Giáo án môn: Tiếng Việt - Bài: Vần uôn - Ươn

HOẠT ĐỘNG 2 :(10’) Học vần ươn

Mục tiêu : Học sinh nhận diện vần ươn . Đánh vần và luyện viết tiếng có vần ươn

Phương pháp : Trực quan, thực hành, đàm thoại

Đồ dùng : Mẫu chữ , Tranh , bộ thực hành

a- Nhận diện : Giáo viên gắn vần ươn

Vần ươn có những âm nào ghép lại?

So sánh ươn và uôn

 

doc9 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 24/11/2018 | Lượt xem: 482 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn: Tiếng Việt - Bài: Vần uôn - Ươn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tờn: Lờ Thanh Làn Lớp K38C-TH KẾ HOẠCH BÀI DẠY Thứ ...ngày thỏng năm 2003 MễN : TIẾNG VIỆT BÀI : Vần uụn - ươn (T1) TIẾT : I/. MỤC TIấU : 1/. Kiến thức : - HS nờu được cấu tạo của cỏc vần: uụn, ươn. - HS nờu được nghĩa của cỏc từ nghữ: chuồn chuồn, vươn vai, cuộn dõy, con lươn, ý muốn, vườn nhón. - Trỡnh bày được quy trỡnh viết cỏc chữ: uụn, ươn, chuồn chuồn, vươn vai. 2/. Kỹ năng: - HS đọc đỳng cỏc vần uụn, ươn. Từ khúa: chuồn chuồn, vươn vai. Từ ngữ ứng dụng: cuộn dõy, ý muốn, con lươn, vườn nhón. Bài ứng dụng:”Mựa thu, bầu trời như cao hơn. Trờn giàn thiờn lớ, lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn.” - Viết được : uụn, ươn, chuồn chuồn, vươn vai theo đỳng cỡ chữ vừa. - Núi được cỏc cõu phự hợp với chủ đề: chuồn chuồn, chõu chấu, cào cào. 3/. Thỏi độ : -HS hứng thỳ học tập, tớch cực tham gia cỏc hoạt động. -Kiờn trỡ luyện đọc, luyện viết, luyện núi. II/. CHUẨN BỊ : 1/. Giỏo viờn: Tranh minh họa/SGK,từ khoỏ , chữ mẫu, luyện núi 2/. Học sinh: SGK, bảng con , bộ thực hành. III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1/. ỔN ĐỊNH (1’) 2/. KIỂM TRA BÀI CŨ (4’) - GV cho HS viết bảng con( 2-4 HS viết bảng lớp cỏc từ: cỏ biển, viờn phấn, yờn ngựa, yờn vui. - Yờu cần 1 HS đọc lại những từ vừa viết. -Gọi 1,2 HS đọc lại cõu ứng dụng: Sau cơn bóo, kiến đen lại xõy nhà. Cả đàn kiờn nhẫn chở lỏ khụ về tổ mới. - GV nhõn xột, chỉnh sửa lỗi cho HS và cho điểm. 3/. Bài mới ( 5 ‘) Giới thiệu bài: Hụm nay, cụ và cỏc con học 2 vần mới đú là vần uụn – ươn . Giỏo viờn ghi tựa : HOẠT ĐỘNG 1 (8’) Học vần uụn Mục tiờu :Học sinh nhận diện vần uụn . Đỏnh vần tiếng cú vần uụn. Rốn viết đỳng mẫu chữ . Phương phỏp : Thực hành , trực quan, đàm thoại. Đồ dựng :SGK , mẫu chữ , Tranh. a- Nhận diện : Giỏo viờn gắn vần uụn Vần uụn được ghộp bởi õm nào ? So sỏnh uụn và iờn Tỡm và ghộp vần uụn trong bộ thực hành ? à Nhận xột : b- Đỏnh vần : Giao viờn phõn tớch vần uụn Giỏo viờn đỏnh vần mẫu: u- ụ – n - uụn Cụ cú vần uụn muốn cú tiếng chuồn cụ thờm õm gỡ ? dấu gỡ ? Giỏo viờn giới thiệu từ : chuồn chuồn Giỏo viờn ghi bảng - đọc mẫu : ố Nhận xột : c- Hướng dẫn viết: *- Giỏo viờn gắn mẫu :vần uụn Giỏo viờn viết mẫu : vần uụn Hướng dẫn cỏch viết : *- Giỏo viờn gắn mẫu :vần chuồn chuồn Giỏo viờn viết mẫu : vần chuồn chuồn Khoảng cỏch giữa chữ và chữ là bao nhiờu? Hướng dẫn cỏch viết : Lưu ý: Khoảng cỏch , nột nối giữa cỏc con chữ . ố Nhận xột : HOẠT ĐỘNG 2 :(10’) Học vần ươn Mục tiờu : Học sinh nhận diện vần ươn . Đỏnh vần và luyện viết tiếng cú vần ươn Phương phỏp : Trực quan, thực hành, đàm thoại Đồ dựng : Mẫu chữ , Tranh , bộ thực hành a- Nhận diện : Giỏo viờn gắn vần ươn Vần ươn cú những õm nào ghộp lại? So sỏnh ươn và uụn Tỡm và ghộp vần ươn à Nhận xột : b- Đỏnh vần : Giao viờn phõn tớch vần : ươn Giỏo viờn đỏnh vần mẫu: ư – ơ- n - ươn Cú vần ươn cụ thờm õm v cụ được tiếng gỡ? Đỏnh vần mẫu: v – ươn – vươn Giỏo viờn giới thiệu từ : vươn Giỏo viờn ghi bảng - đọc mẫu : ố Nhận xột : Sửa sai c- Hướng dẫn viết bảng : *- Giỏo viờn gắn mẫu :chữ ươn Giỏo viờn viết mẫu : chữ ươn Hướng dẫn cỏch viết : *- Giỏo viờn gắn mẫu :chữ vươn Giỏo viờn viết mẫu : chữ vươn vai Hướng dẫn cỏch viết : àNhận xột : Chỉnh sửa . HOẠT ĐỘNG 3 :(10 ’) ĐỌC TỪ ỨNG DỤNG Mục tiờu : Học sinh hiểu, đọc từ ngữ ứng dụng . Phương phỏp : Vấn đỏp, thực hành,đàm thoại Đồ dựng : Mẫu vật , tranh. Giỏo viờn đưa tay lờn hỏi : Đõy là cỏi gỡ? à Đọc mẫu : Cuộn dõy . Trong từ cuộn dõy tiếng nào vần uụn Giỏo viờn giới thiệu từ : ý muốn Trong từ ý muốn tiếng nào mang vần uụn Giỏo viờn đưa tranh lờn hỏi : Đõy là con gỡ? à Đọc mẫu : Con lươn. Trong từ con lươn tiếng nào mang vần ươn Giỏo viờn đưa tranh lờn hỏi : Đõy là trỏi gỡ? Giỏo viờn giới thiệu: vườn nhón. Trong từ vườn nhón tiếng mang vần ươn Học sinh đọc cả 4 từ . ố Nhận xột : Tuyờn dương . Thư gión chuyển tiết. HOẠT ĐỘNG CỦA TRề Hỏt - Đọc và viết bảng theo yờu cầu của GV -Học sinh nhắc lại : uụn, ươn Học sinh quỏn sỏt Tạo bởi 3 õm: u - ụ- n Giống : n đứng đằng sau Khỏc uụn cú u- ụ ở đầu Iờn cú iờ ở đầu HS tỡm ghộp trong bộ thực hành Học sinh lắng nghe. uụ đứng trước và õm n đứng sau Cỏ nhõn, dóy bàn đồng thanh. Thờm õm ch và dấu thanh huyền ta được tiếng chuồn Học sinh quan sỏt Cỏ nhõn, nhúm, tổ đồng thanh Học sinh quan sỏt Tụ khan Học sinh viết bảng con : uụn Học sinh viết 1 lần Học sinh quan sỏt Tụ khan Học sinh viết bảng con : chuồn chuồn 1 thõn con chữ 0. Học sinh quan sỏt Được ghộp bởi 3 õm: ư-ơ-n Giống : đều cú n đứng ở sau Khỏc : ươn bắt đầu bằng ư uụn bắt đất bằng u HS tỡm ghộp trong bộ thực hành Học sinh lắng nghe. ươ đứng trước và n đứng sau Cỏ nhõn, dóy bàn đồng thanh. Cụ được tiếng vươn Cỏ nhõn, đụi bạn đồng thanh. Học sinh quan sỏt Cỏ nhõn, dóy bàn đồng thanh. Học sinh quan sỏt Tụ khan Học sinh viết bảng: ươn Học sinh quan sỏt Tụ khan Học sinh viết bảng: vươn vai Cuộn dõy Cỏ nhõn, dóy bàn đồng thanh Tiếng cuộn . Cỏ nhõn, bàn tổ đồng thanh . Tiếng muốn . Con lươn Cỏ nhõn, dóy bàn đồng thanh Tiếng lươn. Trỏi nhón Cỏ nhõn, bàn tổ đồng thanh . Tiếng vườn Cả lớp đọc đồng thanh 4 từ TIẾT LUYỆN TẬP (T2) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1/. ỔN ĐỊNH (1’) HOẠT ĐỘNG 1 (8 ’) Luyện đọc Mục tiờu :Học sinh luyện đọc đỳng nội dung bài trong SGK – trang 102 – 103 . Rốn đọc to, rừ ràng, mạch lạc Phương phỏp : Thực hành, trực quan, đàm thoại Đồ dựng : SGK – tranh Đọc mẫu trang 102 ? Tranh vẽ gỡ? ố Giỏo viờn giới thiệu cõu ứng dụng . Đọc mẫu Yờu cầu : Học sinh tỡm tiếng cú vần vừa học trong cõu ứng dụng. ố Nhận xột : Sửa sai . HOẠT ĐỘNG 2 : (12) Luyện viết vở Mục tiờu : Học sinh luyện viết đỳng nội dung bài trong SGK , luyện chữ đẹp, đều nột . Phương phỏp : Thực hành, trực quan Đồ dựng : Mẫu chữ , vở tập viết . Giỏo viờn giới thiệu nội dung bài luyện viết: “uụn – chuồn chuồn – ươn – vươn vai “ Giỏo viờn viết mẫu : Ụn – chuồn chuồn Ươn - vươn vai Giỏo viờn hướng dẫn cỏch viết vào vở . Lưu ý : Giỏo viờn chỉnh sửa tư thế ngồi viết của Học sinh . ố Nhận xột : Phần viết vở – Sửa sai. HOẠT ĐỘNG 3:10 ’) LUYỆN NểI Mục tiờu :Học sinh luyện núi tự nhiờn theo chủ để “ chuồn chuồn , chõu chấu , cào cào” Mạnh dạn núi trước đỏm đụng. Phương phỏp : Thực hành luyện núi . Đồ dựng : SGK, Tranh Giỏo viờn treo tranh : Hỏi tranh vẽ gỡ ? ố Chủ đề luyện núi : “ chuồn chuồn , chõu chấu , cào cào” Em biết những loại chuồn chuồn nào ? Em đó trụng thấy những loại cào cào , chõu chấu nào ? Em đó bắt chõu chấu, chuồn chuồn , cào cào lần nào chưa và bắt bằng cỏch nào ? Bắt được thỡ em làm gỡ ? Khi trời nắng em cú bắt chuồn chuồn, cào cào khụng ố Nhận xột : 4/CỦNG CỐ (5’) Trũ chơi Trũ chơi: Điền từ dưới tranh Luật chơi: Thi đua theo Tổ Nụi dung : Bài vở Tiếng việt . Thời gian : Dứt 1 bài hỏt . ố Nhận xột :Tuyờn Dương 5/. DẶN Dề(1’): Về nhà : Đọc lại bài vừa học Chuẩn bị : Bài tiếp theo Nhận xột tiết học HOẠT ĐỘNG CỦA TRề Hỏt Đọc Cỏ nhõn theo yờu cầu của Giỏo viờn Vẽ con chuồn chuồn đang bay. Học sinh quan sỏt Cỏ nhõn, dóy bàn đồng thanh Chuồn chuồn, lượn Học sinh quan sỏt Học sinh nờu tư thế ngồi viết Học sinh viết vào vở . Lưu ý: Nột nối giữa cỏc con chữ Vẽ : chuồn chuồn , chõu chấu , cào cào Chuồn chuồn voi , chuồn chuồn lửa ( đỏ) Học sinh tự nờu Học sinh tự núi RÚT KINH NGHIỆM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai 50 uon uon_12320803.doc