Giáo án môn Tin học khối 8 - Tiết 13 - Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến

2. CHUẨN BỊ

2.1. Giáo viên: Bài soạn, máy tính cài phần mềm Pascal đầy đủ.

2.2. Học sinh: Chuẩn bị trước bài thực hành 3 ở nhà.

3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

3.1. Ổn định tổ chức:1’

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 09/03/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Tin học khối 8 - Tiết 13 - Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết PPCT 13 Ngày soạn: 7/10/ 2018 Tuần dạy 7 Ngày dạy: 8/10/2018 Lớp dạy: Khối 8 BÀI THỰC HÀNH 3: KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN (Tiết 1) 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - HS bước đầu làm quen cách khai báo và sử dụng biến trong chương trình. 1.2. Kỹ năng: - Soạn thảo một chương trình pascal đơn giản có sử dụng biến. - Dịch, sửa lỗi trong chương trình, chạy chương trình và xem kết quả. 1.3. Thái độ: - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, yêu thích môn học. 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: Bài soạn, máy tính cài phần mềm Pascal đầy đủ. 2.2. Học sinh: Chuẩn bị trước bài thực hành 3 ở nhà. 3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 3.1. Ổn định tổ chức:1’ 3.2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 15 phút Đề bài Câu 1: Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng. Sai giải thích A, var tb:real; B, var 4hs:integer; C, cosnt x:real; D, var r=30; Câu 2: Hãy kiểm tra lỗi chương trình sau và sửa lại cho đúng. Var a,b:=interge; Const c:=3; Begin a:=200; b:=a/c; write(b); readln; end. Đáp án câu1(5đ) A, đúng B, Sai vì tên biến không được bắt đầu bằng kí tự số. C, sai tên khai báo. D, sai tên khai báo. Câu 2(5đ) Viết lại Var a:integer; B:real; const c=3; begin a:=200; b:=a/c; write(b); readln; end. 3.3. Tiến trình dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG Hoạt động 1: Mục đích, yêu cầu, nội dung (5’) GV: Yêu cầu học sinh đọc mục đích yêu cầu bài thực hành. HS: đọc bài. Gv: yêu cầu học sinh nhắc lại cú pháp khai báo biến. Hs: Var Tên biến: kiểu dữ liệu của biến. Trong đó: Danh sách biến là danh sách một hoặc nhiều tên biến được cách nhau bởi dấu phẩy. Kiểu dữ liệu là một trong các kiểu dữ liệu của pascal. GV: nêu các kiểu dữ liệu đã học? HS:... Ví dụ: Var x,y:byte; Var so_nguyen :integer ; Var chieu_cao, can_nang :real ; Ho_va_ten: string; Mục đích, yêu cầu: Bước đầu làm quen cách khai báo và sử dụng biến trong chương trình. Nội dung Tìm hiểu các kiểu dữ liệu trong pascal và cách khai báo biến với các kiểu dữ liệu: byte, integer, real, char, string. Hoạt động 2: Bài tập 1 (20’) Gv: gọi 01 hs đọc đề bài. GV cho HS hoạt động nhóm tìm hiểu các kiểu dữ liệu trong Pascal và cách khai báo biến với các kiểu dữ liệu. Gv: yêu cầu hs nêu công thức cần tính toán. a. Hs khởi động pascal và gõ chương trình vào máy tính và nêu ý nghĩa của từng câu lệnh trong chương trình. b. Lưu chương trình với tên TINHTIEN.PAS. Dịch chương trình, chỉnh sửa các lỗi gõ nếu có. GV quan sát và hướng dẫn HS cách sửa lỗi. HS chạy chương trình. c. Yêu cầu các nhóm chạy chương trình với bộ dữ liệu (đơn giá và số lượng) lần lượt là (1000, 20), (3500, 200), (18500, 132). HS quan sát kết quả nhận được trên màn hình và rút ra nhận xét. d. Tiếp tục chạy lại chương trình với bộ dữ liệu (1, 35000). Quan sát kết quả nhận được và nêu lí do tại sao chương trình cho kết quả sai. GV nhận xét các nhóm và đưa ra đáp án đúng. HS thoát máy. BÀI TẬP 1: Một cửa hàng cung cấp dịch vụ bán hàng thanh toán tại nhà. Khách hàng chỉ cần đăng ký số lượng mặt hàng cần mua, nhân viên cửa hàng sẽ trả hàng và nhận tiền thanh toán tại nhà khách hàng. Ngoài giá trị hàng hoá, khách hàng còn phải trả thêm phí dịch vụ. Hãy viết chương trình Pascal để tính tiền thanh toán trong trường hợp khách hàng chỉ mua một mặt hàng duy nhất. Chương trình: Program Tinh_Tien; Uses CRT; Var soluong: Interger; dongia, thanhtien: Real; thongbao: String; Const phi = 10000; BEGIN CLRSCR; thong bao:=’Tong so tien phai tra’; Writeln(‘Don gia = ‘); Readln(dongia); Writeln(‘So luong = ‘); Readln(soluong); thanhtien:= soluong * dongia + phi; Writeln(‘thongbao, thanhtien:10:2); Readln; END. 4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP. 4.1. Tổng kết: 4’ Qua tiết học ngày hôm nay các em cần phải ghi nhớ những gì? Qua bài học ngày hôm nay các em cần phải nắm được cách khai báo biến tương ứng với kiểu dữ liệu phù hợp; cách khai báo và sử dụng hằng. Chạy chương trình với các giá trị cụ thể. Chú ý phạm vi cho phép của kiểu dữ liệu. 4.2. Hướng dẫn tự học: (1’) Đối với bài học ở tiết học này: - Thực hành thêm ở nhà, ghi nhớ các kiến thức đã học. Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: - Chuẩn bị phần còn lại của bài thực hành. .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai thuc hanh 3 Khai bao va su dung bien_12433129.doc