Giáo án môn Tin học khối 8 - Chủ đề: Bài toán và thuật toán

 HĐ1.

- Tên hoạt động: Tìm hiểu BÀI TOÁN thông qua các nhiệm vụ( Nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 2, nhiệm vụ 3, nhiệm 4)

- Mục đích:Hiểu sơ lược về bài toán.

- Nhiệm vụ: Quan sát sgk

- Phương thức hoạt động: Thảo luận nhóm

- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, vở, viết.

- Sản phẩm học tập (nếu có):

- Báo cáo: HS đại diện nhóm trình bày, HS các nhóm khác nhận xét.

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 09/03/2019 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Tin học khối 8 - Chủ đề: Bài toán và thuật toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS . Độc lập –Tự do –Hạnh phúc KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC Chủ đề: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN Số tiết: 02 Tiết. Tiết PPCT từ 03 đến 04 (thực hiện từ ngày 03/09/2018 đến ngày 08/09/2018) Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Máy tính, màn hình LCD Sách giáo khoa, tập * TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng Tiết 1 A. Hoạt động khởi động: 10ph HĐ1. - Tên hoạt động: Tìm hiểu BÀI TOÁN thông qua các nhiệm vụ( Nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 2, nhiệm vụ 3, nhiệm 4) - Mục đích:Hiểu sơ lược về bài toán. - Nhiệm vụ: Quan sát sgk - Phương thức hoạt động: Thảo luận nhóm - Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, vở, viết. - Sản phẩm học tập (nếu có): - Báo cáo: HS đại diện nhóm trình bày, HS các nhóm khác nhận xét. - Giao việc: Hãy quan sát và trả lời nhiệm 2,3,4 phần khởi động. - Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, chỉ dẫn những nhóm khó khăn. - Phương án đánh giá: Nhận xét rút ra kết luận. - Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: 1 số HS trả lời sai, tìm cách giải thích để HS hiểu. - Bài toán là vấn đề hay nhiệm vuh cần giải quyết. B. Hoạt động khám phá: 10ph HĐ1. - Tên hoạt động: Xác định bài toán- INPUT và OUTPUT là gì? - Mục đích:Xác định được INPUT và OUTPUT của bài toán. - Nhiệm vụ: Quan sát hình ảnh trên slide. - Phương thức hoạt động: Cá nhân - Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, vở, viết. - Sản phẩm học tập (nếu có): - Báo cáo: HS trả lời - Giao việc: Hãy quan sát và xác định input và output của 2 bài toán. BT1: Tìm ước chung lớn nhất của 2 số nguyên dương a,b. BT2: Xếp loại học tập các HS lớp 8A1 dựa vào điểm TB. - Hướng dẫn, hỗ trợ: Giới thiệu cho HS biết thêm 1 số biểu tượng của phần mềm bảng tính. - Phương án đánh giá: Nhận xét rút ra kết luận. - Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: 1 số HS trả lời sai, tìm cách giải thích để HS hiểu. - Quá trình giải bài toán trên máy tính chính là việc giải quyết vấn đề đặt ra thông qua chương trình máy tính, gồm 3 bước: XĐBTà B diễn thuật toánà Viết chương trình. 10ph HĐ2. - Tên hoạt động: Tìm hiểu thuật toán và mô tả thuật toán. - Mục đích: Biết được 1 chương trình là mô tả của 1 thuật toán trên 1 ngôn ngữ cụ thể. - Nhiệm vụ: Quan sát hình ảnh sgk - Phương thức hoạt động: cá nhân - Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, vở, viết. - Sản phẩm học tập (nếu có): - Báo cáo: HS lên bảng ghi câu trả lời. - Giao việc: Hãy quan sát sơ đồ và mô tả bằng lời. - Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, chỉ dẫn những nhóm khó khăn. - Phương án đánh giá: Nhận xét rút ra kết luận. - Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: 1 số HS trả lời sai, tìm cách giải thích để HS hiểu. Thuật toán là dãy hữu hạn 12ph HĐ3. - Tên hoạt động: Bảng tính và trang tính là gì? - Mục đích:Phân biệt được bảng tính và trang tính ( cột, hàng, ô, khối, hộp tên, thanh công thức) - Nhiệm vụ: Quan sát hình ảnh trên slide+ sgk. - Phương thức hoạt động: Cá nhân - Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, vở, viết. - Sản phẩm học tập (nếu có): - Báo cáo: HS trả lời - Giao việc: Hãy quan sát và trả lời câu hỏi . - Hướng dẫn, hỗ trợ: Giới thiệu cho HS biết về bảng tính, trang tính, các thành phần trên trang tính - Phương án đánh giá: Nhận xét rút ra kết luận. - Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: 1 số HS trả lời sai, tìm cách giải thích để HS hiểu. - Bảng tính ( workbook): Còn gọi tập tin bảng tính, có phần mở rộng mặc định .xlsx. - Trang tính( worksheet): Gồm hàng và cột, là vùng làm việc chính của bảng tính. + Một số thành phần: . Cột( Column) . Hàng( Rows) . Ô (Cell) . Khối. 3ph HĐ4. - Tên hoạt động: Củng cố - Mục đích: Chốt lại nội dung bài học. - Nhiệm vụ: Nhớ lại kiến thức vừa học. - Phương thức hoạt động: Cá nhân - Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, vở, viết. - Sản phẩm học tập (nếu có): - Báo cáo: HS trả lời - Giao việc: Nêu lại các khái niệm. - Hướng dẫn, hỗ trợ: Nhắc nhở 1 số HS trả lời chưa chính xác. - Phương án đánh giá: Nhận xét rút ra kết luận. - Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: 1 số HS trả lời sai, tìm cách giải thích để HS hiểu. Tiết 2 C. Hoạt động trải nghiệm: 15ph HĐ1. - Tên hoạt động: Đôi mắt tin tường. - Mục đích: Nhận biết được các thành phần của bảng tính - Nhiệm vụ: Quan sát hình ảnh trên slide+ sgk - Phương thức hoạt động: Cá nhân - Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, vở, viết. - Sản phẩm học tập (nếu có): - Báo cáo: HS trả lời - Giao việc: Hãy quan sát và trả lời câu hỏi . - Hướng dẫn, hỗ trợ: Nhở 1 số HS chưa hiểu rõ câu hỏi. - Phương án đánh giá: Nhận xét rút ra kết luận. - Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: 1 số HS trả lời sai, tìm cách giải thích để HS hiểu. 20ph HĐ2. - Tên hoạt động: Trò chơi ô chữ. - Mục đích: Nhớ lại kiến thức đã học về phần mềm bảng tính. - Nhiệm vụ: Quan sát hình ảnh trên slide+ sgk - Phương thức hoạt động: Cá nhân - Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, vở, viết. - Sản phẩm học tập (nếu có): - Báo cáo: HS trả lời - Giao việc: Hãy quan sát và trả lời câu hỏi . - Hướng dẫn, hỗ trợ: Nhở 1 số HS chưa hiểu rõ câu hỏi. - Phương án đánh giá: Nhận xét rút ra kết luận. - Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: 1 số HS trả lời sai, tìm cách giải thích để HS hiểu. RIBBON HANG HOPTEN TRANGTINH COT DIACHIO THANHCONGTHUC KHOI Từ khóa: BANGTINH D. Hoạt động ghi nhớ: 8ph HĐ1. - Tên hoạt động: Củng cố kiến thức. - Mục đích: Chốt lại kiến thức đã học. - Nhiệm vụ: Nhớ lại kiến thức và trả lời câu hỏi. - Phương thức hoạt động: Cá nhân - Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, vở, viết. - Sản phẩm học tập (nếu có): - Báo cáo: HS trả lời - Giao việc: trả lời câu hỏi . - Hướng dẫn, hỗ trợ:Nhăc nhở 1 số HS chưa hiểu rõ câu hỏi. - Phương án đánh giá: Nhận xét rút ra kết luận. - Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: 1 số HS trả lời sai, tìm cách giải thích để HS hiểu. - Bảng tính - Phần mềm bảng tính. - Trang tính. -Hàng, cột. - Ô, địa chỉ ô. - Khối, địa chỉ khối. E. Hoạt động đọc thêm: 2ph HĐ1. - Tên hoạt động: Trang tính trực tuyến- GOOGLE SHEETS. - Mục đích: Giới thiệu chức năng của GOOGLE SHEETS. - Nhiệm vụ: Lắng nghe và tìm hiểu thêm. - Phương thức hoạt động: Cá nhân - Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, vở, viết. - Sản phẩm học tập (nếu có): - Báo cáo: - Giao việc: giới thiệu - Hướng dẫn, hỗ trợ: Nhắc nhở 1 số HS chưa hiểu rõ. - Phương án đánh giá: - Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: TRANG TÍNH TRỰC TUYẾN – GOOGLE SHEETS ( SGK 9) 5. Rút kinh nghiệm: Ưu điểm: Hạn chế: Hướng khắc phục: Hòa An,Ngày 24 tháng 08 năm2018 Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn Lê Thị Mỹ Ngọc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docchu de 1 May tinh va chuong trinh may tinh_12432389.doc