Giáo án Sinh học lớp 9 - Tuần 30

I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức :

- HS chỉ ra được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục

- Nâng cao nhận thức của HS đối với công tác chống ô nhiễm môi trường.

2.Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng quan sát thu nhận kiến thức, kĩ năng hoạt động nhóm, kĩ năng khái quát hóa kiến thức.

3.Thái độ:

- GD ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

- Giấy bút

- Kẻ sẵn bảng 56.1-3 vào giấy khổ to

 

doc6 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 12/03/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học lớp 9 - Tuần 30, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 30 Ngày soạn: /03 /2018 Tiết : 59 Bài 56-57: THỰC HÀNH TÌM HIỂU TÌNH HÌNH MÔI TRƯƠNG Ở ĐỊA PHƯƠNG I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức : - HS chỉ ra được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục - Nâng cao nhận thức của HS đối với công tác chống ô nhiễm môi trường. 2.Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát thu nhận kiến thức, kĩ năng hoạt động nhóm, kĩ năng khái quát hóa kiến thức. 3.Thái độ: - GD ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Giấy bút - Kẻ sẵn bảng 56.1-3 vào giấy khổ to 2. Học sinh: - Đọc trước bài 3. Phương pháp: - Phương pháp chủ yếu là vấn đáp kết hợp hoạt động nhóm quan sát và làm việc với SGK III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp ( 1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: * Hoạt động 1: Hướng dẫn điều tra môi trường. - Mục tiêu : HS nêu được nguyên nhân gay ô nhiễm môi trường Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung - GV lưu ý tùy từng địa phương mà đề xuất địa điểm điều tra . - GV hướng dẫn bảng 56.1 SGK tr.170 và yêu cầu học sinh hoàn thành theo các câu gợi ý: + Tìm hiểu nhân tố vô sinh hữu sinh + Con người có hoạt động nào gây ô nhiễm môi trường + Lấy ví dụ minh họa - GV hướng dẫn bảng 56.2 SGK tr.171 và yêu cầu học sinh hoàn thành theo gợi ý: + Tác nhân gây ô nhiễm: Rác, phân ĐV + Mức độ: thải nhiều hay ít + Nguyên nhân: Rác chưa xử lí, phân động vật còn chưa ủ thải trực tiếp. + Biện pháp khắc phục: làm gì để ngăn chặn tác nhân - GV lưu ý: chọn môi trường để điều tra tác động của con người tùy thuộc vào' VD : ở Hà Nội Sông Tô Lịch bị ô nhiễm; ở miền núi chặt phá đốt rừng, trồng lại rừng; ở nông thôn mô hình VAC, nông lâm, ngư nghiệp - Cách điều tra gồm 4 bước như SGK + Nội dung bảng 56.3 SGK →xác định rõ thành phần hệ sinh thái đang có →xu hướng biến đổi các thành phần trong tương lai có thể theo hướng tốt hay xấu →hoạt động của con người: gồm gây biến đổi xấu hay tốt cho hệ sinh thái - Từng hs độc lập điều tra tình hình ô nhiễm, trao đổi nhóm để thống nhất nội dung và ghi vào bảng 56.1 - Hoàn thành bảng 56.1 Theo gợi ý của giáo viên - Hoàn thành bảng 56.1 Theo gợi ý của giáo viên a. Điều tra tình hình ô nhiễm môi trường : - HS nghe GV hướng dẫn, ghi nhớ để tiến hành điều tra - Nội dung các bảng 56.1-2 SGK b. Điều tra tác động của con người tới môi trường - Nghiện cứu kĩ các bước thực hiện điều tra - Nắm được các yêu cầu của bài thực hành - Hiểu ra nội dung bảng 56.3 * HS điều tra theo nhóm vào ngày nghỉ , ghi lại kết quả. 4. Củng cố: - GV nhận xét đánh giá kết quả các nhóm - Khen các nhóm làm tốt, nhắc nhở nhóm làm thiếu sót 5. Dặn dò: - Các nhóm viết thu hoạch theo mẫu SGK tr.72 trên cơ sở báo cáo của nhóm đã trình bày IV. Rút kinh nghiệm Tiết : 60 Ngày soạn : /03/2018 Bài 56-57: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU TÌNH HÌNH MÔI TRƯƠNG Ở ĐỊA PHƯƠNG(TT) I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức : - HS chỉ ra được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục - Nâng cao nhận thức của HS đối với công tác chống ô nhiễm môi trường. 2.Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát thu nhận kiến thức, kĩ năng hoạt động nhóm, kĩ năng khái quát hóa kiến thức. 3.Thái độ: - GD ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Giấy bút - Kẻ sẵn bảng 56.1-3 vào giấy khổ to 2. Học sinh: - Đọc trước bài 3. Phương pháp: - Phương pháp chủ yếu là vấn đáp kết hợp hoạt động nhóm quan sát và làm việc với SGK III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp ( 1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: * Hoạt động 2: Báo cáo kết quả điều ta về môi trường địa phương Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung - GV yêu cầu: + Các nhóm báo cáo kết quả điều tra - GV cho các nhóm thảo luận kết quả - GV nhận xét đánh giá đặc biệt nhấn mạnh vấn đề mức độ ô nhiễm và biện pháp khắc phục - GV tích hợp giáo dục BVMT bằng 2 câu hỏi: + Hậu quả của ô nhiễm môi trường + Biện pháp phòng, chống ô nhiễm môi trường - Yêu cầu HS trình bày lại vào bài thu hoạch - Mỗi nhóm viết nội dung đã điều tra được vào giấy khổ to - Lưu ý trình bày 3 bảng 56.1-3 SGK trên 1 tờ giấy - Đại diên nhóm trình bày trước lớp các nhóm khác theo dõi nhận xét bổ sung. - Trả lời câu hỏi của giáo viên Bảng thu hoạch: như mẩu trong sách giáo khoa 4. Củng cố: - GV cho học sinh làm bài thu hoạch theo mẩu sách giáo khoa và hoàn chỉnh lại bảng 56.1, 56.2 SGK - GV nhận xét đánh giá kết quả các nhóm 5. Dặn dò: - Các nhóm viết thu hoạch theo mẫu SGK tr.72 trên cơ sở báo cáo của nhóm đã trình bày IV. Rút kinh nghiệm .. Duyêt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 30 roi.doc