Giáo án Ngữ văn 6 kỳ 1

Tập làm văn

 NGÔI KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ (Tiết 2)

I. Mục tiêu

1.Về kiến thức: Khái niệm ngôi kể trong văn bản tự sự. Sự khác nhau giữa ngôi kể thứ ba và ngôi kể thứ nhất. Đặc điểm riêng của mỗi ngôi kể

2. Về kĩ năng: - Kĩ năng bài học : Lựa chọn và thay đổi ngôi kể thích hợp trong văn bản tự sự. Vận dụng ngôi kể vào việc đọc- hiểu văn bản tự sự. Khái quát hóa, đặc biệt hóa, .,

- Kĩ năng sống : Giao tiếp, ra quyết định

3. Về thái độ : Có ý thức xác định rõ ngôi kể khi kể chuyện

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên : Bảng phụ, tranh ảnh, phiếu học tập.

2. Học sinh : Soạn bài

III Phương pháp : phân tích, gợi mở, thảo luận nhóm.

IV. Tiến trình bài dạy

1. ổn định tổ chức: 1p

2. Kiểm tra bài cũ: 5p

? Ngôi kể là gì? Em hãy phân biệt ngôi kể thứ nhất và ngôi thứ ba?Em hãy kể lại một đoạn trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh bằng ngôi kể thứ nhất.

* Yêu cầu: Ngôi kể là vị trí giao tiếp mà người kể dựng để kể chuyện.

- Ngụi kể thứ nhất: người kể cú thể trực tiếp kể những gỡ về mỡnh,xưng “tụi”

- Ngụi kể thứ ba: Người kể tự giấu mỡnh đi, kể linh hoạt, tự do.

- Người kể nhập vai vào nhơn vật trong truyện: Sơn Tinh, Thủy Tỡnh, Hựng Vương,.để kể.

 

doc255 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 07/03/2019 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Ngữ văn 6 kỳ 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an hoc ki 1_12513337.doc
Tài liệu liên quan