Giáo án Tập đọc 2 tuần 4: Bím tóc đuôi sam (2 tiết)

Bím tóc đuôi sam (2 tiết)

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Đọc trơn toàn bài.

- Biết nghỉ hơi hợp lý sau dấu phẩy, dấu chấm và giữa các cụm từ.

- Biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện và lời các nhân vật.

- Hiểu nghĩa các từ mới/ sgk

- Hiểu nội dung câu chuyện: Không nên đùa ác với bạn

- Rút ra được bài học từ câu chuyện: Cần đối xử tốt với bạn bè.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng và đọc hiểu

3.Thái độ : Yêu thích môn học.

 * GD KNS: Kn kiểm soát cảm xúc; KN thể hiện sự cảm thông; KN tìm kiếm sự hỗ trợ và tư duy phê phán.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 442 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tập đọc 2 tuần 4: Bím tóc đuôi sam (2 tiết), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học tứ Liên Tuần 4 GV : Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn Tiếng Việt - tập đọc Bím tóc đuụi sam (2 tiờ́t) Ngày dạy : Thứ hai, / / 2017 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Đọc trơn toàn bài. - Biết nghỉ hơi hợp lý sau dấu phẩy, dấu chấm và giữa các cụm từ. - Biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện và lời các nhân vật. - Hiểu nghĩa các từ mới/ sgk - Hiểu nội dung câu chuyện: Không nên đùa ác với bạn - Rút ra được bài học từ câu chuyện: Cần đối xử tốt với bạn bè. 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng và đọc hiểu 3.Thỏi độ : Yờu thớch mụn học. * GD KNS: Kn kiểm soỏt cảm xỳc; KN thể hiện sự cảm thụng; KN tỡm kiếm sự hỗ trợ và tư duy phờ phỏn. II. Đồ dùng : vGiáo viên: Tranh/ sgk; bảng phụ III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4p 32p 12p 20p 2p I. KTBC: Gọi bạn II. Bài mới 1) Giới thiệu bài: 2) Nội dung: a. Đọc mẫu. b. HD luyện đọc + giải nghĩa từ. * Đọc từng câu * Đọc từng đoạn trước lớp *Đọc từng đoạn trong nhóm * Thi đọc giữa các nhóm * Đọc ĐT Tiết 2 c. HD tìm hiểu bài. d.Luyện đọc lại 3.Củng cố, dặn dò - Gọi hs đọc + nêu câu hỏi 3,4/ sgk - Nhận xét, đánh giá. Yêu cầu HS qsát tranh + nêu nội dung -> GTB - GV đọc mẫu toàn bài - Theo dõi + sửa phát âm - Lưu ý câu: Khi Hà đến trường/reo lên// ái chà chà// Bím tóc đẹp quá// - YC hs luyện đọc theo nhóm 4 - YC hs đọc thầm bài, TLN4 đờ̉ TLCH trong SGK. - Mời 1 HS lờn bảng cho cả lớp TLCH: ?Các bạn gái khen Hà tn ?Vì sao Hà khóc? ?Thõ̀y giáo làm cho Hà vui lờn bằng cách nào? ?Nghe lời thầy Tuấn đã làm gì? ?Tuấn đã hiểu ra điều gì? - GV nhọ̃n xét, chụ́t - Lưu ý phân biệt giọng các nv + Đọc mẫu lại Đ3 - YC hs luyện đọc phân vai theo nhóm 4. - Nhận xét, đánh giá. ? Con thích nhân vật nào? Vì sao? ? Câu chuyện giúp con hiểu điều gì? - Liên hệ trong lớp. - Chốt nội dung bài. - 2 hs HTL + TLCH Q/s – nờu nd - Theo dõi - Đọc nối tiếp từng câu - 4 hs đọc nối tiếp 4 đoạn - 2,3 hs luyện đọc câu - Đọc lượt 2 + 1 hs đọc chú giải. - Làm việc nhóm 4 - 2 nhóm thi đọc + 1 hs đọc cả bài - Nxét. - Lớp đọc ĐT đoạn 1,2 - Đọc thầm và TLCH - TLCH - Nxét, bổ sung. - 4 hs đọc nối tiếp lại bài. - Theo dõi - Làm việc nhóm 4 - 2,3 nhóm thi đọc – Nxét - TL, bổ sung Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu học tứ Liên Tuần 4 GV: Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn Tiếng Việt - tập đọc Trờn chiờ́c bè Ngày dạy : Thứ năm, / / 2017 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Đọc trơn toàn bài. - Biết nghỉ hơi hợp lý sau dấu phẩy, dấu chấm, giữa các cụm từ. - Biết đọc bài với giọng tình cảm, tha thiết. - Hiểu nghĩa các từ mới/ sgk - Hiểu nội dung bài: Tả chuyến du lịch thú vị trên sông của đôi bạn Dế Mèn và Dế Trũi. 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng và đọc hiểu 3.Thỏi độ : Yờu thớch mụn học. * GD KNS: KN nhận thức; KN giao tiếp. II. Đồ dùng: vGiáo viên: Tranh/ sgk; bảng phụ + Tập truyện Dế Mèn phiêu lưu kí III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4p 13p 6p 10p 2p I. KTBC: Bím tóc đuôi sam II. Bài mới: 1) Giới thiệu bài: 2) Nội dung: a. Đọc mẫu. b. HD luyợ̀n đọc + giải nghĩa từ. * Đọc từng câu * Đọc từng đoạn trước lớp *Đọc từng đoạn trong nhóm * Thi đọc giữa các nhóm * Đọc ĐT c. HD tìm hiểu bài. d. Luyện đọc lại 3.Củng cố, dặn dò: - Gọi hs đọc + nêu câu hỏi 2,4/ sgk - Nhận xét, đánh giá. Yêu cầu HS qsát tranh + nêu nội dung -> GTB - GV đọc mẫu toàn bài - Theo dõi + sửa phát âm - Lưu ý câu:Những anh...đen sạm/...cao/...vó /...lầy/...tôi// - Ycầu hs đọc bài theo nhóm2. - Ycầu hs đọc thầm lại bài + TLN3 TLCH trong sgk - Mời 1 HS lờn điờ̀u khiờ̉n lớp TLCH ? Dờ́ Mèn và Dờ́ Trũi đi chơi xa bằng cách gì? ? Trờn đường đi, đụi bạn nhìn thṍy cảnh vọ̃t ra sao? ? Tìm những từ ngữ tả thái đụ̣ của các con vọ̃t đụ́i với hai chú dờ́? - GV nhọ̃n xét, chụ́t. - Lưu ý thể hiện giọng vui, tự hào -> Đọc mẫu lại Đ3. - Nhận xét, đánh giá. ? Qua bài văn, con thấy cuộc đi chơi của 2 chú dế có gì thú vị? ? Tìm câu thành ngữ, tục ngữ khuyên chúng ta nên đi nhiều nơi để mở mang kiến thức? - Giới thiệu hs tìm đọc tập truyện Dế Mèn phiêu lưu kí của nhà văn Tô Hoài. - 2 hs đọc bài + TLCH - Theo dõi - Đọc nối tiếp từng câu - 3 hs đọc nối tiếp 3 đoạn - 2,3 hs luyện đọc câu - Đọc lượt 2 + 1 hs đọc chú giải. - Làm việc nhóm 2 - 2 nhóm thi đọc + 2 hs thi đọc cả bài – Nxét. - Lớp đọc ĐT đoạn 3 - TLN3 - TLCH – Nx, bụ̉ sung - 1 hs đọc lại bài. - Theo dõi - 2,3 hs thi đọc Đ3 - Nx - 2 hs thi đọc cả bài -> Nhận xét. - TL, bổ sung Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 4 - BIM TOC DUOI SAM....doc