Giáo án Sinh học 7 bài 31: Quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống của cá chép

Hs hoạt động nhóm đưa ra giả thuyết

- Cá chép có thân hình thoi gắn với đầu thành một khối vững chắc, bề mặt cơ thể được phủ một lớp vảy?

- Có các vây để bơi, hô hấp bằng mang?

- Đẻ trứng với số lượng lớn?

Hs: hoạt động nhóm đề ra phương án kiểm chứng

+ Kiểm tra giả thuyết bằng quan sát mẫu vật thật

+ Quan sát hình vẽ

+ Nghe thông tin trên báo, đài, sách

 

docx4 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 12/03/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học 7 bài 31: Quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống của cá chép, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaøy soaïn: 08/11/12 CHƯƠNG 6: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG BÀI 31 QUAN SÁT CẤU TẠO NGOÀI VÀ HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA CÁ CHÉP I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: - Giải thích được các đặc điểm cấu tạo ngoài của Cá thích nghi với đời sống bơi lội - Trình bày được các hoạt động sống của Cá chép: Bơi, lặn, hô hấp, sinh sản 2. Kyõ naêng: - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, ghi chép, phát biểu vấn đề. - Rèn kĩ năng hoạt động nhóm. 3. Thaùi ñoä: - Khơi gợi niềm say mê, yêu thích môn học - Có ý thức bảo vệ môi trường nước. II. CHUAÅN BÒ: Chuẩn bị của giaùo vieân: -Tranh aûnh hoaëc maãu vaät thaät: Cá chép, chậu thủy tinh. Chuẩn bị của hoïc sinh: Maãu vaät thaät: Cá chép III . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: OÅn ñònh tình hình lôùp (1/): Kiểm tra sĩ số, taùc phong HS Điểm danh học sinh trong lớp: 7A2 :.........../.........(phép:, không phép:) Kieåm tra baøi cuõ(3/): ÄCâu hỏi 1 : Nêu đặc điểm chung của ngành Chân khớp ? ÄDự kiến phương án trả lời Có bộ xương ngoài bằng kitin nâng đỡ, che chở, các chân phân đốt khớp động, qua lột xác mà tăng trưởng cơ thể ÄCâu hỏi 2 : Nêu các ngành động vật thuộc ĐV không xương sống mà em đã học ? ÄDự kiến phương án trả lời Ngành ĐV nguyên sinh Ngành Ruột khoang Các ngành giun Ngành Thân mềm Ngành chân khớp 3. Giaûng baøi môùi: a.Giới thiệu bài (1/): Ngành ĐV có xương sống gồm các lớp ĐV như sự trình bày của Sgk, chủ đề này chúng ta sẽ đi tìm hiểu lớp đầu tiên là Lớp Cá, và nội dung tìm hiểu là cấu tạo ngoài và hoạt động sống của Cá chép. b.Tieán trình tieát daïy: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG I.Cấu tạo ngoài và hoạt động sống của Cá chép. 6’ Pha 1: ĐƯA RA TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT GV: Yêu cầu Hs trong 2 phút vẽ một con cá chép HS: Từng cá nhân vẽ hình cá chép vào vở thực hành của mình 10’ Pha 2: HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG BAN ĐẦU CỦA HỌC SINH GV: Yêu cầu Hs trình bày bản vẽ của mình, Hs có nhiều hình vẽ khác nhau Hs: Tò mò đặt câu hỏi ? Hình vẽ nào là đúng ? Các bộ phận trên con cá giữ vai trò gì 10’ Pha 3: ĐỀ XUẤT GIẢ THUYẾT VÀ PHƯƠNG ÁN KIỂM CHỨNG GIẢ THUYẾT. Gv : Cho Hs đưa ra giả thuyết và phương án kiểm chứng giả thuyết. Gv: Cho Hs đưa ra phương án kiểm chứng giả thuyết. Gv: yêu cầu Hs viết, vẽ những dự đoán về kết quả của nhóm vào vở thí nghiệm Hs hoạt động nhóm đưa ra giả thuyết - Cá chép có thân hình thoi gắn với đầu thành một khối vững chắc, bề mặt cơ thể được phủ một lớp vảy? - Có các vây để bơi, hô hấp bằng mang? - Đẻ trứng với số lượng lớn? Hs: hoạt động nhóm đề ra phương án kiểm chứng + Kiểm tra giả thuyết bằng quan sát mẫu vật thật + Quan sát hình vẽ + Nghe thông tin trên báo, đài, sách 10' Pha 4: TIẾN HÀNH THỰC NGHIỆM TÌM TÒI – NGHIÊN CỨU Gv: Cho học sinh tiến hành tìm tòi, nghiên cứu nhằm kiểm chứng các giả thuyết. Gv: nhắc nhở Hs cẩn thận khi quan sát mẫu vật để tránh đổ vỡ. Hs tiến hành kiểm chứng giả thuyết ghi lại kết quả vào vờ thí nghiệm + Cấu tạo ngoài của Cá chép phù hợp với đời sống dưới nước: Thân hình thoi, các vây hình dáng như bơi chèo giữ chức năng bơi, lặn, ngoài lớp vảy có một lớp da phủ chất nhày giúp giảm ma sát khi bơi. + khi thở mang cá nâng lên hạ xuống để dòng nước vào qua miệng, ra qua nắp mang. 5’ Pha 5: KẾT LUẬN – HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC Cá chép có cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống ở nước. Cá hô hấp bằng mang Cần bảo vệ nguồn nước. Gv: cho Hs tự rút ra kết luận Hs khẳng định kiến thức vừa thu được. 2’ Củng cố: Gv cho Hs trả lời các câu hỏi trong sgk Củng cố: Hs trả lời theo nhóm. 4. Daën doø hoïc sinh chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo(1/): * HỌC BÀI VÀ LÀM BÀI TẬP: Hoïc kyõ nội dung baøi học. Trả lời các câu hỏi trong sgk IV. RUÙT KINH NGHIEÄM , BOÅ SUNG:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBai 33 Cau tao trong cua ca chep_12503081.docx