Giáo án môn Thủ công lớp 1 (chi tiết)

A. Mục tiêu:

 - Biết các xé, dán hình cây đơn giản

- Xé được hình tán cây, thân cây và dán tương đối phẳng

* Trọng tâm: Xé được hình tán cây, thân cây và dán tương đối phẳng

B. Đồ dùng Dạy - Học:

1- Giáo viên: - Bài xé mẫu dán hình cây;Giấy thủ công

2- Học sinh: - Giấy thủ công , hồ dán .

C. Các hoạt động dạy học:

1- ổn định tổ chức (1')

2- Kiểm tra bài cũ:(3') - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

 - GV: nhận xét nội dung.

 

doc42 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 24/11/2018 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thủ công lớp 1 (chi tiết), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a-Giới thiệu bài: Hôm nay cô tiếp tục hướng dẫn các em xé hình con gà con. b- Hướng dẫn dán hình Sau khi chúng ta xé được hoàn thiện các bộ phận của con gà con lật mặt sau tờ giấy đó và bôi hồ , lần lượt dán hình. - Em hãy nêu các bước thực hiện xé hình con gà con. - GV nhấn mạnh các bước thực hiện. - Cho học sinh lấy giấy thủ công, đánh dấu hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác trên hình vuông. - Lần lượt thực hiện xé hình thân, đầu, chân, mắt, đuôi giống như ở tiết 1. - GV quan sát, hướng dẫn thêm cho học sinh trong quá trình thực hiện. - Sau khi xé song các bộ phận của gà ta thực hiện dán các bộ phận đó lại để tạo thành con gà con - Cho học sinh dùng bút mầu tô mầu cho con gà con thêm sinh động. - GV nhận xét, tuyên dương. d- Đánh giá sản phẩm. - Cho học sinh trưng bày sản phẩm. - Gọi học sinh nhận xét. - GV nhận xét, tuyên dương. VI- Củng cố, dặn dò (2') - GV: Nhấn mạnh nội dung bài học. - Học sinh theo dõi các bước thực hiện - Học sinh thực hiện xé từng bộ phận của con gà con, thực hiện nhiều lần. Học sinh thực hành lấy giấy mầu đếm ô và xé hình thân cây, lá cây và dán hình cây đơn giản. Học sinh trưng bày sản phẩm Học sinh về thực hiện xé, dán hình nhiều lần =================================== Thủ công Tiết 12 Ôn tập chương I: Kỹ thuật xé, dán giấy A. Mục tiêu: - Củng cố kiến thức , kĩ năng xé, dán giấy. - Giúp học sinh biết được kỹ thuật xé dán giấy. - Chọn được giấy mầu phù hợp, xé, dán được các hình và biết cách ghép, dán, trình bày sản phẩm thành bức tranh tương đối hoàn chỉnh. * Trọng tâm: Củng cố kiến thức , kĩ năng xé, dán giấy. B. Đồ dùng Dạy - Học: 1- Giáo viên: - Các bài xé mẫu ở bài 4, 5, 6 , 7,giấy thủ công 2- Học sinh: - Giấy thủ công , hồ dán .... C. Các hoạt động dạy học: 1- ổn định tổ chức (1') 2- Kiểm tra bài cũ:(3') - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. GV: nhận xét . 3- Bài mới: (29') a-Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta đi ôn tập kỹ thuật xé, dán giấy. b- Bài giảng ? Trong chương này cô dạy các em bài gì - GV nhấn mạnh các nội dung đã học trong chương. - Yêu cầu học sinh lấy giấy mầu xe, dán một trong những nội dung đã học - Giáo viên theo dõi, hướng dẫn thêo cho học sinh. - Cho học sinh xem lại những mẫu vẽ của học sinh năm trước. VI- Củng cố, dặn dò (2') - GV: Nhấn mạnh nội dung bài học. - Nhận xét giờ học. Xé, dán hình tròn, hình vuống, hình tam giác, hình quả cam, hình cây đơn giản, hình con gà con. Học sinh lấy giấy thủ công xé, dán hình cây, hoặc quả cam, con gà theo ý thích của học sinh. - Nhận xét bài bạn. Về học bài và chuẩn bị đồ dùng học tập tiết sau. =================================== Thủ công Tiết13: Các qui ước cơ bản về gấp giấy và gấp hình A. Mục tiêu: - Biết các ký hiệu, qui ước về gấp giấy. - Bước đầu gấp được giấy theo ký hiệu qui ước. - Rèn kỹ năng tính cẩn thận khi gấp cho HS. - Giáo dục HS yêu thích môn thủ công . *Trọng tâm: Biết các ký hiệu, qui ước về gấp giấy. B. Đồ dùng dạy học: - Maóu veừ kớ hieọu, qui ửụực veà gaỏp hỡnh, maóu veừ ủửụùc phoựng to. C. Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ : - Kieồm tra sửù chuaồn bũ cuỷa HS. - GV nhận xét 2. Bài mới : a.Giụựi thieọu: b.Hửụựng daón HS laứm quen vụựi caực kớ hieọu. * Kớ hieọu ủửụứng giửừa hỡnh. - ẹửụứng daỏu giửừa laứ ủửụứng coự daỏu neựt gaùch chaỏm. ( ) * Kớ hieọu ủửụứng daỏu gaỏp: ( ) ẹửụứng daỏu gaỏp laứ ủửụứng coự neựt ủửựt * Kớ hieọu ủửụứng gaỏp vaứo. - Treõn ủửụứng daỏu gaỏp coự muừi teõn chổ hửụựng. * Kớ hieọu daỏu gaỏp ngửụùc ra phớa sau. 3.Cuỷng coỏ -Daởn doứ: - Cho HS nhaộc laùi caực qui ửụực veà gaỏp hỡnh. - Nhaọn xeựt chung tieỏt hoùc. - Hs theo doừi vaứ taọp veừ theo. - HS veừ ủửụứng giửừa hỡnh. - HS veừ ủửụứng daỏu gaỏp. - HS veừ ủửụứng daỏu gaỏp vaứo. - HSveừ ủửụứng gaỏp ngửụùc ra phớa sau. * HS nhaộc laùi caực qui ửụực veà gaỏp hỡnh. -HS laộng nghe. =================================== Thủ công Tiết 14 Gấp các đoạn thẳng cách đều A. Mục tiêu: - Biết cách gấp và gấp được đoạn thẳng cách đều - Phát triển tư duy, tính sáng tạo. * Trọng tâm: Biết cách gấp và gấp được đoạn thẳng cách đều B. Đồ dùng Dạy - Học: 1- Giáo viên: - Bài xé mẫu dán hình đoạn thẳng cách đều, giấy thủ công 2- Học sinh: - Giấy thủ công , hồ dán .... C. Các hoạt động dạy học: 1- ổn định tổ chức (1') 2- Kiểm tra bài cũ:(3') - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. - GV: nhận xét nội dung. 3- Bài mới: (29') ◘a-Giới thiệu bài: Hôm nay cô hướng dẫn các em gấp các đoạn thẳng cách đều. b- Hướng dẫn học sinh quan sát mẫu. - GV cầm quạt mẫu. ? Trên tay cô cầm gì. ? Con có nhận xét gì về các nếp gấp. - Nhận xét. c- Hướng dẫn mẫu. * Gấp nếp gấp thứ nhất: - GV ghim tờ giấy mầu lên bảng áp sát mặt mầu lên bảng, gấp mép giấy vào một ô theo đường dấu. * Nếp gấp thứ hai: - GV ghim lại tờ giấy, mặt mầu phía ngoài để gấp nếp gấp thứ hai. * Nếp gấp thứ ba: - GV lật lại tờ giấy và ghim lại mẫu gấp lên bảng, gấp lại một ô. * Các nếp gấp tiếp theo tương tự, mỗi lần gấp nhớ lật mặt giấy. d – Thực hành - GV nhắc lại cách gấp. - Cho học sinh gấp các nếp gấp. - GV quan sát và hướng dẫn học sinh. - Cho học sinh dán sản phẩm. - GV nhận xét, tuyên dương. VI- Củng cố, dặn dò (2') - GV: Nhấn mạnh nội dung bài học. Học sinh quan sát mẫu Cái quạt đoạn thẳng. Chúng cách đều nhau, có thể chồng khít lên nhau khi xếp chúng lại. Học sinh theo dõi. Học sinh tập gấp nhiều lần. Gấp các nếp gấp trên giấy kẻ ô giấy mầu. Học sinh dán sản phẩm. Nhận xét bài. =================================== Thủ công Tiết 14 Gấp các đoạn thẳng cách đều A. Mục tiêu: - Biết cách gấp và gấp được đoạn thẳng cách đều - Phát triển tư duy, tính sáng tạo. * Trọng tâm: Biết cách gấp và gấp được đoạn thẳng cách đều B. Đồ dùng Dạy - Học: 1- Giáo viên: - Bài gấp mẫu dán hình đoạn thẳng cách đều, giấy thủ công 2- Học sinh: - Giấy thủ công , hồ dán .... C. Các hoạt động dạy học: 1- ổn định tổ chức (1') 2- Kiểm tra bài cũ:(3') - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. - GV: nhận xét nội dung. 3- Bài mới: (29') ◘a-Giới thiệu bài: Hôm nay cô hướng dẫn các em gấp các đoạn thẳng cách đều. b- Hướng dẫn học sinh quan sát mẫu. - GV cầm quạt mẫu. ? Trên tay cô cầm gì. ? Con có nhận xét gì về các nếp gấp. - Nhận xét. c- Hướng dẫn mẫu. * Gấp nếp gấp thứ nhất: - GV ghim tờ giấy mầu lên bảng áp sát mặt mầu lên bảng, gấp mép giấy vào một ô theo đường dấu. * Nếp gấp thứ hai: - GV ghim lại tờ giấy, mặt mầu phía ngoài để gấp nếp gấp thứ hai. * Nếp gấp thứ ba: - GV lật lại tờ giấy và ghim lại mẫu gấp lên bảng, gấp lại một ô. * Các nếp gấp tiếp theo tương tự, mỗi lần gấp nhớ lật mặt giấy. d – Thực hành - GV nhắc lại cách gấp. - Cho học sinh gấp các nếp gấp. - GV quan sát và hướng dẫn học sinh. - Cho học sinh dán sản phẩm. - GV nhận xét, tuyên dương. VI- Củng cố, dặn dò (2') - GV: Nhấn mạnh nội dung bài học. Học sinh quan sát mẫu Cái quạt đoạn thẳng. Chúng cách đều nhau, có thể chồng khít lên nhau khi xếp chúng lại. Học sinh theo dõi. Học sinh tập gấp nhiều lần. Gấp các nếp gấp trên giấy kẻ ô giấy mầu. Học sinh dán sản phẩm. Nhận xét bài. =================================== Thủ công Tiết 15 Gấp cái quạt ( tiết 1 ) A. Mục tiêu: - Biết cách gấp cái quạt; gấp được cái quạt bằng giấy - Phát triển tư duy, tính sáng tạo. * Trọng tâm: Biết cách gấp cái quạt; gấp được cái quạt bằng giấy B. Đồ dùng Dạy - Học: 1- Giáo viên: - Bài gấp mẫu, giấy thủ công 2- Học sinh: - Giấy thủ công , hồ dán .... C. Các hoạt động dạy học: 1- ổn định tổ chức (1') 2- Kiểm tra bài cũ:(3') - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. - GV: nhận xét nội dung. 3- Bài mới: (29') a-Giới thiệu bài: Hôm nay cô hướng dẫn các em gấp cái quạt. b- Bài giảng: HĐ1: Hướng dẫn học sinh quan sát. - GV giới thiệu quạt mẫu. Chúng ta chú ý về nếp gấp và cách gấp. ? Cái quạt của cô mầu gì. ? Quan sát cách gấp và nếp gấp của quạt - GV nhấn mạnh ý trả lời của học sinh. HĐ2: Hướng dẫn mẫu. - GV đặt mẫu và hướng dẫn học sinh thực hiện. Bước 1: Đặt các tờ giấy lên bàn và gấp các nếp gấp cách đều nhau. Bước 2: Gấp đôi lại để lấy dấu giữa sau đó dùng dây chỉ hoặc dây len buộc chặt ở giữa và phết hồ dán lên nếp gấp ngoài cùng. Bước 3: Gấp đôi lại,, dùng tay miết chặt để 2 mặt phết hồ dính chặt vào nhau mở ra được chiếc quạt. - Cho học sinh thực hiện gấp các nếo gấp cách đều nhau. - GV quan sát và hướng dẫn học sinh. - Cho học sinh dán sản phẩm. - GV nhận xét, tuyên dương. VI- Củng cố, dặn dò (2') ? Nêu các bước gấp quạt giấy. - GV: Nhấn mạnh nội dung bài học. Học sinh quan sát mẫu Cái quạt đoạn thẳng. Chúng cách đều nhau, có thể chồng khít lên nhau khi xếp chúng lại. Học sinh theo dõi. Học sinh tập gấp nhiều lần. Gấp các nếp gấp trên giấy kẻ ô giấy mầu. Học sinh dán sản phẩm. Nhận xét bài. =================================== Thủ công Tiết 16 Gấp cái quạt ( tiết 2 ) A. Mục tiêu: - Biết cách gấp cái quạt; gấp được cái quạt bằng giấy - Yêu thích sản phẩm mình làm ra. * Trọng tâm: Biết cách gấp cái quạt; gấp được cái quạt bằng giấy B. Đồ dùng Dạy - Học: 1- Giáo viên: - Bài gấp mẫu, giấy thủ công 2- Học sinh: - Giấy thủ công , hồ dán .... C. Các hoạt động dạy học: 1- ổn định tổ chức (1') 2- Kiểm tra bài cũ:(3') - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. - GV: nhận xét nội dung. 3- Bài mới: (29') a-Giới thiệu bài: Hôm nay cô tiếp tục hướng dẫn các em gấp cái quạt. b- Bài giảng: HĐ1: Hướng dẫn học sinh quan sát. - GV giới thiệu quạt mẫu. Chúng ta chú ý về nếp gấp và cách gấp. ? Nêu các bước gấp quạt. ? Quan sát cách gấp và nếp gấp của quạt - GV nhấn mạnh ý trả lời của học sinh. - Cho học sinh trưng bày sản phẩm. - Gọi học sinh nhận xét bài làm của bạn - GV nhận xét, tuyên dương. VI- Củng cố, dặn dò (2') ? Nêu các bước gấp quạt giấy. - GV: Nhấn mạnh nội dung bài học. Học sinh quan sát mẫu Học sinh nêu: Bước 1: Đặt các tờ giấy lên bàn và gấp các nếp gấp cách đều nhau. Bước 2: Gấp đôi lại để lấy dấu giữa sau đó dùng dây chỉ hoặc dây len buộc chặt ở giữa và phết hồ dán lên nếp gấp ngoài cùng. Bước 3: Gấp đôi lại,, dùng tay miết chặt để 2 mặt phết hồ dính chặt vào nhau mở ra được chiếc quạt. Học sinh trưng bày sản phẩm. Nhận xét. =================================== Thủ công Tiết 17 Gấp cái ví ( tiết 1 ) A. Mục tiêu: - Biết cách gấp cái ví ; gấp được cái ví bằng giấy - Phát triển tư duy, tính sáng tạo. * Trọng tâm: Biết cách gấp cái ví ; gấp được cái ví bằng giấy B. Đồ dùng Dạy - Học: 1- Giáo viên: - Bài gấp mẫu, giấy thủ công 2- Học sinh: - Giấy thủ công , hồ dán .... C. Các hoạt động dạy học: 1- ổn định tổ chức (1') 2- Kiểm tra bài cũ:(3') - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. - GV: nhận xét nội dung. 3- Bài mới: (29') a-Giới thiệu bài: Hôm nay cô hướng dẫn các em gấp cái ví b- Bài giảng: HĐ1: Hướng dẫn học sinh quan sát. - GV giới thiệu gấp ví mẫu. Chúng ta chú ý về nếp gấp và cách gấp. ? Cái ví của cô mầu gì. ? Quan sát cách gấp và nếp gấp của ví - GV nhấn mạnh ý trả lời của học sinh. HĐ2: Hướng dẫn mẫu. - GV đặt mẫu và hướng dẫn học sinh thực hiện. Bước 1: Lấy đường dấu giữa. Đặt tờ giấy hình chữ nhật lên bàn để dọc giấy, mặt mầu ở dưới. - Gấp đôi tờ giấy để lấy dấu giữa, sau khi gấp song mở tờ giấy ra như lúc ban đầu. Bước 2: Gấp mép hai đầu tờ giấy vào khoảng một ô. Bước 3: Gấp ví: Gấp tiếp hai phần ngoài vào trong sao cho hai miệng ví sát vào dấu giữa. Lật mặt sau theo bề ngang tờ giấy. Gấp hai phần ngoài vào trong sao cho cân đối. - Gấp đôi theo đường dấu giữa ta được cái vi hoàn chỉnh. ? Muốn gấp được cái ví ta thực hiện mấy bước - GV quan sát và hướng dẫn học sinh. - GV nhận xét, tuyên dương. VI- Củng cố, dặn dò (2') ? Nêu các bước gấp ví. - GV: Nhấn mạnh nội dung bài học. Học sinh quan sát mẫu Được gấp về tờ giấy hình chữ nhật Học sinh theo dõi. Học sinh tập gấp nhiều lần. Gấp ví nháp nhiều lần theo hướng dẫn của giáo viện. Nhận xét bài. 3 bước: - Gấp được dấu giữa. - Gấp hai nếp ví. - Gấp ví. =================================== Thủ công Tiết 18 Gấp cái ví ( tiết 2 ) A. Mục tiêu: - Biết cách gấp cái ví bằng giấy. - Yêu thích sản phẩm mình làm ra. * Trọng tâm: Biết cách gấp cái ví ; gấp được cái ví bằng giấy B. Đồ dùng Dạy - Học: 1- Giáo viên: - Bài gấp mẫu, giấy thủ công 2- Học sinh: - Giấy thủ công , hồ dán .... C. Các hoạt động dạy học: 1- ổn định tổ chức (1') 2- Kiểm tra bài cũ:(3') - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. - GV: nhận xét nội dung. 3- Bài mới: (29') a-Giới thiệu bài: Hôm nay cô tiếp tục hướng dẫn các em gấp cái ví. b- Bài giảng: HĐ1: Hướng dẫn học sinh quan sát. - GV giới thiệu mẫu. Chúng ta chú ý về nếp gấp và cách gấp. ? Nêu các bước gấp ví ? Quan sát cách gấp và nếp gấp của ví. - GV nhấn mạnh ý trả lời của học sinh. - Cho học sinh trưng bày sản phẩm. - Gọi học sinh nhận xét bài làm của bạn - GV nhận xét, tuyên dương. VI- Củng cố, dặn dò (2') - GV: Nhấn mạnh nội dung bài học. - Nhận xét giờ học Học sinh quan sát mẫu Học sinh nêu: Bước 1: Lấy đường dấu giữa. Đặt tờ giấy hình chữ nhật lên bàn để dọc giấy, mặt mầu ở dưới. - Gấp đôi tờ giấy để lấy dấu giữa, sau khi gấp song mở tờ giấy ra như lúc ban đầu. Bước 2: Gấp mép hai đầu tờ giấy vào khoảng một ô. Bước 3: Gấp ví: Gấp tiếp hai phần ngoài vào trong sao cho hai miệng ví sát vào dấu giữa. Lật mặt sau theo bề ngang tờ giấy. Gấp hai phần ngoài vào trong sao cho cân đối. - Gấp đôi theo đường dấu giữa ta được cái vi hoàn chỉnh. Học sinh trưng bày sản phẩm. Nhận xét. =================================== Tiết 19 Gấp mũ ca lô ( tiết 1 ) A. Mục tiêu: - Biết cách gấp mũ ca lô bằng giấy. - Yêu thích sản phẩm mình làm ra. * Trọng tâm: Biết cách gấp mũ ca lô bằng giấy. B. Đồ dùng Dạy - Học: 1- Giáo viên: - Bài gấp mẫu, giấy thủ công 2- Học sinh: - Giấy thủ công , hồ dán .... C. Các hoạt động dạy học: 1- ổn định tổ chức (1') 2- Kiểm tra bài cũ:(3') - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. - GV: nhận xét nội dung. 3- Bài mới: (29') a-Giới thiệu bài: Hôm nay cô hướng dẫn các em gấp mũ ca lô. b- Bài giảng: HĐ1: Hướng dẫn học sinh quan sát. ? Con có thích cái mũ ca lô này không. - Gọi học sinh lên bảng đội thử mũ. - Cho học sinh dở mũ ra. ? Chiếc mũ được gấp từ tờ giấy hình gì ? Mũ ca lô dùng để làm gì. * Hướng dẫn mẫu. - GV làm mẫu và hướng dẫn học sinh các thao tác gấp mũ ca lô. - Hướng dẫn học sinh tạo tờ giấy hình vuông. - Gấp chéo tờ giấy hình chữ nhật. - Gấp tiếp theo hình 1 b. Miết nhiều lần cho kỹ sau đó xé bỏ phần giấy thừa được tờ giấy hình vuông. - Cho học sinh tập gấp tạo tờ giấy hình vuông từ tờ giấy nháp. - Đặt tờ giấy vuông trước mặt mầu úp xuống. - Gấp đôi hình vuông theo đường chéo. - Gấp đường dấu giữa sau đó mở ra gấp đôi tiếp hình 3 theo chiều ngang để lấy dấu gấp, gấp một phần cạnh bên phải vào sao cho đường dấu cách đều với nếp gấp ngang. - Lặt ra mặt sau cũng gấp tương tự. - Gấp một lớp dưới sao cho sát với cạnh bên vừa mới gấp, gấp theo đường dấu và gấp vào trong phần vừa gấp. - Lật ra mặt sau gấp tương tự. Như vậy ta gấp được chiếc mũ ca lô bằng giấy. - Giáo viên gấp lại từ đầu cho học sinh quan sát. - Yêu cầu học sinh gấp mũ ca lô, giáo viên quan sát và hướng dẫn thêm. VI- Củng cố, dặn dò (2') - GV: Nhấn mạnh nội dung bài học. - Nhận xét giờ học Học sinh quan sát mẫu Học sinh trả lời. Được gấp từ tờ giấy hình vuông. Dùng để đội Học sinh theo dõi Giáo viên thực hiện Học sinh gấp tờ giấy hình vuông. Học sinh theo dõi các thao tác của giáo viên và thực hành gấp mũ ca lô từ tờ giấy nháp. Nhận xét. Về tập gấp mũ ca lô nhiều lần. =================================== Thủ công Tiết 20 Gấp mũ ca lô ( tiết 2 ) A. Mục tiêu: - Biết cách gấp mũ ca lô bằng giấy. - Yêu thích sản phẩm mình làm ra. * Trọng tâm: Biết cách gấp mũ ca lô bằng giấy. B. Đồ dùng Dạy - Học: 1- Giáo viên: - Bài gấp mẫu, giấy thủ công 2- Học sinh: - Giấy thủ công , hồ dán .... C. Các hoạt động dạy học: 1- ổn định tổ chức (1') 2- Kiểm tra bài cũ:(3') - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. - GV: nhận xét nội dung. 3- Bài mới: (29') a-Giới thiệu bài: Hôm nay cô tiếp tục hướng dẫn các em gấp mũ ca lô. b- Bài giảng: - Giáo viên nhấn mạnh các bước thực hiện khi gấpm ũ ca lô. ? Nêu qui trình gấp mũ ca lô. - Giáo viên nhấn mạnh lại các qui trình, thao tác gấp mũ và thực hiện gấp mũ cho học sinh quan sát. - Yêu cầu học sinh gấp mũ ca lô, giáo viên quan sát và hướng dẫn thêm. -Như vậy ta gấp được chiếc mũ ca lô bằng giấy. - Hướng dẫn học sinh trưng bày sản phẩm. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương VI- Củng cố, dặn dò (2') - GV: Nhấn mạnh nội dung bài học. - Nhận xét giờ học Học sinh trả lời. - Gấp chéo tờ giấy hình chữ nhật. - Gấp tiếp theo hình 1 b. Miết nhiều lần cho kỹ sau đó xé bỏ phần giấy thừa được tờ giấy hình vuông. - Cho học sinh tập gấp tạo tờ giấy hình vuông từ tờ giấy nháp. - Đặt tờ giấy vuông trước mặt mầu úp xuống. - Gấp đôi hình vuông theo đường chéo. - Gấp đường dấu giữa sau đó mở ra gấp đôi tiếp hình 3 theo chiều ngang để lấy dấu gấp, gấp một phần cạnh bên phải vào sao cho đường dấu cách đều với nếp gấp ngang. - Lặt ra mặt sau cũng gấp tương tự. - Gấp một lớp dưới sao cho sát với cạnh bên vừa mới gấp, gấp theo đường dấu và gấp vào trong phần vừa gấp. - Lật ra mặt sau gấp tương tự. Học sinh theo dõi các thao tác của giáo viên và thực hành gấp mũ ca lô từ tờ giấy nháp. Học sinh trưng bày sản phẩm. Nhận xét. Về tập gấp mũ ca lô nhiều lần. =================================== Thủ công Tiết 21 Ôn tập chương II - Kỹ thuật gấp hình A. Mục tiêu: - Củng cố kiến thức , kĩ năng gấp giấy. - Biết cách gấp giấy và gấp được một trong những sản phẩm đã học. - Các nếp gấp phẳng, thẳng. * Trọng tâm: Củng cố kiến thức , kĩ năng gấp giấy. B. Đồ dùng Dạy - Học: 1- Giáo viên: - Bài gấp mẫu, giấy thủ công 2- Học sinh: - Giấy thủ công , hồ dán .... C. Các hoạt động dạy học: 1- ổn định tổ chức (1') 2- Kiểm tra bài cũ:(3') - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. - GV: nhận xét nội dung. 3- Bài mới: (29') a-Giới thiệu bài: Hôm nay cô cùng các em đi ôn tập gấp hình. b- Ôn tập: ? phần học trước chúng ta đã được học cách gấp những gì. ? Nêu lại qui trình gấp cái quạt. ? Nêu qui trình gấp mũ ca lô ? trong các sản phẩm ta đã học em hãy chọn một sản phẩm để gấp . - GV theo dõi và hướng dẫn thêm cho học sinh. - Cho học sinh trưng bày sản phẩm. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương VI- Củng cố, dặn dò (2') - GV: Nhấn mạnh nội dung bài học. - Nhận xét giờ học Học sinh trả lời. Bước 1: Đặt các tờ giấy lên bàn và gấp các nếp gấp cách đều nhau. Bước 2: Gấp đôi lại để lấy dấu giữa sau đó dùng dây chỉ hoặc dây len buộc chặt ở giữa và phết hồ dán lên nếp gấp ngoài cùng. Bước 3: Gấp đôi lại,, dùng tay miết chặt để 2 mặt phết hồ dính chặt vào nhau mở ra được chiếc quạt. - Gấp chéo tờ giấy hình chữ nhật. - Gấp tiếp theo hình 1 b. Miết nhiều lần cho kỹ sau đó xé bỏ phần giấy thừa được tờ giấy hình vuông. - Cho học sinh tập gấp tạo tờ giấy hình vuông từ tờ giấy nháp. - Đặt tờ giấy vuông trước mặt mầu úp xuống. - Gấp đôi hình vuông theo đường chéo. - Gấp đường dấu giữa sau đó mở ra gấp đôi tiếp hình 3 theo chiều ngang để lấy dấu gấp, gấp một phần cạnh bên phải vào sao cho đường dấu cách đều với nếp gấp ngang. - Lặt ra mặt sau cũng gấp tương tự. - Gấp một lớp dưới sao cho sát với cạnh bên vừa mới gấp, gấp theo đường dấu và gấp vào trong phần vừa gấp. - Lật ra mặt sau gấp tương tự. Học sinh theo dõi các thao tác của giáo viên và thực hành gấp mũ ca lô từ tờ giấy nháp. Học sinh trưng bày sản phẩm. Nhận xét. Về tập gấp mũ ca lô nhiều lần. ----------------------------------------------------------------------- =================================== Thủ công Tiết 22 Cách sử dụng bút chì, kéo, thước kẻ A. Mục tiêu: - Biết cách sử dụng bút chì, kéo, thước kẻ. - Sử dụng được bút chì, kéo, thước kẻ. * Trọng tâm: - Biết cách sử dụng bút chì, kéo, thước kẻ. B. Đồ dùng Dạy - Học: 1- Giáo viên: - thước kẻ, bút chì, kéo, giấy thủ công 2- Học sinh: - Giấy thủ công , hồ dán thước kẻ, bút chì, kéo C. Các hoạt động dạy học: 1- ổn định tổ chức (1') 2- Kiểm tra bài cũ:(3') - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. - GV: nhận xét nội dung. 3- Bài mới: (29') a-Giới thiệu bài: Cô hướng dẫn các em cách sử dụng bút chì, thước kẻ, kéo. b- Bài giảng: * Hướng dẫn cách sử dụng bút chì: - GV cầm cây bút chì trên tay và mô tả: Bút chì gồm 2 bộ phận ( thân bút và ruột bút). Để sử dụng người ta gọt nhọn 1 đầu bút băng dao hoặc đồ dùng để gọt. Khi sử dụng ta cầm bút chí ở tay phải,, các ngón tay cái, trỏ và ngón giữa giữ thân bút, các ngón còn lại ở dưới thân bút làm điểm tựa khi viết, vẽ, kẻ. Khoảng cách giữa tay cầm bút và đầu nhọn của bút khoảng 3 cm. Khii sử dụng bút chì để vẽ, viết ta đưa đầu nhọn của bút xuống tờ giấy. * Hướng dẫn cách sử dụng thước kẻ. - Thước kẻ gồm nhiều loại có thể làm bằng gỗ hoặc bằng nhựa. Khi sử dụng tay trái cầm thước, tay phải cầm bút. Muốn kẻ đường thẳng ta đặt thước trên tờ giấy, đưa bút chì dựa vào cạnh của thước, di chuyển đầu bút từ trái sang phải nhẹ nhàng. * Hướng dẫn cách sử dụng kéo. - Kéo gồm 2 bộ phận ( cán và lưỡi) lưỡi kéo sắc được làm bằng sắt, cán cầm có hai vòng. Khi sử dụng tay phải cầm kéo, tay trái cầm tờ giấy ngón cái và ngón trỏ của tay trái đặt trên mặt giấy, tay phải cầm kéo mở rộng đưa lưỡi kéo vào sát vào đường muốn cắt. c- Thực hành. Cho học sinh lấy giấy, thước, kéo, bút chì ra thực hành - GV quan sát, hướng dẫn thêm. - Nhắc nhở học sinh chí ý an toàn khi sử dụng kéo. GV nhận xét, tuyên dương VI- Củng cố, dặn dò (2') - GV: Nhấn mạnh nội dung bài học. - Nhận xét giờ học Học sinh quan sát. Cầm bút chì trên tay, quan sát và theo dõi hướng dẫn của giáo viên Học sinh quan sát. Cầm thước kẻ trên tay, quan sát và theo dõi hướng dẫn của giáo viên Học sinh quan sát. Cầm kéo trên tay, quan sát và theo dõi hướng dẫn của giáo viên Học sinh dùng thước kẻ, bút chì kẻ được đường thẳng trên giấy sau đó cầm kéo tập cắt theo đường thẳng đã kẻ. Về tập vẽ đường thẳng và cắt nhiều lần =================================== Thủ công Tiết 23 Kẻ các đường thẳng cách đều A. Mục tiêu: - Biết cách kẻ đoạn thẳng cách đều. - kẻ được các đoạn thẳng cách đều. Đường kẻ rõ, tương đối thẳng. * Trọng tâm: Biết cách kẻ đoạn thẳng cách đều. B. Đồ dùng Dạy - Học: 1- Giáo viên: - thước kẻ, bút chì, kéo, giấy thủ công 2- Học sinh: - Giấy thủ công , hồ dán thước kẻ, bút chì, kéo C. Các hoạt động dạy học: 1- ổn định tổ chức (1') 2- Kiểm tra bài cũ:(3') - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. - GV: nhận xét nội dung. 3- Bài mới: (29') a-Giới thiệu bài: Cô hướng dẫn các em cách kẻ đoạn thẳng cách đều. b- Bài giảng: * Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. - GV treo hình vẽ đoạn thẳng lên bảng. ? Nhận xét đoạn thẳng AB; Đoạn thẳng AB và CD cách đều nhau mấy ô. ? Em hãy quan sát và kể tên những đồ vật có các đoạn thẳng cách đều nhau. - GV hướng dẫn cách kẻ đoạn thẳng. Ta lấy hai điểm A, B bất kì trên cùng một dòng kẻ ngang. Đặt thước kẻ qua hai điểm A, B giữ thước cố định bằng tay trái, tay phải cầm bút dựa theo cạch thước kẻ, đầu bút trên giấy nối từ điểm A sang B ta được đoạn thẳng AB. - GV hướng dẫn học sinh kẻ hai đoạn thẳng cách đều: Trên giấy có kẻ ô, kẻ đoạn thẳng AB, từ A hoặc B đếm xuống phía dưới 2, 3 ô tuỳ ý, đánh dấu điểm C và Đ rồi cũng nối CD như nối AB c- Thực hành. Cho học sinh lấy giấy, thước, bút chì ra thực hành - GV quan sát, hướng dẫn thêm. - GV nhận xét, tuyên dương VI- Củng cố, dặn dò (2') - GV: Nhấn mạnh nội dung bài học. - Nhận xét giờ học Học sinh quan sát. Cầm bút chì trên tay, quan sát và theo dõi hướng dẫn của giáo viên A B Học sinh quan sát. Cầm thước kẻ trên tay, quan sát và theo dõi hướng dẫn của giáo viên A B C D Học sinh dùng thước kẻ, bút chì kẻ được đường thẳng trên giấy. Tập kẻ nhiều đoạn thẳng cách đều nhau Về tập vẽ đường thẳng và cắt nhiều lần =================================== Thủ công Tiết 24 Cắt dán hình chữ nhật ( tiết 1) A. Mục tiêu: - Biết cách kẻ, cắt, dán hình chữ nhật. - Kẻ được hình chữ nhật. Cắt, dán được hình chữ nhật theo 2 cách * Trọng tâm: Cắt, dán được hình chữ nhật B. Đồ dùng Dạy - Học: 1- Giáo viên: - thước kẻ, bút chì, kéo, giấy thủ công 2- Học sinh: - Giấy thủ công , hồ dán thước kẻ, bút chì, kéo C. Các hoạt động dạy học: 1- ổn định tổ chức (1') 2- Kiểm tra bài cũ:(3') - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. - GV: nhận xét nội dung. 3- Bài mới: (29') a-Giới thiệu bài: Cô hướng dẫn các em cách cắt, dán hình chữ nhật b- Bài giảng: * Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. - GV treo hình lên bảng. ? Hình chữ nhật có mấy cạnh ? Độ dài các cạnh như thế nào. * Hướng dẫn mẫu: Hướng dẫn học sinh kẻ hình chữ nhật. ? Để kẻ được hình chữ nhật ta phải làm như thế nào. B1: Lấy điểm A trên mặt tờ giấy mầu kẻ xuống dưới 5 ô ta được điểm D. B2: Từ A và D đếm sang phải 7 ô theo dòng kẻ ta kẻ được điểm B và C. B3: Ta lần lượt nối các điểm A -> B và B -> C; C -> D và D -> A. khi đó ta vẽ được hình chữ nhật ABCD. * Hướng dẫn học sinh cắt rời hình chữ nhật và dán. - Cắt cạnh AB ; BC; CD, DA. Bôi một lớp hồ mỏng, dán cân đối và phẳng. - Cho HS kẻ, cắt hìn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12418604.doc