể dục: + Động tác: tay + Động tác: Chân + Động tác: Lườn 6’ Đội hình x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS khởi động. - HS khởi động kỹ các khớp. 2. Phần cơ bản: 22’ a) Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”. 11’ Đội hình - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi. Sau đó tổ chức cho HS chơi. - HS chú ý và chơi trò chơi một cách hào hứng. - GV quan sát nhắc nhở HS chơi tích cực và đảm bảo an toàn. b) Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”. 11’ Đội hình - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi. Sau đó tổ chức cho HS chơi. - HS chú ý và chơi trò chơi một cách hào hứng. - GV quan sát nhắc nhở HS chơi tích cực và đảm bảo an toàn. 3. Phần kết thúc: a) Thả lỏng - Lớp tập một số động tác thả lỏng. 5’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS thả lỏng. - HS thả lỏng tích cực. b) GV cùng HS hệ thống lại bài. c) GV nhận xét giờ học giao bài tập về nhà: 1’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV tập hợp lớp và cùng HS cũg cố bài học. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà theo quy định. ----- !& ----- Từ ngày 1b)01 đến ngày 1c)0a)2017 BÀI 38: TRÒ CHƠI “ BỊT MẮT BẮT DÊ ” VÀ “ NHÓM BA, NHÓM BẢY ” I. Yêu cầu cần đạt: - Ôn 2 trò chơi “Bịt mắt bắt d ” và “Nhóm ba, nhóm bảy”. Yêu cầu biết cách chơi trò chơi và tham gia chơi được các trò chơi. * Yêu cầu: - Trang phục gọn gàng. - Nghiêm túc trong giờ học. - Đảm bảo an toàn trong giờ học. -Đảm bảo vệ sinh sân tập. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. - Phương tiện: còi, kẻ sân chơi trò chơi. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức dạy học 1. Phần mở đầu: a) Nhận lớp - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 8’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ số cho GV. - GV nhận lớp phổ biến mục tiêu yêu cầu. b) Khởi động - Khởi động xoay các khớp. - Giậm chân tại chỗ. 6’ Đội hình x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS khởi động. - HS khởi động kỹ các khớp. 2. Phần cơ bản: 22’ a) Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”. 11’ Đội hình - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi. Sau đó tổ chức cho HS chơi. - HS chú ý và chơi trò chơi một cách hào hứng. - GV quan sát nhắc nhở HS chơi tích cực và đảm bảo an toàn. b) Trò chơi: “Nhóm ba, nhóm bảy”. 11’ Đội hình - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi. Sau đó tổ chức cho HS chơi. - HS chú ý và chơi trò chơi một cách hào hứng. - GV quan sát nhắc nhở HS chơi tích cực và đảm bảo an toàn. 3. Phần kết thúc: a) Thả lỏng - Lớp tập một số động tác thả lỏng. 5’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS thả lỏng. - HS thả lỏng tích cực. b) GV cùng HS hệ thống lại bài. c) GV nhận xét giờ học giao bài tập về nhà: 1’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV tập hợp lớp và cùng HS cũg cố bài học. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà theo quy định. ----- !& ----- TUẦN 20 Từ ngày 17/01 đến ngày 19/0a)2017 BÀI 39: ĐỨNG KIỄNG GÓT, HAI TAY CHỐNG HÔNG VÀ DANG NGANG TRÒ CHƠI “ CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU ” I. Yêu cầu cần đạt: - Ôn 2 động tác RLTTCB. Yêu cầu biết cách giữ thăng bằng khi đứng kiễng gót hai tay chống hông và dang ngang. - Học trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. * Yêu cầu: - Trang phục gọn gàng. - Nghiêm túc trong giờ học. - Đảm bảo an toàn trong giờ học. - Đảm bảo vệ sinh sân tập. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. - Phương tiện: còi, kẻ sân chơi trò chơi. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức dạy học 1. Phần mở đầu: a) Nhận lớp - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 8’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ số cho GV. - GV nhận lớp phổ biến mục tiêu yêu cầu. b) Khởi động - Khởi động xoay các khớp. 6’ Đội hình x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS khởi động. - HS khởi động kỹ các khớp. 2. Phần cơ bản: 22’ a) Ôn đứng kiễng gót, hai tay chống hông. b) Ôn đứng hai tay dang ngang lòng bàn tay sấp. c) Ôn tập phối hợp hai động tác: Đứng kiễng gót, hai tay chống hông và dang ngang lòng bàn tay sấp. 5’ 5’ 5’ Đội hình x x x x x x x x x x ∆ GV - GV nêu tên động tác và hô cho HS tập 1-2 lần sau đó gọi lớp trưởng lên hô cho lớp tập. - HS thực hiện nghiêm túc theo nhịp hô. - GV quan sát nhắc nhở và sửa sai cho HS. d) Học trò chơi: “chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” - Mục đích: Rèn luyện sức nhanh và kỹ năng chạy. - Chuẩn bị: kẻ hai vạch giới hạn song song cách nhau

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12423371.doc