Kế hoạch bài học Công nghệ lớp 9 (cả năm)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Học sinh biết được một số phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà.

2.Kĩ năng: Tìm hiểu được các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện trong thực tế và để áp dụng vào những bài thực hành sau.

3. Thái độ: Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn.

- Cú ý thức tiết kiệm nguyờn vật liệu và bảo vệ môi trường.

II.Chuẩn bị của thầy và trò:

1. GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và sách GV.

 - Một số tranh vẽ hoặc ảnh chụp các kiểu lắp đặt dây dẫn trong nhà, một số mẫu dây dẫn điện, một số mẫu phụ kiện lắp đặt dây dẫn điện: ống luồn dây PVC.

2. HS: Tỡm hiểu bài trước ở nhà.

 

doc77 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 04/03/2019 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch bài học Công nghệ lớp 9 (cả năm), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h về an toàn lao động khi lắp đặt, đảm bảo tính chính xác của sơ đồ nguyên lý. HĐ4. Củng cố: - GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh giá theo kết quả bài học theo tiêu chí đã nêu. - GV: Nhận xét bài thực hành về tinh thần, thái độ, tác phong làm việc, thực hiện an toàn lao động 3.Lắp đặt mạch điện bảng điện( tiếp). * Bước1: Vạch dấu. * Bước2: Khoan lỗ bảng điện * Bước3: Nối dây thiết bị điện của bảng điện. *Bước4: Lắp thiết bị vào bảng điện * Bước5: Kiểm tra. III. Đánh giá. - Chất lượng sản phẩm thực hành - Thực hiện theo quy trình IV.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Về nhà tập vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt gồm 1 cầu chỡ, 1 cụng tắc, 1 ổ cắm và một búng đốn, chuẩn bị kỡm ,tua vớt,bỳt thử điện băng vấn để giờ sau kiểm tra 1 tiết thực hành lắp bảng điện. V . RÚT KINH NGHIỆM: .... Ngày soạn: 22-11-2016 Ngày dạy :25-11-2016 Tiết: 13 - Kiểm tra thực hành I. MỤC TIấU: 1. Kiến thức: - Kiểm tra những kiến thức cơ bản về vật liệu điện, các dụng cụ dùng trong mạng điện gia đình. - Đánh giá kết quả học tập của học sinh để từ đó giáo viên biết hướng điều chỉnh phương pháp dạy cho phù hợp. 2. Kĩ năng : Học sinh hoàn thành được cỏc yờu cầu cơ bản của bài : vẽ được sơ đồ nguyờn lớ,sơ đồ lắp đặt và lắp được mạch điện theo quy trỡnh. 3. Thỏi độ : Làm bài nghiờm tỳc, cẩn thận ,khoa học và an toàn. II.CHUẨN BỊị : - GV: Đề, đáp án,biểu điểm chấm. - HS: ôn tập những phần đã học, chuẩn bị giấy kiểm tra. III. TIẾN TRèNH KIỂM TRA: 1. ổn định tổ chức: 2. Đề Cõu 1 : Vẽ sơ đồ nguyờn lớ và sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm: 1 cầu chỡ, 1 ổ cắm, 1 cụng tắc điều khiển một búng đốn. (4 điểm) Cõu 2 : Lắp mạch điện theo sơ đồ (6 điểm) 3. Thu bài. IV. NHẬN XẫT, ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ. Nhận xột Quỏ trỡnh chuẩn bị Kĩ năng làm bài kiểm tra Thỏi độ, thực hiện đỳng quy trỡnh, an toàn. Hướng dẫn về nhà . Nghiờn cứu trước bài 7 SGK để chuẩn bị học tiết sau. V. RÚT KINH NGHIỆM. . MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MễN CễNG NGHỆ 9 Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thụng hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Lắp đặt mạch điện trong nhà Vẽ sơ đồ nguyờn lớ và lắp đặt mạch điện Lắp mạch điện Tổng cõu: 2 1 1 2 Tổng điểm: 10 4 6 10 Tỉ lệ 40% 60% 100% ĐỀ Cõu 1 : Vẽ sơ đồ nguyờn lớ và sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm: 1 cầu chỡ, 1 ổ cắm, 1 cụng tắc điều khiển một búng đốn. (4 điểm) Cõu 2 : Lắp mạch điện theo sơ đồ (6 điểm) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Cõu 1: (4 đ) Vẽ sơ đồ nguyờn lớ đỳng (2 đ) O A Vẽ sơ đồ lắp đặt đỳng (2 đ) O A Cõu 2. Lắp mạch (6 đ) Đầy đủ dụng cụ,vật liệu và thiết bị (0,5 đ) Lắp mạch thực hiện theo quy trỡnh (0,5 đ) Lắp mạch hoàn thành đỳng thời gian qu định (4đ) Độ thẩm mĩ cao (0,5 đ) An toàn (0,5 đ) Ngày soạn: 29- 11-2016 Ngày dạy : 02- 12-2016 Tiết: 14 - Bài 7: Thực hành: lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang I. MỤC TIấU: 1. Kiến thức: Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang. 2. Kĩ năng : - Vẽ được sơ đồ lắp đặt đèn ống huỳnh quang. - Lắp đặt được đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật. 3. Thỏi độ: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn. II.CHUẨN BỊ GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV - Vật liệu: Bảng điện dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện, 1 bóng đèn. - Thiết bị: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, một công tắc điện - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện. HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học. III. TIẾN TRèNH DẠY HỌC: Hoạt động của GVvà HS Nội dung HĐ1: Tìm tòi phát hiện kiến thức mới. GV: Giới thiệu bài học GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, nội quy thực hành. - Chia nhóm thực hành: mỗi nhóm 4-5 học sinh. Các nhóm trưởng kiểm tra việc chuẩn bị hoặc nhận dụng cụ, vật liệu thiết bị cho bài thực hành. HĐ2: Tìm hiểu sơ đồ lắp đặt mạch điện. GV: Cho HS quan sát sơ đồ hình (7-1 ). Sau đó cho các nhóm thảo luận, tìm hiểu, phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điện theo nội dung. (-) Mạch điện gồm những phần tử nào ? HS: gồm các phần tử: cầu chì, công tắc, chấn lưu, tắc te, bóng đèn (*): Các phần tử nối với nhau như thế nào? HS: state nối song song với bóng đèn sau đó nối nối tiếp với chấn lưu, công tác, cầu chì. GV: Kết luận GV: Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ lắp đặt đèn ống huỳnh quang. HS: Vẽ dưới sự giám sát của giáo viên HĐ3: Tìm hiểu lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị. GV: Hướng dẫn cho học sinh cách dự trù vật liệu, thiết bị và dụng cụ cần cho bài thực hành. Mỗi nhóm học sinh thảo luận lập dự trù vật liệu, dụng cụ, thiết bị cho công việc dựa trên cơ sở của sơ đồ lắp đặt mạch điện. HĐ 4. Củng cố bài GV: Nhận xét bài học về sự chuẩn bị, kết quả thực hành quy trình tiến hành, thái độ tham gia thực hành của các nhóm. I. Dụng cụ, vật liệu và thíêt bị. - Dụng cụ : Kỡm,tua vớt, dao nhỏ,bỳt thử điện, thước ,bỳt chỡ. - Vật liệu và thiết bị: bộ đốn ống hq,1 cầu chỡ,1 cụng tắc ,1 bảng điện,băng cỏch điện và 4m dõy. II. Nội dung và trình tự thực hành 1.Vẽ sơ đồ lắp đặt. a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn ống huỳnh quang. Cỏc phần tử trong mạch: cầu chì, công tắc, chấn lưu, tắc te, bóng đèn b.Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. Nối dõy dựa theo sơ đồ nguyờn lớ. 2.Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị. TT Tên dụng cụ,vật liệu và thiết bị Số lượng Yêu cầu kỹ thuật 1 2 3 4 IV. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Về nhà tỡm hiểu stacte nhỏy bao nhiờu lần thỡ đốn sỏng? Từ khi bật cụng tắc đến khi đốn sỏng hoàn toàn khoảng bao nhiờu giấy ? ễn lại cỏc bước xõy dựng sơ đồ lắp đặt, quy trỡnh lắp mạch điện chuẩn bị cho tiết ụn tập sau. V. RÚT KINH NGHIỆM ..................................................................................................................................... Ngày soạn :07-12-2016 Ngày dạy : 09-12-2016 Tiết 15 ễN TẬP HỌC Kè I I. MỤC TIấU Kiến thức Giỳp HS nhớ lại những kiến thức cơ bản đó học : cỏch mắc cụng tơ điện,kĩ thuật nối dõy dẫn điện,lắp mạch điện bảng điện,lắp mạch điện đốn ống huỳnh quang. Kĩ năng : - HS xõy dựng được sơ đồ nguyờn lớ,sơ đồ lắp đặt mạch điện và lắp được một số mạch điện sinh hoạt đơn giản. Thỏi độ : Cú ý thức học tập tốt, thực hành cẩn thận, an toàn. II. CHUẨN BỊ Giỏo viờn: Giỏo ỏn (những kiến thức cơ bản đó được học) Một số phương ỏn xõy dựng sơ đồ nguyờn lớ ,sơ đồ lắp đặt và quy trỡnh lắp đặt mạch điện. Học sinh: - Hệ thống húa cỏc kiến thức cơ bản đó được học Dụng cụ vẽ, vở nhỏp III. TIẾN TRèNH DẠY HỌC Hoạt động của GV và HS Nội dung HĐ1: GV: Giới thiệu bài ụn tập GV: Nêu mục tiêu bài ụn tập HĐ2: Hệ thống húa cỏc kiến thức đó học về vật liệu điện (-)Nờu cỏc loại vật liệu cơ bản thường dựng trong lắp đặt mạng điện trong nhà ? HĐ3: Hệ thống húa cỏc kiến thức đó học về dụng cụ dựng trong lắp đặt . Nờu cỏc dụng cụ cơ bản thường dựng trong lắp đặt mạng điện ? HĐ4: Đo điện năng tiờu thụ (*) Nờu nguyờn tắc mắc cụng tơ điện ? H Đ5: Cỏc loại mối nối dõy dẫn điện Nờu quy trỡnh nối dõy dẫn điện ? (-) Cú những loại mối nối dõy dẫn điện nào ? H Đ6 Lắp mạch điện bảng điện Bảng điện cú chức năng gỡ ? (*) Nờu cỏc bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện ? GV cho HS tiến hành vẽ sơ đồ lắp đặt theo cỏc bước vào vở nhỏp. HĐ 7. Củng cố bài: * Một số nguyờn tắc vẽ sơ đồ nguyờn lớ - Cầu chỡ được mắc ở dõy pha - Cỏc mạch nhỏnh trong mạch được mắc // với nhau. - Cỏc phần tử trong mạch nhỏnh được mắc nối tiếp với nhau. Vật liệu điện dựng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. Dõy dẫn điện Dõy cỏp điện Vật liệu cỏch điện Dụng cụ dựng trong lắp đặt mạng điện. Đồng hồ đo điện. Ampe kế, Vụn kế, Đồng hồ vạn năng. Dụng cụ cơ khớ Thước, kỡm, tua vớt, kộo, bỳt thử điện, ... Cỏch mắc cụng tơ điện Vào 1- 3 Ra 2 - 4 Mối nối dõy dẫn điện Quy trỡnh chung nối dõy dẫn điện Búc vỏ cỏch điện-Làm sạch lừi-Nối dõy-Kiểm tra mối nối-Hàn mối nối-cỏch điện mối nối Cỏc loại mối nối Mối nối thẳng Mối nối phõn nhỏnh Mối nối dựng phụ kiện Lắp mạch điện bảng điện Chức năng của bảng điện Cỏc bước vẽ sơ đồ lắp đặt Vẽ đường dõy nguồn Xỏc định vị trớ để bảng điện,búng đốn Xỏc định vị trớ cỏc thiết bị trờn bảng điện Vẽ đường dõy dẫn theo sơ đồ nguyờn lớ. IV. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ * Về nhà vẽ sơ đồ nguyờn lớ và sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm 1 cầu chỡ,1 cụng tắc đk 1 búng đốn và một ổ cắm. - ễn lại cỏch xõy dựng sơ đồ nguyờn lớ và sơ đồ lắp đặt. Rốn luyện kĩ năng lắp mạch điện để tiết sau ụn tập thực hành. V. RÚT KINH NGHIỆM ............................................................................................................................................... Ngày soạn : 13-12-2016 Ngày dạy : 16-12-2016 Tiết 16 ễN TẬP HỌC Kè I (Tiếp) I.MỤC TIấU 1.Kiến thức Giỳp HS nhớ lại những kiến thức cơ bản đó học : cỏch mắc cụng tơ điện,kĩ thuật nối dõy dẫn điện,lắp mạch điện bảng điện,lắp mạch điện đốn ống huỳnh quang. 2.Kĩ năng : Lắp được một số mạch điện đơn giản của mạng điện trong nhà. 3.Thỏi độ : Cú ý thức học tập tốt, thực hành cẩn thận, an toàn. II.CHUẨN BỊ 1.Giỏo viờn: Giỏo ỏn Một số phương ỏn xõy dựng sơ đồ nguyờn lớ ,sơ đồ lắp đặt và quy trỡnh lắp đặt mạch điện. dụng cụ và thiết bị để HS làm thực hành. 2.Học sinh: - Hệ thống húa cỏc kiến thức cơ bản đó được học Dụng cụ vẽ, vở nhỏp ,dụng cụ và thiết bị để thực hành III. TIẾN TRèNH DẠY HỌC Hoạt động của GV và HS Nội Dung HĐ1: GV: Giới thiệu bài ụn tập GV: Nêu mục tiêu bài ụn tập HĐ2: Thực hành đo điện năng tiờu thụ Nờu nguyờn tắc mắc cụng tơ điện ? HS Tự vẽ sơ đồ nguyờnlis và sơ đồ lắp đặt. H Đ3: Thực hành lắp mạch điện bảng điện. HS vẽ sơ đồ nguyờn lớ và sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm: 1 cầu chỡ , 2 cụng tắc điều khiển 2 búng đốn. GV: quan sỏt và hướng dẫn thờm cho từng nhúm. GV nhận xột kết quả thực hành của cỏc nhúm: - Kĩ năng - Thỏi độ - An toàn HĐ 4: Củng cố * Một số nguyờn tắc vẽ sơ đồ nguyờn lớ - Cầu chỡ được mắc ở dõy pha - Cỏc mạch nhỏnh trong mạch được mắc // với nhau. - Cỏc phần tử trong mạch nhỏnh được mắc nối tiếp với nhau. * Cỏc bước vẽ sơ đồ lắp đặt (4 bước). Cỏch mắc cụng tơ điện Thực hành mắc cụng tơ điện đo điện năng tiờu thụ của 1 búng cú cụng suất 100W . Vào 1-3 Ra 2-4 Thực hành lắp mạch điện bảng điện. Vẽ sơ đồ nguyờn lớ Vẽ sơ đồ lắp đặt Lắp mạch điện theo sơ đồ Khi lắp mạch cần thực hiện theo quy trỡnh: Vạch dấu – Khoan lỗ BĐ- Lắp TBĐ vào BĐ- Nối dõy dẫn- Kiểm tra. IV. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ * Về nhà vẽ sơ đồ nguyờn lớ và sơ đồ lắp đặt, lắp mạch điện gồm 1 cầu chỡ, 2 cụng tắc đk 2 búng đốn. * Chuẩn bị cho tiết kiểm tra thực hành. Dụng cụ vẽ, giấy, cỏc dụng cụ cơ khớ cần thiết: thước, tua vớt, kộo, kỡm, 3m dõy/nhúm V. RÚT KINH NGHIỆM ..................................................................................................................................... Ngày soạn: 22- 12- 2016 Ngày dạy : 29- 12- 2016 Tiết: 17-18 Kiểm tra học kì I I. MỤC TIấU: 1. Kiến thức: - Kiểm tra lại kiến thức cơ bản của học sinh và đỏnh giỏ năng lực của học sinh để từ đó giáo viên điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp. - Phân loại được từng đối tượng học sinh. 2. Kỹ năng: - Làm bài chính xác, kiên trì, khoa học và an toàn. - Lắp hoàn thành mạch điện teo yờu cầu. 3.Thỏi độ : Nghiờm tỳc làm bài, cẩn thận, cú ý thức tiết kiệm và giữ gỡn vệ sinh. II.CHUẨN BỊ: - GV: Chuẩn bị đề, đáp án. - HS: Dụng cụ, vật liệu và thiết bị để lắp mạch điện. III. TIẾN TRèNH KIỂM TRA 1. ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra: 3. Nhận xột, đỏnh giỏ và hướng dẫn về nhà. - GV: Thu bài kiểm tra về nhà chấm. - Nhận xét đánh giá giờ kiểm tra. - Về nhà học bài đọc và xem trước bài 8 TH lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. - Chuẩn bị: Dây điện, băng dính, dao nhỏ, thước kẻ, bút chì. IV. Rỳt kinh nghiệm MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC Kè I MễN CễNG NGHỆ 9 (2 TIẾT) Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thụng hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Lắp đặt mạch điện trong nhà Vẽ sơ đồ mạch điện Lắp mạch điện Tổng cõu: 2 1 1 2 Tổng điểm: 10 4 6 10 Tỉ lệ 40% 60% 100% ĐỀ Mạch điện gồm 1 cầu chỡ, 2 cụng tắc hai cực điều khiển 2 búng đốn sợi đốt. Vẽ sơ đồ nguyờn lớ Vẽ sơ đồ lắp đặt Lắp mạch điện theo sơ đồ trờn. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Cõu 1: (4 đ) Vẽ sơ đồ nguyờn lớ đỳng (2 đ) O A Vẽ sơ đồ lắp đặt đỳng (2 đ) O A Cõu 2. Lắp mạch (6 đ) Đầy đủ dụng cụ,vật liệu và thiết bị (0,5 đ) Lắp mạch thực hiện theo quy trỡnh (0,5 đ) Lắp mạch hoàn thành đỳng thời gian quy định (4đ) Độ thẩm mĩ cao (0,5 đ) An toàn (0,5 đ) Ngày soạn: 03- 01- 2017 Ngày dạy : 06- 01- 2017 Tiết: 19 - Bài 8: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn I. MỤC TIấU: 1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. 2. Kĩ năng : Lắp đặt được mạng điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 3. Thỏi độ: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn. II.CHUẨN BỊ : - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV - Vật liệu: bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện - Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 2 cầu chỡ, 2 đui đốn,2 bóng đèn sợi đốt - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. TIẾN TRèNH DẠY HỌC: Hoạt động của GV và HS Nội dung HĐ1: Tìm tòi phát hiện kiến thức mới. GV: Giới thiệu bài học GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, nội quy thực hành. - Chia nhóm thực hành: mỗi nhóm 4-5 học sinh. Các nhóm trưởng kiểm tra việc chuẩn bị hoặc nhận dụng cụ, vật liệu thiết bị cho bài thực hành. HĐ2: Tìm hiểu cách vẽ sơ đồ lắp đặt. ? Hai búng đốn mắc với nhau như thế nào ? + Cầu chì, công tắc mắc vào dây pha hay dây trung tính? + Phương án lắp đặt các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và phương án đi dây. GV: Chỉ định nhóm trình bày kết quả, cả lớp bổ xung. GV: Kết luận HS: Làm việc theo nhóm xây dựng sơ đồ lắp đặt dưới sự quan sát và chỉ bảo của giáo viên. GV: Kiểm tra sơ đồ lắp đặt của các nhóm. HĐ3: Tìm hiểu cách lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị điện. GV: Sau khi các nhóm vẽ sơ đồ lắp đặt xong giáo viên cho học sinh quan sát sơ đồ của từng nhóm gồm những dụng cụ vật liệu gì? GV: Trong sơ đồ gồm những dụng cụ, vật liệu gì? HS: Ghi các số liệu kỹ thuật của các dụng cụ, thiết bị vào bảng. HĐ 4: Củng cố - GV: Nhận xét, tổng kết giờ thực hành: - Kết quả thực hành, quy trình tiến hành, thời gian hoàn thành và thái độ tham gia thực hành của các nhóm I. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị. - Dụng cụ : Kỡm, tua vớt, kộo, bỳt thử điện, dao nhỏ... - Thiết bị và vật liệu: 2 cụng tắc 2 cực, 2 cầu chỡ, 2 đui đốn, 2 búng đốn, băng cỏch điện, 3m dõy dẫn... II. Nội dung và trình tự thực hành. 1. Vẽ sơ đồ lắp đặt. a ,Tỡm hiểu sơ đồ nguyờn lớ mạch điện. Hai búng đốn mắc // Cầu chỡ mắc ở dõy pha b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị. TT Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị Số lượng Yêu cầu kỹ thuật 1 2 3 4 5 Dao thợ điện Kìm tuốt dây Khoan tay Thước 1 1 1 1 1 Tốt Còn tốt Mũinhọn Còn tốt IV. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ. - Về nhà học bài vẽ lại sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, dự trù dụng cụ, vật liệu, thiết bị, chuẩn bị: - Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 2 cầu chỡ, 2 đui đốn,2 bóng đèn sợi đốt - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện. V. RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn: 10- 01- 2017 Ngày dạy : 13- 01- 2017 Tiết: 20 Bài 8: Thực hành ( Tiếp ) lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn I.MỤC TIấU: 1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. 2. Kĩ năng : Lắp đặt được mạng điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 3. Thỏi độ: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn. II.CHUẨN BỊ: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV - Vật liệu: bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện - Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 2 cầu chỡ, 2 đui đốn,2 bóng đèn sợi đốt - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. TIẾN TRèNH DẠY HỌC: Hoạt động của GV và HS Nội dung HĐ1:Kiểm tra bài củ: Nêu các dụng cụ, vật liệu và thiết bị của bài thực hành này ? Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện ? HĐ2: Tìm tòi phát hiện kiến thức mới. GV: Giới thiệu bài học GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, nội quy thực hành. - Chia nhóm thực hành: mỗi nhóm 4-5 học sinh. Các nhóm trưởng kiểm tra việc chuẩn bị hoặc nhận dụng cụ, vật liệu thiết bị cho bài thực hành. HĐ3.Tìm hiểu cách lắp mạch điện: GV: Cho học sinh mỗi nhóm nghiên cứu quy trình lắp đặt mạch điện điện trong SGK. HS: Tiến hành và nêu ý tưởng. GV: Kết luận sau đó đưa ra quy trình lắp đặt mạch điện GV: Hướng dẫn học sinh nối dây vào mạch điện. HS: Tiến hành thực hành theo nhóm. Trước khi các nhóm thực hành lắp đặt. GV: Nhắc nhở học sinh về an toàn lao động khi làm việc. GV: Kiểm tra và hướng dẫn chi tiết cho các nhóm, yêu cầu làm đúng quy trình và kỹ thuật, lưu ý về thời gian và tiến độ chung giữa các nhóm. HĐ3.Tìm hiểu cách kiểm tra và vận hành. GV: Cho các nhóm học sinh sau khi hoàn thành sản phẩm tiến hành tự kiểm tra hoặc kiểm tra chéo trong các nhóm. + Lắp đặt đúng quy trình. + Mạch điện lắp đặt đúng theo sơ đồ lắp đặt. + Các mối nối chặt, chắc, gọn và đẹp. + Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp, thuận tiện cho việc vận hành. GV: Kiểm tra lại sản phẩm, nối nguồn, vận hành thửi mạch điện xem có làm việc theo đúng yêu cầu thiết kế không? - Nếu sản phẩm không vận hành đúng yêu cầu cần tìm nguyên nhân và sửa chữa lại. GV: Đánh giá, chấm điểm sản phẩm. HĐ 4:Củng cố - GV: Nhận xét, tổng kết giờ thực hành: - Kết quả thực hành, quy trình tiến hành, thời gian hoàn thành và thái độ tham gia thực hành của các nhóm - Kĩ năng lắp mạch của cỏc nhúm 3.Lắp mạch điện. - Quy trình lắp đặt mạch điện được tiến hành như sau: Vạch dấu àKhoan lỗ à Lắp TBĐ của BĐ àNối dây mạch điện àKiểm tra. 4.Kiểm tra đánh giá vận hành thử. - Kiểm tra mạch điện khi chưa nối nguồn. IV. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ. - Về nhà học bài vẽ lại sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, dự trù dụng cụ, vật liệu, thiết bị, chuẩn bị: - Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 2 cầu chỡ, 2 đui đốn,2 bóng đèn sợi đốt - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện. V. RÚT KINH NGHIỆM ........................................................................................................................................ Ngày soạn: 18- 01- 2017 Ngày dạy : 20- 01- 2017 Tiết: 21 - Bài 8: Thực hành( Tiếp ) lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn I. MỤC TIấU: 1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. 2. Kĩ năng : Lắp đặt được mạng điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 3. Thỏi độ: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn. II.CHUẨN BỊ: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV - Vật liệu: bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện - Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 2 cầu chỡ, 2 đui đốn,2 bóng đèn sợi đốt - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. TIẾN TRèNH DẠY HỌC: Hoạt động của GV và HS Nội dung HĐ 1: Kiểm tra bài cũ: Nêu quy trình lắp đặt mạch điện hai công tác hai cực điều khiển hai đèn ? HĐ2.Tìm hiểu cách lắp mạch điện GV: Cho học sinh mỗi nhóm nghiên cứu quy trình lắp đặt mạch điện điện trong SGK GV: Hướng dẫn học sinh nối dây vào mạch điện. HS: Tiến hành thực hành theo nhóm. Trước khi các nhóm thực hành lắp đặt. GV: Nhắc nhở học sinh về an toàn lao động khi làm việc. GV: Kiểm tra và hướng dẫn chi tiết cho các nhóm, yêu cầu làm đúng quy trình và kỹ thuật, lưu ý về thời gian và tiến độ chung giữa các nhóm. HĐ3.Tìm hiểu cách kiểm tra và vận hành. GV: Cho các nhóm học sinh sau khi hoàn thành sản phẩm tiên shành tự kiểm tra hoặc kiểm tra chéo trong các nhóm. + Lắp đặt đúng quy trình. + Mạch điện lắp đặt đúng theo sơ đồ lắp đặt. + Các mối nối chặt, chắc, gọn và đẹp. + Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp, thuận tiện cho việc vận hành. GV: Kiểm tra lại sản phẩm, nối nguồn, vận hành thửi mạch điện xem có làm việc theo đúng yêu cầu thiết kế không? - Nếu sản phẩm không vận hành đúng yêu cầu cần tìm nguyên nhân và sửa chữa lại. GV: Đánh giá, chấm điểm sản phẩm. HĐ 4: Củng cố - GV: Nhận xét, tổng kết và đỏnh giỏ bài thực hành: - Kết quả thực hành 3.Lắp mạch điện. - Quy trình lắp đặt mạch điện được tiến hành như sau: Vạch dấu àKhoan lỗ à Lắp TBĐ của BĐ àNối dây mạch điện àKiểm tra. 4.Kiểm tra đánh giá vận hành thử. - Kiểm tra mạch điện khi chưa nối nguồn. IV. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ. - Về nhà nghiờn cứu trước bài 9,tỡm hiểu về cấu tạo cụng tắc 3 cực, ứng dụng của cụng tắc 3 cực trong đời sống. V. RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn: 21- 01- 2017 Ngày dạy : 24- 01- 2017 Tiết: 22 - Bài 9: THực hành lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn I. MỤC TIấU: 1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện dùng hai công tắc ba cực điều khiển một đèn ( mạch điện cầu thang ). 2. Kĩ năng : - Vẽ được sơ đồ lắp đặt của mạch điện. - Lắp đặt được mạnh điện đèn cầu thang. 3. Thỏi độ : Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn. II.CHUẨN BỊ: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK Bảng một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện. - Vật liệu: 1 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện - Thiết bị: 2 công tắc ba cực, 1 cầu chì. - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. TIẾN TRèNH DẠY HỌC: Hoạt động của GV và HS Nội Dung HĐ1.Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài học. GV: Chia lớp thành những nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4HS. Nhóm trưởng nhận dụng cụ, vật liệu, thiết bị thực hành cho nhóm. GV: Chỉ định một nhóm phát biểu và kết luận mục tiêu bài học thực hành. HĐ2.Tìm hiểu công tắc ba cực. GV: Cho học sinh làm việc theo nhóm theo những nội dung sau: - Quan sát, mô tả, so sánh cấu tạo bên ngoài của công tắc hai cực và ba cực. HĐ3.Tìm hiểu vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. GV:Cho học sinh quan sát sơ đồ nguyên lý mạch điện sau đó xác định những yếu tố sau: + Hai công tắc được mắc với nhau như thế nào? + Hai công tắc mắc với nguồn như thế nào? + Mối liên hệ của đèn với hai công tắc. GV: Hướng dẫn học sinh làm việc theo nhóm để hoàn thiện sơ đồ lắp đặt mạch điện. GV: Chỉ định một nhóm trình bày kết quả, cả lớp bổ sung. GV: Kiểm tra sơ đồ lắp đặt của các nhóm. GV: Kết luận. HĐ4: Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị. GV: Cho học sinh ghi các số liệu kỹ thuật các dụng cụ, vật liệu và thiết bị vào bảng Hoạt động 5: Củng cố - Dụng cụ, vật liệu và thiết bị - Vẽ được sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt. - Lập bảng dự trù vật liệu theo mẫu bảng. - Vạch dấu. I Dụng cụ, vật liệu và thiết bị. - SGK. II. Nội dung và trình tự thực hành. 1.Vẽ sơ đồ lắp đặt. a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện. b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2.Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị. TT Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị Số lượng Yêu cầu kỹ thuật 1 2 3 4 IV. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ. - Về nhà tập vẽ lại sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt MĐ, lập bảng dự trù vật liệu. * Chuẩn bị: - Vật liệu: 1 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện. - Thiết bị: 2 công tắc ba cực, 1 cầu chì. - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện . V. RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn: 04/2/2017 Ngày dạy : 07/2/2017 Tiết: 23 Bài 9: Thực hành( Tiếp) lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn I. MỤC TIấU: 1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện dùng hai công tắc ba cực điều khiển một đèn ( mạch điện cầu thang ). 2. Kĩ năng : - Vẽ được sơ đồ lắp đặt của mạch điện. - Lắp đặt được mạnh điện đèn cầu thang. 3. Thỏi độ : Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn. II.CHUẨN BỊ: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK Bảng một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện. - Vật liệu: 1 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện - Thiết bị: 2 công tắc ba cực, 1 cầu chì. - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. TIẾN TRèNH DẠY HỌC: Hoạt động của GV và HS Nội Dung HĐ1Kiểm tra bài cũ: ? Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tác ba cực điều khiển một đèn ? HĐ2.Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài học. GV: Chia lớp thành những nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4HS. Nhóm trưởng nhận dụng cụ, vật liệu, thiết bị thực hành cho nhóm. HĐ3.Lắp đặt mạch điện cầu thang. GV: Cho học sinh nghiên cứu quy trình lắp đặt mạch điện trong SGK để tiến hành công việc. GV: Cho học sinh trình bày các công đoạn của quy trình lắp đặt mạch điện. GV: Kết luận. GV: Làm mẫu nối dây mạch điện, phân tích thao tác và yêu cầu kỹ thuật sau đó giáo viên chỉ định một học sinh làm lại đồng thời phân tích những sai hỏng thường mắc phải và cách khắc phục. HS: Tiến hành thực hành theo nhóm. GV: Nhắc nhở về an toàn lao động trước khi làm việc. GV:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12438811.doc