Giáo án Mỹ thuật 2 - Năm học: 2015 - 2016 - Tuần 19 đến tuần 35

* Phương pháp trực quan,vấn đáp:

- GV giới thiệu một số tranh và gợi ý để HS quan sát, nhận xét.

- Kết luận.

* Phương pháp: làm mẫu.

- Giới thiệu tranh và gợi ý để HS nhận ra cách thể hiện nội dung.

- Vẽ minh họa lên bảng tranh đề tài Sân trường em giờ ra chơi

- Giới thiệu vài bài vẽ của thiếu nhi.

 * Phương pháp thực hành:

- Yêu cầu HS vẽ vào vở tập vẽ 2.

- Quan sát và hướng dẫn những HS còn lúng túng khi vẽ bài.

 

doc35 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Lượt xem: 729 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Mỹ thuật 2 - Năm học: 2015 - 2016 - Tuần 19 đến tuần 35, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hực hành mĩ thuật, bút chì, tẩy. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: ND - TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài cũ (1-2 phút) Giới thiệu bài (1-2 phút) Hoạt động 1: Ôn lại cách trang trí đường diềm. (3-5 phút) Hoạt động 3: Thực hành (15-17 phút) Hoạt động 4: Đánh giá, nhận xét (3-5 phút) Dặn dò : (1-2 phút) - Kiểm tra đồ dùng học tập môn mĩ thuật của học sinh. Giới thiệu bài - ghi bảng. * Phương pháp vấn đáp: - Yêu cầu HS nêu cách trang trí đường diềm. - Chốt lại phương pháp trang trí đường diềm kết hợp giới thiệu hình gợi ý cách vẽ. * Phương pháp luyện tập: - Yêu cầu và hướng dẫn HS vẽ vào Vở thực hành mĩ thuật. - Quan sát và hướng dẫn những HS còn lúng túng khi vẽ bài. Hướng dẫn, gợi mở cho HS năng khiếu vẽ bài tốt hơn. - Trưng bày một số bài vẽ của HS và đặt câu hỏi gợi ý để HS nhận xét, đánh giá. - Nhận xét chung về giờ học . - Về nhà quan sát đồ vật xung quanh. - Trưng bày đồ dùng học tập môn mĩ thuật lên bàn. - 2-3 HS nêu lại - Lắng nghe, quan sát. - Vẽ bài trang trí đường diềm vào vở thực hành mĩ thuật. - Tiếp thu lời nhận xét của GV - Quan sát và đưa ra kiến nhận xét, đánh giá. - Lắng nghe. - Ghi nhớ. Tuần 23 Ngày soạn: 15 /02 / 2015 Ngày dạy: 17(2A,2B,2C), 18(2D). Mĩ thuật Vẽ tranh: ĐỀ TÀI MẸ HOẶC CÔ GIÁO I. MỤC TIÊU: - HS hiểu được nội dung Mẹ hoặc cô giáo. - HS biêt cách vẽ và vẽ được tranh về Mẹ hoặc cô giáo. - HS thêm yêu quý mẹ và cô giáo. ( Đối với HSNK: Sắp xếp hình vẽ cân đối, rõ nội dung đề tài, màu sắc phù hợp ). II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Một số tranh về đề tài mẹ hoặc cô giáo. - Một số bài vẽ của thiếu nhi về mẹ hoặc cô giáo. Học sinh: - Vở tập vẽ 2, bút chì, tẩy, màu vẽ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: ND - TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giới thiệu bài (1-2 phút) Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài. (5 phút) Hoạt động 2: Cách vẽ tranh mẹ hoặc cô giáo. (5 phút) Hoạt động 3: Thực hành (18 phút) Hoạt động 4: Đánh giá, nx, dặn dò (5 phút) - Giới thiệu bài - ghi bảng. * Phương pháp:trực quan,vấn đáp. - GV giới thiệu tranh về đề tài Mẹ hoặc cô giáo và gợi ý để HS nhận ra: + Những bức tranh này vẽ về nội dung gì + Hình ảnh chính trong tranh là ai ? + Em thích bức tranh nào nhất ? - Gợi ý để HS nhớ lại một vài hình ảnh về mẹ và cô giáo. * Phương pháp: làm mẫu. - Giới thiệu tranh và gợi ý để HS nhận ra cách thể hiện nội dung. - Vẽ minh họa lên bảng tranh đề tài mẹ hoặc cô giáo. - Giới thiệu vài bài vẽ của thiếu nhi. * Phương pháp thực hành: - Yêu cầu HS vẽ vào Vở tập vẽ 2. - Quan sát và hướng dẫn những HS còn lúng túng khi vẽ bài. - Trưng bày một số bài vẽ của HS - Nhận xét chung về giờ học . - Về nhà sưu tầm ảnh về đề tài mẹ hoặc cô giáo. - Lắng nghe. - Quan sát và trả lời : + Vẽ về mẹ và cô giáo. + Mẹ và cô giáo. + Nêu lên cảm nhận. - Nhớ lại một vài hình ảnh về mẹ và cô giáo. - Quan sát, nhận ra cách vẽ: +Vẽ hình chính trước. + Vẽ hình phụ sau. + Vẽ màu. - Quan sát, tham khảo. - Vẽ vào Vở tập vẽ 2. - Tiếp thu lời nhận xét của GV - Quan sát và nhận xét. - Lắng nghe. - Ghi nhớ. Tuần 24 Ngày soạn: 22 /02 / 2015 Ngày dạy: 24(2A,2B,2C), 25(2D). Mĩ thuật Vẽ theo mẫu VẼ CON VẬT I. MỤC TIÊU: - HS hiểu được hình dáng, đặc điểm một số con vật quen thuộc. - HS biết cách vẽ và vẽ con vật. - HS vẽ được con vật theo trí nhớ. ( Đối với HSNK: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu ). II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Ảnh, tranh vẽ của họa sĩ, thiếu nhi vẽ về các con vật. Học sinh: - Vở tập vẽ 2 , bút chì, màu vẽ, tẩy. ND - TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài cũ (1-2 phút) Giới thiệu bài (1-2 phút) Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét (5 phút) Hoạt động 2: Cách vẽ con vật. (5 phút) Hoạt động 3: Thực hành (18 phút) Hoạt động 4: Đánh giá, nx, dd (5 phút) Dặn dò : (1-2 phút) - Kiểm tra đồ dùng học tập môn mĩ thuật của học sinh. Giới thiệu bài - ghi bảng. * Phương pháp: trực quan. - Giới thiệu một số con vật quen thuộc, gợi ý để HS quan sát, nhận xét. + Tên các con vật ? + Các bộ phận chính của con vật ? - Gợi ý để HS nhận ra đặc điểm của một số con vật. * Phương pháp làm mẫu: - Vẽ minh họa và giải thích các bước vẽ: + Bước 1: Vẽ các bộ phận chính. + Bước 2: Vẽ chi tiết các bộ phận. + Bước 3: Hoàn thiện bài và vẽ màu. - Giới thiệu bài vẽ con vật của họa sĩ, HS. * Phương pháp thực hành: - Yêu cầu HS chọn 1 con vật ở ảnh hoặc vẽ theo trí nhớ vào Vở tập vẽ 2. - Quan sát và hướng dẫn những HS còn lúng túng khi vẽ bài. - Trưng bày 3-4 bài vẽ đẹp của HS . - Nhận xét chung về giờ học . - Về nhà quan sát vật nuôi trong nhà. - Trưng bày đồ dùng học tập môn mĩ thuật lên bàn - Lắng nghe. - Quan sát và biết được: + Tên các con vật . + Đầu, mình, chân. - Nhận ra đặc điểm của một số con vật ( thỏ, voi, trâu) - Quan sát và biết được cách vẽ con vật. - Quan sát để tham khảo. - Chọn một con để vẽ vào Vở tập vẽ 2. - Tiếp thu sự hướng dẫn của GV. - Nhận xét, đánh giá. - Lắng nghe. - Ghi nhớ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Ngày dạy: Thứ ngày tháng năm 2010. ÔLMT THỰC HÀNH VẼ CON VẬT I. MỤC TIÊU: - HS vẽ được con vật theo trí nhớ. - Đối với HSNK: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Chuẩn bị một số bài vẽ con vật. - Hình gợi ý cách vẽ. - Một vài ảnh con vật quen thuộc. Học sinh: - Vở thực hành mỹ thuật 2, bút chì, tẩy, màu vẽ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Nội dung-Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài cũ (1-2 phút) Giới thiệu bài (1-2 phút) Hoạt động 1: Ôn lại cách vẽ con vật. (3-5 phút) Hoạt động 3: Thực hành (15-17 phút) Hoạt động 4: Đánh giá, nhận xét (3-5 phút) Dặn dò : (1-2 phút) - Kiểm tra đồ dùng học tập môn mĩ thuật của học sinh. - Giới thiệu bài . * Phương pháp quan sát: - Yêu cầu HS nêu cách vẽ con vật. - Chốt lại phương pháp vẽ con vật kết hợp giới thiệu hình gợi ý cách vẽ. - Treo vài bài vẽ con vật. * Phương pháp luyện tập: - Yêu cầu và hướng dẫn HS chọn và vẽ vào vở Thực hành mĩ thuật con vật theo ý thích. - Quan sát và hướng dẫn những HS còn lúng túng khi vẽ bài. Hướng dẫn, gợi mở cho HS năng khiếu vẽ bài tốt hơn. - Trưng bày 3-4 bài vẽ của HS. - Nhận xét chung về giờ học . - Sưu tầm các bài trang trí hình vuông hình tròn . - Trưng bày đồ dùng học tập môn mĩ thuật lên bàn. - Lắng nghe. - 2-3 HS nêu lại cách vẽ. - Lắng nghe, quan sát. - Quan sát, tham khảo . - Vẽ vào vở Thực hành mĩ thuật. - Tiếp thu lời hướng dẫn của GV. - Quan sát và nhận xét. - Lắng nghe. - Ghi nhớ. Tuần 25 Ngày soạn: 29 /02 / 2015 Ngày dạy: 02(2A,2B,2C), 03(2D). .Mĩ thuật Vẽ trang trí TẬP VẼ HỌA TIẾT DẠNG HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN I. MỤC TIÊU: - HS hiểu được họa tiết dạng hình vuông, hình tròn. - Biết cách vẽ họa tiết. - Vẽ được họa tiết và vẽ màu theo ý thích. ( Đối với HSNK: Vẽ được hoa tiết cân đối, tô màu đều, phù hợp ). II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Họa tiết dạng hình vuông, hình tròn. - Một vài bài vẽ của HS. Học sinh: - Vở tập vẽ 2 , bút chì, màu vẽ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: ND - TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS Giới thiệu bài (1-2 phút) Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét. (5 phút) Hoạt động 2: Cách vẽ tiếp họa tiết tiết dạng hình vuông và hình tròn. (5 phút) Hoạt động 3: Thực hành. (18 phút) Hoạt động 4 Đánh giá, nx, dặn dò (5 phút) - Giới thiệu bài. * Phương pháp: trực quan. - Giới thiệu một số họa tiết và gợi ý để HS nhận thấy: + Họa tiết là hình vẽ để trang trí. + Họa tiết rất phong phú về hình dáng, màu sắc. - Gợi ý để HS nhận xét họa tiết hình vuông và hình tròn. * Phương pháp: làm mẫu. - Hướng dẫn HS cách vẽ: + Vẽ hình vuông, hình tròn. + Kẻ các đường trục. + Vẽ họa tiết. + Vẽ màu theo ý thích. - Giới thiệu vài bài vẽ của HS. * Phương pháp: thực hành. - Yêu cầu HS thựuc hành ở VTV 2. - Hướng dẫn những HS còn lúng túng khi vẽ bài. - Trưng bày bài vẽ hoàn chỉnh của HS. - Nhận xét chung về giờ học . - Lắng nghe. - Quan sát và trả lời các câu hỏi của GV. - HS biết được: + Các cánh hoa vẽ bằng nhau. + Vẽ màu giống nhau hoặc xen kẽ. - Quan sát và biết được cách vẽ họa tiết vào hình vuông, hình tròn. - Quan sát, tham khảo. -Thực hành ở Vở tập vẽ 2. -Tiếp thu sự hướng dẫn của GV. - Quan sát và nhận xét. - Lắng nghe. - Lắng nghe. Ngày dạy: Thứ ngày tháng năm 2010. .ÔLMT TẬP VẼ HỌA TIẾT DẠNG HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN I. MỤC TIÊU: - Vẽ được họa tiết và vẽ màu theo ý thích. - Đối với HSNK: Vẽ được hoa tiết cân đối, tô màu đều, phù hợp . II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Một vài bài trang trí hình vuông, hình tròn. Học sinh: - Vở thực hành mỹ thuật 2 , màu vẽ. ND - TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài cũ (1-2 phút) Giới thiệu bài (1-2 phút) Hoạt động 1: Ôn lại cách vẽ họa tiết vào hình vuông, hình tròn. (3-5 phút) Hoạt động 3: Thực hành (15-17 phút) Hoạt động 4: Đánh giá, nhận xét (3-5 phút) Dặn dò : (1-2 phút) - Kiểm tra đồ dùng học tập môn mĩ thuật của học sinh. - Giới thiệu bài . * Phương pháp: vấn đáp. - Yêu cầu HS nêu cách vẽ họa tiết dạng hình vuông, hình tròn. - Chốt lại cách vẽ họa tiết dạng hình vuông, hình tròn . - Treo một vài vẽ trang trí hình vuông, hình tròn. * Phương pháp: luyện tập. - Yêu cầu và hướng dẫn HS vẽ vào Vở thực hành mĩ thuật 2 - Quan sát và hướng dẫn những HS còn lúng túng khi vẽ bài. Hướng dẫn, gợi mở cho HS năng khiếu vẽ bài tốt hơn. - Trưng bày một số bài vẽ của HS. Đặt câu hỏi gợi ý để HS nhận xét bài. - Nhận xét chung về giờ học . - Quan sát con vật nuôi trong nhà. - Trưng bày đồ dùng học tập môn mĩ thuật lên bàn. - Lắng nghe. - 2-3 HS nêu lại cách vẽ. - Lắng nghe nắm chắc cách vẽ họa tiết dạng hình vuông, hình tròn. - Quan sát, tham khảo . - Thực hành ở vở thực hành mĩ thuật 2. - Tiếp thu lời hướng dẫn của GV. - Quan sát và nhận xét. - Lắng nghe. - Ghi nhớ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : Tuần 26 Ngày soạn: 07 /03 / 2015 Ngày dạy: 09(2A,2B,2C), 10(2D). Mĩ thuật Vẽ tranh ĐỀ TÀI CON VẬT ( VẬT NUÔI ) I. MỤC TIÊU: - HS hiểu đặc điểm, hình dáng, màu sắc của một số con vật nuôi quen thuộc. - HS biết cách vẽ con vật. - Vẽ được một con vật đơn giản theo ý thích. ( Đối với HSNK: sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu ). II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: + Tranh, ảnh các con vật ( vật nuôi ) quen thuộc. + Tranh vẽ của thiếu nhi vẽ về các con vật. Học sinh: - Vở tập vẽ 2 , bút chì, màu vẽ, tẩy. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: ND - TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài cũ (1-2 phút) Giới thiệu bài (1-2 phút) Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài (5 phút) Hoạt động 2: Cách vẽ con vật. (5 phút) Hoạt động 3: Thực hành (17 phút) Hoạt động 4: Đánh giá, nhận xét, dặn dò (5 phút) - Kiểm tra đồ dùng học tập môn mĩ thuật của học sinh. Giới thiệu bài - ghi bảng. * Phương pháp: trực quan. - Giới thiệu tranh, ảnh con vật quen thuộc, gợi ý để HS nhận biết: + Tên của vật ? + Hình dáng và các bộ phận chính ? + Đặc điểm, màu sắc như thế nào ? - Yêu cầu HS mô tả một số con vật nuôi ở nhà mình. * Phương pháp làm mẫu: - Vẽ minh họa lên bảng: +Vẽ các bộ phận chính. + Vẽ chi tiết các bộ phận. + Hoàn thiện bài và vẽ màu. - Giới thiệu bài vẽ con vật của HS. * Phương pháp thực hành: - Yêu cầu HS Vở tập vẽ 2. - Quan sát và hướng dẫn những HS còn lúng túng khi vẽ bài. - Trưng bày 3-4 bài vẽ đẹp của HS . - Nhận xét chung về giờ học . - Về nhà quan sát các con vật nuôi trong nhà. - Trưng bày đồ dùng học tập môn mĩ thuật lên bàn - Lắng nghe. - Quan sát và biết được: + Nêu được tên con vật. + Các bộ phận chính : Đầu, thân, chân. - Mô tả một số con vật nuôi ở nhà. - Quan sát và biết được cách vẽ con vật. - Quan sát để tham khảo. - Thực hành ở Vở tập vẽ 2. - Tiếp thu sự hướng dẫn của GV. - Quan sát nhận xét, đánh giá - Lắng nghe. - Ghi nhớ. Tuần 27 Ngày soạn: 14 /03 / 2015 Ngày dạy: 16/3(2A,2B,2C), 17/3(2D). Mĩ thuật Vẽ biểu cảm VẼ CẶP SÁCH HỌC SINH I. MỤC TIÊU: - HS nhận biết được cấu tạo, hình dáng, đặc điểm củamột số cái cặp sách. - HS biết cách vẽ cái cặp sách. - HS vẽ đực cái cặp sách theo mẫu. ( Đối với HSNK: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu ). II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Chuẩn bị một vài cái cặp sách có hình dáng, trang trí khác nhau. - Bài vẽ cái cặp sách của HS. Học sinh: - Vở tập vẽ 2, bút chì, màu vẽ, tẩy. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Nội dung-Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài cũ (1-2 phút) Giới thiệu bài (1-2 phút) Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét (5 phút) Hoạt động 2: Cách vẽ cái cặp sách biểu cảm (5 phút) Hoạt động 3: Thực hành (18 phút) Hoạt động 4: Đánh giá, nhận xét (5 phút) - Kiểm tra đồ dùng học tập môn mĩ thuật của học sinh. Giới thiệu bài. * Phương pháp: trực quan. - Giới thiệu một vài cái cặp sách khác nhau và gợi ý để HS nhận biết: + Có những hình dáng cặp sách nào ? + Cặp sách có những bộ phận nào ? + Được trang trí như thế nào ? - Giới thiệu một vài bài vẽ của HS. * Phương pháp: làm mẫu. - Bày một số cặp sách để HS chọn vẽ. - Vẽ minh họa lên bảng và giải thích các bước vẽ. * Phương pháp thực hành: - Yêu cầu HS vẽ vào Vở tập vẽ. - Quan sát và hướng dẫn những HS còn lúng túng khi vẽ bài. - Trưng bày 3-4 bài vẽ của HS . - Nhận xét chung về giờ học . - Về nhà quan sát và tập vẽ cặp sách. - Trưng bày đồ dùng học tập môn mĩ thuật lên bàn - Lắng nghe. - Quan sát và biết được: + Cặp sách có nhiều hình dáng khác nhau. + Các bộ phận: thân, nắp, quai, dây đeo, + Trang trí khác nhau. - Quan sát để tham khảo. - Quan sát. - Quan sát, nắm được các bước vẽ. - Vẽ vào Vở tập vẽ. - Tiếp thu sự hướng dẫn của GV. - Quan sát và nhận xét. - Lắng nghe. - Ghi nhớ. Tuần 28 Ngày soạn: 21/03 / 2015 Ngày dạy: 23/3(2A,2B,2C), 24/3(2D). Mĩ thuật Vẽ trang trí VẼ tiÕp HÌNH VÀ VẼ MÀU I. MỤC TIÊU: - HS biết cách vẽ thêm được các hình và vẽ màu vào các hình có sẵn của bài trang trí. - Vẽ được hình và vẽ màu theo yêu cầu của bài. ( Đối với HSNK: Vẽ được hình, tô màu đều, gọn trong hình, màu sắc phù hợp ). CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Tranh, ảnh về các loại gà. - Bài vẽ màu của HS năm trước. - Một vài bức tranh dân gian như: Gà trống, Chăn trâu Học sinh: - Vở tập vẽ 2, màu vẽ, bút chì, tẩy. Nội dung-Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài cũ (1-2 phút) Giới thiệu bài (1-2 phút) Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét (5 phút) Hoạt động 2: Cách vẽ thêm hình và vẽ màu (5 phút) Hoạt động 3: Thực hành (18 phút) Hoạt động 4: Đánh giá, nhận xét (5 phút) -Kiểm tra đồ dùng học tập môn mĩ thuật của học sinh. - Giới thiệu bài. * Phương pháp quan sát: - Hướng dẫn HS xem hình vẽ ở Vở tập vẽ 2 để các em nhận biết: + Trong bài vẽ hình gì ? + Cần phải vẽ thêm hình gì cho bức tranh thêm sinh động ? - Giới thiệu tranh, ảnh về các loại gà * Phương pháp làm mẫu: - Hướng dẫn HS cách vẽ thêm hình. - Hướng dẫn cách vẽ màu. - Treo bài vẽ của HS lớp trước. * Phương pháp thực hành: -Yêu cầu HS vẽ vào Vở tập vẽ 2. -Quan sát và hướng dẫn những HS còn lúng túng khi vẽ bài. - Trưng bày bài vẽ của HS . - Bổ sung và kết luận câu trả lời của HS - Nhận xét chung về giờ học . - Sưu tầm tranh, ảnh các con vật. -Trưng bày đồ dùng học tập môn mĩ thuật lên bàn - Quan sát hình ở Vở tập vẽ và trả lời câu hỏi của GV: + Vẽ hình con gà trống. + Có thể vẽ thêm gà mái, cây, cỏ, - Nhận ra màu sắc và hình dáng của con gà. - Quan sát, lắng nghe và biết được cách vẽ tiếp hình và màu - Quan sát, tham khảo. - Thực hành ở Vở tập vẽ 2. - Tiếp thu lời nhận xét của GV - Quan sát và nhận xét. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Ghi nhớ. Tuần 29 Ngày soạn: 28/03 / 2015 Ngày dạy: 30/3(2A,2B,2C), 31/3(2D). Mĩ thuật Tập nặn tạo dáng tự do XÉ, DÁN HÌNH CON VẬT I. MỤC TIÊU: - HS nhận biết hình dáng, đặc điểm của con vật. - HS biết cách xé và và tạo dáng được con vật theo ý thích. - HS yêu mến các con vật nuôi trong nhà. ( Đối với HSNK: Xé, dán được hình cân đối, chọn màu phù hợp ). II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Tranh, ảnh các con vật và bài xé dán của HS. - Giấy màu. Học sinh: - Vở tập vẽ 2, giấy thủ công, keo dán. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Nội dung-Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài cũ (1-2 phút) Giới thiệu bài (1-2 phút) Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét (5 phút) Hoạt động 2: Cách xé dán con vật. (5 phút) Hoạt động 3: Thực hành (18 phút) Hoạt động 4: Đánh giá, nhận xét, dặn dò (5 phút) - Kiểm tra đồ dùng học tập môn mĩ thuật của học sinh. Giới thiệu bài - ghi bảng. * Phương pháp: trực quan. - Giới thiệu một số con vật, gợi ý để HS quan sát, nhận xét. - Yêu cầu HS chọn một con vật sẽ xé * Phương pháp làm mẫu: - Dùng giấy màu để hướng dẫn: + Xé bộ phận chính trước. + Xé các bộ phận khác sau. + Dán thành hình con vật. - Hướng dẫn HS tạo dáng các con vật: đi, đứng, quay, ngẩng - Giới thiệu bài xé dán của HS. * Phương pháp thực hành: - Yêu cầu HS chọn 1 con vật theo ý thích để xé, dán vào Vở tập vẽ 2. - Quan sát và hướng dẫn những HS còn lúng túng khi vẽ bài. - Trưng bày 3-4 bài vẽ đẹp của HS . - Nhận xét chung về giờ học . - Sưu tầm tranh thiếu nhi.. - Trưng bày đồ dùng học tập môn mĩ thuật lên bàn - Lắng nghe. - Quan sát và biết được: + Tên con vật. + Các bộ phận của con vật. + Đặc điểm của con vật - Chọn con vật để xé. - Quan sát và biết được cách vẽ con vật. - Quan sát để tham khảo. - Chọn con vật theo ý thích để xé, dán vào Vở tập vẽ 2. - Tiếp thu sự hướng dẫn của GV. - Quan sát và đưa ra ý kiến nhận xét đánh giá. - Lắng nghe. - Ghi nhớ. Tuần 30 Ngày soạn: 02/ 4/ 2015 Ngày dạy: 05/ 4 (2A,2B,2C), 07/4(2D). . Mĩ thuật Vẽ tranh ĐỀ TÀI VỆ SINH MÔI TRƯỜNG I. MỤC TIÊU: - HS hiểu về đề tài vệ sinh môi trường. - HS biết cách vẽ tranh đề tài vệ sinh môi trường. - HS vẽ được tranh dề tài đơn giản về bảo vệ môi trường. ( Đối với HSNK: Sắp xếp hình vẽ cân đối, rõ nội dung đề tài, màu sắc phù hợp ). II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Một số tranh, ảnh về vệ sinh môi trường và phong cảnh. - Một số bài vẽ của thiếu nhi về đề tài Vệ sinh môi trường . Học sinh: - Vở tập vẽ 2, bút chì, tẩy, màu vẽ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Nội dung-Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giới thiệu bài (1-2 phút) Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài. (5 phút) Hoạt động 2: Cách vẽ tranh (5 phút) Hoạt động 3: Thực hành (18 phút) Hoạt động 4: Đánh giá, nhận xét, dặn dò (5 phút) - Giới thiệu bài - ghi bảng. * Phương pháp:trực quan,vấn đáp. - Giới thiệu tranh, ảnh về phong cảnh và đặt câu hỏi: + Không gian sống xung quanh chúng ta bao gồm những gì ? + Để bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp chúng ta cần phải làm những công việc gì ? - KL. - Yêu cầu HS chọn nội dung để vẽ . * Phương pháp: làm mẫu. - Vẽ minh họa lên bảng tranh đề tài Vệ sinh môi trường và giải thích các bước vẽ - Giới thiệu vài bài vẽ của thiếu nhi. * Phương pháp thực hành: - Yêu cầu HS vẽ vào vở tập vẽ. - Quan sát và hướng dẫn những HS còn lúng túng khi vẽ bài. - Trưng bày một số bài vẽ của HS - Nhận xét chung về giờ học . - Sưu tầm ảnh về đề tài Môi trường. - Lắng nghe. - Quan sát và trả lời câu hỏi: + Bao gồm: nhà cửa, cây, đương sá, bầu trời, + Làm vệ sinh nguồn nước, trồng cây, bảo vệ rừng, vệ sinh trường, làng xóm - Lắng nghe. - HS chọn nội dung . - Quan sát, nhận ra cách vẽ: +Vẽ hình chính trước. + Vẽ hình phụ sau. + Vẽ màu. - Quan sát, tham khảo. - Vẽ vào vở tập vẽ 2. - Tiếp thu lời nhận xét của GV - Quan sát và nhận xét. - Lắng nghe, ghi nhớ. Tuần 31 Mĩ thuật Vẽ trang trí TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG I. MỤC TIÊU: - HS biết được cách trang trí hình vuông đơn giản. - Biết được cách trang trí được hình vuông đơn giản - Trang trí được hình vuông và vẽ màu theo ý thích . ( Đối với HSNK: Vẽ được họa tiết cân đối, tô màu đều, phù hợp ). II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Một số đường diềm và một số đồ vật có trang trí đường diềm. - Một số bài trang trí đường diềm của HS. Học sinh: - Vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Nội dung-Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài cũ (1-2 phút) Giới thiệu bài (1-2 phút) Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét (3-5 phút) Hoạt động 2: Cách trang trí đường diềm. (3-7) Hoạt động 3: Thực hành (15-17 phút) Hoạt động 4: Đánh giá, nhận xét (3-5 phút) Dặn dò : (1-2 phút) - Kiểm tra đồ dùng học tập môn mĩ thuật của học sinh. Giới thiệu bài - ghi bảng. * Phương pháp: trực quan, vấn đáp - Cho HS quan sát số đường diềm và một số đồ vật có trang trí đường diềm và gợi ý để HS quan sát nhận xét. - Gợi ý để HS tìm thêm các đồ vật có trang trí đường diềm * Phương pháp: làm mẫu. - Vẽ minh họa lên bảng và giải thích các bước vẽ: + Tìm và vẽ họa tiết. + Vẽ màu . - Giới thiệu một số bài trang trí đường diềm của HS. * Phương pháp: thực hành. - Yêu cầu HS vẽ vào Vở tập vẽ 2 - Quan sát và hướng dẫn những HS còn lúng túng khi vẽ bài. - Trưng bày một số bài vẽ của HS . - Nhận xét chung về giờ học . - Tập quan sát các họa tiết trang trí đường diềm ở đồ vật. -Trưng bày đồ dùng học tập môn mĩ thuật lên bàn. - Lắng nghe. - Quan sát, biết đường diềm dùng để trang trí và làm đồ vật đẹp hơn; biết được các họa tiết và màu sắc trong đường diềm. - Tìm thêm các đồ vật có trang trí đường diềm. - Quan sát, lắng nghe và biết được cách trang trí đường diềm. - Quan sát để tham khảo. - Vẽ trang trí đường diềm vào vở tập vẽ 2. - Tiếp thu lời nhận xét của GV. - Quan sát,nhận xét, đánh giá. - Lắng nghe. - Ghi nhớ. . ÔLMT Vẽ trang trí TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG I. MỤC TIÊU: - Trang trí được hình vuông và vẽ màu theo ý thích . - Đối với HSNK: Vẽ được họa tiết cân đối, tô màu đều, phù hợp. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Chuẩn bị một vài bài vẽ trang trí hình vuông. - Hình gợi ý cách trang trí hình vuông. Học sinh: - Vở thực hành mĩ thuật 2, bút chì, tẩy. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Nội dung-Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài cũ (1-2 phút) Giới thiệu bài (1-2 phút) Hoạt động 1: Ôn lại cách trang trí hình vuông. (3-5 phút) Hoạt động 3: Thực hành (15-17 phút) Hoạt động 4: Đánh giá, nhận xét (3-5 phút) Dặn dò : (1-2 phút) - Kiểm tra đồ dùng học tập môn mĩ thuật của học sinh. Giới thiệu bài - ghi bảng. * Phương pháp vấn đáp: - Yêu cầu HS nêu cách trang trí hình vuông. - Chốt lại phương pháp trang trí hình vuông kết hợp giới thiệu hình gợi ý cách vẽ. * Phương pháp luyện tập: - Yêu cầu và hướng dẫn HS vẽ vào Vở thực hành mĩ thuật 2. - Quan sát và hướng dẫn những HS còn lúng túng khi vẽ bài. Hướng dẫn, gợi mở cho HS năng khiếu vẽ bài tốt hơn. - Trưng bày một số bài vẽ của HS và đặt câu hỏi gợi ý để HS nhận xét, đánh giá. - Nhận xét chung về giờ học . - Sưu tầm ảnh về các pho tượng. - Trưng bày đồ dùng học tập môn mĩ thuật lên bàn. - 2-3 HS nêu lại - Lắng nghe, quan sát. - Vẽ bài trang trí hình vuông vào vở thực hành mĩ thuật 2. - Tiếp thu lời nhận xét của GV - Quan sát và đưa ra kiến nhận xét, đánh giá. - Lắng nghe. - Ghi nhớ. Tuần 32 Ngày dạy: Thứ ngày tháng năm 2010. Mĩ thuật Thường thức mỹ thuật TÌM HIỂU VỀ TƯỢNG I. MỤC TIÊU: - HS bước đầu tìm hiểu, tiếp xúc các thể loại tượng. ( Đối với HSNK: Chỉ ra những bức tượng mà mình yêu thích ) II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Một vài pho tượng thạch cao loại nhỏ. - Ảnh tượng đài, tượng cổ, tượng chân dung. Học sinh: - Sưu tầm một số ảnhvề các loại tượng. - Vở tập vẽ 2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Nội dung-Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giới thiệu bài (1-2 phút) Hoạt động 1: Tìm hiểu về tượng. (20-25 phút) Hoạt động 4: Đánh giá, nhận xét (3-5 phút) Dặn dò : (1-2 phút) - Giới thiệu bài - ghi bảng. * Phương pháp:trực quan,vấn đáp. - Yêu cầu HS quan sát hình ở Vở tập vẽ 2 và giới thiệu cho các em biết về tượng vua Quang Trung, tượng Phật “ Hiếp – Tôn – Giả “, tượng Võ Thị Sáu. - GV đặt các câu hỏi hướng dẫn HS quan sát từng pho tượng, chia HS làm 3 nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu về một pho tượng qua các câu hỏi: + Tư thế của tượng như thế nào ? + Nét mặt của pho tượng như thế nào ? + Hai tay của pho tượng như thế nào? - Sau mỗi nhóm trả lời GV bổ sung và rút ra kết luận. - Giới thiệu một số tượng thạch cao nhỏ. - Biểu dương những HS có nhiều ý kiến xây dựng bài. - Nhận xét chung về giờ học . - Về nhà tìm hiểu thêm về các pho tượng nổi tiếng và sưu tầm tượng nhỏ - Lắng nghe. - Quan sát hình các pho tương ở vở tập vẽ 2 và lắng nghe. - Các nhóm quan sát và thảo luận về các câu hỏi gợi ý của GV, sau đó đại diện nhóm đứng dậy trả lời, nhóm khác bổ sung. - Quan sát. - Lắng nghe. - Ghi nhớ. Ngày dạy: Thứ ngày tháng năm 2010.. ÔLMT thường thức mỹ thuật TÌM HIỂU VỀ TƯỢNG I. MỤC TIÊU: - HS bước đầu tìm hiểu, tiếp xúc các thể loại tượng. - Đối với HSNK: Chỉ ra những bức tượng mà mình yêu thích. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Chuẩn bị một số tranh, ảnh về các pho tượng nổi tiếng. - Một số pho tượng nhỏ. Học sinh: - Vở thực hành mỹ thuật 2, bút chì, tẩy, màu vẽ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Nội dung-Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài cũ (2-3 phút) Hoạt động

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMôn Mi Thuat lop 2.doc
Tài liệu liên quan